CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit topení hotendu (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit topení hotendu (MINI/MINI+)

Jak vyměnit topení hotendu (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit topení hotendu (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
36
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou topení hotendu na Original Prusa MINI a MINI+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč (doporučujeme kulatý konec)
Čelisťové kleště
Plochý šroubovák šířka hrotu 2,5 mm
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm (2x)
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Zajistěte, aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Než budete pokračovat, doporučujeme nejprve ochránit vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Uvolněte a vyjměte z krytu elektroniky šroub M3.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k vertikální hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Vyjmutí topení (nový design)
Vyjmutí topení (nový design)
Vyjmutí topení (nový design)
Uvolněte šroubek M3x12.
Uvolněte šroubek M3x20.
Odstraňte minda-holder se senzorem M.I.N.D.A./SuperPINDA.
Povolte černý šroub na spodní straně topného bloku a topení uvolněte. Šroub z topného bloku není třeba vyndavat.
Vyjmutí topení (nový design)
Vyjmutí topení (nový design)
Vyjmutí topení (nový design)
S pomocí inbusové klíče opatrně vytlačte topení ven.
Vytáhněte topení z topného bloku na opačné straně hotendu.
Nové topení hotendu - příprava dílů (nový design)
Nové topení hotendu - příprava dílů (nový design)
Nové topení hotendu - příprava dílů (nový design)
Nové topení hotendu - příprava dílů (nový design)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nové topení hotendu (1x)
Molex konektor (1x) znovu použijte starý, případně pokud je poškozený, můžete si na našem eshopu zakoupit nový.
Stahovací páska (3x)
UPOZORNĚNÍ: S dráty hotendu zacházejte velmi opatrně.
Instalace topení hotendu (nový design)
Instalace topení hotendu (nový design)
Instalace topení hotendu (nový design)
Instalace topení hotendu (nový design)
Vložte topení do heaterblocku.
Ujistěte se, že topné těleso prochází skrz a mírně vyčnívá na pravé straně, viz obrázek.
Zajistěte ho utažením černého šroubu.
Nasazení minda-holderu (nový design)
Nasazení minda-holderu (nový design)
Nasazení minda-holderu (nový design)
Nasazení minda-holderu (nový design)
Umístěte minda-holder se senzorem M.I.N.D.A./SuperPINDA zpět na hotend.
Vložte a lehce utáhněte šroub M3x12 do minda-holderu.
Ujistěte se, že nejsou kabely z hotendu skřípnuté.
Zajistěte minda-holder šroubkem M3x20.
Dotáhněte šroubek M3x12 na minda-holderu.
Vedení svazku kabelů (nový design)
Vedení svazku kabelů (nový design)
Vedení svazku kabelů (nový design)
Zasuňte všechny kabely z tiskové hlavy do MINI-fan-spacer-clipu. Srovnejte clip tak, jako je ukázáno na obrázku, zkosená strana má být směrem nahoru.
Veďte kabel tiskového ventilátoru "drážkou" v MINI-fan-spacer-clipu.
Zasuňte MINI-fan-spacer-clip dolů a namontujte jej na distanční podložku pomocí šroubku M3x20. Utáhněte šroubek a poté jej mírně uvolněte o 1/4 otáčky (90°). Není zde potřeba žádná matka.
MINI-fan-spacer-clip se musí volně pohybovat.
Vedení svazku kabelů (nový design)
Vedení svazku kabelů (nový design)
Vedení svazku kabelů (nový design)
Vedení svazku kabelů (nový design)
Spojte všechny kabely vedoucí od hotendu dohromady a veďte je směrem nahoru.
Nandejte textilní rukáv na svazek kabelů a zasuňte jej do MINI-fan-spacer-clipu tak, aby přesahoval z druhé strany přibližně o 2-5 mm.
Za kabely netahejte, kolem ventilátoru ponechejte volné místo.
Vedení svazku kabelů (nový design)
Vedení svazku kabelů (nový design)
Vedení svazku kabelů (nový design)
Utáhněte stahovací pásku, kterou jste nasadili v předchozím kroku. Použijte přiměřenou sílu, aby nedošlo k poškození kabelů. Hlavičku stahovací pásky posuňte doleva.
Přidejte druhý a třetí stahovací pásek. Opět je opatrně utáhněte a otočte hlavy doleva.
Přesuňte tiskovou hlavu úplně doleva, abyste zajistili, zda nedojde ke kolizi mezi stahovacími pásky a krytem ventilátoru.
Uzavření krytu elektroniky (nový design)
Uzavření krytu elektroniky (nový design)
Uzavření krytu elektroniky (nový design)
Uzavření krytu elektroniky (nový design)
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno ve slotech. Poznámka: na starším designu byly místo slotů otvory, postup složení je však stejný.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Přejděte na Finální kontrola
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odřízněte první stahovací pásku na tiskové hlavě. Pozor, ať nepřežíznete kabel k tiskovému ventilátoru!
Odřízněte 3 stahovací pásky připevněné k extruderu.
Odřízněte zbývající stahovací pásku na konci textilního rukávu. (Ve starší verzi nemusí být stahovací páska používána.)
Opatrně sundejte celý textilní rukáv ze svazku kabelů. Vyvarujte se tahání za kabely!
Vyjmutí topení hotendu (starý design)
Vyjmutí topení hotendu (starý design)
Vyjmutí topení hotendu (starý design)
Vyjmutí topení hotendu (starý design)
Povolte černý šroub na spodní straně topného bloku a topení uvolněte. Šroub z topného bloku není třeba vyndavat.
S pomocí inbusové klíče opatrně vytlačte topení ven.
Vytáhněte topení z topného bloku na opačné straně hotendu.
Nové topení hotendu - příprava dílů (starý design)
Nové topení hotendu - příprava dílů (starý design)
Nové topení hotendu - příprava dílů (starý design)
Nové topení hotendu - příprava dílů (starý design)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nové topení hotendu (1x)
Molex konektor (1x) znovu použijte starý, případně pokud je poškozený, můžete si na našem eshopu zakoupit nový.
Stahovací páska (5x)
UPOZORNĚNÍ: S dráty hotendu zacházejte velmi opatrně.
Instalace topení hotendu (starý design)
Instalace topení hotendu (starý design)
Instalace topení hotendu (starý design)
Instalace topení hotendu (starý design)
Vložte topení do topného bloku hotendu.
Ujistěte se, že topení prochází skrz a mírně vyčnívá na pravé straně, viz obrázek.
Zajistěte ho utažením černého šroubu.
Nasazení minda-holderu (starý design)
Nasazení minda-holderu (starý design)
Nasazení minda-holderu (starý design)
Nasazení minda-holderu (starý design)
Umístěte minda-holder zpět na hotend.
Zajistěte jej šroubem M3x12.
Umístěte minda-holder-clip do minda-holderu.
Vložte šroub M3x12 do minda-holder-clipu a lehce ho utáhněte.
Vložte a upravte senzor M.I.N.D.A..
Upravte polohu senzoru M.I.N.D.A., nad MINI-minda-holderem by měly být 2-3 závity. Toto je dočasná pozice. Správnou pozici nastavíme později.
Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte příliš velkou sílu, mohlo by dojít k poškození minda-holderu!
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
Spojte všechny kabely vedoucí z hotendu dohromady a veďte je nahoru. Za kabely netahejte, kolem ventilátoru ponechejte určitou vůli.
Opatrně obalte rukáv kolem kabelového svazku.
UPOZORNĚNÍ: Toto si přečtěte jako první:Neutahujte stahovací pásku kolem kabelů příliš pevně, ponechejte je mírně uvolněné, jinak by se mohly poškodit!
Zajistěte pomocí stahovací pásky k fan-spaceru.
Zkontrolujte, že žádný kabel není napnutý. Pokud ano, odstřihněte stahovací pásek, trochu je uvolněte a stahovací pásek znovu utáhněte.
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pečlivě tyto pokyny! Pokud připojíte kabelový svazek na nesprávnou pozici, při tisku nastanou problémy!
Začněte otáčením závitové tyče dokud není osa X úplně nahoře.
Posuňte tiskovou hlavu úplně doprava a ujistěte se, že se vytištěné díly vzájemně dotýkají.
Mírně ohněte kabelový svazek a pomocí nejvyššího otvoru pro stahovací pásek částečně utáhněte celý svazek.
Přidejte kabel motoru EXTRUDERU do svazku a pomocí textilního rukávu zakryjte kabely po celé délce až k elektronice.
Zkontrolujte, zda dosáhne textilní rukáv až do vnitřního prostoru krytu elektroniky. Pokud ne, nechali jste příliš mnoho vůle nad osou X, upravte ji.
Vraťte se k ose X a znovu zkontrolujte, že lze tisková hlava posunout až úplně doprava bez toho, že by byla tažena zpět svazkem kabelů.
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
Vedení svazku kabelů (starý design)
Utáhněte stahovací pásku, kterou jste nasadili v předchozím kroku. Použijte přiměřenou sílu, aby nedošlo k poškození kabelů. Hlavičku stahovací pásky posuňte doleva.
Přidejte druhý a třetí stahovací pásek. Opět je opatrně utáhněte a otočte hlavy doleva.
Přesuňte tiskovou hlavu úplně doleva, abyste zajistili, že nedojde ke kolizi mezi stahovacími páskami a krytem ventilátoru.
Zajistěte textilní rukáv pomocí čtvrté stahovací pásky 1-2 mm před koncem kabelového svazku. Utáhněte je dostatečně na to, aby se textilní rukáv nemohl volně pohybovat. Stahovací pásku ale neutahujte příliš, kabely by se mohly skřípnout.
Zkuste za rukáv zatáhnout rukou a ujistěte se, že se nepohybuje.
Uzavření krytu elektroniky (starý design)
Uzavření krytu elektroniky (starý design)
Uzavření krytu elektroniky (starý design)
Uzavření krytu elektroniky (starý design)
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno v otvorech.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Úprava výšky senzoru M.I.N.D.A. (starý design)
Úprava výšky senzoru M.I.N.D.A. (starý design)
Úprava výšky senzoru M.I.N.D.A. (starý design)
Úprava výšky senzoru M.I.N.D.A. (starý design)
Pomocí prstů otáčejte závitovou tyčí, čímž posunete celou osu X dolů. Zastavte jakmile se hotend dotkne vyhřívané podložky! Dejte pozor na prohnutí podložky!
Lehce povolte šroubek na minda-holderu tak, abyste byli schopni nastavit polohu senzoru M.I.N.D.A..
Umístěte kreditní kartu pod senzor M.I.N.D.A., případně použijte špičku stahovací pásky.
Zatlačte jemně sensor M.I.N.D.A. dolů proti kreditní kartě.
Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte přílišnou sílu, mohlo by dojít k poškození vytištěného dílu!
Manuálně otáčejte závitovou tyčí v opačném směru, abyste posunuli osu alespoň o 5 mm nahoru.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
S pomocí hlavního tlačítka vyberte v nabídce Předehřev .
Vyberte PLA.
Přejděte zpět na úvodní obrazovku a zkontrolujte zda se teplota zvyšuje.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás