CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit ložiska na ose X (MK3S+)

Jak vyměnit ložiska na ose X (MK3S+)

Jak vyměnit ložiska na ose X (MK3S+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit ložiska na ose X (MK3S+)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
27
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou ložisek osy X na tiskárně Original Prusa i3 MK3S+.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Pro výměnu ložisek osy Y prosím použijte tento návod: Jak vyměnit ložiska na ose Y (MK3S+)
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Doporučujeme 2,5mm inbusový klíč s kulovým koncem
Čelisťové kleště
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm
Permanentní fix
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Sundejte ocelový tiskový plát.
Stiskněte LCD-knob (čudlík) na 1 sekundu a poté jeho otáčením zvedněte osu Z zhruba do poloviny její výšky.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Ujistěte se, že je tiskárna zchlazena na pokojovou teplotu. Teplotu můžete kontrolovat na displeji tiskárny.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odřízněte všechny stahovací pásky na extruderu.
Odstraňte textilní rukáv. Není nutné odstraňovat rukáv celý. Druhý konec nechejte připevněný ke krytu elektroniky.
Uvolněte čtyři šroubky na dílu x-carriage-back.
Vyndejte díl x-carriage-back z extruderu. Nechte ho viset na kabelovém svazku.
Odstranění řemene osy X
Odstranění řemene osy X
Odstranění řemene osy X
Odstranění řemene osy X
Povolte napínací šroub na zadní straně dílu x-end-motor. Není třeba šroub úplně vyšroubovat.
U starších tiskáren MK3/MK3S se napínací mechanismus může trochu lišit. Ačkoli je tato příručka určena pro MK3S+, je použitelná i pro ty starší, pokud jste si vědomi rozdílu.
Povolte dva šrouby M3 z motoru osy X. Není třeba je vyndavat z plastové části.
Otočte motorem osy X směrem k rámu. Mírně utáhněte horní šrouby, abyste zajistili polohu motoru. Je to jen dočasné.
Vytáhněte oba konce řemene osy X celý řemen vyndejte z tiskárny.
Vyndání hlazených tyčí
Vyndání hlazených tyčí
Vyndání hlazených tyčí
Vyndání hlazených tyčí
Uvolněte dva šrouby na každé Z-axis-top. Odstraňte z tiskárny oba z-axis-tops.
Prsty otáčejte obě závitové tyče osy Z rovnoměrně tak, abyste pohybovali osou Z nahoru.
Přestaňte točit, když hlazené tyče vyčnívají asi 1 cm z x-endů.
Vytáhněte obě hlazené tyče ven z tiskárny
Uvolnění motorů osy Z
Uvolnění motorů osy Z
Uvolnění motorů osy Z
Uvolnění motorů osy Z

Ručně otáčejte obě závitové tyče, dokud nebude horní povrch závitové tyče v jedné rovině s černou maticí.

Povolte čtyři šrouby na pravém dílu z-axis-bottom. Není třeba je úplně vyšroubovat.
Opatrně položte motor osy Z na svou pracovní plochu.
Opakujte poslední dva kroky pro levý motor osy Z.
Odstranění osy X
Odstranění osy X
Odstranění osy X
Odstranění osy X
Mírně nakloňte osu X směrem ven.
Ručně ještě trochu otočte obě závitové tyče, dokud z tyčí nesjede osa X.
Opatrně položte osu X vedle tiskárny tak, jako to vidíte na obrázku.
Jednou rukou podržte x-end-motor (levý tištěný díl) a druhou rukou vytáhněte x-end-idler (pravý tištěný díl).
Vůle v tištěných částech se mohou mírně lišit. V některých případech může být odstranění dílu obtížné. Možná bude nutné použít velkou sílu. Dávejte však pozor, abyste nepoškodili kabely!
Odstranění starých ložisek
Odstranění starých ložisek
Odstranění starých ložisek
Odstranění starých ložisek
Opatrně vysuňte extruder z osy X.
Extruder ponechejte na látce.
Odřízněte obě stahovací pásky na ložiskách.
Vyjměte tři ložiska z extruderu.
Položte extruder společně s hadříkem na vyhřívanou podložku, jak je znázorněno na obrázku.
Ujistěte se, že svazek kabelů hotendu (3 kabely) a kabely extruderu (5 kabelů) jsou navzájem odděleny. Podívejte se na obrázek.
Nová ložiska: příprava dílů
Nová ložiska: příprava dílů
Nová ložiska: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nové lineární ložisko (3x)
Stahovací páska (7x)
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Označení ložisek
Označení ložisek
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Nastavte si ložisko tak, abyste viděli dvě řady kuliček. Tak jako je na obrázku.
Na vnější straně ložiska, uprostřed nad dvěma řadami kuliček, udělejte čárku permanentním fixem.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.
Toto označení použijeme v následujících krocích, abychom dosáhli správné orientace ložiska.
Montáž nových ložisek
Montáž nových ložisek
Montáž nových ložisek
Montáž nových ložisek
Ujistěte se, že motor osy X je nalevo a směřuje nahoru.
Opatrně zasuňte jedno ložisko dále na tyč. Nepokoušejte se ložisko nasunout na nakloněnou tyč. Nepoužívejte nadměrnou sílu!
Opatrně zasuňte další dvě ložiska na tyč blíže k vám. Stejně jako předtím, nepoužívejte příliš velkou sílu a nenaklánějte tyč proti ložisku!
Vložte obě hlazené tyče do kanálů/drážek v x-carriage extruderu. Tím se zajistí 100% správné vedení kabelů.
Nasuňte X-end-idler zpět na hlazené tyče. Možná budete muset použít velkou sílu, ale buďte opatrní. Nepoužívejte kladivo, svěrku ani žádný podobný nástroj. Při zasouvání držte díl kolmo na tyče.
Ujistěte se, že obě lichoběžníkové trapézové (plastové) matice směřují k vám.
Kontrola zasunutí tyčí
Kontrola zasunutí tyčí
V horní i spodní části obou X-endů je speciální kontrolní otvor, ověřte, zdali máte tyč zatlačenou až na doraz.
Pokud není tyč plně zasunuta v plastovém dílu, použijte větší sílu. Dejte ale pozor, abyste se nezranili.
Nepoužívejte kladivo ani podobné nářadí. Mohlo by dojít k prasknutí plastového dílu.
Zajištění motorů osy Z
Zajištění motorů osy Z
Každý z motorů osy Z připevněte čtyřmi šrouby M3x10 k Z-axis-bottom. Dotahujte rovnoměrně a opatrně, můžete zlomit tištěné díly.
Montáž osy X
Montáž osy X
Montáž osy X
Montáž osy X
Položte sestavu osy X tak, aby černé matice směřovaly nahoru ke koncům závitových tyčí osy Z.
Ještě jednou se ujistěte, že:
Svazek kabelů extruderu je nad spodní hlazenou tyčí.
Kabely hotendu jsou pod spodní hladkou tyčí.
Otáčením závitových tyčí současně proti směru hodinových ručiček posuňte osu Z o něco níže.
Mezi osou X a rámem nechte mezeru přibližně 1 cm.
Zlehka zasuňte obě hlazené tyče skrze ložiska uvnitř osy X až do tištěných dílů při spodní okraji rámu. Netlačte příliš velkou silou a tyče nenaklánějte!
Montáž dílů z-axis-tops
Montáž dílů z-axis-tops
Montáž dílů z-axis-tops
Montáž dílů z-axis-tops
Namontujte oba díly z-axis-top na rám a každou z nich zajistěte dvěma šrouby M3x10.
Rukou posuňte osu Z do poloviny její výšky.
Otočte tiskárnu tak, aby kryt elektroniky a napájecí zdroj směřovaly k vám.
Zarovnejte ložiska tak, aby značky směřovaly také k vám.
Příprava stahovacích pásek
Příprava stahovacích pásek
Příprava stahovacích pásek
Vložte stahovací pásky do dílu X-carriage dle obrázku.
Pečlivě se podívejte, zda některá ze čtyřhranných matic na zadní straně extruderu nevypadla. Pozdější vložení by bylo obtížné.
Montáž extruderu
Montáž extruderu

Položte extruder na ložiska a zarovnejte ložiska podle obrázku. Horní pár musí perfektně sedět.
Přesná poloha spodního zatím není důležitá.

Otočte všechna tři ložiska tak, aby označení směřovala přesně dozadu.
Utáhněte stahovací pásky a přesahující části odřízněte.
Ujistěte se, že spodní ložisko správně zapadá do plastového dílu.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Vložte řemen osy X do dílu X-carriage plochou stranou nahoru. Viz obrázek.
Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Protáhněte řemen skrz tištěný díl X-end-idler a okolo kladky 623h.
Pokračujte protažením řemenu skrz díl X-carriage.
Veďte řemen osy X spodní částí X-end-motoru, kolem řemenice GT2-16 a zpět do X-carriage.
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Montáž řemenu osy X
Než řemen připevníte do x-carriage, prosím povolte a povytáhněte dva horní šrouby M3, které drží motor na dílu X-end.
Natočte motor dle šipky, tedy směrem k rámu.
Vložte plochou stranu řemene X-GT2 do X-carriage jako na druhém obrázku.
Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Pravou rukou otočte motorem do původní polohy a podržte jej (dojde k napnutí řemene).
Prsty levé ruky zmáčkněte řemen směrem k sobě. K prohnutí by mělo být zapotřebí velmi malé síly, ALE řemen by neměl být před zmáčknutím prověšený, musí být rovný.
Pokud motorem nelze otočit, je řemen již příliš napnutý.
Podle toho, zdali je řemen příliš napnutý nebo naopak volný , upravte jeho pozici v X-carriage.
Až budete mít hotovo, otočte motorem do výchozí pozice a opět utáhněte šrouby M3.
Kontrola napnutí řemenu osy X
Kontrola napnutí řemenu osy X
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy X.
Pohněte s extruderem směrem k motoru osy X. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a extruder se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Je řemen stále příliš volný? Vraťte se k přechozímu kroku a opakujte kroky až po současný krok. Natočte motor a upravte napnutí řemenu v X-carriage. Zkrácení délky řemene posunutím o jeden až dva zuby by mělo postačit.
Doladění řemenu osy X
Doladění řemenu osy X
Doladění řemenu osy X
Doladění řemenu osy X
V tomto kroku provedeme finální úpravu napnutí řemene. Prosím přečtěte si nejprve všechny instrukce. Řemen již může být dostatečně napnutý, pak už není potřeba upravovat polohu napínacího šroubu.
Nejprve částečně povolte všechny šrouby, které drží motor. Jinak nebude napínání fungovat (motor musí mít možnost se pohnout).
Pomocí inbusového klíče s kulovým zakončením začněte s dotahováním šroubu umístěného na zadní straně dílu X-end-motor, nicméně po každé jedné až dvou otočkách zkontrolujte napětí řemenu.
Pro správné fungování tiskárny musí být řemen napnutý tak, že když na něj brnknete prsty, cítíte, že je tuhý. Posuňte extruder až k dílu X-end-idler a napnutí řemene vyzkoušejte uprostřed osy X.
Jakmile dosáhnete optimálního napnutí řemene, opět utáhněte šrouby.
V případě, že bude kalibrace tiskárny neúspěšná kvůli ose X nebo budete mít během tisku uskočené vrstvy v téže ose, můžete zkusit upravit míru utažení šroubu. Utahováním šroubu napínáte řemen, povolení šroubu způsobí opak. Před každou úpravou si však nejdříve povolte šrouby na motoru :)
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Než budete pokračovat, zajistěte, aby nylonový filament nevypadl z extruderu. Pokud se tak stane, nainstalujte jej prosím podle pokynů v Manuál k sestavení MK3S+.
Položte x-carriage-back na extruder. Všemi čtyřmi šrouby M3x10 jej utáhněte.
NEutahujte šrouby nepřiměřenou silou. Nesmí dojít k deformaci/poškození ložisek mezi tištěnými částmi.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Obalte celý kabelový svazek textilním rukávem.
Veďte kabely hotendu do textilního rukávu jako na obrázku.
Vezměte tři stahovací pásky, vložte je do spodní řady dírek na dílu cable-holder a zajistěte textilní rukáv.
POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.
Zajistěte kabely hotendu dvěma stahovacími pásky v horní řadě. Stahovací pásky neutahujte příliš . Mohlo by dojít k poškození kabelů.
Máte skoro hotovo!
Máte skoro hotovo!
Než začnete tisknout, musíte zkalibrovat osu Z.
Odstraňte látku z vyhřívané podložky.
Umístěte ocelový plát zpět na vyhřívanou podložku.
Zapněte tiskárnu.
Na obrazovce tiskárny jděte do Kalibrace -> Kalibrovat Z a postupujte podle instrukcí na displeji.
Skvělá práce! Nebylo to jednoduché, ale právě jste úspěšně vyměnili ložiska osy X!
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás