CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Menu Podpora (MK3/S/+)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

V dolní části LCD menu na tiskárnách Original Prusa MK2.5/S a MK3/S/+ najdete specifickou informaci o hardwaru a firmwaru vaší tiskárny a také o vstupech a aktuálním stavu senzorů, napětí, údaje o teplotě a další. Tato sekce obsahuje cenné informace při řešení problémů s konkrétními součástmi, nebo pokud potřebujete informace specifické pro vaši jednotku.

Některé vstupy budou dostupné pouze na Einsy Rambo (MK3/S/+) a ne na MiniRambo (MK2 a MK2.5/S)
 

Základní info

 • Verze Firmwaru
 • Užitečné odkazy
 • Revize základní desky EINSY
 • Stav a verze Fil. senzoru
 • Přítomnost a firmware MMU2S
 • IP (pokud je tiskárna připojena k síti)

Detail kalibrace os XYZ

Tento údaj obsahuje informace o délce osy, zkosení a posunutí.

Informace o extruderu

Obsahuje údaje o otáčkách za minutu (RPM) z ventilátoru trysky i ventilátoru hotendu

Informace o senzorech

Obsahuje aktuální stav (1 nebo 0) senzoru filamentu tiskárny, PINDA a FINDA (pokud je nainstalována jednotka MMU2S).

Stav řemene

Obsahuje hodnotu danou měřením napnutí řemene os X a Y. Nižší hodnota znamená napnutější řemen.

Teploty

Reálné hodnoty teploty z termistorů umístěných na Hotendu, vyhřívané podložce, Einsy Rambo (okolní teplota) a P.I.N.D.A. V2 (není přítomno u P.I.N.D.A. V1/SuperPINDA).

Napětí

Zobrazuje napětí přivedené na Einsy Rambo, vyhřívanou podložku a IR senzor filamentu.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás