PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (XL z FW od 4.7.5)

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (XL z FW od 4.7.5)

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (XL z FW od 4.7.5)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 months ago
Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (XL z FW od 4.7.5)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
11
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez konfigurację PrusaLink w Twojej drukarce Original Prusa XL.
Niniejsza instrukcja dotyczy firmware w wersji 4.7.5 lub starszej.
Konieczne będzie podłączenie drukarki do sieci za pomocą połączenia Wi-Fi lub Ethernet.
Najpierw przeczytaj artykuł o Różnice między Prusa Connect i PrusaLink, aby uzyskać ogólne informacje o tych usługach.
Podłącz dołączoną pamięć USB do drukarki i pozostaw ją tam.
Opcje sieciowe
Opcje sieciowe
Preferowany typ połączenia sieciowego można wybrać w menu Ustawienia > Sieć > Domyślne.
Upewnij się, że wybrana jest opcja Wi-Fi.
Moduł Wi-Fi obsługuje tylko sieci 2,4 GHz.
Jeśli preferujesz przewodowe połączenie z siecią (Ethernet), skorzystaj ze złącza znajdującego się z tyłu drukarki.
Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Wi-Fi i wybierz Utwórz dane logowania.
Drukarka wygeneruje na nośniku USB plik konfiguracyjny prusa_printer_settings.ini.
Odłącz pamięć USB od drukarki.
Jeśli w pamięci USB znajduje się już poprawny plik konfiguracyjny, można pominąć te kroki i po prostu załadować go od razu.
Edycja pliku konfiguracyjnego (PrusaSlicer)
Edycja pliku konfiguracyjnego (PrusaSlicer)
Uruchom PrusaSlicera na swoim komputerze.
Upewnij się, że posiadasz PrusaSlicera w wersji 2.7.0 lub nowszej. Starsze wersje nie obsługują tej funkcji. Najnowszą wersję PrusaSlicera możesz pobrać ze strony prusaslicer.org.
Podłącz pamięć USB do komputera.
Po podłączeniu USB program wyświetli okno dialogowe, w którym należy wprowadzić dane uwierzytelniające dla sieci Wi-Fi. Alternatywnie można uzyskać dostęp do okna, klikając komunikat u dołu. W którym należy wypełnić:
SSID: wybierz lub wpisz nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz połączyć drukarkę.
Hasło: wpisz hasło Wi-Fi. Upewnij się, że nikt nie patrzy!
Napęd: upewnij się, że wybrana jest pamięć USB z drukarki.
Kliknij przycisk Zapisz [Write], aby zapisać ustawienia.
Edytowanie pliku konfiguracyjnego (edytor tekstu)
Edytowanie pliku konfiguracyjnego (edytor tekstu)
Edytowanie pliku konfiguracyjnego (edytor tekstu)
Ta metoda wprowadzania danych uwierzytelniających Wi-Fi za pomocą edytora tekstu jest alternatywą dla PrusaSlicera. Jeśli wcześniej wybrano metodę z użyciem PrusaSlicera, przejdź do następnego kroku.
Podłącz pamięć USB do komputera.
Zlokalizuj utworzony przez drukarkę plik prusa_printer_settings.ini w pamięci USB. Otwórz plik w dowolnym edytorze tekstu.
Przejdź do drugiego wiersza o nazwie ssid= i wpisz nazwę sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć drukarkę.
Teraz przejdź do trzeciego wiersza o nazwie psk= i wpisz hasło do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że nikt nie patrzy!
Zapisz plik w pamięci USB.
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Podłącz pamięć USB z powrotem do drukarki.
Przejdź do menu Sieć > Wi-Fi i wybierz Dane logowania.
Naciśnij przycisk Dalej, aby zakończyć pracę kreatora sieci Wi-Fi.
Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane - wskazuje na to ikona Wi-Fi w górnej części ekranu.
W przypadku korzystania z połączenia przewodowego Ethernet pojawia się inna ikona.
Uzyskanie adresu IP
Uzyskanie adresu IP
Uzyskanie adresu IP
Po nawiązaniu połączenia przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Adres IPv4. Zanotuj wyświetlony adres IP.
Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze. Wpisz adres IP w wierszu adresu i otwórz go jako stronę internetową.
Zwracamy uwagę, że ten adres IP jest dostępny tylko w sieci lokalnej i może się zmieniać z czasem, w zależności od konfiguracji sieci.
Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome lub Firefox, ponieważ podczas korzystania z Safari lub Edge występują problemy z logowaniem.
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Powinna pojawić się strona PrusaLink z prośbą o zalogowanie.
W drukarce przejdź do Ustawienia > Sieć > PrusaLink, aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło.
Użyj dostarczonej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do PrusaLink na swoim komputerze.
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Aby rozpocząć drukowanie bezprzewodowe, przejdź do zakładki Projekty w PrusaLink.
Wybierz plik G-code, który ma zostać wydrukowany lub przeciągnij i upuść do zaznaczonego obszaru.
Upewnij się, że drukarka jest gotowa do drukowania:
Do drukarki musi być podłączona pamięć USB.
Na stole grzewczym musi być umieszczona pusta i czysta płyta stalowa.
Drukarka powinna być włączona na ekranie głównym. Jeśli na ekranie LCD pojawi się jakikolwiek monit, drukarka odrzuci każde zdalne polecenie.
Po przesłaniu pliku otwórz jego szczegóły. Z tego miejsca możesz rozpocząć drukowanie.
Prusa Connect
Prusa Connect
Prusa Connect
Świetnie! Udało Ci się!
Ze względów bezpieczeństwa możesz teraz usunąć plik z konfiguracją z pamięci USB.

Teraz możesz chcieć dodać drukarkę do PrusaConnect, aby móc sterować drukarką z Internetu za pomocą usługi w chmurze Prusa Connect.

Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt