PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

10A. Konfiguracja i kalibracja MK4

10A. Konfiguracja i kalibracja MK4

10A. Konfiguracja i kalibracja MK4
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 months ago
10A. Konfiguracja i kalibracja MK4
 Poziom trudności
Trudny
 Kroki
25
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Montaż modułu MMU3 (część 1)
Montaż modułu MMU3 (część 1)
Montaż modułu MMU3 (część 1)
Montaż modułu MMU3 (część 1)
Moduł MMU3 należy umieścić na górnej belce aluminiowej ramy drukarki.
Umieść moduł MMU3 na ramie.

Na tym etapie powieś go za górne zaczepy.
Patrząc od tyłu, znajdują się tam "zaciski", które posłużą do zablokowania modułu na ramie w następnym kroku.
Montaż modułu MMU3 (część 2)
Montaż modułu MMU3 (część 2)
Naciśnij lekko tylną część modułu MMU3 w dół, aż zaciski zablokują się na ramie.
Sprawdź, czy oba dolne zaciski na module są w pełni zatrzaśnięte.
Jeśli zajdzie potrzeba zdjęcia urządzenia z ramy, wystarczy podnieść tylną część do góry, aby rozłączyć zaciski.
Przygotowanie xBuddy
Przygotowanie xBuddy
Przygotowanie xBuddy
Przygotowanie xBuddy
Po lewej stronie drukarki odkręć cztery śruby M3x6 mocujące pokrywę obudowy xBuddy [xBuddyBox-cover], następnie zdejmij pokrywę.
Wykręć dwie śruby M3x18 mocujące uchwyt przewodów ekstrudera [ext-cable-holder].
Podnieś uchwyt przewodów.
Za pomocą szczypiec usuń wskazaną część uchwytu przewodów, aby zrobić miejsce na przewód MMU.
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Poprowadź przewód od modułu MMU wzdłuż ramy, kierując go w stronę elektroniki.
Poprowadź przewód do obudowy xBuddy przez otwór na górze.
Podłącz przewód MMU do wskazanego złącza na płycie xBuddy.
Zamknięcie obudowy elektroniki
Zamknięcie obudowy elektroniki
Zamknięcie obudowy elektroniki
Ponownie zamocuj uchwyt przewodów ekstrudera [ext-cable-holder]. Upewnij się, że przewód MMU z boku pasuje i nie jest zgnieciony.
Dokręć dwie śruby M3x18 mocujące uchwyt przewodów ekstrudera [ext-cable-holder].
Wyrównaj pokrywę obudowy xBuddy [xBuddyBox-cover] z obudową i przykręć ją czterema śrubami M3x6.
Pobranie oprogramowania
Pobranie oprogramowania
Pobranie oprogramowania
Odwiedź stronę MMU3 na Help.Prusa3D.com
Będziemy musieli zainstalować najnowszą wersję PrusaSlicera.
Pobierz najnowszą paczkę Sterowniki i aplikacje.
MMU3 z MK4 wymaga sterowników i aplikacji (PrusaSlicer) w wersji 2.7.3 lub nowszej.
Pozostaw stronę otwartą do następnych kroków!
Zainstaluj pakiet na komputerze i otwórz PrusaSlicer..
PrusaSlicer jest częścią paczki ze sterownikami i zawiera oprogramowanie do aktualizacji firmware. Paczka ze sterownikami zawiera również przykładowe modele do wydrukowania.
Konfiguracja PrusaSlicera do MMU3
Konfiguracja PrusaSlicera do MMU3
Konfiguracja PrusaSlicera do MMU3
Otwórz Asystenta konfiguracji w PrusaSlicerze (Konfiguracja > Asystent Konfiguracji > Prusa FFF)
Znajdź na liście Rodzina MK4 i upewnij się, że wybrana jest opcja Original Prusa MK4 MMU3.
Fabrycznie zamontowana jest dysza 0,4 mm .
Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora.
W menu Drukarka: wybierz profil MMU3, aby ciąć modele.

Pamiętaj, że MMU3 w MK4 NIE JEST KOMPATYBILNY ze starszymi profilami z PrusaSlicera lub G-code wygenerowanych dla MMU2, MMU2S, a nawet MMU3 + MK3S+ / MK3.5.

Użycie niekompatybilnego pliku G-code z MMU3 + MK4 może prowadzić do nieudanego wydruku lub potencjalnego uszkodzenia drukarki!

Pobranie plików z firmware
Pobranie plików z firmware
Należy zaktualizować zarówno firmware drukarki, jak i modułu MMU. Należy używać tylko kombinacji najnowszych wersji firmware dla obu urządzeń razem.
Zapoznaj się z artykułem Kompatybilność firmware MMU3, aby dowiedzieć się dokładnie, jakiej wersji FW potrzebujesz.
Wróć na help.prusa3D.com
Pobierz najnowszy pakiet Firmware dla swojego modelu drukarki.
Aktualizacja firmware: drukarka
Aktualizacja firmware: drukarka
Aktualizacja firmware: drukarka
WAŻNE!!! Zanim przejdziesz dalej; Istnieją dwa pliki firmware. Jeden jest przeznaczony dla drukarki, drugi dla modułu MMU3. Oba muszą zostać wgrane do odpowiedniego urządzenia.
Firmware drukarki - plik .bbf
dla płyty głównej MK4: 
(np. MK4_MK3.9_firmware_6.0.0.bbf)

Zaktualizuj firmware drukarki. Najpierw przenieś plik do pamięci USB.

Włącz drukarkę i podłącz do niej pamięć USB. Naciśnij przycisk RESET, aby ponownie uruchomić urządzenie. Następnie wybierz opcję FLASH na ekranie, aby rozpocząć aktualizację.
Firmware płyty głównej MMU3:
(np. MMU3_FW3.0.3+896.hex)
Aktualizacja firmware musi zostać przeprowadzona bezpośrednio na module MMU przy użyciu komputera. W kolejnych krokach będziemy wygrywać firmware do MMU.
Włączenie modułu MMU
Włączenie modułu MMU
Włączenie modułu MMU
Po zakończeniu aktualizacji firmware, upewnij się, że nie ma załadowanych filamentów ani w ekstruderze, ani w module MMU.
Przejdź do menu LCD > Ustawienia > MMU

i upewnij się, że opcja MMUjest ustawiona na [wł].
Ta opcja nie tylko włącza funkcjonalność MMU w firmware, ale także włącza zasilanie modułu MMU niezbędne do aktualizacji FW.
Od tej chwili przycisk resetowania na drukarce resetuje również moduł MMU. Poczekaj chwilę, moduł MMU przejdzie procedurę Selftestu. ( towarzyszy temu miganie diod LED na MMU). Poczekaj, aż całkowicie się uruchomi, przed wydaniem jakichkolwiek poleceń drukarce.
Ponieważ ekstruder został przekonwertowany do wersji MMU, po wyświetleniu monitu o ponowną konfigurację czujnika filamentu, który pojawi się od razu, wybierz opcję "Kontynuuj".
Wgranie firmware do MMU3 (część 1)
Wgranie firmware do MMU3 (część 1)
Wgranie firmware do MMU3 (część 1)
Plik firmware MMU3 należy wgrać do samego modułu MMU3. Znajdź złącze microUSB po prawej stronie modułu MMU3.
Podłącz moduł do komputera za pomocą dołączonego przewodu microUSB.
Na komputerze wybierz odpowiedni plik firmware dla MMU zgodny z posiadanym modelem drukarki.
Aktualizacja firmware: MMU3 (część 2)
Aktualizacja firmware: MMU3 (część 2)
Aktualizacja firmware: MMU3 (część 2)
Aktualizacja firmware: MMU3 (część 2)
Otwórz PrusaSlicer i z menu wybierz Konfiguracja -> Flash firmware drukarki
Kliknij Przeglądaj i wybierz plik obrazu firmware MMU3 na swoim komputerze.
(np. MMU2S_MMU3_FW3.0.3+895.hex)
Port szeregowy powinien zostać automatycznie wykryty.
Naciśnij Skanuj ponownie, aby upewnić się, że drukarka pojawia się w kolumnie Port szeregowy.
Wciśnij przycisk Flash!
Poczekaj, aż pojawi się komunikat Flashowanie firmware powiodło się!
Odłącz przewód USB po zakończeniu flashowania.
W przypadku problemów z flashowaniem firmware, zajrzyj do naszego artykułu z możliwymi rozwiązaniami problemów.
Osiowanie przekładni
Osiowanie przekładni
Osiowanie przekładni
Teraz musimy skalibrować przekładnię planetarną w Nextruderze.
Na ekranie przejdź do Sterowanie -> Kalibracje i testy, następnie wybierz Osiowanie przekładni.
Po przejściu do części Osiowanie przekładni wybierz Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Osiowanie przekładni
Osiowanie przekładni
Osiowanie przekładni
Osiowanie przekładni
Podczas procesu osiowania przekładni zostanie wyświetlony monit:
Upewnij się, że odchylana blokada docisku [idler-swivel] jest w pozycji otwartej - podniesiona.
Poluzuj trzy śruby z przodu przekładni o 1,5 obrotu.
Drukarka wykona automatyczne osiowanie przekładni. Proces ten nie jest widoczny z zewnątrz.
Po wyświetleniu monitu dokręć trzy śruby we wskazanej kolejności.
Kalibracja czujnika filamentu MMU
Kalibracja czujnika filamentu MMU
Kalibracja czujnika filamentu MMU
Kalibracja czujnika filamentu MMU
Po zakończeniu osiowania przekładni powinien zostać wyświetlony monit o przejście do kalibracji czujnika filamentu.
Przed rozpoczęciem procesu kalibracji wewnątrz ekstrudera nie powinien znajdować się filament.
Zablokuj blokadę docisku [idler-swivel].
Podczas kalibracji czujnika filamentu potrzebny będzie krótki kawałek filamentu. Przygotuj filament i wybierz opcję Kontynuuj.
Nie wsuwaj filamentu, zanim nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit!
Po wyświetleniu monitu włóż końcówkę filamentu w otwór w górnej części ekstrudera.
Po pomyślnym skalibrowaniu czujnika filamentu rozładuj filament z ekstrudera.
Ustawienie stopki ekranu głównego
Ustawienie stopki ekranu głównego
Ustawienie stopki ekranu głównego
Ustawienie stopki ekranu głównego
Włączenie jednostki MMU powoduje automatyczne wyświetlenie informacji o czujniku filamentu i czujniku Finda na pasku stanu na wyświetlaczu. Jeśli z jakiegoś powodu informacje te nie są wyświetlane lub chcesz dostosować kolejność, wykonaj następujące czynności.
W drukarce przejdź do opcji Ustawienia > Interfejs użytkownika > Stopka.
Upewnij się, że do jakiegokolwiek pola jest przypisany Czujnik filamentu (FSensor).
Upewnij się, że do jakiegokolwiek pola jest przypisany Czujnik filamentu (FSensor).
Odpowiednie symbole i wartości czujników zostaną wyświetlone w dolnej części ekranu.
Wartości czujnika są również wyświetlane w menu Info > Sensor Info.
Przygotowanie do kalibracji czujnika SuperFINDA
Przygotowanie do kalibracji czujnika SuperFINDA
Przygotowanie do kalibracji czujnika SuperFINDA
Przygotowanie do kalibracji czujnika SuperFINDA
Dobrze! Po skalibrowaniu czujniku filamentu w ekstruderze możemy przejść do kalibracji czujnika SuperFINDA wewnątrz wybieraka w module MMU.
W kolejnym kroku sprawdzimy czy czujnik prawidłowo wykrywa filament i ustawimy jego pozycję, jeśli będzie to konieczne.
BARDZO WAŻNE jest, aby zarówno czujnik filamentu w ekstruderze, jak i czujnik SuperFINDA działały niezawodnie i zapewniały dokładne odczyty. W przeciwnym razie urządzenie będzie sprawiać problemy.
Z boku wybieraka znajduje się okienko inspekcyjne, przez które można obserwować pozycję SuperFINDA. Dobrym punktem wyjścia jest ustawienie dolnej części czujnika SuperFINDA w jednej linii z górną częścią okienka inspekcyjnego, patrząc od strony silnika wybieraka.
Gdy w wybieraku znajduje się filament, stalowa kulka podnosi się i powinna zostać wykryta przez czujnik SuperFINDA. Odległość między kulką a czujnikiem musi być idealnie skalibrowana.
Kalibracja czujnika SuperFINDA
Kalibracja czujnika SuperFINDA
Kalibracja czujnika SuperFINDA
Kalibracja czujnika SuperFINDA
Weź kawałek filamentu z ostrą końcówką i wsuń go do wybieraka przez gwintowany otwór w mosiężnej wkładce z przodu.
Spójrz na czujnik SuperFINDA z góry - wsunięcie filamentu powoduje podnoszenie stalowej kulki wewnątrz, przy czym czerwone światło powinno gasnąć.
Czerwone światło = nie wykryto filamentu = FINDA 0 / OFF [wył]

Brak światła = wykryto filament = FINDA 1 / ON [wł]
Jeśli światło wciąż świeci, obniż czujnik SuperFINDA odrobinę.

Jeśli światło nie włącza się, podnieś czujnik SuperFINDA odrobinę. Aby to zrobić, poluzuj śrubę z boku, przestaw czujnik i dokręć śrubę ponownie.
Obserwuj odczyty czujnika na wyświetlaczu LCD (Informacje -> Informacje o sensorach -> FINDA ). Uwaga: odczyty czujnika na wyświetlaczu LCD mają niewielkie opóźnienie; postępuj powoli.
Powtarzaj test, wkładając i wyjmując filament. Obserwuj wartości na wyświetlaczu LCD. Dostosuj odpowiednio wysokość SuperFINDA aż do uzyskania wiarygodnych odczytów z czujnika za każdym razem, gdy wkładasz i wyjmujesz filament.
Ekran z kodem błędu (część 1)
Ekran z kodem błędu (część 1)
Później, jeśli coś pójdzie nie tak podczas pracy, pojawi się ekran błędu MMU. Zobacz przykładową ilustrację; pierwszy wiersz opisuje krótko, czego dotyczy błąd.
prusa.io/04101 to adres internetowy, pod którym można zapoznać się ze szczegółowym artykułem na temat tego problemu i sposobu jego rozwiązania.
Status czujnika filamentu jest zawsze wyświetlany w sekcji stopki ekranu błędu, aby pomóc w diagnostyce.
Obok znajduje się status czujnika Finda.
(Należy pamiętać, że odczyt stanu FINDA na wyświetlaczu LCD ma niewielkie opóźnienie).
Ekran z kodem błędu (część 2)
Ekran z kodem błędu (część 2)
Ekran z kodem błędu (część 2)
W dolnej linii znajdują się przyciski rozwiązań. Niektóre błędy mają wiele rozwiązań.
Możesz również odwiedzić stronę ze szczegółowym opisem błędu używając kodu QR.
Moduł MMU znajdujący się w stanie błędu jest również sygnalizowany miganiem jego diod LED.
W stanie BŁĘDU przyciski na module MMU mogą być również użyte do jego rozwiązania.
Środkowy przycisk zwykle powiela funkcję przycisków rozwiązania na LCD.
Uwaga, jeśli moduł MMU jest w stanie BEZCZYNNOŚCI, przyciski mają inne funkcje. Np. jeśli filament nie jest załadowany, przyciski boczne mogą być używane do przesuwania wybieraka w prawo i w lewo. Więcej na ten temat później.
Info o złączkach
Info o złączkach
Info o złączkach
Info o złączkach
Na MMU, rurka PTFE, która prowadzi filament do drukarki, jest zamocowana w złączkach FESTO.
Różne wersje tych złączek były używane w MMU lub z innymi produktami Prusa dostarczonymi przed kwietniem 2024 roku.
Jednak MMU3 w MK4 wymaga najnowszej wersji złączki, która ma wewnętrzną średnicę 2,6 mm.
Złączki FESTO wyglądają identycznie z zewnątrz. Należy uważać, aby nie mieszać starych z nowymi.

Użycie nieprawidłowej wersji złączki w MK4 może prowadzić do nieprawidłowego działania drukarki. Upewnij się, że używasz tylko złączki dostarczonej w opakowaniu MMU3 MK4 , aby uniknąć jakichkolwiek problemów.
Rurka PTFE MMU-ekstruder: przygotowanie części
Rurka PTFE MMU-ekstruder: przygotowanie części
Rurka PTFE MMU-ekstruder: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rurka PTFE 360x2,5 mm (1x)

Rurka PTFE dołączona do MMU3 dla MK4 ma średnicę wewnętrzną 2,5 mm. W przypadku modernizacji z MMU2S, który posiada na rurkę o średnicy wewnętrznej 2 mm i trudności z odróżnieniem starej rurki od nowej, należy porównać ich średnicę wewnętrzną. Spójrz na drugą ilustrację. Rurka po lewej stronie to nowy wariant.

Do MMU3 wymagana jest rurka PTFE o średnicy wewnętrznej 2,5 mm.
Złączka FESTO (2x)
Rurka PTFE MMU-ekstruder
Rurka PTFE MMU-ekstruder
Rurka PTFE MMU-ekstruder
Rurka PTFE MMU-ekstruder
Zamocuj złączki Festo po obu stronach nowej rurki PTFE (4x2,5x360 mm).
Wsuń rurkę PTFE do końca.
Szybka wskazówka: jeśli chcesz wyciągnąć rurkę PTFE ze złączki, wciśnij niebieski kołnierz zaciskowy. Najpierw wciśnij kołnierz zaciskowy, przytrzymaj go w tej pozycji, a następnie wciśnij rurkę PTFE i dopiero potem wyciągnij.
Podłącz rurkę PTFE do drukarki. Jeden koniec do wybieraka, druki do ekstrudera. Dokręć złączki za pomocą klucza wielofunkcyjnego.
Ustawienie stojaków na szpule
Ustawienie stojaków na szpule
Ustawienie stojaków na szpule
Gratulacje! Najtrudniejszy etap za nami.
Ustawienie bufora i szpul z pierwszej ilustracji jest tym, które chcemy osiągnąć. Umieść stojaki na szpule oraz bufor tak, jak na ilustracji.
Zahacz uchwyt drukarki [Printer holder] bufora na profilu drukarki.
Rurki PTFE powinny przechodzić od uchwytów szpuli do bufora, następnie z bufora do tylnej części MMU.
Zwróć uwagę na pozycjonowanie stojaków na szpule. Ważne jest, aby filament miał jak najprostszą ścieżkę i aby nic go nie zakłócało. Rurki PTFE nie powinny być zbyt mocno zgięte. W przeciwnym razie filamenty będą się zacinać.
Istnieje kilka wersji stojaka na szpulę dostępnego do MMU3. Spójrz na ilustracje i wybierz swoją wersję.
Rurka PTFE stojak na szpulę-bufor
Rurka PTFE stojak na szpulę-bufor
Rurka PTFE stojak na szpulę-bufor
Rurka PTFE stojak na szpulę-bufor
Podłącz rurki PTFE z modułu MMU do DOLNEGO rzędu kołnierzy zaciskowych na buforze, upewniając się, że numeracja jest zgodna zarówno na buforze, jak i na module MMU.
Przymocuj każdy koniec rurki PTFE z bufora do uchwytu PTFE na każdym stojaku szpuli.
Upewnij się, że każdy stojak na szpulę jest podłączony do odpowiedniego numeru pozycji filamentu (oznaczone od 1 do 5 na module MMU oraz buforze).
Istnieje kilka wersji części bufora, które mogą wyglądać nieco inaczej. Proces montażu pozostaje jednak taki sam.
MMU3 dla MK4 wymaga użycia najnowszej wersji komponentów bufora. Jeśli używasz starszej wersji, konieczne jest przebudowanie go przy użyciu najnowszych dostępnych części.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt