CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

3. Osa X

3. Osa X
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
3. Osa X
 Obtížnost
Střední
 Kroky
19
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFR
3D vytištěné díly
3D vytištěné díly
X-carriage (X pojezd)
X-end-motor (ukončení osy X, motorová část)
X-end-idler (ukončení osy X, část s napínací kladkou)
Některé součástky mohou mít lehce odlišný vzhled oproti fotografiím.
Příprava hlazených tyčí
Příprava hlazených tyčí
Příprava hlazených tyčí
Příprava hlazených tyčí
LM8-UU lineární ložiska
8mm hlazené tyče (nejdelší)
Opatrně nasaďte lineární ložiska na hlazené tyče.
Příprava vytištěných dílů
Příprava vytištěných dílů
Příprava vytištěných dílů
Příprava vytištěných dílů
Vložte LM8UU lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X), jak je ukázáno na obrázku.
Ložiska by měla být zarovnána s hranou součástek jako je zvýrazněno na obrázku.
Pro snadnější vložení ložiska můžete zatlačit proti rovnému povrchu.
Umístěte dvojici ložisek tak, aby byly vnitřní kuličky prvního ložiska pootočené oproti druhému o 45°. Tímto způsobem lze dosáhnout rovnoměrnějšího kontaktu s vodící tyčí. Detail uložení najdete na třetím obrázku.
Příprava napínacích šroubů
Příprava napínacích šroubů
Příprava napínacích šroubů
Vložte M3nS čtyřhranné matky (2 ks) do otvorů a zajistěte šrouby M3x10 (2 ks).
Vyvarujte se velkému utažení šroubů.
Složení základu osy X
Složení základu osy X
Složení základu osy X
Vložte tyče s ložisky do vytištěných připravených dílů.
Dbejte na správnou orientaci dílů a tyčí (tyč s dvěmi ložisky musí být v rovině s otvory pro vkládání matek).
Buďte opatrní! Tyče zasunujte do otvorů rovně, neviklejte s nimi!
Montáž napínací kladky na ose X
Montáž napínací kladky na ose X
Montáž napínací kladky na ose X
Montáž napínací kladky na ose X
Šroub M3x18 (1 ks)
Napínací kladka s ložiskem 623h (1 ks)
Pojistná matka M3nN (1 ks)
Vložte napínací kladku s ložiskem 623h do vytištěného dílu.
Zajistěte pozici pomocí šroubu M3x18.
Utáhněte šroub pojistnou matkou M3. Zkontrolujte, že se napínací kladka volně protáčí!
Příprava X pojezdu
Příprava X pojezdu
Příprava X pojezdu
Příprava X pojezdu
Položte kratší 100mm stahovací pásky a X-pojezd dle obrázku.
Vezměte 4 pásky nalevo a zasuňte je z poloviny do připravených slotů (viz zelené šipky).
Vezměte zbývající 2 pásky napravo a zasuňte je z poloviny do připravených slotů (viz modré šipky).
Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek. Pro ověření použijte třetí obrázek.
V balení jsou 160 a 100mm stahovací pásky. Pro tento krok použijte ty kratší.
Umístění dílu X-carriage
Umístění dílu X-carriage
Dbejte na správnou orientaci X pojezdu. Oproti předchozím kroků je pojezd převrácen!
Umístěte X pojezd k základu osy X podle obrázku.
Připevnění dílu X-carriage
Připevnění dílu X-carriage
Připevnění dílu X-carriage
Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště.
Dbejte na to, aby byla ložiska na správném místě podle obrázku (ložiska by měla být umístěna v prohlubni X pojezdu).
Montáž motoru osy X
Montáž motoru osy X
Montáž motoru osy X
Šroub M3x18 (3 ks)
Motor osy X (označen jako X axis)
Šrouby připevněte motor k vytištěnému dílu.
Dbejte na správnou polohu kabelů (měly by směřovat dolů).
Montáž řemeničky na motor osy X
Montáž řemeničky na motor osy X
Montáž řemeničky na motor osy X
Montáž řemeničky na motor osy X
Nasaďte řemeničku GT2-16 na hřídel motoru osy X.
Posuňte GT2-16 řemeničku na hřídeli motoru podle obrázku. Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s otvorem ve vytištěném dílu. Jeden ze šroubů by měl být proti rovné plošce na hřídeli.
Doporučená hodnota X (mezera mezi motorem a řemeničkou) je 2,5 mm. Vaše hodnota se může mírně lišit.
Utáhněte šrouby v řemeničce 2mm inbusovým klíčem.
Montáž koncového spínače osy X
Montáž koncového spínače osy X
Koncový spínač osy X
Šroub M2x12 (2 ks)
Umístěte koncový spínač osy X na tištěný díl a vložte šrouby M2x12.
Dbejte na správnou orientaci mikrospínače jako na obrázku (tlačítko mikrospínače musí být v ose se zářezem na součástce X-end-motor).
Šrouby koncového spínače zatím nedotahujte, k tomu se dostaneme později.
Nepoužívejte barvu kabelů pro správnou orientaci koncového spínače, využijte mikrospínač.
Ověření koncového spínače osy X
Ověření koncového spínače osy X
Posuňte X-carriage co nejblíže směrem k součástce X-end-motor.
Ujistěte se, že jste slyšeli "klik" a koncový spínač je plně sepnutý jako na obrázku.
Organizace kabelů osy X
Organizace kabelů osy X
Organizace kabelů osy X
Přichyťte kabílek koncového spínače stahovací páskou co nejblíže k motoru.
Stahovací pásky utahujte s citem, aby nedošlo k poškození drátků.
Až budete mít hotovo, ustřihněte přebývající části stahovací pásky.
Ochrana kabelů
Ochrana kabelů
Ochrana kabelů
Použijte nejkratší a nejmenší kroucenou bužírku a naviňte jí na kabely.
Hotovo
Hotovo
Gratulujeme, máte připravenou osu X!
Řemen na ose X zatím není, bude se nasazovat později.
Pokračujte stavbu kapitolou 4. Osa Z
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás