CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Menu

4. Osa Z

4. Osa Z
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 10 months ago
4. Osa Z
 Obtížnost
Střední
 Kroky
38
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Montáž Z-bottom
Montáž Z-bottom
Montáž Z-bottom
Montáž Z-bottom
POZOR: Tištěné díly nejsou stejné! Rozlišujte mezi levou (left) a pravou (right) orientací. Všimněte si výstupku (zubu) na každém dílu. U pravé strany rámu je výstupek na pravé straně plastového dílu a naopak.
Připevněte obě díly Z-bottoms k rámu a každou část zajistěte třemi šrouby M3x10.
Tip: tiskárnu můžete otočit na zadní stranu, abyste měli lepší přístup k montáži dílu Z-bottom. Doporučujeme umístit pod tiskárnu kartonovou podložku, která ochrání pracovní stůl a tiskárnu před poškrábáním.
V případě zvýšeného odporu při utahování se pokuste šrouby nejprve protáhnout otvorem se závitem bez tištěného dílu. Poté šrouby vyjměte a připevněte tištěný díl.
Montáž motoru osy Z: příprava dílů
Montáž motoru osy Z: příprava dílů
Montáž motoru osy Z: příprava dílů
Pro následující krok si prosím připravte:
Levý motor osy Z (kratší kabel) použijte ten, který jste předtím vyndali z tiskárny
Pravý motor osy Z (delší kabel) použijte ten, který jste předtím vyndali z tiskárny
Šroub M3x10 (8x)
Gumová podložka 42x42x2 mm (2x)
Nasazení gumových podložek
Nasazení gumových podložek
Položte obě gumové podložky na povrch motoru. Ujistěte se, že otvory v podložkách jsou zarovnány s otvory v motorech.
Instalace motorů Z
Instalace motorů Z
Instalace motorů Z
Instalace motorů Z
Umístěte motor osy Z vlevo (krátký kabel) vedle levého dílu Z-bottom.
Umístěte motor osy Z vpravo (dlouhý kabel) vedle pravého dílu Z-bottom.
Kabely motoru musí vést pod rámem ke zdroji napájení (vpravo) a k xBuddy Box (vlevo).
Každý motor prostrčte dílem Z-bottom a zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x10. Zatím je nedotahujte úplně.
Připojení motorů osy Z
Připojení motorů osy Z
Připojení motorů osy Z
Připojte kabely do třetího a čtvrtého slotu na horní straně desky xBuddy. Kabel levého motoru osy Z připojte do levého slotu na desce xBuddy a kabel pravého motoru do pravého slotu.
Montáž osy X a hlazených tyčí
Montáž osy X a hlazených tyčí
Montáž osy X a hlazených tyčí
Zlehka zasuňte obě hlazené tyče do dílů Z-bottom. Nepoužívejte příliš velkou sílu a tyč nenaklánějte!
Pokud jsou hladké tyče špinavé nebo je na nich příliš mnoho ochranného oleje, otřete je papírovou utěrkou.
Podívejte se skrz inspekční díru v obou Z-bottom  a ujistěte se, že jsou hladké tyče zasunuté až na doraz. Mezi hladkou tyčí a koncem otvoru nesmí být mezera.
Nasazení osy X a hlazených tyčí
Nasazení osy X a hlazených tyčí
Opatrně nasuňte sestavu osy X na hladké tyče osy Z.
Zajistěte osu X o rám. X-holder součástkou nejdříve UPROSTŘED podepřete vrchní hladkou tyč osy X a poté opřete o rám tiskárny.
Je důležité umístit díl X-holder do středu rámu a osy X. V opačném případě by výsledky centrování mohly být nepřesné.
Instalace sestavy osy X
Instalace sestavy osy X
Instalace sestavy osy X
Instalace sestavy osy X
Důležité je vycentrování závitových tyčí motorů osy Z. Nemusí však být dokonalé. Více informací naleznete v následujících instrukcích:
Začněte s pravým motorem osy Z.

Opatrným a postupným utahováním jednotlivých šroubů držících motor Z vyrovnejte závitovou tyč s dílem X-end-idler. Při utahování kontrolujte pohyb závitové tyče. Utahováním pravého předního šroubu se horní část tyče nakloní doleva dozadu - a naopak. Pevně utáhněte všechny šrouby.

Podívejte se na závitovou tyč shora. Závitové tyče by měly být co nejblíže středu otvoru X-end-idleru. Závitová tyč by se neměla dotýkat povrchu tištěného dílu. Viz třetí obrázek.
STEJNĚ POSTUPUJTE U LEVÉHO MOTORU OSY Z.
Sestavení trapézových matek
Sestavení trapézových matek
Sestavení trapézových matek
Na pravou závitovou tyč našroubujte trapézovou matici. Všimněte si správné orientace matice. Menší průměr matice musí zapadnout do otvoru v dílu X-end. Pokud tomu tak není, je závitová tyč špatně vycentrovaná.
Připevněte trapézovou matici pomocí dvou M3x10 šroubků. Nezáleží na tom, které otvory v matici použijete.
Mezi trapézovou maticí a tištěným dílem může být malá mezera. Utažením obou šroubů matice zcela přilne k dílu.
Stejným způsobem namontujte druhou trapézovou matici na motor osy X (levá závitová tyč).
Montáž dílů Z-top
Montáž dílů Z-top
Montáž dílů Z-top
Montáž dílů Z-top
Umístěte díl Z-axis-top-left na obě tyče a zarovnejte jej s rámem tak, aby byly díry v součástce souběžně s otvory v rámu.
Pomocí dvou šroubů M3x10 připevněte díl Z-top-left.
Při utahování nepoužívejte nadměrnou sílu. V případě zvýšeného odporu zkuste šrouby nejprve zavést z druhé strany rámu, abyste "vyčistili" otvor se závitem. Poté se vraťte na přední stranu.
Tip: pokud se nemůžete dostat ke šroubu za tyčí, posuňte osu X o několik centimetrů dolů, abyste si udělali místo.
Opakujte postup na druhé straně rámu pro tištěný díl Z-top-right.
Otáčením obou souběžných závitových tyčí posuňte sestavu osy X o několik centimetrů výš, abyste uvolnili X-holder.
Odstraňte X-holder z tiskárny.
Loveboard: příprava dílů
Loveboard: příprava dílů
Loveboard: příprava dílů
Loveboard: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
LoveBoard (1x) součástí ELECTRONICS BOXU.
Hlavní kabel extruderu (1x)
 
Šroub M3x6 (1x)
Sestavení desky LoveBoard
Sestavení desky LoveBoard
Sestavení desky LoveBoard
Sestavení desky LoveBoard
Vezměte konec hlavního kabelu extruderu bez bílého štítku.
Přesuňte sestavu osy X do středu osy Z.
Posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.
Ze zadní části tiskárny veďte hlavní kabel extruderu do přední části tiskárny mezerou mezi řemenem a horní tyčí.
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Oddělte od sebe kroucené kabely a rovné kabely.
Nejprve veďte rovné kabely kanálkem v X-carriage.
Poté veďte kroucený kabel kanálem.
Připojte hlavní kabel extruderu k desce LoveBoard. Hlavní kabel extruderu nechte prodloužený přibližně o 2 cm.
Montáž hlavního kabelu extruderu
Montáž hlavního kabelu extruderu
Montáž hlavního kabelu extruderu
Montáž hlavního kabelu extruderu
Připevněte desku LoveBoard k zadní části X-carriage a zajistěte ji šroubem M3x6.
Velmi jemně zatáhněte za svazek hlavních kabelů extruderu, aby se svazek na straně konektoru zmenšil. Smyčka musí být co nejmenší. V opačném případě bude kabel překážet dalším dílům v následující kapitole.
Kabely nesmí zasahovat do prostoru motoru extruderu.
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Prostrčte šroub M3x40 skrz X-carriage-cable-holder.
Připevněte díl X-carriage-cable-holder na X-carriage pod hlavní kabel extruderu a utáhněte šroub M3x40.
Neskřípněte žádný kabel hlavního kabelu extruderu!
Zakrytí X-carriage: příprava dílů
Zakrytí X-carriage: příprava dílů
Zakrytí X-carriage: příprava dílů
Zakrytí X-carriage: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
X-carriage-back (1x)
Gumová podložka 20x10x1 (1x)
Gumovou podložku 20x10x1 najdete v balíčku Osy Z.
Šroub M3x18 (2x)
Šroub M3x10 (1x)
Nylonová struna 3x555 mm (1x)
Zakrytí X-carriage: Vložení nylonového filamentu
Zakrytí X-carriage: Vložení nylonového filamentu
Zakrytí X-carriage: Vložení nylonového filamentu
Zakrytí X-carriage: Vložení nylonového filamentu
Vložte gumovou podložku do obdélníkové kapsy uvnitř X-carriage-back.
Jeden z ohnutých konců nylonové struny zasuňte do otvoru v X-carriage. Nachází se na levé straně drážky pro hlavní kabel extruderu.
Nylonové vlákno musí být zakřivené SMĚREM NAHORU. Ne dolů, ne do stran. Porovnejte s obrázkem.
Poté, co nylonové vlákno drží v pojezdu X-carriage, zkontrolujte, zda míří směrem nahoru, tak jako na obrázku. Pokud místo toho směřuje dolů, nylonové vlákno do X-carriage upevněte za druhý ohnutý konec a znovu ověřte, že tentokrát míří směrem nahoru.
Připojení dílu X-cover-back
Připojení dílu X-cover-back
Připojení dílu X-cover-back
Než zakryjete zadní část X-carriage, ujistěte se, že:
horní ložisko je v kapse uvnitř X-carriage a značení směřuje k vám.
nylonový filament směřuje nahoru
Umístěte díl X-carriage-back na X-carriage a uspořádejte hlavní kabelové vodiče podle obrázku.
Buďte opatrní, žádný kabel nesmí být přiskřípnutý!
Zajistěte díl X-carriage-back pomocí dvou šroubků M3x18.
Vložte šroub M3x10 do horního otvoru dílu X-carriage-back a utáhněte jej.
Vedení hlavního kabelu: příprava dílů
Vedení hlavního kabelu: příprava dílů
Vedení hlavního kabelu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Textilní rukáv 8x520 (1x)
V kitu jsou tři různé velikosti textilních rukávů. Vždy se můžete ujistit porovnáním jejich délek.
Konce textilního rukávu jsou z výroby tepelně zataveny, aby se zabránilo jejich roztržení. Pro jejich otevření je nutné zatavené koncové spoje rozříznout nebo roztrhnout.
Stahovací páska (2x)
X-carriage-cable-holder-cover (1x)
Ovinutí hlavního kabelu extruderu
Ovinutí hlavního kabelu extruderu
Ovinutí hlavního kabelu extruderu
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz díl X-carriage-cable-holder. Podívejte se na správnou orientaci stahovacích pásků.
Textilní rukáv obmotejte okolo hlavního kabelu s nylonovým filamentem v blízkosti X-carriage. Mezi X-carriage a koncem textilního rukávu ponechte přibližně 1 cm mezeru. Prozatím obmotejte pouze část poblíž spoje, zbytek svazku obmotáme v dalším kroku.
Zakryjte to pomocí X-carriage-cable-holder-cover.
Utáhněte obě stahovací pásky tak, aby "hlavičky" zapadly do kapes v plastovém dílu. Odřízněte přebytečnou stahovací pásku.
Je důležité, aby hlavy stahovacích pásků seděly v otvorech. Jinak by mohlo dojít ke kolizi s rámem tiskárny během kalibrace osy X a kalibrace by mohla selhat.
Omotání textilního rukávu
Omotání textilního rukávu
Omotání textilního rukávu
Omotejte textilní rukáv kolem hlavního kabelu extruderu a nylonové struny.
Postupujte spirálovitým pohybem kolem svazku tak, aby byl pevně spojen.

