CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Základna & věž

2. Základna & věž
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
2. Základna & věž
 Obtížnost
Střední
 Kroky
35
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole
Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole
Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole
Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
3,0mm inbusový klíč
Klíč
Sáček 2. Spojovací materiál
Sáček 2. Příslušenství
Pamatujte, že obsah zobrazených štítků v této příručce se může lišit od štítků v balení.
Příprava dílů z balíku
Příprava dílů z balíku
Příprava dílů z balíku
Příprava dílů z balíku
Díly pro tuto kapitolu najdete v následujících ochranných pěnách:
První vrstva. Všimněte si, že tato vrstva obsahuje také karton, který se použije během montáže. Nevyhazujte ho ;)
Druhá vrstva obsahuje většinu součástek pro tuto kapitolu.
Spojovací prvky pro celou tiskárnu najdete ve druhé vrstvě, viz obrázek.
Nezapomeňte uchovat veškerou elektroniku v ESD sáčcích, dokud ji nebudete muset použít v tiskárně.
UPOZORNĚNÍ: S věží zacházejte opatrně !! Pokud ji upustíte nebo zkosíte, ovlivní to kvalitu tisku.
Příprava dílů věže a napájecího zdroje
Příprava dílů věže a napájecího zdroje
Příprava dílů věže a napájecího zdroje
Příprava dílů věže a napájecího zdroje
Pro následující kroky si prosím připravte:
Zadní deska (1x) včetně kartonu
Věž (1x)
Napájecí zdroj SL1 (1x)
Šroub M4x8 (4x)
Šroub M3x18 (3x)
Šroub M3x5 (2x)
Vroubkovaná pojistná podložka M4w (1x)
Srovnání zadní desky
Srovnání zadní desky
Srovnání zadní desky
Srovnání zadní desky
Z bezpečnostních důvodů se zadní deska během přepravy otáčí. Otočme ji zpět do "montážní polohy".
Překlopte zadní desku o 180 °. Zářez musí směřovat nahoru.
Správná poloha zadní desky pro sestavení. Ujistěte se, že "zářez" směřuje nahoru.
Připojení věže
Připojení věže
Připojení věže
UPOZORNĚNÍ: Správná montáž věže je SUPER DŮLEŽITÁ. Pokud věž vychýlíte, budete mít problémy s tisky. Postupujte podle pokynů a použijte přiložený karton!
Nejprve umístěte věž na zadní desku jako na obrázku. Podívejte se na čtyři otvory na obou částech, které se musí navzájem shodovat.
Otočte věž na zadní desce, vyrovnejte otvory a vložte dva šrouby M4x8 do spodní řady. Zatím je neutahujte!
Stlačte věz DOLŮ a DOPRAVA a pak utáhněte:
Nejprve šroub nalevo
Druhý šroub napravo
Připojení věže
Připojení věže
Připojení věže
Vezměte si druhý pár šroubů M4x8 a pokračujte horní řadou.
Stlačte věz DOLŮ a DOPRAVA a pak utáhněte:
Nejprve šroub nalevo
Druhý šroub napravo s M4w
Zajistěte, aby všechny čtyři šrouby byly řádně utaženy, není dovoleno žádné viklání. Obě části musí fungovat jako jedna.
Připojení napájecího zdroje SL1
Připojení napájecího zdroje SL1
Připojení napájecího zdroje SL1
Připojení napájecího zdroje SL1
DŮLEŽITÉ: I nadále využívejte přiložený karton, abyste zadní desku měli zvednutou nad stolem. Důvodem je to, že by se mohlo poškodit tlačítko napájení na napájecím zdroji, které bude směřovat dolů.
Napájecí zdroj je namontován pomocí tří otvorů, zkontrolujte první obrázek a zjistěte, kde jsou umístěny.
S pomocí tří šroubů M3x18 namontujte napájecí zdroj. Všechny je utáhněte, až dolů.
Vezměte šrouby M3x5 a zašroubujte je do zadní desky, stačí 2-3x otáčky. Později zasuneme plát, takže je neutahujte. Ujistěte se, že každý šroub je v obou osách kolmý na zadní desku.
Příprava dílů věže a napájecího zdroje
Příprava dílů věže a napájecího zdroje
Příprava dílů věže a napájecího zdroje
Pro následující kroky si prosím připravte:
Spodní deska (1x)
Podpěra (2x)
Šroub M3x8 (8x)
Nastavitelné nožičky (4x)
Neinstalujte žádné nožičky, dokud vám to nebude řečeno, zablokovali byste si přístup k některým šroubům.
Nasazení spodního krytu
Nasazení spodního krytu
Nasazení spodního krytu
Nasazení spodního krytu
Než spojíme spodní desku se zbytkem tiskárny, najdeme drážku, která bude použita k zarovnání obou částí dohromady.
Zvedněte a mírně posuňte aktuální sestavu k okraji kartonu, abyste získali přístup ke spodnímu okraji zadní desky. Ponechte si místo pro přidání spodní desky.
Přiložte stranu spodní desky s drážkou na zadní desku. Ujistěte se, že jsou obě části správně zarovnány a že nejsou žádné kabely skřípnuté.
Zajistěte oba díly dohromady pomocí čtyř šroubů M3x8.
Montáž podpěr
Montáž podpěr
Montáž podpěr
Montáž podpěr
Než namontujete podpěru, podívejte se blíže na:
Spodní deska, která má dvě speciální drážky pro podpěry. Na obrázku je jen jedna, druhá zcela identická je na opačné straně.
Každá podpěra má dva otvory se zahloubením z jedné strany, tato strana musí směřovat ven od tiskárny.
Druhá strana podpěry je bez zahloubení a musí směřovat dovnitř k tiskárně.
Všechny otvory jsou symetrické, takže kromě otvorů se zahloubením je můžete libovolně otáčet.
Vezměte první podpěru a namontujte ji na spodní desku. Dbejte na to, aby otvory zahloubení směřovaly ven a potom ze spodní strany zajistěte podpěru pomocí dvou šroubů M3x8.
Zkontrolujte zarovnání spodní desky s vnější stranou podpěry. Pokud tomu tak není, šrouby povolte a upravte polohu podpěry. Potom šrouby opět utáhněte.
Pokračujte v dalším kroku...
Nasazení nastavitelných nožiček
Nasazení nastavitelných nožiček
Nasazení nastavitelných nožiček
Nasazení nastavitelných nožiček
Nainstalujte druhou podpěru z druhé strany tiskárny. Opět zajistěte, aby zahloubení směřovalo ven a zajistěte podpěru pomocí dvou šroubů M3x8.
Zkontrolujte zarovnání spodní desky s vnější stranou podpěry. Pokud tomu tak není, šrouby povolte a upravte polohu podpěry. Potom šrouby opět utáhněte.
Otočte spodek tiskárny směrem k sobě a najděte otvory pro nastavitelné nožičky.
Zašroubujte nastavitelné nožičky až na doraz.
Nyní můžete tiskárnu postavit na nohy a odstranit kartonovou krabici. Uschovejte si ji však pro pozdější použití.
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Připojte oba kabely k napájecímu zdroji a veďte je k levé straně tiskárny. Kabely jsou symetrické, použijte jakoukoli stranu s konektorem.
Podívejte se na otvory, které budou později použity k namontování reflektoru.
Veďte kabel od motoru věže vyznačeným směrem.
Příprava dílů motoru náklonu
Příprava dílů motoru náklonu
Příprava dílů motoru náklonu
Příprava dílů motoru náklonu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor náklonu (1x)
Držák motoru náklonu (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Šroub M4x8 (2x)
Šroub M3x5 (2x)
Optický IR-senzor (1x) může být černý nebo červený, na funkčnosti to nic nemění.
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů motoru náklonu
Příprava dílů motoru náklonu
Příprava dílů motoru náklonu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Ojnice (1x)
Kabel optického senzoru (1x)
Konektory kabelu optického senzoru se liší v zapojení! Ujistěte se, že postupujete podle pokynů a připojíte jej správně! Strana označená červenou šipkou musí být připojena k optickému senzoru.
Existují dvě verze ojnice. Liší se výrobním procesem, montáž je stejná.
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Zkontrolujte upevňovací body držáku motoru náklonu, které budou použity pro optický senzor.
Umístěte optický senzor na držák a zajistěte jej pomocí dvou šroubů M3x5. Šrouby neutahujte, musíme nejprve upravit polohu senzoru.
Umístěte držák na motor náklonu. Správnou orientaci najdete na obrázku. Jako vodítko použijte kabel motoru.
Spojte motor náklonu s držákem s pomocí čtyř šroubů M3x10.
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Natočte plochou stranu hřídele tak jako na obrázku.
Ojnici nasuňte na hřídel motoru a zarovnejte ji s hrotem hřídele. Ujistěte se, že orientace je jako na obrázku.
DŮLEŽITÉ: Zarovnejte ojnici s výstupkem na držáku. Oba povrchy by měly být v jedné rovině. Tím bude zajištěno, že tyč bude svislá.
Utáhněte stavěcí šroub proti ploché části hřídele.
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Montáž motoru náklonu
Před vložením sestavy do tiskárny najděte správné místo pro montáž. Na spodní desce tiskárny je drážka.
Vložte dva šrouby M4x8 do držáku tilt motoru, který se použije pro jeho připevnění ke spodní desce.
Ujistěte se, že kolíčky (piny) směřují k levé straně tiskárny (viz šipka), aby byla zajištěna správná orientace.
Umístěte celou sestavu do tiskárny a ujistěte se, že je zarovnaná s drážkou. Poté utáhněte oba šrouby M4x8.
Připojte kabel k senzoru, ujistěte se, že nepoužíváte stranu se žlutou značkou. Při zasouvání konektoru na kolíčky senzoru musí být konektor mírně nakloněný.
Než přejdete k dalšímu kroku, ujistěte se, že je konektor úplně zasunutý.
Příprava reflektoru
Příprava reflektoru
Příprava reflektoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Reflektor (1x)
Šroub M4x5 (2x)
Uvnitř reflektoru je ochranná fólie, zatím ji nestrhávejte! Počkejte na poslední kapitolu.
Nasazení reflektoru
Nasazení reflektoru
Nasazení reflektoru
Umístěte reflektor dovnitř tiskárny a mírně jej zajistěte pomocí dvou šroubů M4x5. Reflektor je symetrický, na orientaci nezáleží.
Jemně zatlačte reflektor směrem k zadní části tiskárny (věž). Použijte spodní část reflektoru, netlačte na horní část. Pevně dotáhněte oba šrouby.
Nestrhávejte ochrannou fólii z reflektoru. Počkejte na poslední kapitolu!
Příprava dílů pro pravý blower ventilátor
Příprava dílů pro pravý blower ventilátor
Příprava dílů pro pravý blower ventilátor
Příprava dílů pro pravý blower ventilátor
Pro následující kroky si prosím připravte:
Pravý blower ventilátor (1x)
Blower fan holder (1x)
Nová verze (se sloupky)
Stará verze (bez sloupců)
Blower (1x)
Těsnění blower ventilátoru (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů pro pravý blower ventilátor
Příprava dílů pro pravý blower ventilátor
Příprava dílů pro pravý blower ventilátor
Pro další kroky si prosím připravte:
Šroub M3x20r (2x) nový držák blower ventilátoru
Šroub M5x10r (2x) starý držák blower ventilátoru
Zápustný šroub M3x10b (2x)
Šroub M3x5 (2x)
Matka M3nS (2x)
Všimněte si, že váš balíček obsahuje buďto šrouby M3x20r nebo M5x10r v závislosti na verzi držáku blower ventilátoru.
Těsnění blower ventilátoru
Těsnění blower ventilátoru
Těsnění blower ventilátoru
Těsnění blower ventilátoru
Před použitím těsnění použijte k čištění povrchu ventilátoru (strana s turbínou) čisticí ubrousek s IPOU (isopropylalkoholem). Ubrousek si nechte pro pozdější použití.
Odstraňte ochranný film z těsnění filtru a kruhovou část uprostřed nechte nedotčenou.
Strhněte ochrannou fólii (papír)
Nalepte těsnění na kryt, tak jako na obrázku, lepidlo musí samozřejmě směřovat dolů. Pevně a rovnoměrně ho přitlačte ke krytu ventilátoru.
Ujistěte se, že žádná část těsnění nezasahuje do otáčející se (střední) části ventilátoru!
Sestavení ventilátoru (nová verze)
Sestavení ventilátoru (nová verze)
Sestavení ventilátoru (nová verze)
Sestavení ventilátoru (nová verze)
Umístěte ventilátor a držák ventilátoru tak jako na obrázku. Podle šipek zajistěte správnou orientaci ventilátoru.
Levná strana ventilátoru.
Pravá strana ventilátoru.
Veďte kabel skrz otvor.
Umístěte ventilátor na sloupky a opatrně jej zasuňte až dolů. Zkuste tlačit rovnoměrně, aby byl ventilátor vždy vyrovnaný.
Zajistěte ventilátor pomocí dvou šroubů M3x20r. Utáhněte je velmi opatrně, jinak může kryt ventilátoru prasknout.
Další krok můžete přeskočit.
Sestavení ventilátoru (nová verze)
Sestavení ventilátoru (nová verze)
Sestavení ventilátoru (nová verze)
Umístěte ventilátor a držák ventilátoru tak jako na obrázku. Podle šipek zajistěte správnou orientaci ventilátoru.
Levná strana ventilátoru.
Pravá strana ventilátoru.
Veďte kabel skrz otvor.
Otočte sestavu a vložte dva šrouby M5x10r (původne M5x16r). Velmi opatrně je utáhněte, jinak může kryt ventilátoru prasknout.
Sestavení blower ventilátoru
Sestavení blower ventilátoru
Sestavení blower ventilátoru
Sestavení blower ventilátoru
Nejprve připravte ventilátor zasunutím dvou matic M3nS až na doraz. Zarovnejte pomocí inbusového klíče.
Otočte sestavu ventilátoru jako na obrázku a sestavte ventilátor shora, přičemž:
Přední okraj musí pasovat do krytu ventilátoru.
Levý a pravý okraj budou mimo kryt ventilátoru.
Sestavení musí být jemné, nevyvíjejte zbytečnou sílu, jinak zničíte ventilátor nebo tištěnou část.
Jakmile je ventilátor usazen, ujistěte se, že tam není viditelná mezera nebo deformace.
Pro nasazení ventilátoru sestavu opatrně otočte a zajistěte ho šrouby M3x5.
Upevnění sestavy ventilátoru
Upevnění sestavy ventilátoru
Upevnění sestavy ventilátoru
Upevnění sestavy ventilátoru
Posuňte kabel z motoru náklonu kolem reflektoru tak, jako na obrázku.
Vložte sestavu ventilátoru dovnitř tiskárny. Plech (držák ventilátoru) musí být za podpěrou.
Zajistěte sestavu pomocí dvou zápustných šroubů M3x10b.
Překlopte kabel od ventilátoru uvnitř tiskárny. Nejprve jej veďte mezi ventilátorem a reflektorem, poté zatočte doleva a veďte jej mezi reflektorem a věží.
Příprava předsestavených dílů pro mechanismus náklonu
Příprava předsestavených dílů pro mechanismus náklonu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Příprava sestavení mechanismu náklonu (1x)
Kabel senzoru resinu (1x)
Šroub M4x6r (1x)
Vroubkovaná pojistná podložka M4w (1x)
Pokud vám chybí jeden šroub M3x10, použijte sáček s náhradními.
Montáž kabel senzoru resinu
Montáž kabel senzoru resinu
Montáž kabel senzoru resinu
Montáž kabel senzoru resinu
Otočte předsložený náklon tak, aby otvor byl na pravé straně.
Než kabel připojíte, ujistěte se, že používáte správný otvor:
Správný otvor pro kabel senzoru pryskyřice.
Nesprávné otvory, nepoužívejte je.
Nejprve položte podložku M4 na správný otvor. Kabel neumisťujte na sestavu náklonu, jinak budete mít problémy později!
Dejte kabel na horní část podložky a zajistěte jej šroubem M4x6r. Kabel musí směřovat dozadu. Šroub řádně utáhněte, potřebujeme, aby se podložka „zakousla“ do povrchu náklonu, ale dávejte pozor, abyste šroub nepoškodili.
Je velmi důležité, aby byla podložka v přímém kontaktu s povrchem tiltu (náklonu). Ujistěte se, že jste nepřehodili pořadí!
Osazení sestavy náklonu
Osazení sestavy náklonu
Osazení sestavy náklonu
Osazení sestavy náklonu
Nejprve se ujistěte, že je konzola blízko horní části věže. Na převrácení sklopné platformy budete potřebovat dostatek místa.
Vytáhněte ojnici mimo tiskárnu a zasuňte mechanismus naklápění na čep úplně dovnitř. Obě části musí být v přímém kontaktu.
Opatrně překlopte tilt sestavu na tiskárně a zkontrolujte následující:
Mechanismus náklonu je správně zarovnán s okrajem zadní desky.
Žádný vodič není skřípnutý.
Sestava náklonu "pasuje" kolem věže.
Náklon pasuje na vrchni část obou podpěr.
Jakmile sestavu náklonu správně usadíte, zajistěte ji osmi šrouby M3x8.
Kalibrace optického senzoru
Kalibrace optického senzoru
Kalibrace optického senzoru
Kalibrace optického senzoru
UPOZORNĚNÍ: Během tohoto kroku si dejte záležet a ujistěte se, že je senzor správně zkalibrován. To vám pomůže vyhnout se možným problémům během tisku.
Umístěte podložku M3w na šroub spolu s nylokovou maticí M3nN.
Opatrně utáhněte matici, abyste zajistili přímý kontakt mezi oběma díly. Doporučujeme použít klíč k přidržení matice a inbusový klíč z druhé strany.
V posledním kroku zatlačte ojnici dolů, aby se stříbrná ocelová destička na tyči dostala k optickému senzoru.
Vyrovnejte optický senzor podle ocelového zářezu ojnice. Musí být mezi podpěrami, nejlépe uprostřed.
Podržte senzor a utáhněte šrouby.
Překontrolujte celý mechanismus naklápění tak, aby byly dodrženy výše uvedené pokyny a případně upravte jakoukoli jeho část!
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Je čas dopřát si! Sáček se se sladkostmi Haribo ale otevřte opatrně a tiše. Vysoká úroveň hluku může přilákat blízké predátory!
Uspořádejte medvídky podle obrázku. První tři kapitoly budou nejnáročnější, čtvrtá zabere jen pár minut.
Vaničku na resin můžete použít k uspořádání medvídku, ale mějte na paměti, že nemá dno ;)
Snězte první řádek, abyste doplnili energii vydanou během této kapitoly.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Od nynějška používejte při pohybu s tiskárnou vždy spodní část tiskárny. Nepoužívejte věž nebo konzolu!
Porovnejte vámi složený díl s obrázkem.
Připraveni? Pojďme sestavit horní část tiskárny 3. Kryty & Platforma
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás