CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Menu

3. Sestavení osy E

3. Sestavení osy E
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
3. Sestavení osy E
 Obtížnost
Velmi vysoká
 Kroky
66
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2.5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání matek
1,5mm inbusový klíč pro utažení podávacího kolečka.
Několik tipů, než začneme
Několik tipů, než začneme
Několik tipů, než začneme
Tato kapitola je nejdůležitější a nejnáročnější, dělejte ji proto v klidu a nepospíchejte. Správné sestavení extruderu je zásadní.
Pytlík se spojovacím materiálem obsahuje šrouby M3x20 a M3x18. Dejte pozor, ať je neprohodíte! Čtěte pozorně instrukce, ať víte, kdy použít M3x20.
Udržujte magnety v dostatečné vzdálenosti od sebe. Mohou se navzájem zlomit!
Hotend pro MK2.5S vyžaduje kratší PTFE trubičku než MK2/S (více informací Jak zakrátit PTFE trubičku - Original Prusa tiskárny). Ujistěte se, že jste ji vyměnili.
Věnujte dostatečnou pozornost vedení kabelů, pokud byste vynechali některý z důležitých kroků, museli byste extruder demontovat.
Tento pytlík obsahuje spojovací materiál navíc. Nedělejte si starosti, pokud vám zbyde několik nevyužitých šroubů a matic.
Příprava dílů Extruder-body
Příprava dílů Extruder-body
Pro následující kroky si připravte:
Extruder-body (1x)
Adapter-printer (1x)
FS-lever (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku.
Příprava dílů Extruder-body
Příprava dílů Extruder-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x18 (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3nS (2x)
Matka M3n (2x)
Kovová kulička (1x)
Magnet 10x6x2 (1x)
Magnet 20x6x2 (1x)
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Vezměte dvě matky M3nS a vložte je do dílu Extruder-body. Ujistěte se, že jsou obě na doraz.
Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.
Zajistěte matici pomocí šroubu M3x10. Utáhněte šroub jen nepatrně, později zde ještě budeme umísťovat senzor P.I.N.D.A..
Vezměte dvě matky M3n a vložte je dovnitř.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vezměte menší magnet (10x6x2) a opatrně ho vložte do dílu FS-lever. Většina magnetu bude schovaná uvnitř tištěného dílu.
Montáž dílu FS-lever
Montáž dílu FS-lever
Montáž dílu FS-lever
Vložte díl FS-lever do Extruder-body.
Přišroubujte díl šroubem M3x18. Šroub lehce dotáhněte a ujistěte se, že se FS-lever volně pohybuje.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že následující postup je proveden správně. Jinak senzor filamentu nebude fungovat!!!
Vložte větší magnet (20x6x2) do dílu Extruder-body. Magnet vyčnívá.
Správná orintace: magnety se navzájem odpuzují a FS-lever je posunutý doprava.
Nesprávná orintace: magnety se navzájem přitahují a FS-lever je posunutý doleva.
Vložení kovové kuličky
Vložení kovové kuličky
Vložení kovové kuličky
Vezměte tištěný díl Adapter-printer a vložte do něj kovovou kuličku.
Otáčejte kuličkou do všech stran, abyste ověřili její hladký pohyb.
V případě hrubého povrchu uvnitř dílu vyjměte kovovou kuličku a vyčistěte vnitřek tištěného dílu.
Vložte díl Adapter-printer společně s kuličkou do dílu Extruder-body. Povrch obou dílů by měl být téměř zarovnaný.
NEPOUŽÍVEJTE žádný šroub pro zajištění dílu Adapter-printer. Měl by držet uvnitř Extruder-body samovolně.
Připrava dílů motoru extruderu
Připrava dílů motoru extruderu
Připrava dílů motoru extruderu
Pro následující kroky si připravte:
Motor extruderu (1x)
Extruder-motor-plate (1x)
Šroub M3x10 (2x)
UPOZORNĚNÍ: Existují dvě různá ozubená kolečka Bondtech. Ujistěte se, že máte všechny součásti a používáte správné kolečko.
Nyní použijte: kolečko Bondtech s utahovacím červíkem. Pokud je červík vyšroubovaný, zašroubujte ho opatrně zpět (ponechte dostatek místa pro vsunutí hřídele).
Později použijte: Bondtech kolečko bez utahovacího červíku, ložiska a osičku. Uložte ložiska na bezpečné místo, mají tendenci se odkutálet.
Nasazení podávacího kolečka Bondtech
Nasazení podávacího kolečka Bondtech
Nasazení podávacího kolečka Bondtech
Vezměte díl Extruder-motor-plate a přišroubujte ho dvěma šrouby M3x10. Pro správnou orientaci motoru vůči plastovému dílu se řiďte vývodem kabelů z motoru.
Do třetí díry nedávejte žádný šroub! Nechte to později ;)
Natočte hřídel motoru tak jako na obrázku. Plochá strana hřídele musí být ve směru šipky.
Nasuňte kolečko na hřídel. Pojistný červík musí mířit kolmo na plochou část hřídele. Opatrně červík dotáhněte.
V tištěném dílu je "kanálek" pro filament. Přibližně podle něj zarovnejte ozubení na podávacím kolečku.
Červík nyní nedotahujte. Nejdříve jej správně zarovnáme. Viz další krok.
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Vezměte si kus přibaleného 1,75mm filamentu (z cívky). Nepoužívejte černou nylonovou strunu, která je moc silná. Srovnejte filament co nejvíc je to možné.
Položte filament do kanálku a řádně podle něj kolečko zarovnejte.
Filament bude vždy lehce ohnutý. Bude použit pouze pro počáteční zarovnání.
Pro závěrečnou kontrolu vyměňte filament za inbusový klíč. Mějte na paměti, že klíč má poněkud jinou velikost než vlákno.
Jemně utáhněte červík pro dočasné uchycení na hřídelce. Finální kontrolu zarovnání provedeme později. Buďte opatrní, můžete strhnout závit.
K zajištění červíku nepoužívejte žádné lepidlo. V případě potřeby byste jej nebyli schopni povolit. V takovém případě byste museli vyměnit celý motor.
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Pro tento krok si prosím připravte:
Extruder-cover (1x)
Matka M3nS (1x)
Zasuňte matku nadoraz do tištěného dílu.
Zkontrolujte správné usazení matky pomocí inbusového klíče.
Druhý otvor nechte prázdný, použijeme ho později.
Příprava dílů pro hotend
Příprava dílů pro hotend
Příprava dílů pro hotend
Pro následující kroky si připravte:
Hotend pro MK2.5S (1x)
Šroub M3x40 (2x)
Šroub M3x10 (2x)
Nějaké šroubky použijeme později, takže si je nechte po ruce.
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Vezměte dva šrouby M3x10 a vložte je do otvorů podle obrázku. Provedení tohoto kroku nyní usnadní stavbu, ale obě díry jsou mělké a šrouby mohou vypadávat. Pokud k tomu dojde, můžete pokračovat bez nich a vrátit je na místo později (budete upozorněni). Všimněte si, že v několika následujících fotografiích mohou šrouby chybět.
Stavba hotendu byla oproti verzi MK3 kompletně přepracována. Díky tomu bude případná budoucí údržba mnohem jednodušší.
Umístěte hotend do těla Extruder-body. Řiďte se drážkami v tištěné části, které jsou ve shodě s tvarem hotendu.
Správné umístění hotendu. Kabely by měly směřovat dozadu směrem za ruku. Kabely zarovnáme přesněji v následujícím kroku.
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Z důvody ochrany kabelů a zajištění správného natočení hotendu doporučujeme použít krabici. Použijte některou z krabic dodávaných se stavebnicí.
Umístěte díl Extruder-body s hotendem na krabici a ujistěte se, že kabely směřují dolů.
Prstem dočasně přidržte delší magnet a umístěte sestavu motoru extruderu na díl Extruder-body. Bondtech kolečka mohou během skládání magnet vytáhnout.
Zkontrolujte, že obě části na sebe lícují.
Umístěte díl Extruder-cover na díl Extruder-body. Opět se ujistěte, že všechny díly na sebe sedí a lícují.
Šrouby M3x40, které jste si dřive připravili, vložte do plastového dílu a opatrně je utáhněte. Buďte opatrní, protože šrouby jsou o něco delší, než je hloubka celé sestavy.
Extruder dejte prozatím stranou. Potřebujeme si připravit další část. Ponechte ho na krabici, aby nedošlo k poškození kabelů.
Příprava dílů X-carriage
Příprava dílů X-carriage
Příprava dílů X-carriage
Příprava dílů X-carriage
Pro následující kroky si prosím připravte:
X-carriage (1x)
Matka M3n (2x)
Matka M3nS (4x)
Kabel IR-senzoru (1x)
Konektor pro IR-sensor
Konektor pro desku RAMBo
Ujistěte se, že nepoužíváte kabel na posledním obrázku, je navržen pro MK3S (deska Einsy) a můžete poškodit tiskárnu.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Pro následující vkládání matic POUŽIJTE ŠROUB. TO JE ROZKAZ!!! Vážně, použijte šroub pro vtažení matic. Obě matky musí být v dílu X-carriage správně usazeny .
Vezměte obě matky M3n a pomocí kleští nebo šroubu je zatlačte do plastového dílu X-carriage. Poté vezměte M3 celozávitový šroub libovolné délky a zašroubujte ho nadoraz z druhé strany dílu.
Nezapomeňte šroub vyndat.
Vezměte všechny čtyři matky M3nS a vložte je do plastového dílu. Zkontrolujte správné zarovnání pomocí inbusového klíče.
Od této chvíle mějte na paměti, že matice jsou uvnitř. Vyhněte se otáčení dílu X-carriage směrem "dolů", protože matice mohou vypadnout.
Montáž kabelu IR-senzoru
Montáž kabelu IR-senzoru
Montáž kabelu IR-senzoru
Vezměte kabel IR senzoru a najděte si konec s menším konektorem.
Vložte kabel do dílu X-carriage a zavlečte ho pod malé tištěné výstupky, aby držel uvnitř.
Vzdálenost mezi konektorem a dílem X-carriage by měla být přibližně 15 mm. Přesnou pozici upravíme později.
Veďte kabel skrz slot (drážku) a zapamatujte si toto místo, později tudy povedeme další kabely.
Barva kabelu IR senzoru se od té vaší může lišit, ale způsob montáže je stejný ;)
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.
Začněte tím, že vytvoříte malou smyčku těsně pod motorem extruderu. Kabel nechte volný asi 2-3 cm Vůle na kabelu může být užitečná pro budoucí snadnější demontáž.
Veďte kabel drážkou po celé její délce.
Kabel přes hranu mírně ohněte směrem dolů.
Připravte si díl X-carriage, oba šrouby M3x10 (pokud jste je již nepoužili) a nejdelší inbusový klíč s kuličkou na konci.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.
Před nasazením dílu X-carriage se ujistěte, že z dílu Extruder-body nevypadly matky, zejména ty v horní části.
Uchopte díl X-carriage a umístěte ho na zadní stranu extruderu (viz obrázek).
Dbejte na to, aby kabel motoru vedl jak drážkou v těle extruderu (Extruder-body), tak v dílu X-carriage. V dílu X-carriage bude kabel motoru procházet stejnou cestou jako kabel IR-senzoru.
Extruder si otočte na druhou stranu a v případě potřeby vložte druhý šroub M3x10. Šroub zcela nedotahujte. Potřebujeme ještě nastavit délku IR-sensor kabelu.
Příprava IR-senzoru
Příprava IR-senzoru
Příprava IR-senzoru
Pro další kroky si prosím připravte:
Prusa IR-senzor (1x)
Šroub M2x8 (1x)
Šroub M3x40 (1x)
BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci se senzorem filamentu, nedotýkejte se černé desky ani čipů na ní. Desku držte za boční hrany.
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Usaďte IR-sensor na horní část dílu Extruder-body a přišroubujte ho pomocí šroubu M2x8. Ujistěte se, že černý plast "ve tvaru U" směřuje dolu.
Utáhněte šroub M2x8, senzor by se neměl hýbat. Dávejte však pozor. Plošný spoj není nezničitelný ;)
Připojte kabel a mějte při tom na paměti správnou orientaci konektoru.
Ponechte kabel trochu volný jako na obrázku. Nedělejte smyčku příliš velkou, protože by kabel mohl narážet do rámu. V případě potřeby upravte délku smyčky opatrným zatažením za kabel.
Máte hotovo? Dobře, ještě jednou zkontrolujte, zda žádný z kabelů není skřípnutý a dotáhněte oba šrouby M3x10 , které jsme ponechali nedotažené.
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Dokončete montáž senzoru vložením a dotažením šroubu M3x40.
Ujistěte se, že mezi díly není mezera.
Příprava dílů ventilátoru hotendu
Příprava dílů ventilátoru hotendu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Ventilátor hotendu Noctua (1x)
Šroub M3x14 (3x)
Ujistěte se, že používáte správné šrouby.
Prozatím ponechte kabel svázaný.
Uspořádání kabelu hotendového ventilátoru
Uspořádání kabelu hotendového ventilátoru
Uspořádání kabelu hotendového ventilátoru
Pro snazší montáž ventitátoru povolte černý vázací drát a uvolněte jednu smyčku kabelu. Poté svažte zbytek kabelu zpět, viz obrázek.
Než přejdete k dalšímu kroku, vezměte inbusový klíč a OPATRNĚ ZATLAČTE kabel motoru do drážky, abyste vytvořili prostor pro kabel ventilátoru.
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka Noctua. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.
Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek.
Umístěte ventilátor na extruder a postupujte následujícím způsobem:
Nejprve umístěte kabel ventilátoru do horní drážky
Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.
FINÁLNÍ KONTROLA! Ventilátor má výstup kabelů orientovaný směrem nahoru. Kabel pak prochází horní drážkou v dílu X-carriage. V dílu X-carriage nezapomeňte použít obě drážky. Ujistěte se, že po cestě NENÍ KABEL SKŘÍPNUTÝ!
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Pro upevnění ventilátoru použijte tři šrouby M3x14. Neutajhujte šrouby příliš silně. Můžete poškodit plastovové tělo ventilátoru. Po dotažení zkontrolujte, že se může ventilátor volně otáčet.
Poznámka: šrouby se samy zaříznou do tištěných dílů extruderu. Nejsou zde žádné matky.
Poslední otvor nechte prozatím volný.
Příprava dílů pro přítlačnou kladku (Extruder-idler)
Příprava dílů pro přítlačnou kladku (Extruder-idler)
Příprava dílů pro přítlačnou kladku (Extruder-idler)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-idler (1x)
Podávací kolečko Bondtech BEZ otvoru pro zajišťovací šroub (1x)
Ložisko (2x) mohou být uvnitř podávacího kolečka
Osička (1x)
Matka M3n (1x)
Šroub M3x40 (2x)
Přítlačná pružinka (1x) nasuňte pružinku na šroub
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Vložte M3n matku do dílu Extruder-idler.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl.
Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.
Kontrola zarovnání podávacího kolečka
Kontrola zarovnání podávacího kolečka
Využijte této příležitosti k opětovnému ověření správného zarovnání podávacího kolečka vůči filamentu.
Shora zasuňte filament do PTFE trubičky přes Bondtech kolečko.
Zkontrolujte zarovnání a v případě potřeby upravte pozici kolečka.
Utáhněte červík, ale buďte opatrní, závit můžete snadno poškodit.
VYJMĚTE filament.
Montáž extruder idleru (přítlačné kladky)
Montáž extruder idleru (přítlačné kladky)
Montáž extruder idleru (přítlačné kladky)
Vložte díl Extruder-idler na místo a zajistěte ho šroubem M3x40.
Utáhněte šroub velmi lehce a s citem. Slouží jako hřídel pro idler (kladku). Po utažení zkontrolujte, že se idler může volně pohybovat.
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Použijte šroub M3x40 s pružinkou, který vytvoří přítlak extruder idleru.
Na druhé straně si přidržte díl Extruder-idler, dokud se šroub nechytne v matce.
Vzhledem k tomu, že je použit pouze jeden přitlačný šroub, musíte jím vytvořit dostatečný přítlak. Hlava šroubu by měla být zarovnaná s plastovým dílem nebo mírně pod povrchem.
Montáž dílu Print-fan-support
Montáž dílu Print-fan-support
Montáž dílu Print-fan-support
Vezměte matku M3n a zatlačte ji až nadoraz do podpory. Je to důležité!
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Umístěte podpěru na extruder a při tom dbejte na to, aby nakloněná část podpěru směřovala "dolů" (směrem k trysce).
Přišroubujte podpěru šroubem M3x10.
Příprava dílů pro montáž Fan-shroud
Příprava dílů pro montáž Fan-shroud
Pro následující kroky si prosím připravte:
Fan-shroud (1x)
Šroub M3x20 (1x)(všimněte si poznámky níže)
Matka M3nS (1x)
Díl fan-shroud byl původně navržen pro šroub M3x18, ale na základě zpětné vazby a z důvodu usnadnění montáže používejte šroub M3x20. Pokud vaš pytlík se spojovacím materiálem pro extruder obsahuje pouze dva šrouby M3x20, použijte prosím šroub z náhradního pytlíku.
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Matku M3nS vložte nadoraz do dílu Fan-shroud.
Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.
Umístěte díl Fan-shroud na extruder a přišroubujte ho šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, protože může dojít k prasknutí plastového dílu. Zkontrolujte, že se ventilátor může volně otáčet.
Příprava dílů pro montáž tiskového ventilátoru
Příprava dílů pro montáž tiskového ventilátoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Tiskový ventilátor (1x)
Šroub M3x20 (2x)
Matka M3n (1x)
Budete potřebovat šroub M3x20. Pokud jste ho náhodou použili někde jinde, vezměte si jiný z pytlíku s náhradními šrouby ;)
Všimněte si, že váš ventilátor bude mít pouze dva vodiče.
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Nejprve zasuňte tiskový ventilátor do dílu Fan-shroud a zkontrolujte, že správně zapadl do dílu.
Následně přišroubujte ventilátor jedním šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, jinak můžete ventilátor poškodit.
Otočte extruder a vložte do něj matku M3n. Matici není třeba vtlačovat nadoraz. Šroub si matici přitáhne.
Z druhé strany vložte zbývající šroub M3x20 a opatrně ho dotáhněte. Jinak můžete ventilátor poškodit.
Veďte kabel podle znázornění na obrázku směrem ke slotu (drážce). Kabel mírně ohněte směrem k extruderu. NETAHEJTE za kabel!
Příprava dílů senzoru P.I.N.D.A.
Příprava dílů senzoru P.I.N.D.A.
Pro následující kroky si prosím připravte:
P.I.N.D.A. senzor (1x)
Vzhled senzoru se může mírně lišit.
Ujistěte se, že jsou v konektoru senzoru PINDA v2 čtyři vodiče nebo tři vodiče v případě SuperPINDA. Nepoužívejte starý senzor PINDA se třemi vodiči z vaší tiskárny MK2.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Vložte senzor P.I.N.D.A. do držáku. Na umístění nyní nezáleži. Přesná pozice bude upravena později.
Šroub M3x10 lehce dotáhněte.
Na kabelu od senzoru udělejte smyčku.
Vtlačte kabel do drážky společně s kabelem od ventilátoru.
Montáž dílu FS-cover
Montáž dílu FS-cover
Položte díl FS-cover na extruder a zarovnejte ho podle obrázku. Zkosené hrany krytu musí směřovat k vám.
Vložte šroub (pozor na správný otvor) a utáhněte ho.
Tip: Pokud nemůžete na matku dosáhnout, zkuste ji zarovnat inbusovým klíčem a nebo použít delší šroub se závitem po celé délce (z pytlíku s náhradními šrouby).
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Vložte stahovací pásky do dílu X-carriage dle obrázku.
Posuňte osu X přibližně do 1/3 od horní části.
Otočte tiskárnu motorem osy X a napájecím zdrojem směrem k vám. Zarovnejte ložiska tak, jak je na obrázku. Pozice spodního ložiska může být prozatím přibližná.
Nasaďte extruder na ložiska. Vrchní dvě ložiska musí perfektně sedět. Ujistěte se, že díl X-carriage s "řemenovými vložkami" směřuje směrem k vám.
Pozici spodního ložiska upravíme později.
Utáhněte stahovací pásky a zastřihněte je.
Vedení kabelů extruderu
Vedení kabelů extruderu
Vedení kabelů extruderu
Veďte kabel od senzoru P.I.N.D.A. nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte ho do drážky.
Veďte kabely na straně hotendového ventilátoru nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte je do drážky.
Zarovnejte ložisko tak, aby zapadlo do dílu X-carriage.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Vložte řemen osy X do dílu X-carriage plochou stranou nahoru. Viz obrázek.
Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Protáhněte řemen skrz tištěný díl X-end-idler, okolo kladky 623h a zpět.
Pokračujte protažením řemenu skrz díl X-carriage.
Veďte řemen skrz díl X-end-motor, okolo řemeničky GT2-16 a zpět.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Než bude pokračovat s vedením řemene osou X, prosím povolte a povytáhněte dva šrouby M3 na dílu X-end.
Natočte motor osy X dle šipky, tedy směrem k rámu.
Vložte plochou stranu řemene X-GT2 do X-carriage jako na druhém obrázku.
Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.
Řemen je delší a bude přesahovat, ZATÍM HO NEZKRACUJTE.
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Pravou rukou otočte motorem do původní polohy a podržte jej (dojde k napnutí řemene).
Prsty levé ruky zmáčkněte řemen směrem k sobě. K prohnutí by mělo být zapotřebí malé síly, ALE řemen by neměl být před zmáčknutím prověšený, musí být rovný.
Pokud motorem nelze otočit, je řemen již příliš napnutý.
Podle toho, zdali je řemen příliš napnutý nebo naopak volný , upravte jeho délku v X-carriage.
Až budete mít hotovo, otočte motorem do výchozí pozice a opět utáhněte šrouby M3.
Zarovnání řemenu osy X
Zarovnání řemenu osy X
Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.
Dotáhněte oba šroubk na řemeničce (pulley).
Kontrola napnutí řemenu osy X
Kontrola napnutí řemenu osy X
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy X.
Pohněte s extruderem směrem k motoru osy X. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a extruder se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Je řemen stále příliš volný? Vraťte se do kroku 49 a opakujte kroky až po současný krok. Natočte motor a upravte napnutí řemenu v X-carriage. Zkrácení délky řemene posunutím o jeden až dva zuby by mělo postačit.
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Pro následující krok doporučujeme použít bílý fix, ale zkrácení řemene zvládnete i bez něj.
Odměřte část, kterou je potřeba ustřihnout a opatrně odtáhněte řemen od dílu X-carriage, avšak ponechte alespoň 3-4 zuby z řemene v X-carriage, neboť nechcete ztratit získané napnutí. Pokud to je možné, udělejte si v místě zkrácení značku.
Ujistěte se, že je vaše značka na správném místě a pás je stále napnutý.
Pomocí kleští zastřihněte řemen a vložte jej do dílu X-carriage. Pokud je to nutné, použijte šroubovák nebo inbusový klíč.
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Pro následující kroky si prosím připravte:
Černá nylonová struna délky 50 cm (1x)
Pomocí kleští zastřihněte konec nylonové struny a vytvořte špičku.
Zkontrolujte tvar a velikost špičky oproti třetímu obrázku.
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.
Pomocí kleští zasuňte a otočte nylonovou strunu do otvoru. Zároveň držte extruder druhou rukou.
BUĎTE NESMÍRNĚ OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!
Pro kontrolu, zdali je nylonová struna správně zasunutá, za ni jemně zatáhněte. Osa X by se měla mírně prohnout, ale struna musí zůstat uchycená.
Pokud máte potíže, zkuste upravit špičku filamentu.
Montáž dílu Cable-holder
Montáž dílu Cable-holder
Vezměte si šroub M3x40 a díl cable-holder z předchozího kroku.
Zašroubujte a utáhněte šroub skrze vytištěný díl.
Přidejte matici M3n a zastavte přibližně na polovině délky závitu šroubu.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Vezměte matku M3n a vložte ji do tištěného dílu až nadoraz.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Utáhněte X-carriage-back a cable-holder dohromady.
Konec šroubu by měl být zarovnaný s maticí na druhé straně. Nešroubujte ho „hlouběji“, jinak budete mít problémy s montáží dílu X-carriage-back na X-carriage.
Zajistěte šroub utažením matice až na povrch. Nepoužívejte nadměrnou sílu, protože by mohlo dojít k prasknutí tištěného dílu.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Protlačte kabely z Extruderu SKRZ díl X-carriage-back, začněte kabelem tiskového ventilátoru a senzoru P.I.N.D.A.
Dále přidejte kabel IR-senzoru, pak motor extruderu a ventilátor hotendu.
Kabely z hotendu NEPROCHÁZÍ skrz X-carriage-back!
Opatrně vložte nylonovou strunu a poté posuňte díl X-carriage-back směrem k ose X.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroub M3x10 (4x)
Dříve než utáhnete díl X-carriage-back, srovnejte všechny kabely a ujistěte se, že žádný z nich není skřípnutý.
Použijte všechny čtyři šrouby k uchycení dílu X-carriage-back.
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Stahovací páska (5x)
Textilní rukáv 13×490 mm (1×)
V balení jsou celkem tři textilní rukávy, nyní použijte ten největší (průměrově i délkově).
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasuňte jej na svazek kabelů vedoucí z extruderu. Včetně nylonu!.
Kabely z hotendu prozatím ponechte stranou.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder).
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Ujistěte se, že cable-holder je orientovaný správně a na konci šroubu.
Vezměte 3 stahovací pásky a utáhněte textilní rukáv k držáku.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Teď do cable-holderu přidejte kabely hotendu.
Jakmile přidáte kabely hotendu, použijte dvě stahovací pásky. Utáhněte je a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.
Dokončete obalení všech kabelů do rukávu (opletu).
Sestavení Endstop-block
Sestavení Endstop-block
Sestavení Endstop-block
Sestavení Endstop-block
Vložte šroub M3x10 do tištěného dílu.
Všimněte si orientace dílu, šipka ukazuje stranu, která bude v kontaktu s extruderem.
Najděte otvor na pravé straně X-carriage.
Namontujte díl Endstop-block a utáhněte šroub M3x10. Dávejte pozor na správnou orientaci tohoto dílu!