Při ovíjení držte svazek kabelů směrem nahoru a pokračujte, dokud nebude zcela ovinutý.

Ext-cable-holder: příprava dílů
Ext-cable-holder: příprava dílů
Ext-cable-holder: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Ext-cable-holder-b (1x)
Ext-cable-holder-a (1x)
Stahovací páska (1x)
Šroub M3x18 (2x)
Šroub M3x10 (2x)
Matka M3nS (2x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Vložte dvě matky M3nS zcela do dílu Ext-cable-holder-a.
Vezměte zahnutý konec nylonové struny a najděte otvor v dílu Ext-cable-holder-a.
Zasuňte a ohněte nylonový filament do otvoru v Ext-cable-holder-a.
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Veďte hlavní kabel extruderu volně od tiskárny. Nekruťte jím ani jím neotáčejte.
Volně vyveďte kabel motoru X z tiskárny.
Vložte hlavní kabel extruderu do drážky na kabely v dílu Extr-cable-holder-a.
Vezměte kabel motoru osy X a veďte jej přes hlavní kabel extruderu levou drážkou v Ext-cable-holder-a.
Vedení kabelu motoru X za hlavním kabelem by mohlo způsobit problémy s pohybem osy při tisku.
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Sestavení dílu Ext-cable-holder
Zakryjte kabely pomocí dílu Ext-cable-holder-b a zajistěte je dvěma šrouby M3x18.
Ve vyznačeném místě zajistěte Ext-cable-holder pomocí stahovací pásky. Pásku utáhněte a odstříhněte konec.
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Připojení dílu Ext-cable-holder
Protáhněte kabel motoru osy X a hlavní kabel extruderu otvorem v boxu xBuddy k elektronice.
Překontrolujte, že kabel motoru X nevede za hlavním kabelem extruderu. Porovnejte s obrázkem.
Pomocí dvou šroubů M3x10 připevněte díl Ext-cable-holder ke krabičce desky xBuddy.
Kabely prozatím nechte volně v krabičce xBuddy. Připojíte je později.
Podle třetího obrázku porovnejte vedení hlavního kabelu extruderu. Všimněte si zakřivení vedení kabelu.
Porovnejte vedení kabelu motoru osy X.
Odměňte se!
Odměňte se!
Snězte šest medvídků.
Věděli jste, že v roce 2014 byl do standardu Unicode přidán emoji inspirovaný gumovými medvídky, který umožňuje milovníkům gumových medvídků vyjádřit svou lásku k těmto sladkostem v digitální konverzaci.
Tady to je!
Tady to je!
Porovnejte vámi složený díl s obrázkem.
Je všechno v pořádku? Gratulujeme! Úspěšně jste sestavili osu Z s několika dalšími drobnostmi.
Nyní pojďme pokračovat na další kapitolu: 5. Sestavení Nextruderu
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás