CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit motor extruderu (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit motor extruderu (MINI/MINI+)

Jak vyměnit motor  extruderu (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit motor  extruderu (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
24
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou motoru extruderu na Original Prusa MINI a MINI+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Zajistěte, aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Než budete pokračovat, doporučujeme nejprve ochránit vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Otočte k sobě tiskárnu zadní stranou.
Posuňte vyhřívanou podložku až úplně k sobě.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Uvolněte a vyjměte z krytu elektroniky šroub M3.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k vertikální hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Odpojení optického senzoru (volitelný doplněk)
Odpojení optického senzoru (volitelný doplněk)
Odpojení optického senzoru (volitelný doplněk)
Odpojení optického senzoru (volitelný doplněk)
Pokud vaše tiskárna nemá optický senzor, prosím přeskočte tento krok.
Odpojte z ovládací desky Buddy kabel IR senzoru.
Povolte šroubek na optickém senzoru.
Odstranění optického senzoru z dlouhé PTFE trubičky.
Odstranění motoru extruderu
Odstranění motoru extruderu
Odstranění motoru extruderu
Odstranění motoru extruderu
Odřízněte nejspodnější stahovací pásku, která drží svazek kabelů extruderu.
Povolte a vyndejte dva šroubky z extruderu.
Odstraňte inspekční dvířka.
Odstranění motoru extruderu
Odstranění motoru extruderu
Odstranění motoru extruderu
Přidržte si extruder rukou.
Uvolněte a odstraňte spodní šroubek.
Opatrně umístěte extruder na kus látky na vyhřívané podložce tak, že motor směřuje směrem dolů.
Pokud extruder nedosáhne na vyhřívanou podložku, posuňte osu Z dolů nebo osu X blíže. Proveďte tyto úkony manuálně, není třeba zapínat tiskárnu.
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Uvolněte a odstraňte tři šroubky z horní části dílu extruder-rear.
Odstraňte extruder-rear.
Vytáhněte podávací kolečko z dílu "extruder-front".
Povolte dva šroubky.
Demontujte díl extruder-front z motoru extruderu.
Odstranění kabelu motoru extruderu
Odstranění kabelu motoru extruderu
Odstranění kabelu motoru extruderu
Svlékněte textilní rukáv z kabelu motoru a vyjměte motor z tiskárny.
Některé starší jednotky mohou mít stahovací pásku na konci textilního rukávu v elektronice. Odřízněte ji.
Odstranění řemeničky
Odstranění řemeničky
Povolte červík na řemeničce. Šroubek z řemeničky neodstraňujte.
Vyjměte řemeničku z motoru extruderu.
Ponechte si řemeničku pro další kroky. Nevyhazujte ji.
Připrava motoru extruderu
Připrava motoru extruderu
Připrava motoru extruderu
Na motorové hřídeli je plochá část. Otočte si ji tak, jako na obrázku.
Nasaďte řemeničku extruderu na hřídel motoru extruderu dle obrázku.
Netlačte řemeničku proti motoru. Mezi oběma součástkami nechte mezeru 2 mm. Pro nastavení mezery můžete použít 2 mm inbusový klíč.
Červík musí mířit kolmo na plochou část hřídele. Jemně ho utáhněte.
Zajistěte správnou orientaci řemeničky na hřídeli Lze umístit dvěma způsoby, ale jen jeden je správný.
Instalace motoru extruderu
Instalace motoru extruderu
Instalace motoru extruderu
Instalace motoru extruderu
Umístěte motor extruderu na látku na vyhřívané podložce tak, jako na obrázku. Dávejte pozor na směr kabelu.
Položte díl extruder-front na motor extruderu diagonálně, jako na obrázku.
Pro správnou orientaci zkontrolujte, že:
Kabel z motoru směřuje od vás, tak jako na obrázku.
Ložisko je umístěno v tištěné části blíže k vám.
Zajistěte díl extruder-front pomocí dvou šroubků M3x25.
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Umístěte podávací kolečko do ložiska. Delší část s ozubenými drážkami musí směřovat nahoru tak, jak je vidět na obrázku.
Ozubená kola musí být správně zarovnána. Otočte s podávacím ozubeným kolečkem abyste se ujistili, že se pohybuje i druhé.
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Umístěte extruder-rear na díl extruder-front. Zkontrolujte správnou orientaci dílů dle obrázku.
Hřídel podávacího kolečka musí zapadat do ložiska.
Zajistěte obě části třemi šrouby M3x25.
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Umístěte extruder na Z-carriage a zajistěte jej pomocí šroubku M3x25 ve spodním otvoru.
Umístěte inspekční dvířka do extruderu.
Zkontrolujte, že jsou otvory zarovnané.
Zajistěte je pomocí šroubku M3x25, ale šroubek neutahujte příliš. Dvířka musí jít otevřít.
Vložte šroub M3x25 do otvoru vpravo a mírně jej utáhněte. Tento šroub neutahujte příliš, mohlo by to způsobit problémy se zaváděním filamentu.
Připojení kabelu motoru
Připojení kabelu motoru
Připojení kabelu motoru
Připojení kabelu motoru
Připojte kabel motoru extruderu (označený E) do čtvrtého slotu zleva.
Přidejte kabel motoru extruderu do svazku kabelů přimontovaných k extruderu.
Přimontujte svazek k extruderu pomocí stahovací pásky.
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Pokud vaše tiskárna nemá optický senzor, prosím přeskočte k zakrytí elektroniky.
Nasuňte senzor filamentu na PTFE trubičku. Správná orientace senzoru je vidět na obrázku.
Drážka umožňuje kontrolu správné pozice PTFE trubičky:
Špatně – senzor filamentu není na PTFE trubičku nasunutý dostatečně. Senzor nebude fungovat správně.
Správně – senzor filamentu je na PTFE trubičku nasunutý dostatečně.
Nyní senzor opatrně zajistěte šroubem, aby z PTFE trubičky nesklouznul.
Pro kontrolu, jestli trubička není zdeformovaná, do senzoru zasuňte kousek filamentu. Pokud ucítíte odpor, šroub trochu povolte.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno ve slotech. Poznámka: na starším designu byly místo slotů otvory, postup složení je však stejný.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Montáž bowdenové PTFE trubičky
Montáž bowdenové PTFE trubičky
Namontujte horní šroubení s PTFE trubičkou a utáhněte jej pomocí klíče. Šroubení neutahujte příliš, mohlo by dojít k jeho deformaci!
Hotovo
Hotovo
Dobrá práce! Úspěšně jste vyměnili motor extruderu.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás