PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

4. Montaż stołu grzewczego i paneli bocznych

4. Montaż stołu grzewczego i paneli bocznych

4. Montaż stołu grzewczego i paneli bocznych
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a year ago
4. Montaż stołu grzewczego i paneli bocznych
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
20
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Przygotowanie bocznych paneli
Przygotowanie bocznych paneli
Przygotowanie bocznych paneli
Do kolejnych etapów przygotuj:
Panel boczny (2x)
Śruba M3x8rT (20x)
Panele boczne są symetryczne i nie ma znaczenia, który z nich zostanie użyty jako pierwszy.
Montaż lewego panelu (część 1)
Montaż lewego panelu (część 1)
Montaż lewego panelu (część 1)
Montaż lewego panelu (część 1)
Obróć drukarkę lewą stroną do siebie.
Przyłóż panel boczny do ramy drukarki.
Wyrównaj wszystkie mocowania pokrywy z otworami w bocznym panelu.
Montaż lewego panelu (część 2)
Montaż lewego panelu (część 2)
Montaż lewego panelu (część 2)
Umieść śruby M3x8rT we wszystkich otworach. Przed rozpoczęciem ich dokręcania upewnij się, że wszystkie krawędzie panelu są prawidłowo wyrównane. Następnie dokręć wszystkie śruby używając wkrętaka T10.
Możesz wsunąć klucz imbusowy 1,5 mm w otwory, aby delikatnie wyrównać mocowania pokrywy.
Dokręć górne metalowe mocowanie pokrywy do ramy od wewnątrz używając wkrętaka T10.
Montaż prawego panelu
Montaż prawego panelu
Montaż prawego panelu
Montaż prawego panelu
Użyj tej samej techniki, aby przymocować panel boczny po drugiej stronie drukarki.
Obróć drukarkę bokiem do siebie.
Przyłóż panel boczny do drukarki.
Umieść śruby M3x8rT we wszystkich otworach. Przed rozpoczęciem ich dokręcania upewnij się, że wszystkie krawędzie panelu są prawidłowo wyrównane. Następnie dokręć wszystkie śruby używając wkrętaka T10.
Dokręć górne metalowe mocowanie pokrywy do ramy od wewnątrz używając wkrętaka T10.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Czas na kolejnego żelka. Śmiało!
Czy wiesz, że w 1981 r. firma Haribo, założona przez Hansa Riegela, wprowadziła żelki do Stanów Zjednoczonych?
Zespół stołu grzewczego: przygotowanie
Zespół stołu grzewczego: przygotowanie
Zespół stołu grzewczego: przygotowanie
Zespół stołu grzewczego: przygotowanie
UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy ze stołem grzewczym upewnij się, że miejsce pracy jest czyste. Użyj miękkiej podkładki pod spód (szmatka/karton), aby uniknąć zarysowania elementów stołu grzewczego.
Obróć stół do góry nogami.
Odkręć cztery wskazane śruby mocujące obudowę sterownika stołu (bed-controller-case).
Zdejmij pokrywę.
Nie wyrzucaj części. Będziemy ich potrzebować później!
Podłączenie przewodów stołu grzewczego
Podłączenie przewodów stołu grzewczego
Podłączenie przewodów stołu grzewczego
Podłączenie przewodów stołu grzewczego
Umieść stół grzewczy w drukarce, jak na ilustracji, złączami do dołu. Ustaw go w pozycji pionowej. Upewnij się, że masz dostęp do przewodów.
Ułóż złącza zasilania zgodnie ze wskazanym układem. Upewnij się, że część drukowana znajduje się na przewodach.
Czerwone (+ / dodatnie) przewody znajdują się bliżej środka.
Czarne (- / ujemne) przewody znajdują się bliżej boków.
Podłącz przewód danych do środkowego złącza.
Podłącz końcówki przewodów do złączy i przykręć je za pomocą wcześniej wykręconych śrub i wkrętaka krzyżakowego.
Dokładnie i dwa razy sprawdź poprawność podłączenia przewodów zasilających!
Montaż stołu grzewczego
Montaż stołu grzewczego
Montaż stołu grzewczego
Ponownie zamontuj obudowę sterownika stołu (bed-controller-case).
Zamocuj ją, dokręcając cztery śruby używając wkrętaka T10.
Wyciągnięcie ograniczników liniowych
Wyciągnięcie ograniczników liniowych
Wyciągnięcie ograniczników liniowych
Zdejmij ograniczniki z prowadnic liniowych po obu stronach drukarki.
Możesz mieć więcej niż dwa ograniczniki liniowe w obu prowadnicach. Wyciągnij je wszystkie.
Montaż stołu grzewczego
Montaż stołu grzewczego
Montaż stołu grzewczego
Montaż stołu grzewczego
Weź stół grzewczy i nałóż go na śruby trapezowe. Obie nakrętki trapezowe po bokach muszą nakręcić się na śruby.
Zwróć uwagę na podłączone przewody podczas mocowania stołu grzewczego!
Ręką lekko obróć śruby trapezowe, aż ich gwinty złapią gwinty w nakrętkach po bokach stołu grzewczego.
Przymocowanie stołu grzewczego
Przymocowanie stołu grzewczego
Przymocowanie stołu grzewczego
Przymocowanie stołu grzewczego
Stół grzewczy powinien teraz utrzymywać się na prętach gwintowanych.
Obracając pręty gwintowane po obu stronach, przesuń stół grzewczy około 5 cm (50 mm) poniżej górnej krawędzi prętów gwintowanych.
Upewnij się, że stół grzewczy jest zawsze jak najlepiej wypoziomowany podczas przesuwania go, obracając gwintowane pręty ręką.
Obudowa łożyska osi Z: przygotowanie
Obudowa łożyska osi Z: przygotowanie
Obudowa łożyska osi Z: przygotowanie
Obudowa łożyska osi Z: przygotowanie
Do kolejnych etapów przygotuj:
Z-Axis-bearing-housing [obudowa łożyska osi Z] (2x)
Łożysko (2x)
Śruba M3x10 (4x)
Wsuń oba łożyska do obudów łożysk osi Z.
Montaż obudów łożysk osi Z
Montaż obudów łożysk osi Z
Montaż obudów łożysk osi Z
Montaż obudów łożysk osi Z

Przesuń wpusty rowkowe M3nEs stołu grzewczego w kierunku prowadnic liniowych po obu stronach drukarki.

Zamontuj obudowę łożyska osi Z na wpustach rowkowych M3nEs.
Przymocuj ją za pomocą dwóch śrub M3x10, używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Powtórz to samo z drugiej strony.
Przymocowanie bocznych części osi X
Przymocowanie bocznych części osi X
Przymocowanie bocznych części osi X
Przymocowanie bocznych części osi X
Weź lewą część osi Z i przysuń ją do ramy stołu grzewczego.
Przymocuj ją do ramy stołu grzewczego dwiema śrubami M3x12rT przy użyciu wkrętaka T10. Nie dokręcaj ich jeszcze do końca!
Teraz przymocuj prawą część osi Z do stołu grzewczego przy użyciu tej samej techniki.
Teraz dokręć wszystkie cztery śruby po przekątnej.
Najpierw dokręć przednią prawą i tylną lewą śrubę.
Następnie dokręć przednią lewą i tylną prawą śrubę.
Mocowanie przewodów stołu grzewczego
Mocowanie przewodów stołu grzewczego
Mocowanie przewodów stołu grzewczego
Mocowanie przewodów stołu grzewczego
Zajrzyj do wnętrza drukarki. Musimy przymocować łańcuchowy prowadnik przewodów do spodu stołu grzewczego.
Zlokalizuj otwory na łańcuchowy prowadnik przewodów z tyłu ramy stołu grzewczego.
Przymocuj uchwyt prowadnika przewodów do otworów za pomocą dwóch śrub M3x20rT. W razie potrzeby lekko wygnij przewody.
Dokręć śruby używając wkrętaka T10.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Weź dwa żelki. Nareszcie!
Czy wiesz, że żelki stały się popularnym składnikiem różnych deserów, w tym ciast, lodów, a nawet koktajli?
Dobra robota!
Dobra robota!
Dobra robota! Właśnie zakończyliśmy montaż stołu grzewczego i paneli bocznych.
Przejdź do następnego rozdziału: 5. Montaż Nextrudera i akcesoriów.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt