CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Nastavení tiskárny

Menu

3. Nastavení tiskárny

3. Nastavení tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
3. Nastavení tiskárny
 Obtížnost
Střední
 Kroky
52
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
T10 Torx klíč
Použít můžete také šroubovák T10, který je součástí balení.
Inbusový klíč 2,5 mm
Inbusový klíč 4,0 mm
Jako ochrana vyhřívané podložky se při nastavování použije kartonová krabice. Nápověda: můžete použít krabici od Nextruderu dodanou s tiskárnou.
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu xLCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely xLCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Na konektoru kabelu xLCD je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.
Připojte uzemňovací kabel a připojte jej k PE konektoru na xLCD.
Zasuňte uzemňovací konektor úplně do PE fastonu.
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Vyrovnejte sestavu xLCD s profilovými maticemi (M3nEs) v přední hliníkové extruzi.
Profile nuts (M3nE) are already installed in the aluminum profile by Prusa production department.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z levé strany xLCD.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z pravé strany xLCD.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Chcete-li s tiskárnou manipulovat, vždy uchopte rukojeti na obou stranách tiskárny. Nezvedejte tiskárnu za hliníkové extruze a profily z kovových plechů.
V následujících krocích budeme pracovat s nářadím a instalovat extruder nad vyhřívanou podložku, doporučujeme ji chránit před případným poškozením. K tomuto účelu může sloužit prázdná krabice od Nextruderu.
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Manuálně posuňte sestavu osy X až k přední části tiskárny.
Rukou posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.
Příprava doku Nextruderu
Příprava doku Nextruderu
Příprava doku Nextruderu
Příprava doku Nextruderu
Nejnovější sestavy se dodávají s těsněním trysky předinstalovaným na doku extruderu. Chcete-li si to ověřit, prohlédněte si jeden z dokovacích stanic extruderu zblízka a porovnejte jej s obrázkem, abyste zjistili, zda je těsnění trysky již nasazeno pomocí čtyřhranné matice. Pokud ne, pokračujte podle následujícího textu.
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Vložte matici M3nS do doku nextruderu.

Matku zatlačte do doku až na doraz. Pokud se vám to nedaří rukou, použijte k zatlačení matice do doku nextruderu inbusový klíč.

Pokud jste matici nenašli, v balení těsnění trysky je náhradní matice.
Vedení kabelu nextruderu
Vedení kabelu nextruderu
Vedení kabelu nextruderu
Opatrně otočte tiskárnu o 180° tak, aby zdroj napájení směřoval směrem k vám.
Najděte dlouhý kovový profil (tch-mounting-insert) s pěti otvory M3 uvnitř zadní hliníkové extruze.
Použijeme všechny otvory M3 v kovovém profilu.
V dlouhém kovovém profilu je šroub, který upevňuje díl během přepravy. Šroubek v kovovém profilu prozatím ponechte.
Udržte pozici dlouhého kovového profilu pro další krok. Nesmí se hýbat!
Pokud se kovový profil pohybuje, stačí ho posunout úplně doleva a zafixovat šroubem.
Montáž prvního a druhého doku nextruderu
Montáž prvního a druhého doku nextruderu
Montáž prvního a druhého doku nextruderu
Montáž prvního a druhého doku nextruderu
Vezměte svazek kabelů.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-router vyčnívá šroub. Šroub připevněte k prvnímu otvoru M3 v dlouhém kovovém profilu (tch-mounting-insert). Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte imbusový klíč 2,5 mm až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Dok je nacvakávací, šroub tedy musí být dotažen VELMI silně.
Tento krok opakujte pro zbylé nástrojové hlavy:
Kontrola doku
Kontrola doku
Zkontrolujte, zda je dok řádně utažen. Dok se nesmí hýbat.
Dok je nacvakávací, šroub tedy musí být dotažen VELMI silně.
Pro lepší pochopení se podívejte na video v dalším kroku.
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video.
Třetí dok: odstranění šroubu
Třetí dok: odstranění šroubu
Třetí dok: odstranění šroubu
Třetí dok: odstranění šroubu
V tuto chvíli byste již měli mít nainstalovány dva doky.
Najděte šroub M3 v kovové vložce.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte šroub z kovové vložky.
Připojte třetí, čtvrtý a pátý dok stejným způsobem jako první dok.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Připojené doky musí vypadat jako na obrázku.
Dobrá práce!
Těsnící planžeta: příprava dílů
Těsnící planžeta: příprava dílů
Těsnící planžeta: příprava dílů
Těsnící planžeta: příprava dílů
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Následující instrukce jsou určeny pouze pro tiskárny bez předinstalovaného těsnění trysky. Pokud jste těsnění trysky již na doky Nextruderu nainstalovali, přejděte na Verze držáku Wi-Fi antény.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Těsnění trysky (5x)
Šroub M3x30 (5x)
pružinka 15x5 (5x)
Sestavení těsnící planžety trysky
Sestavení těsnící planžety trysky
Sestavení těsnící planžety trysky
Do každé těsnící planžety vložte šroub M3x30.
Na každé těsnění trysky nasaďte pružinku.
Takto postupujte u všech pěti těsnění trysek.
Instalace těsnění trysky nextruderu
Instalace těsnění trysky nextruderu
Instalace těsnění trysky nextruderu
Instalace těsnění trysky nextruderu
Aktuální poloha těsnící planžety trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena v další kapitole po montáži všech dílů Nextruderu.
Doky mají otvor pro těsnění trysky.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí inbusového klíče 2,5 mm utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! První dok je připraven.
Tento postup opakujte pro všechny zbývající doky.
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Tiskárny XL mají dva různé typy držáku antény Wi-Fi: jeden je umístěn na boku a druhý na zadní straně tiskárny. Než budete pokračovat, pečlivě si vaši tiskárnu prohlédněte a zjistěte, jaký typ držáku má.
Začněte ověřením toho, že je držák Wi-Fi předem nainstalován na straně:
Boční držák (Verze A): U tiskáren s bočním držákem antény Wi-Fi je držák antény předinstalován od nás z výroby. Pokud má vaše tiskárna tento (postranní) držák, přejděte přímo k (Verze A) Připojení kabelů nextruderu.
Pokud není držák Wi-Fi předem nainstalován na straně:
Držák vzadu na boku (verze B): Pokud držák Wi-Fi není na vaší tiskárně předinstalován na straně, může mít držák Wi-Fi vzadu na boku. V takovém případě držák antény není předinstalován od nás z výroby. Přejděte prosím na stránku Verze B: Držák antény Wi-Fi: příprava dílů a nainstalujte držák a anténu.
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Kabel prvního doku (zprava) připojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Kabel druhého doku (zprava) připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doleva a šroubky dotáhněte.
Verze A: Vyjmutí krytu krabičky XL Buddy
Verze A: Vyjmutí krytu krabičky XL Buddy
Verze A: Vyjmutí krytu krabičky XL Buddy
Lehce povolte čtyři šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte na kryt nahoru a sejměte jej z tiskárny.
Při připojování kabelů Nextrudefru neskřípněte kabel antény!
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Nevyjímejte desku XL-Splitter z tiskárny, fotografie je pouze ilustrací umístění konektorů.
Připojte třetí, čtvrtý a pátý Nextruder (zprava) do dílu XL-Splitter:
Třetí Nextruder.
Čtvrtý nextruder.
Pátý Nextruder.
XL-splitter s připojenými Nextrudery by měl vypadat takto.
Verze A: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze A: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze A: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze A: zakrytí krabičky XL Buddy
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy zpět na tiskárnu.
Zkontrolujte kabely Nextruderu, musí být uvnitř výřezu v krytu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Verze A: vedení PTFE trubiček
Verze A: vedení PTFE trubiček
Verze A: vedení PTFE trubiček
Verze A: vedení PTFE trubiček
Najděte postranní senzor filamentu.
Vložte PTFE trubičku z prvního doku (zprava) až nadoraz do horního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z druhého doku (zprava) až nadoraz do prostředního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z třetího doku (zprava) až nadoraz do spodního otvoru v dílu.
Verze A: vedení PTFE trubiček doku
Verze A: vedení PTFE trubiček doku
Verze A: vedení PTFE trubiček doku
Verze A: vedení PTFE trubiček doku
Najděte levý senzor filamentu.
Vložte PTFE trubičku z čtvrtého doku (zprava) až nadoraz do horního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z pátého doku (zprava) až na doraz do spodního otvoru v dílu.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Odstraňte matku s podložkami z konektoru antény.
Konektor antény je připraven.
Nejnovější verze konektoru má silnější podložku. Už ji nepotřebujete. Můžete ji vyhodit.
Vložte konektor antény do otvoru stejného tvaru v Wi-Fi-antenna-holderu.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Zasuňte konektor antény do dílu Wi-Fi-antenna-holder.
Nasaďte tenčí podložku zpět na konektor.
Pomocí univerzálního klíče utáhněte matici na konektoru antény.
Dobrá práce! Anténa Wi-Fi je připravena.
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Kabel prvního doku (zprava) připojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Kabel druhého doku (zprava) připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény (antenna-holder) na šrouby, zatlačte kryt doleva. Utáhněte šrouby.
Připojte anténu do příslušného slotu na desce XL Buddy.
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Nevyjímejte desku XL-Splitter z tiskárny, fotografie je pouze ilustrační pro zapojení konektorů nextruderu.
Připojte třetí, čtvrtý a pátý (zprava) Nextruder k rozdělovači:
Třetí nextruder.
Čtvrtý Nextruder.
Pátý Nextruder.
XL-splitter s připojenými Nextrudery by měl vypadat takto.
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy (díl XL-buddy-box-cover) zpět na tiskárnu.
Zkontrolujte kabely Nextruderů, musí být uvnitř výřezu v krytu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Verze B: vedení PTFE trubiček doku
Verze B: vedení PTFE trubiček doku
Verze B: vedení PTFE trubiček doku
Verze B: vedení PTFE trubiček doku
Najděte pravý senzor filamentu.
Vložte PTFE trubičku z prvního doku (zprava) až do horního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z druhého doku (zprava) až nadoraz do prostředního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z třetího doku (zprava) až nadoraz do spodního otvoru v dílu.
Verze B: vedení PTFE trubiček
Verze B: vedení PTFE trubiček
Verze B: vedení PTFE trubiček
Verze B: vedení PTFE trubiček
Najděte levý senzor filamentu.
Vložte PTFE trubičku z čtvrtého doku (zprava) až do horního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z pátého doku (zprava) až do prostředního otvoru v dílu.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Verze sestav držáku cívky
Verze sestav držáku cívky
Verze sestav držáku cívky
Tiskárna Original Prusa XL je dodávána se dvěma verzemi držáku cívky. Každá verze má trochu jiné díly a jiný postup.
Podívejte se na obrázky a porovnejte, které díly máte, a poté vyberte odpovídající návod:
Tištěný držák cívky (Verze A): Sada tří tištěných dílů. Pokud máte tuto verzi, pokračujte na Verze A: Držák cívky: příprava dílů.
Vstřikolisovaný držák cívky (Verze B): Sada dvou vstřikolisovaných dílů. Pokud máte tuto verzi, pokračujte na Verze B: Sestavení držáku cívky: příprava dílů.
Verze A: Příprava dílů držáku cívky
Verze A: Příprava dílů držáku cívky
Verze A: Příprava dílů držáku cívky
Pro následující kroky si prosím připravte:
Spool-holder-slider (5x)
Spool-holder-base (5x)
Spool-holder-mount (5x)
Šroub M5x85 (5x)
Matka M5nEs (5x)
Verze A: Držák cívky: levá strana tiskárny
Verze A: Držák cívky: levá strana tiskárny
Verze A: Držák cívky: levá strana tiskárny
Verze A: Držák cívky: levá strana tiskárny
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana s Wi-Fi anténou.
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Druhou a třetí matici M5nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Tento krok opakujte pro všech pět držáků cívek:
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky pomocí 4mm inbusového klíče.
Nasaďte a utáhněte druhý a třetí držák cívky k matici M5nEs pomocí 4mm inbusového klíče.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Verze A: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Verze A: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Verze A: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana bez Wi-Fi antény.
Čtvrtou a pátou matici M5nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Nasaďte a utáhněte čtvrtý a pátý držák cívky k matici M5nEs pomocí 4mm inbusového klíče.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby strana se senzorem filamentu (se 3 PTFE trubičkami) směřovala směrem k vám.
Vložte první matku M4nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Vložte druhou a třetí matku M4nEs do extruzí, jak je popsáno na obrázku.
Matky M4nEs se mohou volně pohybovat, jejich polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Verze B: Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Verze B: Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Verze B: Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Připevněte první sestavu držáku cívky k matce M4nEs na extruzi. Všimněte si, že na dílu spool-holder-base je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Sestavte druhý a třetí držák cívky a připevněte je k maticím M4nEs pomocí šroubů M4x12.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Verze B: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Verze B: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Verze B: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Otočte tiskárnu tak, aby senzor filamentu (se dvěma PTFE trubičkami) směřoval k vám.
Čtvrtou a pátou matici M4nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Nasaďte a utáhněte čtvrtý a pátý držák cívky k matici M4nEs pomocí 3mm inbusového klíče.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Dokování Nextruderu
Dokování Nextruderu
Dokování Nextruderu
Dokování Nextruderu
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Výborně, první Nextruder je připraven!
Druhý, třetí, čtvrtý a pátý Nextruder zadokujte stejným způsobem jako první.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Vezměte první svazek kabelů nextruderu.
Zkontrolujte, že není kabelový svazek zkroucený.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů a zatlačte nahoru, aby se poloha upravila.
Podržte Nextruder a pomocí klíče T10 utáhněte dva označené šrouby.