CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Nastavení tiskárny

Menu

3. Nastavení tiskárny

3. Nastavení tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
3. Nastavení tiskárny
 Obtížnost
Střední
 Kroky
43
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Torx klíč TX 10
2,5mm inbusový klíč
Kartonová krabice jako ochrana vyhřívané podložky při montáži. Tip: použijte krabici od Prusamentu dodanou s tiskárnou.
Varianta B - Příprava dílu sestavy kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Příprava dílu sestavy kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Příprava dílu sestavy kabelového svazku Nextruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Svazek kabelů Nextruderu (1x)
Nextruder (1x)
Toto je konec svazku kabelů nextruderu, který v dalším kroku připojíme k nextruderu. Skládá se z konektoru kabelu, pružné destičky a poloprůhledné PTFE trubičky.
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Pomocí klíče T10 povolte dva označené šrouby na vnitřní straně nextruderu.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů.
Ujistěte se, že část svazku s kabelem a konektorem směřuje k horní části extruderu, jak je vidět na obrázku.
Svazek kabelů musí být instalován přesně tak, jak je znázorněno na obrázku; kabel je nahoře a poloprůhledná PTFE trubička dole.
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu

Vytáhněte pružný vodič nahoru tak, aby šrouby zapadly do užší části otvorů pro klíče.

Zkontrolujte, zda oba šrouby zapadly.
Zatímco šrouby sedí v užších částech otvorů, utáhněte je pomocí klíče T10.
Zkontrolujte, zda ohebná část svazku kabelů pevně drží na těle extruderu.
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Připojte konektor kabelu do horní části nextruderu.

Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení FESTO na nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.

Skvěle! Váš nextruder je připraven pro další krok.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Od této chvíle je nastavení stejné jak pro variantu A, tak pro variantu B.
Chcete-li s tiskárnou manipulovat, vždy uchopte rukojeti na obou stranách tiskárny. Nezvedejte tiskárnu za hliníkové extruze a profily z kovových plechů.
Protože budeme manipulovat s nářadím a extruderem vysoko nad vyhřívanou podložkou, je nutné ji chránit. K tomuto účelu použijte prázdnou kartonovou krabici od Prusamentu.
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Single tool extruder sestava (1x)
Vzhledem k pečlivému testování každé tiskárny před odesláním, se na trysce extruderu mohou vyskytovat malé zbytky filamentu.
Vyšroubujte 4x šrouby M3x12b (se zapuštěnou hlavou) z těla extruderu. Připravte si je na další kroky.
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Vyjměte díl x-carriage-cover (kryt) z dílu X-carriage.
Ze zadní strany X-carriage připevněte sestavu extruderu k X-carriage. Podívejte se na správnou orientaci extruderu.
Extruder podržte a zajistěte jej vložením a utažením dvou M3x12b šroubků do horních otvorů na šrouby. Prozatím šroubky nedotahujte úplně!
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Vložte a utáhněte dva šrouby M3x12b do spodních otvorů dílu X-carriage, abyste zajistili sestavení extruderu. Prozatím šroubky nedotahujte úplně!
Úplně dotáhněte všechny čtyři šroubky diagonálně , abyste zajistili sestavu extruderu.
Zaklapněte díl x-carriage-cover (kryt) zpět na X-carriage. Musíte cítit lehké "kliknutí", abyste si byli jistí, že kryt správně nasedl na díl.
Odstraňte kartonovou krabici od Prusamentu z vyhřívané podložky.
Vedení kabelu extruderu
Vedení kabelu extruderu
Vedení kabelu extruderu
Svazek kabelů extruderu s PTFE trubičkou veďte volně přes tiskárnu k její zadní straně.
Otočte tiskárnu tak, aby zdroj napájení směřoval směrem k vám.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 (tch-mounting-insert) uvnitř zadního hliníkové extruze, která se může volně pohybovat doleva a doprava.
V dlouhém kovovém profilu je šroub, který upevňuje díl během přepravy. Pomocí inbusového klíče šroub z profilu vyjměte. Uschovejte jej jako náhradní.
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 (tch-mounting-insert) uvnitř zadní hliníkové extruze, která se může volně pohybovat doleva a doprava.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-routeru vyčnívá šroub. Šroub připevněte ke třetímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním plechovém panelu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte inbusový klíč skrze otvor v zadním plechu až ke šroubku v xl-dock-cable-router a šroubek utáhněte.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Vedení PTFE trubičky extruderu
Vedení PTFE trubičky extruderu
Na boku tiskárny je boční senzor filamentu. Zasuňte volnou PTFE trubičku extruderu až do horního otvoru v dílu.
Jemně vytáhněte PTFE trubičku zpět, čímž vytlačíte černou objímku v bočním senzoru filamentu a trubičku zajistíte.
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Konektor antény je připraven od výrobce:
Verze A: Držák Wi-Fi antény je na straně. Pokračujte k dalšímu kroku.
Konektor antény musíte sestavit sami:
Verze B: Držák Wi-Fi antény je uprostřed. Přeskočte prosím na Verze B: Připojení kabelu extruderu.
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Kabel extruderu zapojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doprava a šroubky dotáhněte.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Odstraňte matku s podložkami z konektoru antény.
Konektor antény je připraven.
Nejnovější verze konektoru má silnější podložku. Už ji nepotřebujete. Můžete ji vyhodit.
Vložte konektor antény do otvoru stejného tvaru v Wi-Fi-antenna-holderu.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Zasuňte konektor antény do dílu Wi-Fi-antenna-holder.
Nasaďte tenčí podložku zpět na konektor.
Pomocí univerzálního klíče utáhněte matici na konektoru antény.
Dobrá práce! Anténa Wi-Fi je připravena.
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Kabel prvního doku (zprava) připojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény (antenna-holder) na šrouby, zatlačte kryt doleva. Utáhněte šrouby.
Připojte anténu do příslušného slotu na desce XL Buddy.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Aby toho nebylo málo, máme pro vás nový držák cívky.
Verze:
Verze A: Vytištěný Držák cívky
Máte to? Pokračujte k dalšímu kroku.
Verze B: Vstřikolisovaný držák cívky
Máte to? Prosím přejděte na krok Verze B: Montáž držáku cívky: příprava dílů.
Verze A: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze A: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze A: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana s Wi-Fi anténou a senzorem filamentu.
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby strana s bočním senzorem filamentu směřovala směrem k vám.
Vložte matku M4nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M4nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M4nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Podívejte se na xLCD, existují dvě varianty:
Verze A: s podložkou pod šroubem M3
Verze B: bez podložky pod šroubem
Verze C: faston vlevo nahoře
Verze A: kabely LCD
Verze A: kabely LCD
Verze A: kabely LCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Pomocí šroubu M3x8rT a podložky M3 připojte kabel PE k otvoru PE na desce LCD. Viz detail znázorňující správnou polohu konektoru kabelu.
Zapojte kabel od LCD do slotu na desce LCD.
Na konektoru LCD kabelu je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.
Verze B: kabely LCD
Verze B: kabely LCD
Verze B: kabely LCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Pomocí šroubu M3x8rT přimontujte PE kabel k PE otvoru na desce LCD.
Zapojte kabel od LCD do slotu na desce LCD.
Na konektoru LCD kabelu je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.
Verze C: osazení xLCD
Verze C: osazení xLCD
Verze C: osazení xLCD
Verze C: osazení xLCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Na konektoru kabelu xLCD je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.
Připojte uzemňovací kabel a připojte jej k PE konektoru na xLCD.
Zasuňte uzemňovací konektor úplně do PE fastonu.
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Vyrovnejte sestavu LCD s maticemi v přední hliníkové extruzi.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z levé strany LCD.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z pravé strany LCD.
Skoro hotovo!
Skoro hotovo!
Gratulujeme!Vaše tiskárna Original Prusa XL je připravena k použití!
Porovnejte výsledný vzhled s obrázkem.
Nyní přejděte na poslední kapitolu 4. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás