CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit
Menu

3A. MK3 Extruder upgrade

3A. MK3 Extruder upgrade
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
3A. MK3 Extruder upgrade
 Obtížnost
Velmi vysoká
 Kroky
65
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání matek
1,5mm inbusový klíč pro šrouby M2
Několik tipů, než začneme
Několik tipů, než začneme
Několik tipů, než začneme
Tato kapitola je nejdůležitější a nejnáročnější, dělejte ji proto v klidu a nepospíchejte. Správné sestavení extruderu je zásadní.
Pytlík se spojovacím materiálem obsahuje šrouby M3x20 a M3x18. Dejte pozor, ať je neprohodíte! Čtěte pozorně instrukce, ať víte, kdy použít M3x20.
Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od sebe! Mohou se navzájem rozbít!
Hotend v MK3S+ používá kratší PTFE trubičku než MK3 (více informací najdete na help.prusa3d.com/PTFE-MK3S+).
Věnujte dostatečnou pozornost vedení kabelů, pokud byste vynechali některý z důležitých kroků, museli byste extruder demontovat.
Tento pytlík obsahuje spojovací materiál navíc. Nedělejte si starosti, pokud vám zbyde několik nevyužitých šroubů a matic.
Příprava dílů Extruder-body
Příprava dílů Extruder-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-body (1x)
Adapter-printer (1x)
FS-lever (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku.
Příprava dílů Extruder-body
Příprava dílů Extruder-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x18 (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3nS (2x)
Matka M3n (2x)
Kovová kulička (1x)
Magnet 10x6x2 (1x)
Magnet 20x6x2 (1x)
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Vezměte matku M3ns a vložte ji do dílu Extruder-body až na doraz.
Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.
Zajistěte matici pomocí šroubu M3x10. Utáhněte šroub jen nepatrně. Později zde ještě budete umísťovat senzor SuperPINDA.
Vezměte dvě matky M3n a vložte je do plastového dílu.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Otočte díl Extruder-body a vložte do něj jednu matku M3nS až na doraz.
Vezměte menší magnet (10x6x2) a opatrně ho vložte do dílu FS-lever. Většina magnetu bude schovaná uvnitř tištěného dílu.
Montáž dílu FS-lever
Montáž dílu FS-lever
Montáž dílu FS-lever
Vložte díl FS-lever do Extruder-body.
Přišroubujte díl šroubem M3x18. Šroub lehce dotáhněte a ujistěte se, že se FS-lever volně pohybuje.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že následující postup je proveden správně. Jinak senzor filamentu nebude fungovat!!!
Vložte větší magnet (20x6x2) do dílu Extruder-body. Magnet vude vyčnívat:
Nesprávná orientace: magnety se navzájem přitahují a FS-lever je posunutý doleva.
Správná orintace: magnety se navzájem odpuzují a FS-lever je posunutý doprava.
Vložení kovové kuličky
Vložení kovové kuličky
Vložení kovové kuličky
Vezměte tištěný díl Adapter-printer a vložte do něj kovovou kuličku.
Otáčejte kuličkou do všech stran, abyste ověřili její hladký pohyb.
V případě hrubého povrchu uvnitř dílu vyjměte kovovou kuličku a vyčistěte vnitřek tištěného dílu.
Vytištěný díl společně s kovovou kuličkou umístěte do dílu Extruder-body. Všimněte si zaobleného výčnělku na tištěné části. Musí správně zapadnout do drážky v dílu Extruder-body. Povrchy obou částí by měly být téměř zarovnané.
NEPOUŽÍVEJTE žádný šroub pro zajištění dílu Adapter-printer. Měl by držet uvnitř Extruder-body samovolně.
Montáž dílu Extruder-motor-plate
Montáž dílu Extruder-motor-plate
Montáž dílu Extruder-motor-plate
Vezměte díl Extruder-motor-plate a přišroubujte ho dvěma šrouby M3x10. Pro správnou orientaci motoru vůči plastovému dílu se řiďte vývodem kabelů z motoru.
Do třetí díry nedávejte žádný šroub! Nechte to později ;)
V tištěném dílu je "kanálek" pro filament. Zarovnejte podle něj ozubení na podávacím kolečku.
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Zarovnání podávacích koleček Bondtech
Vezměte si kus přibaleného 1,75mm filamentu (z cívky). Nepoužívejte černou nylonovou strunu, která je moc silná. Srovnejte filament co nejvíc je to možné.
Položte filament do kanálku a řádně podle něj kolečko zarovnejte.
Filament bude vždy lehce ohnutý. Bude použit pouze pro počáteční zarovnání.
Pro závěrečnou kontrolu vyměňte filament za inbusový klíč. Mějte na paměti, že klíč má poněkud jinou velikost než vlákno.
Jemně utáhněte červík pro dočasné uchycení na hřídelce. Finální kontrolu zarovnání provedeme později. Buďte opatrní, můžete strhnout závit.
K zajištění červíku nepoužívejte žádné lepidlo. V případě potřeby byste jej nebyli schopni povolit. V takovém případě byste museli vyměnit celý motor.
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Pro tento krok si prosím připravte:
Extruder-cover (1x)
Matka M3nS (1x)
Zasuňte matku nadoraz do tištěného dílu.
Zkontrolujte správné usazení matky pomocí inbusového klíče.
Druhý otvor pro matku ponechte prázdný. Použijeme ho později při montáži tiskového ventilátoru.
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů pro hotend
Příprava dílů pro hotend
Příprava dílů pro hotend
Pro následující kroky si prosím připravte:
Hotend pro MK3S+ (1x)
Ujistěte se, že jste vyměnili PTFE trubičku hotendu v minulé kapitole. Trubička MK3 není kompatibilní s MK3S+.
Šroub M3x40 (2x)
Šroub M3x10 (2x)
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Vezměte dva šrouby M3x10 a vložte je do otvorů podle obrázku. Provedení tohoto kroku nyní usnadní stavbu, ale oba otvory jsou mělké a šrouby mohou vypadávat. Pokud k tomu dojde, můžete pokračovat bez nich a vrátit je na místo později (budete upozorněni). Všimněte si, že v několika následujících fotografiích mohou šrouby chybět.
Stavba hotendu byla oproti verzi MK3 kompletně přepracována. Díky tomu bude případná budoucí údržba mnohem jednodušší.
Umístěte hotend do těla Extruder-body. Řiďte se drážkami v tištěné části, které sdílejí tvar s hotendem.
Správné umístění hotendu. Kabely by měly směřovat směrem doleva. Kabely zarovnáme přesněji v následujícím kroku.
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Z důvody ochrany kabelů a zajištění správného natočení hotendu doporučujeme použít krabici. Použijte některou z krabic dodávaných se stavebnicí.
Umístěte díl Extruder-body s hotendem na krabici a ujistěte se, že kabely jsou na levé straně a směřují dolů.
Prstem dočasně přidržte delší magnet a umístěte sestavu motoru extruderu na díl Extruder-body. Bondtech kolečka mohou během skládání magnet vytáhnout.
Zkontrolujte, že obě části na sebe lícují.
Umístěte díl Extruder-cover na díl Extruder-body. Opět se ujistěte, že všechny tři díly na sebe sedí a lícují.
Šrouby M3x40, které jste si dřive připravili, vložte do plastového dílu a opatrně je utáhněte. Buďte opatrní, protože šrouby jsou o něco delší (2-3 mm), než je hloubka celé sestavy.
Extruder dejte prozatím stranou. Potřebujeme si připravit další část. Ponechte ho na krabici, aby nedošlo k poškození kabelů.
Příprava dílů X-carriage
Příprava dílů X-carriage
Příprava dílů X-carriage
Příprava dílů X-carriage
Pro následující kroky si prosím připravte:
X-carriage (1x)
Matka M3n (2x)
Matka M3nS (4x)
Nový kabel IR-senzoru (1x)
Ujistěte se, že jste si připravili správný kabel IR-senzoru. Verze kabelu IR-senzoru pro MK3S+ má pouze 3 dráty.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Pro následující vkládání matic POUŽIJTE ŠROUB. TO JE ROZKAZ!!! Vážně, použijte šroub pro vtažení matic. Obě matky musí být v dílu X-carriage správně usazeny .
Vezměte obě matky M3n a pomocí kleští nebo šroubu je zatlačte do plastového dílu X-carriage. Poté vezměte M3 celozávitový šroub libovolné délky a zašroubujte ho nadoraz z druhé strany dílu.
Nezapomeňte šrouby vyšroubovat.
Vezměte všechny čtyři matky M3nS a vložte je do plastového dílu. Zkontrolujte správné zarovnání pomocí inbusového klíče.
Od této chvíle mějte na paměti, že matice jsou uvnitř. Vyhněte se otáčení dílu X-carriage směrem "dolů", protože matice mohou vypadnout.
Montáž kabelu IR-senzoru
Montáž kabelu IR-senzoru
Montáž kabelu IR-senzoru
Vezměte kabel IR senzoru a najděte si konec s menším konektorem.
Vložte kabel do dílu X-carriage a zavlečte ho pod malé tištěné výstupky, aby držel uvnitř.
Vzdálenost mezi konektorem a dílem X-carriage by měla být přibližně 15 mm. Přesnou pozici upravíme později.
Veďte kabel skrz slot (drážku). Zapamatujte si toto místo, později tudy povedeme další kabely.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.
Začněte tím, že vytvoříte malou smyčku těsně pod motorem extruderu. Kabel nechte volný asi 2-3 cm. Díky vůli na kabelu bude případná budoucí demontáž snazší.
Veďte kabel drážkou po celé její délce.
Kabel přes hranu mírně ohněte směrem dolů.
Připravte si díl X-carriage, oba šrouby M3x10 (pokud jste je již nepoužili) a nejdelší inbusový klíč s kulatým koncem.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Následující vedení kabeláže je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.
Před nasazením dílu X-carriage se ujistěte, že z dílu Extruder-body nevypadly matky, zejména ty v horní části.
Uchopte díl X-carriage a umístěte ho na zadní stranu extruderu (viz obrázek).
Dbejte na to, aby kabel motoru vedl jak drážkou v těle extruderu (Extruder-body), tak v dílu X-carriage. V dílu X-carriage bude kabel motoru procházet stejnou cestou jako kabel IR-senzoru.
UJISTĚTE SE, ŽE KABELY NEJSOU NIKDE SKŘÍPNUTÉ! Potom pomocí inbusového klíče s kulovým koncem a M3x10 šroubu sešroubujte oba díly k sobě. Pokud šrouby vkládáte až v tomto okamžiku, budou ze začátku mírně vykloněné, ale po pár otáčkách se srovnají. Šroub zcela nedotahujte. Potřebujeme ještě nastavit délku IR-sensor kabelu.
Extruder si otočte na druhou stranu a v případě potřeby vložte druhý šroub M3x10. Šroub zcela nedotahujte. Potřebujeme ještě nastavit délku IR-sensor kabelu.
Příprava dílů IR-senzoru
Příprava dílů IR-senzoru
Příprava dílů IR-senzoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový Prusa IR-senzor (1x)
Šroub M2x8 (1x)
Šroub M3x40 (1x)
BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci se senzorem, nedotýkejte se desky ani čipů na ní. Desku držte za boční hrany.
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Usaďte IR-sensor na horní část dílu Extruder-body a přišroubujte ho pomocí šroubu M2x8. Ujistěte se, že černý plast "ve tvaru U" směřuje dolů.
Utáhněte šroub M2x8, senzor by se neměl hýbat. Dávejte však pozor. Plošný spoj není nezničitelný ;)
Připojte kabel a mějte při tom na paměti správnou orientaci konektoru.
Ponechte kabel mírně volný jako na obrázku. Nedělejte smyčku příliš velkou, protože by kabel mohl narážet do rámu. V případě potřeby upravte délku smyčky opatrným zatažením za kabel.
Máte hotovo? Dobře, ještě jednou zkontrolujte, zda žádný z kabelů není skřípnutý a dotáhněte oba šrouby M3x10 , které jsme ponechali nedotažené.
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Dokončete montáž senzoru vložením a dotažením šroubu M3x40.
Ujistěte se, že mezi díly není mezera.
Vedení kabelu motoru extruderu
Vedení kabelu motoru extruderu
Než přejdete k dalšímu kroku, vezměte inbusový klíč a OPATRNĚ ZATLAČTE kabel motoru do drážky, abyste vytvořili prostor pro kabel ventilátoru.
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.
Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek.
Umístěte ventilátor na extruder a postupujte následujícím způsobem:
Nejprve umístěte kabel ventilátoru do horní drážky
Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.
FINÁLNÍ KONTROLA! Ventilátor má výstup kabelů orientovaný směrem nahoru. Kabel pak prochází horní drážkou v dílu X-carriage. V dílu X-carriage nezapomeňte použít obě drážky. Ujistěte se, že po cestě NENÍ KABEL SKŘÍPNUTÝ!
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Pro upevnění ventilátoru použijte tři šrouby M3x14. Neutajhujte šrouby příliš silně. Můžete poškodit plastovové tělo ventilátoru. Po dotažení zkontrolujte, že se může ventilátor volně otáčet.
Poznámka: šrouby se samy zaříznou do tištěných dílů extruderu. Nejsou zde žádné matky.
Poslední otvor nechte prozatím volný.
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-idler (přítlačná kladka) (1x)
Podávací kolečko Bondtech BEZ otvoru na červík (1x)
Ložisko (2x) - mohou být uvnitř podávacího kolečka
Osička (1x)
Matka M3n (1x)
Šroub M3x40 (2x)
Přítlačná pružinka (1x) - nasuňte pružinku na šroub
Montáž ložisek
Montáž ložisek
Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Vložte M3n matku do dílu Extruder-idler.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl. Osička by měla být zarovnána s plochou vytištěného dílu.
Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.
Kontrola zarovnání podávacího kolečka
Kontrola zarovnání podávacího kolečka
Využijte této příležitosti k opětovnému ověření správného zarovnání podávacího kolečka vůči filamentu.
Shora zasuňte filament do PTFE trubičky přes Bondtech kolečko.
Zkontrolujte zarovnání a v případě potřeby upravte pozici kolečka.
Utáhněte červík, ale buďte opatrní, závit můžete snadno poškodit.
VYJMĚTE filament.
Montáž extruder idleru
Montáž extruder idleru
Montáž extruder idleru
Vložte díl Extruder-idler na místo a zajistěte ho šroubem M3x40.
Utáhněte šroub velmi lehce a s citem. Slouží jako hřídel pro idler (kladku). Po utažení zkontrolujte, že se idler může volně pohybovat.
Montáž dílu FS-cover
Montáž dílu FS-cover
Položte díl FS-cover na extruder a zarovnejte ho podle obrázku.
Vložte šroub M3x10 (nespleťte si otvor) a utáhněte ho.
Tip: Pokud nemůžete na matku dosáhnout, zkuste ji zarovnat inbusovým klíčem a nebo použít delší šroub se závitem po celé délce (z pytlíku s náhradními šrouby).
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Přítlak dvířek (Extruder-idler) s přítlačným kolečkem
Použijte šroub M3x40 s pružinkou, který vytvoří přítlak extruder idleru.
Na druhé straně si přidržte díl Extruder-idler, dokud se šroub nechytne v matce.
Vzhledem k tomu, že je zde pouze jeden šroub, potřebujete použít větší sílu. Hlava šroubu by měla být v jedné rovině s povrchem nebo mírně pod povrchem.
Montáž dílu Print-fan-support
Montáž dílu Print-fan-support
Montáž dílu Print-fan-support
Vezměte matku M3n a zatlačte ji až nadoraz do podpory. Je to důležité!
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Umístěte podporu na extruder a dbejte na to, aby nakloněná část podpory směřovala "dolů" (směrem k trysce).
Přišroubujte podpěru šroubem M3x10.
Příprava dílů pro montáž Fan-shroud
Příprava dílů pro montáž Fan-shroud
Pro následující kroky si prosím připravte:
Fan-shroud (1x)
Šroub M3x20 (1x)
Matka M3nS (1x)
Pokud jste si vytiskli kryt ventilátoru (fan-shroud) sami, tiskne se společně s vnitřní podpěrou, kterou je třeba nejprve odstranit.
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Matku M3nS vložte nadoraz do dílu Fan-shroud.
Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.
Podívejte se na výčnělek na dílu Fan-shroud a na drážku v extruderu.
Vložte Fan-shroud do extruderu. Nasuňte jej tak, aby oba výstupky na dílu Fan-shroud zapadly do drážky na extruderu - viz obrázek.
K zajištění použijte šroub M3x20. Šroub neutahujte silně, mohlo by dojít k poškození plastového obalu. Ujistěte se, že se může ventilátor volně točit.
Příprava dílů pro montáž tiskového ventilátoru
Příprava dílů pro montáž tiskového ventilátoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Tiskový ventilátor (1x)
Šroub M3x20 (2x)
Matka M3n (1x)
Budete potřebovat šroub M3x20. Pokud jste ho náhodou použili někde jinde, vezměte si jiný z pytlíku s náhradními šrouby ;)
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Nejprve zasuňte tiskový ventilátor do dílu Fan-shroud a zkontrolujte, že správně zapadl do dílu.
Následně přišroubujte ventilátor jedním šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, jinak můžete ventilátor poškodit.
Otočte extruder a vložte do něj matku M3n. Matici není třeba vtlačovat nadoraz. Šroub si matici přitáhne.
Z druhé strany vložte zbývající šroub M3x20 a opatrně ho dotáhněte. Jinak můžete ventilátor poškodit.
Veďte kabel podle znázornění na obrázku směrem ke slotu (drážce). Kabel mírně ohněte směrem k extruderu. NETAHEJTE za kabel!
Příprava senzoru SuperPINDA
Příprava senzoru SuperPINDA
Pro následující kroky si prosím připravte:
Senzor SuperPINDA (1x)
Všimněte si, že SuperPINDA se liší od předchozí generace senzoru PINDA. Teď už má v konektoru pouze tři vodiče.
Montáž senzoru SuperPINDA
Montáž senzoru SuperPINDA
Do držáku vložte senzor SuperPINDA. Na umístění zatím nezáleží, konkrétní pozice bude upravena později.
Šroub M3x10 lehce dotáhněte.
Na kabelu od senzoru udělejte smyčku.
Vtlačte kabel do drážky společně s kabelem od ventilátoru.
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Příprava a montáž extruderu
Vložte stahovací pásky do dílu X-carriage dle obrázku.
Posuňte osu X přibližně do 1/3 od horní části.
Otočte tiskárnu s motorem osy X a krátkými extruzemi směrem k vám. Zarovnejte ložiska tak, jak je na obrázku. Pozice spodního ložiska je prozatím přibližná.
Nasaďte extruder na ložiska. Vrchní ložiska musí perfektně sedět. Ujistěte se, že díl X-carriage směřuje směrem k vám (společně s krátkými extruzemi).
Pozici spodního ložiska upravíme později.
Utáhněte stahovací pásky a zastřihněte je.
Vedení kabelů extruderu
Vedení kabelů extruderu
Vedení kabelů extruderu
Vedení kabelů extruderu
Veďte kabely na straně, kde je senzor SuperPINDA, přes spodní hlazenou tyč a zatlačte je do drážky.
Veďte kabely na straně ventilátoru hotendu nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte je do drážky.
Zarovnejte ložisko tak, aby zapadlo do dílu X-carriage.
Příprava dílů řemene osy X
Příprava dílů řemene osy X
Pro následující kroky si prosím připravte:
Řemen osy X (850 mm)
Řemen osy X u tiskárny MK3 může být o něco delší. To nevadí, později to upravíte.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Vložte řemen osy X do dílu X-carriage plochou stranou nahoru. Viz obrázek.
Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Protáhněte řemen skrz tištěný díl X-end-idler, okolo kladky 623h a zpět.
Pokračujte protažením řemenu skrz díl X-carriage.
Veďte řemen skrz díl X-end-motor, okolo řemeničky GT2-16 a zpět.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Nejprve povolte šroub, který se později bude používat pro jemné doladění napnutí řemenu. Není nutné šroub vyndavat. Pouze se ujistěte, že je povolený.
Prosím povolte dva šrouby M3 na X-endu.
Natočte motor dle šipky, tedy směrem k rámu.
Vložte plochou stranu řemene X-GT2 do X-carriage jako na druhém obrázku.
Pro zasunutí řemenu použijte plochý šroubovák nebo nejmenší inbusový klíč.
Řemen je delší a bude přesahovat, zatím JEJ NEZKRACUJTE.
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Pravou rukou otočte motor do původní polohy a podržte jej (dojde k napnutí řemene).
Prsty levé ruky zmáčkněte řemen směrem k sobě. K prohnutí by mělo být zapotřebí malé síly, ALE řemen by neměl být před zmáčknutím prověšený, musí být rovný.
Pokud motorem nelze otočit, je řemen již příliš napnutý.
Podle toho, zdali je řemen příliš napnutý nebo naopak volný , upravte jeho délku v X-carriage.
Až budete mít hotovo, otočte motorem do výchozí pozice a opět utáhněte šrouby M3.
Zarovnání řemenu osy X
Zarovnání řemenu osy X
Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.
Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).
Kontrola napnutí řemenu osy X
Kontrola napnutí řemenu osy X
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene.
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy X.
Pohněte s extruderem směrem k motoru osy X. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a extruder se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Je řemen stále příliš volný? Vraťte se do kroku 49 a opakujte kroky až po současný krok. Natočte motor a upravte napnutí řemenu v X-carriage. Zkrácení délky řemene posunutím o jeden až dva zuby by mělo postačit.
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Zkrácení řemenu osy X
Pro následující krok doporučujeme použít bílý fix, ale zkrácení řemene zvládnete i bez něj.
Odměřte část, kterou je potřeba ustřihnout a opatrně odtáhněte řemen od dílu X-carriage, avšak ponechte alespoň 3-4 zuby z řemene v X-carriage, neboť nechcete ztratit získané napnutí. Pokud to je možné, udělejte si v místě zkrácení značku.
Ujistěte se, že je vaše značka na správném místě a pás je stále napnutý.
Pomocí kleští zastřihněte řemen a vložte jej do dílu X-carriage. Pokud je to nutné, použijte šroubovák nebo inbusový klíč.
Doladění řemene osy X
Doladění řemene osy X
Doladění řemene osy X
Doladění řemene osy X
V tomto kroku provedeme finální napnutí řemene. Prosím přečtěte si nejprve všechny instrukce. Řemen již může být dostatečně napnutý, pak už není potřeba upravovat polohu napínacího šroubu.
Nejprve částečně povolte všechny šrouby, které drží motor, nebo nebude napínání fungovat (motor musí mít možnost se pohnout).
POZOR !!! BUĎTE VELMI OPATRNÍ PŘI UTAHOVÁNÍ ŠROUBU. DÍL TOTIŽ MŮŽETE ZLOMIT, POKUD ŠROUB PŘETÁHNETE.
Pomocí inbusového klíče začněte s dotahováním šroubu M3x18 umístěného v dílu X-end-motor, nicméně po každé jedné až dvou otočkách zkontrolujte napětí v řemenu.
Pro správné fungování tiskárny musí být řemen napnutý tak, že pro jeho stlačení prsty k sobě je nutné vyvinout větší sílu. Posuňte extruder až k dílu X-end-idler a napnutí řemene vyzkoušejte uprostřed osy X.
Jakmile dosáhnete optimálního napnutí řemene, opět utáhněte šrouby.
V případě, že bude kalibrace tiskárny neúspěšná kvůli ose X nebo budete mít během tisku uskočené vrstvy v téže ose, můžete zkusit upravit míru utažení šroubu. Utahováním šroubu napínáte řemen, povolení šroubu způsobí opak. Před každou úpravou si však nejdříve povolte šrouby na motoru.
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Při úpravě nylonové struny doporučujeme použít ochranné brýle.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Černá nylonová struna délky 50 cm (1x)
Pomocí kleští zastřihněte konec nylonové struny a vytvořte špičku.
Zkontrolujte tvar a velikost špičky oproti třetímu obrázku.
Balíček pro upgrade obsahuje novou nylonovou strunu pro případ, že by ta vaše z rozebrané tiskárny byla poškozená nebo již nebyla dostatečně tuhá.
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.
Pomocí kleští zasuňte nylonovou strunu špičatým koncem do otvoru a otočte s ní. Zároveň držte extruder druhou rukou.
BUĎTE VELICE OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!
Pro kontrolu, zdali je nylonová struna správně zasunutá, za ni jemně zatáhněte. Osa X by se měla mírně prohnout, ale struna musí zůstat uchycená.
Pokud máte potíže, zkuste upravit špičku filamentu.
Montáž dílu Cable-holder
Montáž dílu Cable-holder
Montáž dílu Cable-holder
Připravte si šroub M3x40 a cable-holder.
Zašroubujte šroub skrze vytištěný díl.
Na jedné straně vytištěného dílu je připraveno vybrání (zapuštění) pro hlavičku šroubu.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Vezměte matku M3n a vložte ji do tištěného dílu až nadoraz.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Otočte díl X-carriage-back a přišroubujte k němu díl cable-holder.
Zkontrolujte, zdali je kanál tvaru U zarovnán na obou dílech.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Prostrčte kabely z Extruderu SKRZ díl X-carriage-back. Začněte s kabelem IR-senzoru, poté prostrčte kabel od motoru Extruderu a následně kabel od levého ventilátoru hotendu.
Dále přidejte kabely od předního tiskového ventilátoru a senzoru SuperPINDA.
Kabely z hotendu NEPROCHÁZÍ skrz X-carriage-back!
Opatrně vložte nylonovou strunu a poté posuňte díl X-carriage-back směrem k ose X.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroub M3x10 (4x)
Dříve než utáhnete díl X-carriage-back, srovnejte všechny kabely. Ujistěte se, že žádný z nich není skřípnutý.
Použijte všechny čtyři šrouby k uchycení dílu X-carriage-back.
Šrouby utáhněte rozumnou silou. Ujistěte se, že nedojde k deformaci / zmáčknutí ložisek mezi tištěnými díly.
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Příprava dílů pro montáž textilního rukávu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Stahovací páska (5x)
Textilní rukáv 13×490 mm (1×)
Balíček pro upgrade obsahuje nový textilní rukáv pro případ, že by došlo k poškození vašeho z rozebrané tiskárny.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů z extruderu včetně nylonu.
Kabely z hotendu prozatím ponechte stranou.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu otvorů na držáku (cable-holder).
Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).