CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Balení tiskárny MINI pro vrácení - vlastní balící materiál

Balení tiskárny MINI pro vrácení - vlastní balící materiál

Balení tiskárny MINI pro vrácení - vlastní balící materiál
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Balení tiskárny MINI pro vrácení - vlastní balící materiál
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod popisuje, jak připravit a zabalit tiskárnu k vrácení nebo opravě s použitím vámi poskytnutého obalového materiálu.
Před pokračováním se ujistěte, že jste si přečetli doplňující informace uvedené v článkuZabalení Prusa MINI pro její vrácení.
Nezapomeňte si pozorně přečíst každý krok! Barvy na šestihranných odrážkách odpovídají značkám na fotografiích.
Předpoklady
Předpoklady
Předpoklady
Předpoklady
Než začnete tiskárnu balit, vezměte telefon nebo fotoaparát a vyfoťte ji před balením a během něj.
Zkontrolujte, zda je na rámu tiskárny nálepka se sériovým číslem. Pokud tam není, ihned kontaktujte podporu.
Stáhněte si Prusa Servisní list PDF a formulář vyplňte. Shrňte problém, aby naši technici mohli tiskárnu rychleji opravit.
Servisní list lze upravovat přímo z prohlížeče a měl by být zaslán spolu s fotografiemi procesu balení.
Při vyplňování servisního listu neodkazujte na chat nebo e-mailovou korespondenci! Vypište souhrn problémů, které se u vás vyskytly.
Potřebné nástroje a materiály
Potřebné nástroje a materiály
Potřebné nástroje a materiály
Potřebné nástroje a materiály
Stahovací pásky jakékoliv barvy (6-10 ks - přes 150 mm dlouhé)
Řezáky
Balící páska
Plastová fólie
Kus pěny/kartonu: 50 × 50 mm.

Nálepku "Křehké" ("Fragile") si můžete stáhnout zde.

Výplňový materiál jako zmuchlaný papír, bublinková fólie
Hlavní kartonová krabice: 48,5×26,5×40,5 cm (X×Y×Z)
Menší kartonová krabice na menší součástky a díly, jako je krabice, ve které byl dodán filament.
Demontáž
Demontáž
Aby nedošlo k poškození při přepravě, požadujeme, aby byla tiskárna částečně rozložena na 3 části.
K odstranění šroubů M3 budete potřebovat pouze 2,5mm inbusový klíč (dodáván s tiskárnou).
Demontáž se skládá pouze z několika šroubů. Začněme!:)
Odstranění LCD displeje
Odstranění LCD displeje
Odstranění LCD displeje
Odstranění LCD displeje
Odpojte šedý plochý kabel z modulu LCD.
NEODPOJUJTE oranžový flex kabel nad ním.
Odstraňte LCD modul vyšroubováním šroubů M3x20 (M3x12 pro starší verze), které zajišťují LCD.
LCD displej prozatím odložte stranou. Zabalíme ho později.
Opatrně vyjměte šedý plochý LCD kabel z hliníkové extruze.
Odpojte USB disk z tiskárny a umístěte jej k modulu LCD. Pokud by byl USB disk během přepravy zapojen, může poškodit desku Buddy!
Odpojení Y-motoru
Odpojení Y-motoru
Odpojení Y-motoru
Odpojení Y-motoru
Uvolněte a vyjměte z krytu elektroniky šroub M3.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily ze slotů (u starší verze jsou místo slotů otvory).
Odpojte kabel Y-motoru z desky stisknutím západky a vytažením konektoru.
Odpojte plochý LCD kabel.
Závěrečná demontáž
Závěrečná demontáž
Závěrečná demontáž
Závěrečná demontáž
Závěrečná demontáž
Vyšroubujte poslední horní šroub M3, který upevňuje osu XZ k hliníkové extruzi vyhřívané podložky.
Při odstraňování posledního šroubu se ujistěte, že držíte osu Z!
Opatrně oddělte obě části tiskárny a zároveň vyveďte kabel Y-motoru z otvoru na boku krytu Buddy.
Vyjměte plochý LCD kabel, který bude později přibalen k LCD.
Nasaďte kryt desky Buddy zpět na kryt a zajistěte jej šroubem M3X10.
Tenčí svazek kabelů jde ze stran
Silnější svazek kabelů vycházející z extruderu zasuňte do zářezu na okraji krytu.
Zabalení
Zabalení
USB disk s problematickým G-codem a modely STL přilepte na horní část krytu Buddy. V dalším kroku ji můžete také přibalit k modulu LCD.
Během přepravy musí být USB disk odpojen z tiskárny!
Demontáž je hotová. Pojďme to všechno zabalit.
Balení zdroje a LCD displeje
Balení zdroje a LCD displeje
Balení zdroje a LCD displeje
Balení zdroje a LCD displeje
Zajistěte kabely zdroje kolem jeho těla pomocí stahovací pásky a vložte jej do krabice.
Obalte LCD modul a umístěte jej do krabice.
Volný spojovací materiál a plochý LCD kabel vložte do malého sáčku a vložte do krabice. Můžete sem také umístit USB disk.
Zbývající volný prostor vyplňte výplňovým materiálem.
Nechte výplň trochu z krabice vyčnívat. Při jejím zavření se výplň stlačí.
Zajištění vyhřívané podložky
Zajištění vyhřívané podložky
Zajištění vyhřívané podložky
Zajištění vyhřívané podložky
Kabel Y-motoru zasuňte do boku hliníkové extruze.
Oběma konci Y-carriage a přední i zadní deskou provlečte stahovací pásku.
Vyhřívanou podložku odložte na pozdější krok.
Příprava XZ věže
Příprava XZ věže
Příprava XZ věže
Posuňte tiskovou hlavu až k ose Z.
Použijte kus kartonu a přilepte ho tak, aby zakrýval trysku.
Osu X můžete zvednout ručním otáčením závitové tyče.
Pamatujte, že USB flash disk musí být odpojen z tiskárny a přilepen ke krytu Buddy nebo vložen do krabice s příslušenstvím!
Příprava krabice
Příprava krabice
Příprava krabice
Příprava krabice
Vezměte si krabici a na její dno vložte další vrstvu kartonu na ochranu.
Na dno přidejte vrstvu výplňového materiálu.
Zabalení XZ věže a vyhřívané podložky
Zabalení XZ věže a vyhřívané podložky
Zabalení XZ věže a vyhřívané podložky
Zabalení XZ věže a vyhřívané podložky
Umístěte XZ věž do krabice tak, aby kryt Buddy vyčníval nahoru
Ujistěte se, že není USB disk zapojen do desky Buddy!
Okolo XZ věže a stěny za ní doplňte výplň.
Umístěte vyhřívanou podložku do prostoru mezi osu Z a X.
Vyplňte zbývající volný prostor kolem XZ věže a mezi ní výplňovým materiálem.
Příslušenství a více výplňového materálu
Příslušenství a více výplňového materálu
Příslušenství a více výplňového materálu
Příslušenství a více výplňového materálu
Přidejte další vrstvu výplně, která pokryje podložku i XZ věž.
Krabici s příslušenstvím umístěte úplně nahoru.
Zbývající volný prostor vyplňte výplňovým materiálem.
Nechte výplň trochu z krabice vyčnívat. Při jejím zavření se výplň stlačí.
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Před zapečetěním krabice se ujistěte, že jste zdokumentovali proces balení, odeslali jej našemu přepravnímu oddělení a obdrželi potvrzení!
Škody vzniklé na neschválených zásilkách je povinen uhradit odesílatel.
Zavřete krabici a přelepte ji lepící páskou v obou směrech.
Krabici zabalte do plastové fólie, aby byla pevnější a chráněna před poškozením vodou.
Nálepku "Křehké" ("Fragile") umístěte na krabici alespoň ze dvou stran s šipkou směřující nahoru.
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
To je k balení vše! Pokračujte zasláním e-mailu našemu přepravnímu oddělení a poskytněte fotografie procesu balení a servisní list.
Oddělení přepravy můžete kontaktovat buď odpovědí na jejich úvodní e-mail, nebo jednoduše e-mailem na adresu [email protected].
Po schválení procesu balení obdržíte přepravní štítek pro vrácení zboží.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás