CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Zaseknutý filament (MMU2S)

Zaseknutý filament (MMU2S)

Zaseknutý filament (MMU2S)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Zaseknutý filament (MMU2S)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
6
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Zaseknutý filament
Zaseknutý filament
Během zavádění nebo vysouvání filamentu se filament může zaseknout. Tiskárna se sama pokusí situaci několikrát spravit, ale pokud tyto pokusy selžou, rozsvítí se LED na postiženým filamentem.
LED bude blikat ČERVENÝM světlem:
Pomalé blikání - chyba během zavedení filamentu (vsunutí filamentu do tiskárny)
Rychlé blikání - chyba během vysunutí filamentu (vysunutí filamentu z tiskárny)
Poznámka: zelená LED se rozsvítí, pokud je filament úspěšně zaveden/vysunut.
Jakmile je detekováno zaseknutí filamentu, tiskárna čeká na akci uživatele. Tisk je pozastaven, není třeba jej rušit. Následující kroky vysvětlí, jak to opravit a pokračovat v tisku.
Hledání místa uvíznutí
Hledání místa uvíznutí
Hledání místa uvíznutí
Hledání místa uvíznutí
Začněte uvolněním šroubení Festo na Selectoru. Mějte na paměti, že může být utažen, uvolněte jej pomocí 8mm klíče nebo kleští.
Posuňte oranžovou PTFE trubičku o trochu nahoru
Vytáhněte filament z oranžové PTFE trubičky.
Může se stát, že nebudete moct filament z trubičky vyndat. Přejděte na druhý konec trubičky, uvolněte Festo fitink (objímku) na extruderu a v případě potřeby odstraňte kryt senzoru filamentu a otevřete přítlačnou kladku.
Pokud se filament zasekne uvnitř MMU jednotky, použijte levé černé tlačítko na jednotce k zavedení nebo vysunutí filamentu. (Pokud je tiskárna ve fázi zavádění, tlačítko funguje v režimu zavádění, pokud je tiskárna ve fázi vysunutí, tlačítko je v režimu vysunutí).
Pokud „levé tlačítko“ filament nezavede, je možné, že se filament nachází pouze v bílé PTFE trubičce (vypadlo z MMU idleru). Prsty vtlačte vlákno dovnitř.
Posun filamentu skrze MMU jednotku
Posun filamentu skrze MMU jednotku
Posun filamentu skrze MMU jednotku
Může se stát, že podávací kolečko uvnitř jednotky MMU poškodí (obrousí) filament. Abychom si byli jisti, že je filament v pořádku, provedeme následující:
Prsty vytáhněte z jednotky MMU alespoň 10 cm filamentu. Tím se zajistí, že se z cívky zavede nový a nepoškozený filament.
Následující krok vám ukáže, jak řezat filament. Řezejte jej vždy blízko selektoru a ujistěte se, že všechna obroušení jsou na řezané části, kterou chcete odstranit .
Řezání a narovnávání filamentu
Řezání a narovnávání filamentu
Řezání a narovnávání filamentu
Při řezání filamentu se ujistěte, že je blízko selektoru a že jsou odstraněny všechny poškozené části filamentu.
Zkontrolujte špičku filamentu, který byl v oranžové PTFE trubičce:
Jakýkoli string, kulička nebo jakákoliv jiná nepravidedlnost může způsobit zaseknutí.
S pomocí kleští uštípněte tak, aby vznikl ostrý konec.
Při zavádění filamentu do jednotky MMU by měl jeho konec (10-15 cm) být tak rovný, jak to jen jde:
Zaseknutí může být způsobeno ohnutým filamentem.
Stiskněte filament mezi prsty a narovnejte ho.
Kontrola filamentu
Kontrola filamentu
Kontrola filamentu
Prsty zastrčte filament zpět do jednotky MMU, nechte vyčnívat asi 1 cm.
Teď použijeme tři černá tlačítka.
Levé tlačítko bylo již použito, pokud se vlákno zaseklo uvnitř jednotky.
Nyní bude použito prostřední tlačítko. Stiskněte ho jednou a počkejte, až tiskárna dokončí proces automatické kontroly.
Pokud bude proces správně dokončen, LED nad dotčeným filamentem začne červeno-zeleně blikat. Pokud proces selze, zůstane dioda červená.
Úspěšné odstranění zasknutého filamentu
Úspěšné odstranění zasknutého filamentu
Úspěšné odstranění zasknutého filamentu
Vraťte oranžovou PTFE trubičku zpět a zkontrolujte, zda jsou obě šroubení Festo řádně utažena.
Stiskněte pravé tlačítko a tiskárna bude pokračovat v tisku.
A je to!!! Teď si můžete říkat technik 3D tisku ;)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás