PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

9C. Ekstruder MK3S+ (modernizacja)

9C. Ekstruder MK3S+ (modernizacja)

9C. Ekstruder MK3S+ (modernizacja)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 9 months ago
9C. Ekstruder MK3S+ (modernizacja)
 Poziom trudności
Trudny
 Kroki
26
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Twój moduł MMU jest teraz gotowy. W kolejnych krokach zajmiemy się ekstruderem. Mianowicie, czujnikiem filamentu wewnątrz "komina".
Najpierw upewnij się, że rura PTFE ekstrudera wraz ze złączkami została wyjęta z drukarki.
Demontaż komina (część 1)
Demontaż komina (część 1)
Demontaż komina (część 1)
Wykręć śrubę naprężającą M3x40 ze sprężyną i odłóż ją na bok do późniejszego użycia.
Odkręć i wyciągnij śrubę M3x40 z tyłu ekstrudera.
Wyciągnij drzwi docisku.
Demontaż komina (część 2)
Demontaż komina (część 2)
Demontaż komina (część 2)
Wykręć śrubę M2x8 za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm i odłóż ją na bok do późniejszego użycia.
Zdejmij pokrywę. Odłóż ją na bok, aby nie pomieszała się z nowymi częściami.
Odłącz przewód od czujnika filamentu IR.
Wyciągnij czujnik filamentu IR i odłóż go na bok do późniejszego użycia.
Demontaż komina (część 3)
Demontaż komina (część 3)
Demontaż komina (część 3)
Wykręć śrubę M3x18 i odłóż ją na bok do późniejszego użycia.
Wykręć śrubę M3x10.
Zdejmij starą osłonę czujnika filamentu (FS-cover) i odłóż ją na bok, aby nie pomieszała się z nowymi częściami.
Wyciągnij przewód z uchwytu czujnika IR (ir-sensor-holder).
Zwróć uwagę na orientację złącza na ilustracji. W ten sposób złącze łatwo wyjdzie z części bez ryzyka jego uszkodzenia.
Wyciągnij uchwyt czujnika IR (ir-sensor-holder) i odłóż go na bok, aby nie pomieszał się z nowymi częściami.
Informacje dot. rurki PTFE hotendu
Informacje dot. rurki PTFE hotendu
Informacje dot. rurki PTFE hotendu
Informacje dot. rurki PTFE hotendu
BARDZO WAŻNE INFORMACJE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE!!!
Wewnątrz hotendu znajduje się krótka rurka PTFE. Odgrywa ona kluczową rolę w działaniu MMU. Rurka ta chłodzi roztopioną końcówkę filamentu, formując na niej wąski ostry koniec, gdy MMU dokonuje zmiany materiału.
Rurka jest traktowana jako część eksploatacyjna, ponieważ zużywa się z podczas regularnego użytkowania. Dlatego należy ją wymieniać raz na jakiś czas, po przejściu przez drukarkę pewnej ilości zmian materiału. Zdecydowanie zalecamy jej wymianę teraz, ze względu na to, że ekstruder jest już częściowo zdemontowany.

Nowa rurka PTFE hotendu ma średnicę wewnętrzną 1,85 mm. Jeśli drukarka jest nowa lub nie była często używana, możesz pominąć wymianę rurki i przejść do etapu "Nowy komin: przygotowanie części."

Część po prawej stronie została jednak zdemontowana z drukarki po około 20000 zmianach materiału, przy użyciu wysokotemperaturowego filamentu ściernego, który wytarł otwór rurki do 2,4 mm. Spowodowało to zwiększone nitkowanie i zniekształcone końcówki filamentu, co prowadziło do częstych problemów z ładowaniem filamentu przez MMU na tej maszynie. Zużyta rurka PTFE wymagała wymiany.

Demontaż wentylatora hotendu
Demontaż wentylatora hotendu
Demontaż wentylatora hotendu
Odkręć i wyciągnij wszystkie śruby mocujące wentylator hotendu z boku.
Wyciągnij wentylator. Musimy rozdzielić ekstruder, aby wymienić rurkę PTFE hotendu.
Spójrz na tył ekstrudera. Odkręć śrubę M3x40 w prawym górnym rogu.
Rozdzielenie ekstrudera
Rozdzielenie ekstrudera
Rozdzielenie ekstrudera
Poluzuj obie śruby M3x40 z przodu, tuż pod silnikiem ekstrudera. Nie wykręcaj ich całkowicie. Użyjemy ich do przytrzymania części ekstrudera razem.
Ostrożnie rozdziel ekstruder, odciągając jego przednią część.
Stwórz odstęp ok. 1 cm (0,5") podobny do tego na ilustracji.
Częściowy demontaż ekstrudera
Częściowy demontaż ekstrudera
Częściowy demontaż ekstrudera
Sięgnij po hotend i pochyl jego górną część w kierunku silnika. Poruszaj nim, aby zsunąć go w dół.
Jeśli hotend nadal tkwi w środku, poluzuj śruby pod silnikiem, aby zwiększyć odstęp między wydrukowanymi częściami.
ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ i zwróć uwagę na przewody hotendu!!! Możesz je łatwo uszkodzić! Nie używaj nadmiernej siły przy pochylaniu hotendu i nie wyginaj/nie skręcaj przewodów.
Rurka PTFE: przygotowanie części
Rurka PTFE: przygotowanie części
Rurka PTFE: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rurka PTFE hotendu (1x)
PTFE do MK3S+ ma długość 42,3 mm, średnicę wewnętrzną 1,85 mm, średnicę zewnętrzną 4 mm, fazę wewnętrzną z jednej strony i fazę zewnętrzną z drugiej.
Dołączona rurka PTFE jest przeznaczona tylko do MK3S+. Rurki PTFE dla MK3S i MK3S+ różnią się długością.
Wyciągnięcie starej rurki PTFE
Wyciągnięcie starej rurki PTFE
Wyciągnięcie starej rurki PTFE
Wciśnij czarny pierścień.
Wyciągnij rurkę PTFE z hotendu.
Podczas gdy czarny kołnierz zaciskowy jest nadal wciśnięty, dociśnij rurkę PTFE, a następnie wyciągnij ją. W ten sposób najpierw odczepisz małe metalowe haczyki wewnątrz czarnego kołnierza zaciskowego. Jeśli rurka PTFE zostanie wyciągnięta na siłę bez prawidłowego odczepienia haczyków, może zakleszczyć się w środku.
Natychmiast wyrzuć starą rurkę PTFE do najbliższego kosza na śmieci, żeby przez przypadek nie zamontować jej z powrotem ;)
Montaż nowej rurki PTFE
Montaż nowej rurki PTFE
Montaż nowej rurki PTFE
Montaż nowej rurki PTFE
Czas na ponowny montaż rurki PTFE. Zwróć uwagę, że jej końce są różne:
Jeden koniec rurki ma fazę na krawędzi zewnętrznej. Ten koniec musi znaleźć się w środku hotendu.
Druga strona ma wewnętrzną fazę. Ten stożkowy kształt to wejście filamentu. Ta część musi znajdować się na zewnątrz hotendu.
Wsuń rurkę PTFE do końca i przytrzymaj!

Drugą ręką wyciągnij kołnierz, jednocześnie wciskając rurkę PTFE. TO JEST KLUCZOWE dla prawidłowego działania hotendu.

Po wsunięciu rurki PTFE upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo dokręcone i żaden element nie został poluzowany.
Ponowny montaż ekstrudera (część 1)
Ponowny montaż ekstrudera (część 1)
Ponowny montaż ekstrudera (część 1)
Ponowny montaż ekstrudera (część 1)
Umieść hotend z powrotem w ekstruderze. Upewnij się, że orientacja jest taka sama, jak na ilustracji.
KLUCZOWE JEST prawidłowe ustawienie hotendu we wnętrzu korpusu ekstrudera (extruder-body)!!! Górna część hotendu musi pasować do odpowiednich wgłębień w wydrukowanych częściach. Spójrz na drugą i trzecią ilustrację dla odniesienia!
Ponowny montaż ekstrudera (część 2)
Ponowny montaż ekstrudera (część 2)
Ponowny montaż ekstrudera (część 2)
Sprawdź ponownie prawidłową pozycję hotendu. Spójrz od dołu ekstrudera. Blok grzejny powinien być ustawiony tak, jak widać na ilustracji. Prostopadle do drukowanych części, z przewodami skierowanymi do tyłu.
Poprowadź przewody termistora powyżej grubych przewodów grzałki.

Spójrz na ekstruder z boku. Dysza powinna znajdować się nieco poniżej wydrukowanego kanału wentylatora (fan-shroud).

Jeśli jest znacznie niżej niż na ilustracji, hotend nie jest prawidłowo włożony.

Ponowny montaż ekstrudera (część 3)
Ponowny montaż ekstrudera (część 3)
Ponowny montaż ekstrudera (część 3)
Ponowny montaż ekstrudera (część 3)
Ostrożnie i powoli dociśnij wszystkie części do siebie.
W przypadku znacznego oporu natychmiast ZATRZYMAJ się i sprawdź, która część blokuje ruch.
Dokręć całkowicie dwie śruby M3x40 z przodu ekstrudera.
Teraz spójrz na tył ekstrudera. Ponownie umieść i dokręć śrubę M3x40 po prawej stronie.
Ponowny montaż wentylatora hotendu
Ponowny montaż wentylatora hotendu
Ponowny montaż wentylatora hotendu
Przyłóż wentylator do ekstrudera i przesuń go do tyłu. Za wentylatorem znajdują się przewody. Przewody można delikatnie wsunąć do dedykowanego kanału za pomocą klucza imbusowego. Przed podłączeniem wentylatora upewnij się, że wszystkie przewody znajdują się w kanale.
Przed podłączeniem wentylatora upewnij się, że wszystkie przewody znajdują się w kanale.
Wentylator ma dwie strony, na jednej z nich jest naklejka z oznaczeniami. Upewnij się, że naklejka jest skierowana w stronę hotendu.
Przykręć wentylator używając tych śrub (w zależności od wersji wentylatora):
M3x14 / M3x16b (3x)
Śruba M3x20 / M3x22b (1x) w dolnym narożniku
Nowy komin: przygotowanie części
Nowy komin: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Chimney base (podstawa komina) (1x) z wkładką gwintowaną Tappex Microbarb 0006-M5
Chimney (komin) (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
Podkładka M3 (1x)
Śruba M3x30 (1x)
Śruba M3x18 (1x)
Montaż nowego komina (część 2)
Montaż nowego komina (część 2)
Montaż nowego komina (część 2)
Montaż nowego komina (część 2)
Dodaj podstawę komina (Chimney base) do ekstrudera. Zwróć uwagę na prawidłową orientację na ilustracji.
Upewnij się, że przewód znajduje się nad podstawą komina (Chimney base) i jest skierowany tak, jak na ilustracji.
Wsuń komin na podstawę z prawej strony.
Upewnij się, że przewód przechodzi przez kanał na spodzie podstawy komina (Chimney base) i wychodzi po prawej stronie.
Przymocuj części za pomocą śruby M3x18. Dokręć ją tylko na tyle, aby części utrzymywały się na ekstruderze, ale nie dokręcaj jej jeszcze do końca. Później będziemy musieli przesunąć części.
Montaż nowego komina (część 3)
Montaż nowego komina (część 3)
Montaż nowego komina (część 3)
Montaż nowego komina (część 3)
Umieść śrubę M3x30 w zaznaczonym otworze z boku podstawy komina (Chimney base). Wkręć śrubę, aż wciągnie komin do końca.

Umieść podkładkę M3 w zaznaczonym otworze na górze podstawy komina (Chimney base).

Wciśnij ją do końca, aby zablokować łeb śruby na miejscu.

Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm wyreguluj położenie podkładki tak, aby była wyśrodkowana i było możliwe późniejsze dotarcie do łba śruby pod spodem.
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR

Przymocuj czujnik filamentu IR do górnej części komina.

Upewnij się, że elementy elektroniczne na płytce czujnika są skierowane w dół, a trzy styki znajdują się z tyłu.
Załóż pokrywę na czujnik.
Przymocuj pokrywę małą śrubą M2x8 za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm.
Możesz nałożyć mikroskopijną ilość smaru na gwint, aby łatwiej było go wkręcić.
Spójrz na tył ekstrudera. Podłącz przewód do czujnika filamentu.

Upewnij się, że zatrzask zabezpieczający na złączu jest skierowany do góry, a złącze jest wyrównane ze stykami.

Nieprawidłowe podłączenie złącza może spowodować uszkodzenie elektroniki!!!
Dźwignia dociskowa: przygotowanie części
Dźwignia dociskowa: przygotowanie części
Dźwignia dociskowa: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Śruba M3x40 (1x) wykręcona wcześniej
Śruba M3x40 (1x) wykręcona wcześniej
Extruder-idler-mmu2s [dźwignia dociskowa MMU2S] (1x) zdemontowana wcześniej
Porównaj poprzednio używaną część plastikową z nową z zestawu modernizacyjnego. Jeśli ma dokładnie taki sam kształt, użyj starej części. Jeśli kształt jest inny, konieczne może być przeniesienie koła zębatego Bondtech i nakrętki do nowej plastikowej części.
Docisk MK3S MMU2S różni się od docisku MK3S+ MMU2S / MMU3 i nie może być ponownie użyty.
Smar PrusaLube (1x) dołączony do zestawu
Nasmarowanie kół zębatych Bondtech
Nasmarowanie kół zębatych Bondtech
Dodaj niewielką ilość smaru na zęby koła zębatego Bondtech.
Upewnij się, że smar nie dostanie się do rowka, który służy do przesuwania filamentu.
Nie używaj nadmiernej ilości smaru. Wystarczy odrobina.
Montaż dźwigni dociskowej
Montaż dźwigni dociskowej
Montaż dźwigni dociskowej
Montaż dźwigni dociskowej
Załóż dźwignię dociskową (ekstruder-idler-mmu2s) z powrotem na ekstruder.
Przymocuj część śrubą M3x40 używając otworu z tyłu ekstrudera. Dokręć ją tylko na tyle, aby trzymała się na miejscu.
Nie dokręcaj śruby zbyt mocno. W przeciwnym razie docisk nie będzie mógł się swobodnie poruszać.
Umieść śrubę docisku M3x40 ze sprężyną w otworze po lewej stronie ekstrudera.
Przytrzymaj docisk jedną ręką podczas dokręcania śruby docisku z drugiej strony. Łeb śruby powinien być zrównany lub nieco poniżej powierzchni części drukowanej. W ten sposób docisk będzie odpowiednio naprężony.
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Wykręć śrubę M3x40 na obudowie Einsy (Einsy-case), aby otworzyć obudowę elektroniki drukarki.
Otwórz drzwiczki obudowy Einsy [Einsy-door] od wewnętrznej strony obudowy.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt