CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit vyhřívanou podložku (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit vyhřívanou podložku (MINI/MINI+)

Jak vyměnit vyhřívanou podložku (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a year ago
Jak vyměnit vyhřívanou podložku (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
17
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou vyhřívané podložky na Original Prusa MINI a MINI+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Vyčkejte dokud vyhřívaná podložka nevychladne!
Povolte a vyšroubujte šroub M3 na krytu elektroniky.
Odstraňte krytku kabelu.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k vertikální hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Odpojení vyhřívané podložky
Odpojení vyhřívané podložky
Odpojení vyhřívané podložky
Odpojení kabelů vyhřívané podložky.
Stiskněte bezpečnostní kolíček na konektoru a odpojte kabel termistoru vyhřívané podložky z desky s elektronikou.
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Ručně posuťe Y-carriage zcela k sobě.
Uvolněte a odstraňte z vyhřívané podložky 9 šroubků pomocí klíče Torx TX10.
Všechny šroubky si ponechejte na další kroky.
Odstraňte z tiskárny vyhřívanou podložku.
Příprava dílů pro vyhřívanou podložku
Příprava dílů pro vyhřívanou podložku
Příprava dílů pro vyhřívanou podložku
Pro následující kroky si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MINI/MINI+ (1x)
Kabel vyhřívané podložky (1x)
MINI-heatbed-cable-top (1x)
MINI-heatbed-cable-bottom (1x)
Textilní rukáv 5x350 mm (1x)
M3x4b zápustný šroub (9x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Sestavení vyhřívané podložky
Sestavení vyhřívané podložky
Sestavení vyhřívané podložky
Sestavení vyhřívané podložky
Vložte dva šroubky M3x8 do vyhřívané podložky. Hlavičky šroubků musí být na horním povrchu vyhřívané podložky.
Otočte vyhřívanou podložku spodní stranou nahoru a umístěte ji tak, jako je na obrázku.
Umístěte červený vodič (+) na levý šroubek.
Umístěte černý vodič (-) na pravý šroubek.
Na oba šroubky nasaďte matku M3nN a utáhněte je pevně.
Krytka kabeláže (heatbed-cable-cover), která bude nasazena později vyžaduje, aby byly konektory mírně nakloněny k sobě, ale nechte mezi nimi malou mezeru. Během utahování je držte v poloze jako na obrázku. Po utažení se ujistěte, že jsou očka na kabelech utažena tak, že s nimi nelze pohnout.
Ujistěte se, že jsou kabely správně připojeny a šrouby jsou zcela dotaženy. Nesprávné zapojení kabelů nebo ztráta spojení s vyhřívanou podložkou může fatálně poškodit elektroniku.
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Veďte černý kabel od termistoru mezi kabely vyhřívané podložky.
Obtočte kabel od termistoru několikrát kolem kabelů od vyhřívané podložky (tak jak vidíte na obrázku).
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Vložte matku M3nN do MINI-heatbed-cable-cover-bottom.
Umístěte MINI-heatbed-cable-cover-bottom ze spodní části vyhřívané podložky ke konektorům kabelů.
Ujistěte se, že konektory správně zapadají do krytky.
Omotejte textilní rukáv kolem svazku kabelů vyhřívané podložky. Zasuňte rukáv do krytky co nejvíc je to možné.
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Mírně nakloňte MINI-heatbed-cable-cover-top a nasuňte jej přes hlavičky šroubků na konektorech.
Zatlačte na krytku tak, aby správně zapadla do spodní části krytky.
Zajistěte jej šroubem M3x12.
Upevnění sestavené vyhřívané podložky
Upevnění sestavené vyhřívané podložky
Upevnění sestavené vyhřívané podložky
Upevnění sestavené vyhřívané podložky
Posuňte Y-carriage zcela dopředu a podložku položte za ní.
Umístěte vyhřívanou podložku na Y-carriage.
Zarovnejte všech 9 otvorů na vyhřívané podložce s distančními podložkami.
Vložte šroubky M3x4b do otvorů. Neutahujte šroubky úplně.
Až budete mít osazené všechny šrouby, pro utažení v následujícím pořadí použijte Torx klíč:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Připojení kabelu vyhřívané podložky
Připojení kabelu vyhřívané podložky
Připojení kabelu vyhřívané podložky
Zapojte kabel termistoru vyhřívané podložky do spodního konektoru na desce Buddy.
Zapojte kabel vyhřívané podložky do spodního zeleného konektoru na desce Buddy.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno ve slotech. Poznámka: na starším designu byly místo slotů otvory, postup složení je však stejný.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
S pomocí hlavního tlačítka vyberte v nabídce Předehřev .
Vyberte PLA.
Přejděte na úvodní obrazovku a zkontrolujte zda se teplota zvyšuje.
Hotovo!
Hotovo!
Dobrá práce! Právě jste vyměnili vyhřívanou podložku na vaší tiskárně Original Prusa MINI.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás