CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI/+)

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI/+)

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI/+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 6 months ago
Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI/+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
12
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede nastavením PrusaLinku na vaší tiskárně Original Prusa MK4, MK3.9, XL nebo MINI/+.
Tiskárnu je třeba připojit k síti pomocí připojení Wi-Fi nebo Ethernetu.
Některé detaily se u různých typů tiskáren liší, ale obecně je postup stejný. Všimněte si, že u tiskáren MINI/+ je třeba nejprve nainstalovat modul Wi-Fi.
Nejprve si přečtěte článek o PrusaLinku a Prusa Connectu a získejte obecné informace o těchto službách.
Vložte do tiskárny přiložený USB flash disk a ponechte jej zde.
Možnosti připojení k síti
Možnosti připojení k síti
Možnosti připojení k síti
Sestavená tiskárna Orginal Prusa MK4 je dodávána s předinstalovaným ESP Wi-Fi modulem.
Preferovaný typ síťového připojení lze vybrat v nabídce Nastavení > Síť > Výchozí.
Ujistěte se, že je vybrána Wi-Fi.
Poznámka: Wi-Fi modul podporuje pouze sítě 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Síť 5Ghz nebude fungovat.
Pokud dáváte přednost Ethernetovému připojení k síti, použijte konektor na zadní straně tiskárny a přejděte na Získání IP adresy.
Nastavení Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi
Po prvním spuštění tiskárny by se měl zobrazit průvodce nastavením Wi-Fi.
Průvodce nastavením Wi-Fi je k dispozici také v nabídce Nastavení > Síť > Wi-Fi > Nastavení modulu Wi-Fi.
Stiskněte Pokračovat. Software ve Wi-Fi ESP modulu tiskárny se automaticky aktualizuje.
Generování údajů
Generování údajů
Po výzvě k vygenerování přihlašovacích údajů stiskněte Ano.
Tiskárna generuje prusa_printer_settings.ini konfigurační soubor na USB disk.
Vyjměte USB disk z tiskárny.
Pokud je na USB disku již uložen platný konfigurační soubor, můžete tyto kroky přeskočit a rovnou jej načíst.
Úprava konfiguračního souboru (PrusaSlicer)
Úprava konfiguračního souboru (PrusaSlicer)
Otevřete PrusaSlicer.
Ujistěte se, že používáte PrusaSlicer verze 2.7.0 nebo novější. Starší verze tuto funkci nepodporují. (Nejnovější verzi si stáhněte na adrese prusaslicer.org)
Připojte USB disk k vašemu počítači.
Zobrazí se okno konfigurace Wi-Fi. Případně můžete okno otevřít také z vyskakovacího zprávy v dolní části. Vyplňte následující:
SSID: Vyberte nebo napište název sítě Wi-Fi, ke které chcete tiskárnu připojit.
Heslo: Zapište si heslo k Wi-Fi. Ujistěte se, že se nikdo nedívá!
Drive: Zkontrolujte, zda je vybrána jednotka USB z tiskárny.
Klikněte na tlačítko Zapsat pro uložení nastavení.
Úprava konfiguračního souboru (textový editor)
Úprava konfiguračního souboru (textový editor)
Úprava konfiguračního souboru (textový editor)

Pokud vám metoda PrusaSlicer nevyhovuje, můžete přihlašovací údaje Wi-Fi vložit také ručně pomocí textového editoru.

Pokud jste již nastavili přihlašovací údaje v PrusaSliceru, tento krok přeskočte.

Připojte USB disk k vašemu počítači.
Vyhledejte soubor prusa_printer_settings.ini vytvořený tiskárnou na disku USB. Soubor otevřete v textovém editoru.
Přejděte na druhý řádek s názvem ssid= a zapište název sítě Wi-Fi, ke které si přejete tiskárnu připojit.
Přejděte na třetí řádek s názvem psk= a zapište heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že se nikdo nedívá!
Uložte soubor na USB flash disk.
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Připojte USB disk zpět k tiskárně.
stiskněte Pokračovat pro načtení nastavení do tiskárny.

Vyčkejte, dokud nebude navázáno připojení - je indikováno ikonou Wi-Fi v horní části obrazovky.

Pokud místo toho používáte Ethernet kabelové připojení, zobrazí se jiná ikona.
Pokud připojení Wi-Fi nebylo navázáno, ověřte nastavení zadané v konfiguračním souboru. Poté přejděte k Síť > Wi-Fi > Načíst přihlašovací údaje a načtěte revidovaný konfigurační soubor.
Získání IP adresy pro PrusaLink
Získání IP adresy pro PrusaLink
Získání IP adresy pro PrusaLink
Pro připojení k tiskárně můžete použít PrusaLink přes místní síť,
nebo použít Prusa Connect, cloudovou službu dostupnou odkudkoli.
Abyste mohli začít používat PrusaLink, musíte získat IP adresu tiskárny. Po navázání spojení přejděte do nabídky Nastavení > Síť > IPv4 Adresa. Zapište si zobrazenou IP adresu.
Otevřete v počítači webový prohlížeč. Vložte IP adresu do adresního řádku a otevřete ji jako webovou stránku.
Pamatujte, že tato IP adresa je dostupná pouze ve vaší místní síti a může se časem měnit v závislosti na nastavení sítě.
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Měla by se zobrazit webová stránka PrusaLink s žádostí o přihlášení.
Na tiskárně přejděte do Nastavení > Síť > PrusaLink pro získání uživatelského jména a hesla.
Pomocí zadaného uživatelského jména a hesla se přihlaste do PrusaLinku na svém počítači.
Doporučujeme používat prohlížeč Chrome nebo Firefox, protože při použití prohlížeče Safari nebo Edge může docházet k problémům s přihlašováním.
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Chcete-li zahájit tisk za použití PrusaLink, přejděte do záložky Úložiště.
Zvolte soubor G-code ,který má být vytištěn, nebo jej přetáhněte&upusťte do označené oblasti.
Ujistěte se, že je tiskárna připravená k tisku.
V tiskárně musí být USB disk.
Na vyhřívané podložce musí být připevněn prázdný a čistý ocelový plát.
Tiskárna by měla být na domovské obrazovce. Pokud se na obrazovce LCD zobrazí jakákoli výzva, tiskárna odmítne jakýkoli vzdálený příkaz.
Po nahrání souboru otevřete podrobnosti o souboru. Zde můžete Spustit tisk.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás