PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI/+)

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI/+)

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI/+)
Ostatnia aktualizacja 6 months ago
Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI/+)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
12
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez konfigurację PrusaLink w Twojej drukarce Original Prusa MK4, MK3.5, MK3.9, XL lub MINI/+.
Konieczne będzie podłączenie drukarki do sieci za pomocą połączenia Wi-Fi lub Ethernet.
Niektóre szczegóły różnią się w zależności od typu drukarki, ale ogólnie proces jest taki sam. Należy pamiętać, że w przypadku MINI/+ należy najpierw zamontować moduł Wi-Fi.
Najpierw przeczytaj artykuł o Różnice między Prusa Connect i PrusaLink, aby uzyskać ogólne informacje o tych usługach.
Podłącz dołączoną pamięć USB do drukarki i pozostaw ją tam.
Opcje sieciowe
Opcje sieciowe
Opcje sieciowe
Twoja zmontowana Original Prusa MK4 jest dostarczana z fabrycznie zamontowanym modułem ESP Wi-Fi.
Preferowany typ połączenia sieciowego można wybrać w menu Ustawienia > Sieć > Domyślne.
Upewnij się, że wybrana jest opcja Wi-Fi.
Uwaga: moduł Wi-Fi obsługuje tylko sieci 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Sieć 5 GHz nie będzie działać.
Jeśli preferujesz przewodowe połączenie z siecią (Ethernet), skorzystaj ze złącza znajdującego się z tyłu drukarki i przejdź do Uzyskanie adresu IP.
Konfiguracja Wi-Fi
Konfiguracja Wi-Fi
Konfiguracja Wi-Fi
Konfiguracja Wi-Fi
Kreator konfiguracja Wi-Fi powinien pojawić się po pierwszym uruchomieniu drukarki.
Kreator konfiguracji Wi-Fi jest również dostępny w menu Ustawienia > Sieć > Wi-Fi > Konfiguracja modułu Wi-Fi.
Naciśnij przycisk Dalej. Oprogramowanie w module Wi-Fi ESP drukarki zostanie zaktualizowane automatycznie.
Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Naciśnij Tak, gdy pojawi się monit o wygenerowanie danych uwierzytelniających.
Drukarka wygeneruje na nośniku USB plik konfiguracyjny prusa_printer_settings.ini.
Odłącz pamięć USB od drukarki.
Jeśli w pamięci USB znajduje się już poprawny plik konfiguracyjny, można pominąć te kroki i po prostu załadować go od razu.
Edycja pliku konfiguracyjnego (PrusaSlicer)
Edycja pliku konfiguracyjnego (PrusaSlicer)
Otwórz PrusaSlicer.
Upewnij się, że posiadasz PrusaSlicera w wersji 2.7.0 lub nowszej. Starsze wersje nie obsługują tej funkcji. Najnowszą wersję PrusaSlicera możesz pobrać ze strony prusaslicer.org.
Podłącz pamięć USB do komputera.
Pojawi się okno konfiguracji Wi-Fi. Alternatywnie, okno może być również dostępne z wyskakującego komunikatu na dole. Wypełnij:
SSID: wybierz lub wpisz nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz połączyć drukarkę.
Hasło: wpisz hasło Wi-Fi. Upewnij się, że nikt nie patrzy!
Napęd: upewnij się, że wybrana jest pamięć USB z drukarki.
Kliknij przycisk Zapisz [Write], aby zapisać ustawienia.
Edytowanie pliku konfiguracyjnego (edytor tekstu)
Edytowanie pliku konfiguracyjnego (edytor tekstu)
Edytowanie pliku konfiguracyjnego (edytor tekstu)

Jeśli metoda wykorzystująca PrusaSlicera Ci nie odpowiada, możesz również podać dane uwierzytelniające Wi-Fi ręcznie, używając edytora tekstu.

Pomiń ten krok, jeśli dane uwierzytelniające są już wprowadzone przez PrusaSlicera.

Podłącz pamięć USB do komputera.
Zlokalizuj utworzony przez drukarkę plik prusa_printer_settings.ini w pamięci USB. Otwórz plik w edytorze tekstu.
Przejdź do drugiej linii o nazwie ssid= i wpisz nazwę sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć swoją drukarkę.
Przejdź do trzeciego wiersza o nazwie psk= i wpisz hasło do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że nikt nie patrzy!
Zapisz plik w pamięci USB.
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Podłącz pamięć USB z powrotem do drukarki.
Naciśnij przycisk Dalej, aby załadować ustawienia do drukarki.

Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane - wskazuje na to ikona Wi-Fi w górnej części ekranu.

W przypadku korzystania z połączenia przewodowego Ethernet pojawia się inna ikona.
Jeśli połączenie Wi-Fi nie zostało nawiązane, sprawdź ustawienia wprowadzone w pliku konfiguracyjnym. Następnie przejdź do Sieć > Wi-Fi > Wczytaj dane uwierzytelniające, aby wczytać poprawiony plik konfiguracyjny.
Uzyskanie adresu IP do PrusaLink
Uzyskanie adresu IP do PrusaLink
Uzyskanie adresu IP do PrusaLink
Aby połączyć się z drukarką Prusa, możesz użyć PrusaLink przez sieć lokalną,
lub skorzystać z Prusa Connect, usługi w chmurze dostępnej z dowolnego miejsca.
Aby rozpocząć korzystanie z PrusaLink, musimy uzyskać adres IP drukarki. Po nawiązaniu połączenia przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Adres IPv4. Zanotuj wyświetlony adres IP.
Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze. Wpisz adres IP w wierszu adresu i otwórz go jako stronę internetową.
Zwracamy uwagę, że ten adres IP jest dostępny tylko w sieci lokalnej i może się zmieniać z czasem, w zależności od konfiguracji sieci.
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Powinna pojawić się strona PrusaLink z prośbą o zalogowanie.
W drukarce przejdź do Ustawienia > Sieć > PrusaLink, aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło.
Użyj dostarczonej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do PrusaLink na swoim komputerze.
Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome lub Firefox, ponieważ w przypadku korzystania z Safari lub Edge mogą wystąpić problemy z logowaniem.
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Aby rozpocząć drukowanie używając PrusaLink, przejdź do zakładki Projekty.
Wybierz plik G-code, który ma zostać wydrukowany lub przeciągnij i upuść do zaznaczonego obszaru.
Upewnij się, że drukarka jest gotowa do drukowania:
Do drukarki musi być podłączona pamięć USB.
Na stole grzewczym musi być umieszczona pusta i czysta płyta stalowa.
Drukarka powinna być włączona na ekranie głównym. Jeśli na ekranie LCD pojawi się jakikolwiek monit, drukarka odrzuci każde zdalne polecenie.
Po przesłaniu pliku otwórz jego szczegóły. Z tego miejsca możesz rozpocząć drukowanie.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt