PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (XL z FW od 4.7.5)

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (XL z FW od 4.7.5)

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (XL z FW od 4.7.5)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (XL z FW od 4.7.5)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
11
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR

Krok 1 Wprowadzenie

Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez konfigurację PrusaLink w Twojej drukarce Original Prusa XL.
Niniejsza instrukcja dotyczy firmware w wersji 4.7.5 lub starszej.
Konieczne będzie podłączenie drukarki do sieci za pomocą połączenia Wi-Fi lub Ethernet.
Najpierw przeczytaj artykuł o Różnice między Prusa Connect i PrusaLink, aby uzyskać ogólne informacje o tych usługach.
Podłącz dołączoną pamięć USB do drukarki i pozostaw ją tam.

Krok 2 Opcje sieciowe

Opcje sieciowe
Opcje sieciowe
Preferowany typ połączenia sieciowego można wybrać w menu Ustawienia > Sieć > Domyślne.
Upewnij się, że wybrana jest opcja Wi-Fi.
The Wi-Fi supports 2.4GHz networks only!
Jeśli preferujesz przewodowe połączenie z siecią (Ethernet), skorzystaj ze złącza znajdującego się z tyłu drukarki.

Krok 3 Wygenerowanie danych uwierzytelniających

Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Wi-Fi i wybierz Utwórz dane logowania.
Drukarka wygeneruje na nośniku USB plik konfiguracyjny prusa_printer_settings.ini.
Odłącz pamięć USB od drukarki.
Jeśli w pamięci USB znajduje się już poprawny plik konfiguracyjny, można pominąć te kroki i po prostu załadować go od razu.

Krok 5 Editing the configuration file (PrusaSlicer)

Editing the configuration file (PrusaSlicer)
Editing the configuration file (PrusaSlicer)
Run PrusaSlicer on your computer.
Make sure you have PrusaSlicer version 2.7.0 or later. Older versions do not support this feature. You can download the latest version of PrusaSlicer on prusaslicer.org
Connect the USB drive to your computer.
Once the USB is connected, the program will display a dialog box for you to fill in the credentials for your Wi-Fi. Alternatively, you can access the window by clicking on the message at the bottom. In which you fill in:
SSID: Select or write down the name of the Wi-Fi network you want to connect your printer to.
Password: Write down the Wi-Fi password. Make sure nobody is watching!
Drive: Keep the selected USB drive from your printer
Click the Write button to save the settings.

Krok 6 Edytowanie pliku konfiguracyjnego

Edytowanie pliku konfiguracyjnego
Edytowanie pliku konfiguracyjnego
Edytowanie pliku konfiguracyjnego
This method of entering Wi-Fi credentials using a text editor is an alternative to using PrusaSlicer. If you have chosen the PrusaSlicer (previous) method, proceed to the next step.
Podłącz pamięć USB do komputera.
Zlokalizuj utworzony przez drukarkę plik prusa_printer_settings.ini w pamięci USB. Otwórz plik w dowolnym edytorze tekstu.
Przejdź do drugiego wiersza o nazwie ssid= i wpisz nazwę sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć drukarkę.
Teraz przejdź do trzeciego wiersza o nazwie psk= i wpisz hasło do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że nikt nie patrzy!
Zapisz plik w pamięci USB.

Krok 7 Wczytanie pliku konfiguracyjnego

Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Podłącz pamięć USB z powrotem do drukarki.
Przejdź do menu Sieć > Wi-Fi i wybierz Dane logowania.
Naciśnij przycisk Dalej, aby zakończyć pracę kreatora sieci Wi-Fi.
Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane - wskazuje na to ikona Wi-Fi w górnej części ekranu.
W przypadku korzystania z połączenia przewodowego Ethernet pojawia się inna ikona.

Krok 8 Uzyskanie adresu IP

Uzyskanie adresu IP
Uzyskanie adresu IP
Uzyskanie adresu IP
Po nawiązaniu połączenia przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Adres IPv4. Zanotuj wyświetlony adres IP.
Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze. Wpisz adres IP w wierszu adresu i otwórz go jako stronę internetową.
Zwracamy uwagę, że ten adres IP jest dostępny tylko w sieci lokalnej i może się zmieniać z czasem, w zależności od konfiguracji sieci.
Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome lub Firefox, ponieważ podczas korzystania z Safari lub Edge występują problemy z logowaniem.

Krok 9 Logowanie do PrusaLink

Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Powinna pojawić się strona PrusaLink z prośbą o zalogowanie.
W drukarce przejdź do Ustawienia > Sieć > PrusaLink, aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło.
Użyj dostarczonej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do PrusaLink na swoim komputerze.

Krok 10 Drukowanie przez PrusaLink

Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Aby rozpocząć drukowanie bezprzewodowe, przejdź do zakładki Projekty w PrusaLink.
Wybierz plik G-code, który ma zostać wydrukowany lub przeciągnij i upuść do zaznaczonego obszaru.
Upewnij się, że drukarka jest gotowa do drukowania:
Do drukarki musi być podłączona pamięć USB.
Na stole grzewczym musi być umieszczona pusta i czysta płyta stalowa.
Drukarka powinna być włączona na ekranie głównym. Jeśli na ekranie LCD pojawi się jakikolwiek monit, drukarka odrzuci każde zdalne polecenie.
Po przesłaniu pliku otwórz jego szczegóły. Z tego miejsca możesz rozpocząć drukowanie.

Krok 11 Prusa Connect

Prusa Connect
Prusa Connect
Prusa Connect
Świetnie! Udało Ci się!
Ze względów bezpieczeństwa możesz teraz usunąć plik z konfiguracją z pamięci USB.

Teraz możesz chcieć dodać drukarkę do PrusaConnect, aby móc sterować drukarką z Internetu za pomocą usługi w chmurze Prusa Connect.

Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt