PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

4. Montaż osi Z

4. Montaż osi Z
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 years ago
4. Montaż osi Z
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
26
 Dostępne języki
ENCSESDEITFRJA
Oś Z: montaż uchwytów silnika
Oś Z: montaż uchwytów silnika
Oś Z: montaż uchwytów silnika
Oś Z: montaż uchwytów silnika
UWAGA: Części drukowane nie są takie same! Inna idzie na lewą stronę, a inna na prawą. Spójrz na ilustracje. Zwróć też uwagę na prawidłowe umieszczenie ramy - logo "PRUSA" powinno być skierowane w Twoją stroną.
Do kolejnego etapu przygotuj:
Z-axis-bottom-left [lewy uchwyt silnika osi Z] (1x)
Z-axis-bottom-right [prawy uchwyt silnika osi Z] (1x)
Śruba M3x10 (6x)
Umieść części drukowane obok ramy. Zobacz WŁAŚCIWE POŁOŻENIE na ilustracji (mniejszym otworem na zewnątrz).
Dokręć każdą drukowaną część za pomocą śrub M3x10. Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania. W przypadku zwiększonego oporu, spróbuj wkręcić śruby z drugiej strony, aby oczyścić otwory. Następnie z powrotem wkręć je z właściwej strony.
Wygląd części osi Z w wersji B7 różni się nieco od tych przedstawionych na ilustracjach. Główki śrub powinny być zrównane z powierzchnią części.
Umiejscowienie osłonek śrub osi Z
Umiejscowienie osłonek śrub osi Z
Umiejscowienie osłonek śrub osi Z
Umiejscowienie osłonek śrub osi Z
Do kolejnego etapu przygotuj:
Z-axis motor (silnik osi Z) (2x)
Uwaga: silniki osi Z mają różną długość przewodów. Ten z krótszymi przewodami powinien znaleźć się po lewej stronie, z dłuższymi - po prawej.
Z-screw-cover (osłonka śruby osi Z) (2x)
Wykręć nakrętki trapezowe ze śrub. NIE WYRZUCAJ ICH, będą jeszcze potrzebne!
Wkręć osłonki (Z-screw cover) na obie śruby osi Z.
Osłonki powinny być dokręcone do samego silnika, jednak nie przesadzaj! Silnik musi mieć możliwość swobodnego obracania się.
Oś Z: montaż silników
Oś Z: montaż silników
Oś Z: montaż silników
Oś Z: montaż silników
Do kolejnego etapu przygotuj:
Lewy silnik osi Z (oznaczony "Z axis left" - z krótszymi przewodami)
Prawy silnik osi Z (oznaczony "Z axis right" - z dłuższymi przewodami)
Śruba M3x10 (8x)
Spójrz na drugą ilustrację. Silnik z krótszymi przewodami (czerwona strzałka) jest po lewej stronie, a ten z dłuższymi (pomarańczowa strzałka) po prawej!
UWAGA: Przewody silnika powinny być skierowane w stronę ramy! Ustaw (obróć) silniki odpowiednio. Jest przygotowane dla nich małe wycięcie w dolnej krawędzi ramy.
Przykręć każdy z silników śrubami M3x10. Dokręcaj śruby równomiernie i ostrożnie, aby nie uszkodzić części drukowanych.
Oś X: nakrętki trapezowe (część 1)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 1)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 1)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 1)
Do kolejnego etapu przygotuj:
Nakrętka trapezowa (2x)
Śruba M3x10 (4x) lub M3x18 (4x)
Od wersji B6 nie potrzebujesz już dłuższych śrub M3x18. W pierwszych partiach (luty 2018) śruby znajdują się w osobnym woreczku.
Nakrętka M3n (4x)
Odwróć oś X do góry nogami i umieść nakrętki w gniazdach na obydwu końcach osi.
Jeśli nie możesz wcisnąć nakrętek, nie używaj nadmiernej siły. Najpierw sprawdź, czy w otworach nie ma żadnych przeszkód.
Uwaga: wygląd Twoich końcówek osi X może różnić się nieznacznie, jednak proces montażu odbywa się w taki sam sposób.
Oś X: nakrętki trapezowe (część 2)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 2)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 2)
Ostrożnie obróć oś X na drugą stronę.
Umieść nakrętki trapezowe w obu końcówkach osi X.
Zwróć uwagę na właściwą pozycję nakrętek trapezowych na silnikach!
Dokręć nakrętki trapezowe za pomocą śrub M3x10 lub M3x18. Dłuższe śruby są potrzebne do uchwytu paska osi X w wersji B6 i nowszej.
Możesz użyć dowolnej pary otworów w nakrętkach trapezowych (leżących naprzeciw siebie).
Uwaga: wygląd Twoich końcówek osi X może różnić się nieznacznie, jednak proces montażu odbywa się w taki sam sposób.
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Oprócz osi X, przygotuj następujące elementy dla kolejnego kroku:
Pręt liniowy 320 mm (2x)
Ostrożnie nałóż oś X na śruby trapezowe. Obracając obiema śrubami na raz, opuść oś X, aż końcówki obydwóch śrub pokażą się nad nakrętkami. Jeśli czujesz spory opór, spróbuj zmienić ustawienie osi.
Upewnij się, że górny pręt liniowy osi X i dolna krawędź ramy są równoległe.
TERAZ ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ! Z wyczuciem wsuń pozostałe pręty liniowe w części drukowane przez łożyska osi X - nie rób tego na siłę i nie przekrzywiaj prętów!
Jeśli zdarzy się, że z łożysk wypadną kulki - policz je. Jedna lub dwie nie zaszkodzą, ale jeśli wypadło więcej, zalecamy zamówienie nowych łożysk.
Uwaga: wygląd Twoich końcówek osi X może różnić się nieznacznie, jednak proces montażu odbywa się w taki sam sposób.
Umiejscowienie górnych uchwytów osi Z (część 2)
Umiejscowienie górnych uchwytów osi Z (część 2)
Umiejscowienie górnych uchwytów osi Z (część 2)
Umiejscowienie górnych uchwytów osi Z (część 2)
Umieść lewy górny uchwyt osi Z [Z-axis-top-left] na prętach i wyrównaj go z ramą.
Upewnij się, że otwory w drukowanej części są w pełni wyrównane z otworami w ramie.
Dokręć lewy górny uchwyt osi Z [Z-axis-top-left] do ramy przy pomocy dwóch śrub M3x10.
Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania. W przypadku zwiększonego oporu, spróbuj wkręcić śruby z drugiej strony, aby oczyścić otwory. Następnie z powrotem wkręć je z właściwej strony.
Powtórz ten krok dla drugiej strony ramy z prawym górnym uchwytem osi Z [Z-axis-top-right].
Uwaga: wygląd Twoich końcówek osi X może różnić się nieznacznie, jednak proces montażu odbywa się w taki sam sposób.
Różne wersje wózka osi X
Różne wersje wózka osi X
Od połowy lutego 2018, zestawy MK3 wysyłane są ze zmodernizowanym wózkiem osi X.
Porównaj wygląd swoich części z ilustracją:
Poprzednia wersja jest pokazana po lewej stronie ilustracji. Przejdź do Kroku 19.
Nowa wersja jest pokazana po prawej stronie ilustracji. Przejdź do Kroku 11.
Montaż paska osi X (część 1, nowa wersja)
Montaż paska osi X (część 1, nowa wersja)
Wsuń złożoną na płasko część paska X-GT2 (850 mm) w wózek osi X (X-carriage) tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Użyj wkrętaka lub małego klucza imbusowego, aby wsunąć pasek w szczelinę.
Montaż paska osi X (część 2, nowa wersja)
Montaż paska osi X (część 2, nowa wersja)
Montaż paska osi X (część 2, nowa wersja)
Montaż paska osi X (część 2, nowa wersja)
Poprowadź pasek osi X przez uchwyt koła pasowego (X-end-idler), wokół łożyska 623h i z powrotem.
Kontynuuj przeciąganie paska przez wózek osi X. Zauważ, że poniżej paska są kanały, które zostaną użyte do ułożenia przewodów.
Poprowadź pasek osi X przez uchwyt silnika (X-end-motor), wokół koła zębatego GT2-16 i z powrotem.
Montaż paska osi X (część 3, nowa wersja)
Montaż paska osi X (część 3, nowa wersja)
Montaż paska osi X (część 3, nowa wersja)
Zanim kontynuujesz prowadzenie paska przez oś X, poluzuj dwie śruby M3 na uchwycie silnika.
Obróć silnik w sposób pokazany na ilustracji, tj. w stronę ramy.
Wsuń złożoną na płasko część paska GT2 dla osi X w odpowiednie miejsce w wózku osi X, tak jak jest to pokazane na drugiej ilustracji.
Użyj wkrętaka lub małego klucza imbusowego, aby wsunąć pasek w szczelinę.
Po tej stronie pasek będzie zwisać, NIE OBCINAJ go jeszcze.
Naprężenie paska osi X (część 1, nowa wersja)
Naprężenie paska osi X (część 1, nowa wersja)
Naprężenie paska osi X (część 1, nowa wersja)
Prawą ręką obróć silnik z powrotem do prawidłowej pozycji i przytrzymaj go (poczujesz, że pasek się napina i stawia opór).
Dwoma palcami lewej ręki ściśnij górny i dolny przebieg paska ze sobą. Do ściśnięcia paska powinna wystarczyć bardzo mała siła, ALE pasek nie powinien uginać się pod własnym ciężarem - powinien być prosty zanim go ściśniesz.
Jeżeli masz problemy z obróceniem silnika z powrotem do właściwej pozycji, to znaczy, że pasek jest zbyt mocno napięty.
W zależności od tego czy pasek jest naciągnięty za mocno lub za słabo, ustaw jego naprężenie przesuwając końcówkę w wózku osi X.
Po skończeniu obróć silnik do odpowiedniej pozycji i ponownie dokręć śruby M3.
Wyrównanie paska osi X (nowa wersja)
Wyrównanie paska osi X (nowa wersja)
Górna i dolna część paska powinny być do siebie równoległe (jedna powinna przebiegać nad drugą, bez krzyżowania się).
Aby ustawić pozycję paska, poluzuj śrubki na uchwycie koła pasowego i przesuwaj je delikatnie, aż uzyskasz odpowiednie ustawienie.
Dokręć obydwa wkręty dociskowe na kole pasowym zębatym.
Sprawdzenie naprężenia paska osi X (nowa wersja)
Sprawdzenie naprężenia paska osi X (nowa wersja)
Użyj metody opisanej poniżej, aby sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo naciągnięty.
Przytrzymaj szczypcami wałek silnika osi X.
Przesuń wózek osi X (X-carriage) w kierunku silnika osi X. Nie używaj nadmiernej siły.
Jeśli pasek jest prawidłowo naciągnięty, poczujesz opór a wózek osi X (X-carriage) pozostanie nieruchomy. Jeżeli pasek będzie zbyt luźny, zdeformuje się (stworzy "falę") i przeskoczy na kole zębatym.
Pasek jest zbyt luźny? Wróć do kroku 13 i powtórz wszystkie kroki aż do tego, który obecnie czytasz. Musisz obrócić silnik i naciągnąć pasek w wózku osi X. Skrócenie paska przez wysunięcie końcówki o 1 lub 2 ząbki poza wózek osi X powinno wystarczyć.
Przycięcie paska osi X (nowa wersja)
Przycięcie paska osi X (nowa wersja)
Przycięcie paska osi X (nowa wersja)
Przycięcie paska osi X (nowa wersja)
W tym kroku zalecamy użycie białego markera, ale możesz obyć się bez niego.
Sprawdź jaka część paska musi zostać przycięta i delikatnie zdejmij jego koniec z wózka osi X, ale upewnij się, że co najmniej 3-4 zęby nadal znajdują się w wózku, ponieważ nie możesz dopuścić do jego poluzowania. Jeśli to możliwe, zaznacz w którym miejscu przyciąć pasek.
Upewnij się ponownie, że znacznik jest we właściwym miejscu, a pasek nadal jest naciągnięty.
Odetnij zbędną końcówkę paska i wsuń go z powrotem w wózek osi X. Jeśli potrzebujesz, użyj wkrętaka lub klucza imbusowego.
Precyzyjne dopasowanie paska osi X (nowa wersja)
Precyzyjne dopasowanie paska osi X (nowa wersja)
Precyzyjne dopasowanie paska osi X (nowa wersja)
Precyzyjne dopasowanie paska osi X (nowa wersja)
W tym kroku zakończymy naciąganie paska. Najpierw przeczytaj instrukcje, ponieważ Twój pasek może być już odpowiednio naprężony.
Najpierw lekko poluzuj wszystkie śruby mocujące silnik, w przeciwnym razie górny "napinacz" nie zadziała (silnik musi mieć możliwość poruszania się).
UWAGA !!! ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS NAPRĘŻANIA PASKA! ZBYT MOCNE DOKRĘCENIE ŚRUBY SPOWODUJE PĘKNIĘCIE CZĘŚCI DRUKOWANEJ.
Dokręcaj śrubę M3x18 w uchwycie silnika osi X (X-end-motor) przy użyciu klucza imbusowego, jednak sprawdzaj naprężenie paska po każdym pełnym obrocie (lub dwóch).
W kroku 14 poprosiliśmy o ustawienie paska tak, aby był trochę luźniejszy, jednak do prawidłowej pracy drukarki potrzebujemy, aby ściśnięcie go palcami wymagało odrobinę większej siły. Przesuń wózek osi X (X-carriage) do końca w prawo (do uchwytu koła pasowego osi X - X-end-idler) i sprawdź naprężenie paska po środku osi X.
Dokręć z powrotem śruby po naciągnięciu paska.
Tą śrubą możesz ustawić naciągnięcie paska w przypadku wystąpienia problemów z osią X podczas kalibracji lub przesunięcia warstw wzdłuż osi X. Dokręcanie śruby naciąga pasek, a jej wykręcanie ma odwrotny efekt. Nie zapomnij jednak o poluzowaniu najpierw śrub na silniku!
Gotowe? Przejdźmy do Kroku 25
Montaż paska osi X (część 1, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 1, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 1, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 1, poprzednia wersja)
NIE PRZYCINAJ PASKA jeśli nie jest to wyraźnie wskazane w instrukcji!!!
Wsuń złożoną na płasko część paska X-GT2 (850 mm) w wózek osi X (X-carriage) tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Wciśnij pasek do końca, używając klucza imbusowego lub wkrętaka.
BARDZO WAŻNE jest, aby krótki koniec paska nie wystawał poza wózek osi X.
Montaż paska osi X (część 2, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 2, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 2, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 2, poprzednia wersja)
Poprowadź pasek osi X przez uchwyt koła pasowego (X-end-idler), wokół łożyska 623h i z powrotem.
Kontynuuj przeciąganie paska przez wózek osi X. Zauważ, że poniżej paska są kanały, które zostaną użyte do ułożenia przewodów.
Poprowadź pasek osi X przez uchwyt silnika (X-end-motor), wokół koła zębatego GT2-16 i z powrotem.
Montaż paska osi X (część 3, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 3, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 3, poprzednia wersja)
Montaż paska osi X (część 3, poprzednia wersja)
Zanim kontynuujesz prowadzenie paska przez oś X, poluzuj dwie śruby M3 na uchwycie silnika.
Obróć silnik w sposób pokazany na ilustracji, tj. w stronę ramy.
Wsuń złożoną na płasko część paska GT2 dla osi X w odpowiednie miejsce w wózku osi X, tak jak jest to pokazane na drugiej ilustracji.
Wciśnij pasek do końca, używając klucza imbusowego lub wkrętaka.
Z tej strony krótki kawałek paska może zwisać - nie ma potrzeby obcinania nadmiaru.
Naprężenie paska osi X (poprzednia wersja)
Naprężenie paska osi X (poprzednia wersja)
Naprężenie paska osi X (poprzednia wersja)
Prawą ręką obróć silnik z powrotem do prawidłowej pozycji i przytrzymaj go.
Naciśnij na pasek palcem lewej ręki. Do zagięcia paska powinna być potrzebna pewna siła, ALE nie próbuj rozciągać go ze zbyt dużym wysiłkiem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki.
Jeżeli masz problemy z obróceniem silnika z powrotem do właściwej pozycji, to znaczy, że pasek jest zbyt mocno napięty.
W zależności od tego czy pasek jest naciągnięty za mocno lub za słabo, ustaw jego naprężenie przesuwając końcówkę w wózku osi X.
Po skończeniu obróć silnik do odpowiedniej pozycji i ponownie dokręć śruby M3.
Wyrównanie paska osi X (poprzednia wersja)
Wyrównanie paska osi X (poprzednia wersja)
Wyrównanie paska osi X (poprzednia wersja)
Górna i dolna część paska powinny być do siebie równoległe (jedna powinna przebiegać nad drugą, bez krzyżowania się).
Aby ustawić pozycję paska, poluzuj śrubki na uchwycie koła pasowego i przesuwaj je delikatnie, aż uzyskasz odpowiednie ustawienie.
Jeśli nie możesz ustawić paska równolegle, sprawdź, czy jest on prawidłowo umieszczony w wózku osi X (X-carriage).
Dokręć obydwa wkręty dociskowe na kole pasowym zębatym.
Sprawdzenie naprężenia paska osi X (poprzednia wersja)
Sprawdzenie naprężenia paska osi X (poprzednia wersja)
Użyj metody opisanej poniżej, aby sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo naciągnięty.
Przytrzymaj szczypcami wałek silnika osi X.
Przesuń wózek osi X (X-carriage) w kierunku silnika osi X. Nie używaj nadmiernej siły.
Jeśli pasek jest prawidłowo naciągnięty, poczujesz opór a wózek osi X (X-carriage) pozostanie nieruchomy. Jeżeli pasek będzie zbyt luźny, zdeformuje się (stworzy "falę") i przeskoczy na kole zębatym.
Pasek jest zbyt luźny? Wróć do kroku 12i powtórz wszystkie kroki aż do tego, który obecnie czytasz. Musisz obrócić silnik i naciągnąć pasek w wózku osi X. Skrócenie paska przez wysunięcie końcówki o 1 lub 2 ząbki poza wózek osi X powinno wystarczyć.
Oś Z gotowa!
Oś Z gotowa!
Oś Z gotowa!Czas na kolejną żelkę. Bo jeszcze jakieś zostały, prawda? :)
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt