PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

Składanie Twojej MINI+

Składanie Twojej MINI+
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 10 months ago
Składanie Twojej MINI+
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
42
 Dostępne języki
ENCSDEJAESITFR
Wersja częściowo zmontowana vs kit
Wersja częściowo zmontowana vs kit
Wersja częściowo zmontowana vs kit
Ważne! Original Prusa MINI+ jest dostępna w dwóch wersjach. Zanim przejdziesz dalej, wybierz swoją:
Częściowo zmontowana: drukarka jest zmontowana prawie w całości - musisz tylko przykręcić do siebie główne zespoły części. Możesz podążać dalej za tym poradnikiem.
Kit (zestaw do samodzielnego montażu): musisz zmontować drukarkę od zera z osobnych elementów. Przejdź do wersji online dostępnej pod linkiem help.prusa3d.com/MINI-kit lub otwórz wersję PDF zawartą na pamięci USB dołączonej do drukarki.
Dwie wersje montażu stojaka na szpulę
Dwie wersje montażu stojaka na szpulę
Original Prusa MINI+ posiada dwie wersje stojaka na szpulę. Każda wersja ma inną procedurę montażu.
Przyjrzyj się bliżej elementom z w paczce oznaczonej jako SPOOL HOLDER i wybierz odpowiednią instrukcję:
NOWA wersja - części stojaka na szpulę są formowane wtryskowo, łącznie z kółkami. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
POPRZEDNIA wersja - części uchwytu szpuli są wydrukowane z wyjątkiem kół (łożysk). Postępuj zgodnie z instrukcjami w przewodniku Budowa MINI+ (drukowany stojak na szpulę).
Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone
Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone
Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone
Do tej instrukcji przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm (1x)
Mini paczka misiów Haribo (1x)
Do montażu potrzebny jest tylko jeden klucz imbusowy 2,5 mm. Innych narzędzi będziesz potrzebować do konserwacji drukarki - w dołączonym "Podręczniku" znajdziesz więcej informacji.
Nie ma potrzeby zaciskania przewodów ani lutowania.
Nie otwieraj jeszcze paczki z misiami Haribo i ukryj ją! Niepilnowane żelki mają tendencję do znikania w niewyjaśnionych okolicznościach.
Użyj etykiet jako odniesienia
Użyj etykiet jako odniesienia
Użyj etykiet jako odniesienia
Większość etykiet ma skalę 1:1 - możesz wykorzystać je do identyfikacji części :-)
Dla najczęściej używanych śrub, nakrętek i rurek PTFE możesz użyć dołączonego arkusza, który z drugiej strony zawiera naszą ściągawkę (Prusa Cheatsheet).
Arkusz Prusa CheatSheet jest dostępny na naszej stronie. Wydrukuj go w skali 100% - nie zmieniaj skalowania, inaczej nie zadziała.
Jesteśmy tu dla Ciebie!
Jesteśmy tu dla Ciebie!
Jesteśmy tu dla Ciebie!
Problemy z instrukcją, brakuje śrubek lub część drukowana jest pęknięta? Powiedz nam o tym!
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
W instrukcji online możesz komentować poszczególne etapy.
Przez nasz Live Chat czynny 24/7 na shop.prusa3d.com
Przez e-mail [email protected]
Przygotowanie części osi XYZ
Przygotowanie części osi XYZ
Przygotowanie części osi XYZ
Do kolejnych etapów przygotuj:
Montaż osi XZ
Śruba M3x40 (1x)
Śruba M3x20 (1x)
Śruba M3x12 (1x)
Zauważ, że w paczce jest również druga śruba M3x20 - użyjemy jej później.
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji
Podkładki piankowe - przygotowanie
Podkładki piankowe - przygotowanie
Podkładki piankowe - przygotowanie
Ostrożnie wypchnij podkładki piankowe z arkusza.
W kolejnych etapach użyjemy pięciu podkładek.
Zachowaj szóstą podkładkę jako zapasową.
Montaż podkładek piankowych
Montaż podkładek piankowych
Montaż podkładek piankowych
Montaż podkładek piankowych
Odklej folię zabezpieczającą z podkładek. Uważaj, ich spód jest pokryty klejem.
Połóż oś XZ ostrożnie na boku i przyklej pierwszą podkładkę piankową w zagłębieniu na spodniej stronie obudowy elektroniki.
Obróć oś Y podgrzewanym stołem do dołu. Połóż go na czymś miękkim (np. na tkaninie), aby uniknąć zarysowań.
Przyklej cztery podkładki piankowe do końcówek profili aluminiowych ramy, zgodnie z ilustracją. Zwróć uwagę na właściwy kierunek.
Nie przyklejaj podkładek piankowych do przedniej i tylnej płyty z plastiku!
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Upewnij się, że oś Z jest w górnym zakresie. Jeśli nie, przesuń ją obracając ręcznie śrubę trapezową.
Odkręć i wyciągnij śrubę M3 z obudowy elektroniki.
Zdejmij wydrukowaną osłonę przewodów.
Podnieś odrobinę pokrywę elektroniki. Przed ściągnięciem jej całkowicie, przesuń ją w stronę pionowego profilu aluminiowego, aby wyciągnąć zakładki ze szczelin (w starszej wersji zamiast szczelin są otwory).
Zostaw obudowę otwartą - w trakcie montażu będziemy musieli podłączyć kilka przewodów.
Podłączenie przewodu LCD
Podłączenie przewodu LCD
Podłączenie przewodu LCD
Podłączenie przewodu LCD
Do tego etapu przygotuj przewód wstążkowy ekranu LCD (szary, płaski)
Przepchnij przewód LCD przez otwór w ściance obudowy elektroniki.
Upewnij się, że "ząbek" wtyczki jest skierowany ku górze.
Upewnij się, że zagięcie przewodu wstążkowego jest skierowane ku górze.
Podłącz złącze przewodu LCD do płyty. Zwróć uwagę na orientację wtyczki - w gnieździe z jednej strony jest wcięcie (spójrz na strzałkę).
Montaż osi Y oraz XZ ze sobą
Montaż osi Y oraz XZ ze sobą
Montaż osi Y oraz XZ ze sobą
WAŻNE: uważnie przeczytaj najbliższe instrukcje. Musisz dokładnie ustawić trzy wpusty rowkowe M3nE w osi Y, zgodnie z otworami w zmontowanym zespole osi XZ!
W sumie są trzy wpusty rowkowe M3nE w profilu aluminiowym:
Pierwszy (najdłuższy) po prawej stronie, będzie użyty do skręcenia części ze sobą śrubą M3x40.
Drugi (pod względem długości) również zostanie użyty do skręcenia komponentów ze sobą, ale śrubą M3x20.
Trzeci jest umieszczony w górnym rowku profilu (nie jest widoczny na ilustracji). Instrukcje dla niego znajdują się w późniejszych etapach.
Nie umieszczaj w otworach żadnych śrub na tym etapie. Poczekaj na kolejne instrukcje.
Druga ilustracja pokazuje wewnętrzną stronę zespołu osi XZ, która będzie przylegać bezpośrednio do profilu aluminiowego dzięki wpustom rowkowym M3nE. Upewnij się, że pierwszy wpust mieści się w przygotowanym gnieździe.
Spójrz na mały otwór w dolnej krawędzi. W kolejnych krokach przeciągniemy przez niego przewód silnika osi Y.
Łączenie części - przygotowanie
Łączenie części - przygotowanie
Łączenie części - przygotowanie
Łączenie części - przygotowanie
Odnajdź przewód silnika osi Y w profilu i ostrożnie wyciągnij.
Zdejmij gumkę, którą związane są przewody i poprowadź przewód pod profilem (spójrz na ilustrację).
Przewód jest od niedawna wysyłany bez gumki, ale procedura jest taka sama.
Przesuń stół do końca w prawo.
Przesuń prawy wpust rowkowy M3nE w okolice środka profilu, ale upewnij się, że nie jest ukryty pod stołem.
Zabezpieczenie przewodu LCD
Zabezpieczenie przewodu LCD
Zabezpieczenie przewodu LCD
UWAGA: od tego momentu zachowaj ostrożność przy posługiwaniu się zespołem osi XZ. Przewód ekranu LCD jest skierowany w dół i może zostać uszkodzony.
Aby zabezpieczyć przewód, podążaj za kolejnymi instrukcjami. Nie próbuj ułożyć go w inny sposób, ponieważ mogłoby to skomplikować dalszy montaż.
Ostrożnie połóż oś XZ na boku (spójrz na ilustrację) i zacznij zawijać przewód wokół obudowy. Nie naciągaj go.
Teraz obróć zespół XZ z powrotem, aby mieć dostęp do obudowy z góry i ostrożnie ułóż w niej przewód. Weź pod uwagę, że to rozwiązanie tymczasowe.
Łączenie części - etap 1
Łączenie części - etap 1
Łączenie części - etap 1
Łączenie części - etap 1
Przesuń osie XZ bliżej osi Y, aby przewód silnika osi Y sięgał do płyty głównej.
Przełóż przewód silnika osi Y przez otwór w obudowie elektroniki. Nie podłączaj jeszcze złącza - zrobimy to później.
Dociśnij ostrożnie części do siebie, starając się "wkliknąć" środkowy wpust rowkowy M3nE w gniazdo.
UWAGA: Zachowaj ostrożność, aby nie przycisnąć przewodu silnika osi Y między częściami!
Użyj śruby M3x40, aby przykręcić części do siebie. Jeśli śruba nie dociera do gwintu nakrętki, to poruszaj śrubą w środku części drukowanej. NIE DOKRĘCAJ jej do końca na tym etapie!
Łączenie części - etap 2
Łączenie części - etap 2
Łączenie części - etap 2
Weź drugi wpust rowkowy M3nE znajdujący się po lewej stronie i przesuń go w prawo - użyj klucza imbusowego, aby ostrożnie dopchnąć go do końca. Zatrzyma na specjalnym ząbku, który pomoże Ci wyrównać go ze śrubą.
Weź śrubę M3x20 i ponownie, jak poprzednio, dokręć ją lekko, jednak upewnij się, że złapała gwint wpustu. NIE DOKRĘCAJ śruby do końca na tym etapie!
Łączenie części - etap 3
Łączenie części - etap 3
Łączenie części - etap 3
Teraz przejdźmy do wpustu rowkowego M3nE w górnym rowku profilu. Przesuń go pod stalowy wspornik.
Upewnij się, że otwór w nakrętce pokrywa się z otworem we wsporniku. Użyj klucza imbusowego, aby wyrównać części ze sobą.
Przykręć części do siebie przy pomocy śruby M3x12, ale dokręć ją tylko lekko. NIE DOKRĘCAJ śruby do końca na tym etapie!
Ustawienie zespołu osi XZ
Ustawienie zespołu osi XZ
Ustawienie zespołu osi XZ
Ustawienie zespołu osi XZ
Na tym etapie będzie konieczne przesunięcie całej osi XZ. Unikaj przesuwania jej po profilu aluminiowym, zamiast tego, unieś ją delikatnie, aby zapobiec jego porysowaniu.
Obróć drukarkę tyłem do siebie.
Przesuń stół w przód do skraju osi.
Przytrzymaj oś Y.
Przesuń zespół osi XZ do tyłu.
Ogranicznik pozwoli ustawić części w odpowiedniej pozycji względem siebie.
Dokręcenie osi do siebie
Dokręcenie osi do siebie
Dokręcenie osi do siebie
Po prawidłowym ustawieniu części dokręć wszystkie śruby w następującej kolejności:
Pierwsza - M3x12 na górze.
Druga - M3x40 z boku.
Trzecia - M3x20 z boku.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Ułóż misie we wzór zgodny z ilustracją.
W Twojej paczce może znajdować się mniej żelków. W takim przypadku udaj się natychmiast do najbliższego sklepu ze słodyczami! Prawidłowe dawkowanie jest absolutnie kluczowe!!!
Zjedz górny rząd i zostaw resztę na kolejne etapy.
Powiedziałem wyraźnie - zostaw resztę!
Przygotowanie części ekranu LCD
Przygotowanie części ekranu LCD
Przygotowanie części ekranu LCD
Do kolejnych etapów przygotuj:
Wyświetlacz LCD
Śruba M3x20 (1x)
Na powierzchni ekranu znajduje się folia ochronna - zostaw ją do końca montażu, aby zapobiec ewentualnemu porysowaniu.
Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Najpierw ostrożnie połóż drukarkę na boku. Spójrz na ilustrację.
Umieść moduł LCD w uchwycie. Obudowa ekranu ma wypustkę pasującą do zagłębienia w uchwycie.
Masz możliwość ustawienia ekranu LCD w różnych pozycjach. Możesz przestawić go teraz lub później.
Dokręć części do siebie przy użyciu śruby M3x20.
Pro tip: jeśli dokręcenie śruby sprawia Ci trudność, obróć klucz i wsuń krótszy koniec w łeb śruby. Dokręcaj chwytając za dłuższy koniec.
Podłączenie ekranu LCD
Podłączenie ekranu LCD
Podłączenie ekranu LCD
Podłączenie ekranu LCD
Ostrożnie wyciągnij wolny koniec przewodu LCD z obudowy elektroniki i poprowadź go między przewodem silnika osi Y, a profilem aluminiowym.
Podłącz złącze przewodu do płytki ekranu LCD. Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek - spójrz na ząbek.
Podłącz wtyczkę do gniazda i upewnij się, że jest wpięta do końca.
Ułożenie przewodu LCD
Ułożenie przewodu LCD
Ostrożnie upchnij przewód w rowku profilu aluminiowego. Zostaw trochę luzu przy ekranie, aby móc go później swobodnie ustawiać.
Pro tip: aby ułatwić sobie umieszczenie przewodu w profilu, zegnij go ostrożnie na pół wzdłuż.
Podłączenie silnika osi Y
Podłączenie silnika osi Y
Podłączenie silnika osi Y
Podłączenie silnika osi Y
Ostrożnie wciągnij przewód silnika osi Y do obudowy elektroniki. Nie naciągaj go zbyt mocno, aby go nie uszkodzić.
Podłącz przewód silnika osi Y do wolnego gniazda w górnym rzędzie złącz płyty Buddy. Stwórz pętlę z resztą przewodów tak, jak na ilustracji.
Podłączenie przewodów stołu grzewczego
Podłączenie przewodów stołu grzewczego
Podłączenie przewodów stołu grzewczego
Podłączenie przewodów stołu grzewczego
Weź wiązkę przewodów podgrzewanego stołu i poprowadź do obudowy elektroniki od góry - nie ma dla nich specjalnego otworu. Podłącz przewody do płyty:
Termistor (H)
Grzałka stołu
Ostrożnie ułóż przewody w obudowie tak, aby owijki znajdowały się w okolicach lewego, dalszego narożnika, gdzie większość przewodów będzie wchodzić do obudowy.
Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)
Wsuń rurkę PTFE w czujnik filamentu. Spójrz na ilustrację, aby ustawić go w odpowiednim kierunku.
Sprawdź pozycję rurki PTFE we wcięciu:
Nieprawidłowy montaż: rurka PTFE nie jest odpowiednio zagnieżdżona w czujniku filamentu. Będzie on działać nieprawidłowo.
Prawidłowy montaż. Rurka PTFE jest w odpowiedniej pozycji.
Teraz dokręć śrubę z wyczuciem, aby zablokować rurkę PTFE wewnątrz czujnika.
Weź kawałek filamentu i wsuń w czujnik, aby upewnić się, że rurka nie jest zdeformowana. Jeśli czujesz zwiększony opór, to poluzuj śrubę.
Podłączenie czujnika filamentu (opcjonalne)
Podłączenie czujnika filamentu (opcjonalne)
Podłączenie czujnika filamentu (opcjonalne)
Podłączenie czujnika filamentu (opcjonalne)
Poprowadź przewód czujnika filamentu pod wiązką przewodów ekstrudera i pod przewodami podgrzewanego stołu. Podłącz przewód do ostatniego wolnego gniazda w prawym rzędzie złącz płyty Buddy.
Ułóż przewód zgodnie z ilustracją. Pamiętaj, że na obudowę musimy jeszcze nałożyć pokrywę.
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Przed założeniem pokrywy, upewnij się, że nakrętka kwadratowa jest na swoim miejscu. Nie dopuść do wypadnięcia nakrętki z gniazda! Mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie elektroniki.
Umieść pokrywę z powrotem na miejscu i upewnij się, że zakładki są prawidłowo osadzone w otworach.
Nałóż drugą pokrywę i ułóż przewody:
Wiązka ekstrudera: upewnij się, że owijka tekstylna jest częściowo schowana. Przewody muszą wychodzić w kierunku tyłu drukarki.
Wiązka podgrzewanego stołu: upewnij się, że odcinek owijki tekstylnej sięga do wewnątrz obudowy elektroniki.
Przewód czujnika filamentu (opcjonalnie): upewnij się, że odcinek owijki tekstylnej sięga do wewnątrz obudowy elektroniki.
Teraz dokręć drugą pokrywkę. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest ściśnięty pomiędzy częściami.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Uff! Tym sposobem kończymy podłączanie i układanie przewodów.
Zrób sobie krótką przerwę i zjedz drugi rząd żelków.
Stojak na szpulę: przygotowanie części
Stojak na szpulę: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool holder Base (podstawa stojaka na szpulę) (4x)
Spool holder Guide (szyna stojaka na szpulę) (2x)
Spool holder Wheel (kółko stojaka na szpulę) (4x)
Arkusz podkładek piankowych (1x)
Montaż podstawy (część 1)
Montaż podstawy (część 1)
Montaż podstawy (część 1)
Montaż podstawy (część 1)
Weź jedną część podstawy. Ułóż ją tak, jak na ilustracji.
Umieść dwa koła w podstawie.
Przykryj złożone części drugą częścią podstawy z góry.
Montaż podstawy (część 2)
Montaż podstawy (część 2)
Montaż podstawy (część 2)
Dociśnij obie części podstawy do siebie, aż całkowicie połączą się.
Sprawdź, czy części podstawy prawidłowo się trzymają.
Powtórz to samo dla drugiej bocznej części stojaka na szpulę, aż otrzymasz dwie takie części.
Przyklejenie podkładek (część 1)
Przyklejenie podkładek (część 1)
Przyklejenie podkładek (część 1)
Przyklejenie podkładek (część 1)
Weź arkusz podkładek piankowych. Zegnij go, aby oddzielić poszczególne podkładki od siebie.
Wewnątrz otworu na spodzie bocznej części uchwytu szpuli znajduje się krawędź.
Przyklej pojedynczy pasek z podkładki piankowej na środku linii wewnątrz otworu, jak na ilustracji.
Przyklejenie podkładek (część 2)
Przyklejenie podkładek (część 2)
Przyklejenie podkładek (część 2)
Przymocuj kolejne cztery paski z podkładki piankowej w zaznaczonych miejscach na spodzie bocznej części stojaka na szpulę.
Przyklej kolejne sześć piankowych pasków na drugiej części stojaka na szpulę.
Regulacja rozstawu stojaka na szpulę
Regulacja rozstawu stojaka na szpulę
Regulacja rozstawu stojaka na szpulę
Wsuń części boczne na szynę.
Umieść szpulę filamentu, którego chcesz użyć na stojaku. Dopasuj części boczne do szpuli. Jako przykładu użyjemy szpuli Prusamentu.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Poczęstuj się w nagrodę za zmontowanie stojaka na szpulę i zakończenie całego montażu!
Zjedz pozostałe misie Haribo - nie zostawiaj żadnego! :)
Po odzyskaniu energii przejdź do kilku ostatnich etapów tej instrukcji.
Podłączenie zasilacza
Podłączenie zasilacza
Podłączenie zasilacza
Podłączenie zasilacza
Odklej folię ochronną z wyświetlacza LCD.
Podłącz zasilacz do drukarki. Weź pod uwagę, że wtyczka nie jest symetryczna.
Połóż płytę na stole. Upewnij się, że leży we właściwym kierunku.
...i to wszystko! Dobra robota!
Weterani montażu Prus: wysokość czujnika SuperPINDA jest ustawiona fabrycznie i nie trzeba jej regulować. Jego optymalna wysokość to 0,8-1,0 mm ponad końcówką dyszy.
Jeśli masz jakieś problemy sprzętowe, to odwiedź poradnik online Rozwiązywanie problemów podczas montażu MINI/MINI+ na help.prusa3d.com.
Co dalej?
Co dalej?
Co dalej?
Co dalej?
Przeczytaj teraz Podręcznik Druku 3D, który został przygotowany specjalnie dla Twojej drukarki. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna pod linkiem prusa3d.com/3dhandbookMINI.
UWAGA: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji firmware. Możesz to zrobić na stronie prusa3d.pl/sterowniki lub podłączając pendrive USB dołączony do drukarki. Szczegółowe instrukcje znajdują się w Podręczniku. (Jeśli podłączony pendrive zawiera nowszą wersję firmware od zainstalowanej, podczas włączania drukarki zostanie wyświetlony komunikat.)
Skalibruj drukarkę zgodnie z Podręcznikiem i wydrukuj dołączone modele, aby mieć pewność, że drukarka działa prawidłowo.
Jeśli masz jakiekolwiek problemy, nie zapominaj, że możesz poszukać rozwiązania w naszej Bazie Wiedzy pod adresem help.prusa3d.com/pl/
Nie zapomnij dołączyć do największej społeczności użytkowników urządzeń marki Prusa! Znajdziesz tam najnowsze modele w formie plików STL i gotowe pliki G-code dla Twojej drukarki. Zarejestruj się na Printables.com
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt