CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit ovládací desku Buddy (MINI)

Menu

Jak vyměnit ovládací desku Buddy (MINI)

Jak vyměnit ovládací desku Buddy (MINI)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit ovládací desku Buddy (MINI)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou ovládací desky BuddynaOriginal Prusa MINI.

Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem E-shopu

Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Důležité: Ochrana elektroniky
Důležité: Ochrana elektroniky
Důležité: Ochrana elektroniky

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je elektronika chráněna proti elektrostatickému výboji (ESD). Vždy ji vybalujte až ve chvíli, kdy je potřeba pro montáž!

Zde je pár tipů, jak zabránit poškození elektroniky:

Elektroniku mějte vždy v ESD sáčku do chvíle, než budete vyzváni k její instalaci.

Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.

Než se dotknete elektroniky, použijte nejbližší uzemněnou (ocelovou) konstrukci pro odvedení elektrostatického náboje.

Buďte obzvlášť opatrní v pokojích s koberci, které jsou zdrojem elektrostatického výboje.

Oblečení z vlny a některé syntetické tkaniny mohou snadno vytvořit elektrostatický náboj. Bezpečnější je nosit bavlněné oblečení.

Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky

Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!

Uvolněte a vyjměte z krytu elektroniky šroub M3.

Odstraňte tištěnou krytku kabelů.

Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení

Stiskněte bezpečnostní kolíky na obou stranách napájecího tlačítka a vysuňte spínač z krytu elektroniky.

Vyjměte tlačítko napájení z krytu elektroniky.

Odpojte napájecí kabely (vytáhněte je) ze spínače.

Odpojení všech kabelů
Odpojení všech kabelů
Odpojení všech kabelů
Odpojení všech kabelů

Buďte opatrní, většina konektorů má bezpečnostní kolík. Před odpojením vždy nejprve stiskněte tento kolík!

Stiskněte bezpečnostní kolíček na konektoru a odpojte kabel z desky. Nevytahujte konektor bez stisknutí kolíčku, mohlo by dojít k poškození konektoru nebo desky.

Začněte v levém spodním rohu s kabely topení a termistorů. Poté pokračujte podle hodinových ručiček.

Vezměte kabel motoru osy Y a protáhněte ho otvorem krytu elektroniky.

Není třeba si pamatovat pozici kabelů, v tomto návodu bude později vysvětlena.

Odpojení LCD kabelu
Odpojení LCD kabelu
Odpojení LCD kabelu

Pokud jste z desky nevypojili kabel LCD, udělejte to teď.

Opatrně zatlačte konektor dočasně pod Y-carriage.

Vyjmutí ovládací desky Buddy
Vyjmutí ovládací desky Buddy
Vyjmutí ovládací desky Buddy

Povolte a vyndejte čtyři šroubky z ovládací desky Buddy.

Uchopte desku za konektory kabelu motoru a vytáhněte ji.

Instalace ovládací desky Buddy
Instalace ovládací desky Buddy
Instalace ovládací desky Buddy

Uchopte novou desku Buddy po stranách a vložte ji do krytu elektroniky.

Ujistěte se, že jsou LAN a napájecí konektory správně usazeny v otvorech.

Zajistěte desku čtyřmi šrouby M3x8.

Instalace tlačítka napájení
Instalace tlačítka napájení
Instalace tlačítka napájení
Instalace tlačítka napájení

Připojte dva napájecí kabely k tlačítku napájení.

Veďte napájecí kabely čtvercovým otvorem v krytu elektroniky, jak je znázorněno na obrázku.

Napájecí kabely příliš neohýbejte!Pokud se kabel zlomí, tiskárna se nezapne.

Připojte oba napájecí kabely k desce. Na polaritě kabelů nezáleží.

Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky

Nyní zapojte kabely do desky Buddy. Začněte vlevo nahoře a pokračujte podle hodinových ručiček dle instrukcí. Některé porty zůstanou nevyužité. Neodstraňujte propojky z desky.

Téměř všechny kabely jsou označeny štítky. Zkontrolujte označení kabelů u:

Motor osy Z

Motor osy X

Motor osy E

senzor M.I.N.D.A./SuperPINDA

Pokračujte v dalším kroku...

Připojení elektroniky
Připojení elektroniky

Tiskový ventilátor

Ventilátor hotendu

LCD displej

Vyhřívaná podložka

Termistor vyhřívané podložky

Termistor hotendu

Topení hotendu

Zapojení kabelu osy Y
Zapojení kabelu osy Y
Zapojení kabelu osy Y

Uchopte kabel motoru (označený Y) a protáhněte ho skrz otvor.

Zapojte konektor do příslušné zástrčky. Orientujte se podle obrázku.

Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže

Zkontrolujte zapojení kabeláže podle obrázku.

Uspořádejte všechny kabely podle obrázku, tak, aby víko krytu elektroniky šlo zavřít.

Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky

Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matka správně usazená v tištěném dílu. Matka nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.

Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno ve slotech.

Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:

Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.

Svazek vyhřívané podložky, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř.

Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.

Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.

Je téměř hotovo!
Je téměř hotovo!

Zapojte tiskárnu a zapněte ji.

Při prvním spuštění tiskárny s novou řídicí deskou Buddy budete muset projít Self-testem a kalibrací tiskárny s pomocí Průvodce / Wizarda.

Postupujte dle pokynů v Průvodci na obrazovce. K ovládání tiskárny použijte ovládací knoflík.

...a je hotovo! Skvělá práce :)

Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás