PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

7. Montaż Nextrudera i akcesoriów

7. Montaż Nextrudera i akcesoriów

7. Montaż Nextrudera i akcesoriów
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 months ago
7. Montaż Nextrudera i akcesoriów
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
32
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Prawy czujnik filamentu
Prawy czujnik filamentu
Prawy czujnik filamentu
Prawy czujnik filamentu
Z prawej strony drukarki:
Umieść wpust rowkowy M3nEs w profilu.
Podłącz przewód czujnika filamentu do czujnika filamentu.
Umieść w otworze śrubę M3x10 i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Na tym etapie oba czujniki filamentu powinny być zamontowane.
Prowadzenie przewodów Nextrudera
Prowadzenie przewodów Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę o 180°, tak aby strona z zasilaczem była skierowana do Ciebie.
Zlokalizuj wkładkę-mocowanie doków z pięcioma otworami M3 [tch-mounting-insert] wewnątrz tylnego profilu aluminiowego i dosuń ją do końca w lewo.
Wykorzystamy wszystkie otwory M3 we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert].
Zachowaj pozycję wkładki-mocowania doków [tch-mounting-insert] do następnego kroku.Nie może się ruszać!
Montaż doków Nextruderów
Montaż doków Nextruderów
Montaż doków Nextruderów
Montaż doków Nextruderów
Umieść mocowanie wiązki doku [xl-dock-cable-router] na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku [xl-dock-cable-router] wystaje śruba. Wkręć śrubę w pierwszy otwór na śrubę we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert]. Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router] i dokręć śrubę.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Wykręć śrubę M3x10 używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Powtórz tę procedurę dla wszystkich pozostałych doków
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Sprawdź, czy doki są prawidłowo dokręcone. Nie mogą się poruszać.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Następujące instrukcje muszą być wykonane poprawnie i ostrożnie. Lepsze zrozumienie i udany montaż można osiągnąć, oglądając film dołączony do instrukcji.
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki i zdejmij ją.
Drukarka jest skierowana tyłem do Ciebie.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Złącze antenowe jest przygotowane przez producenta:
Wersja A: Mocowanie anteny Wi-Fi znajduje się z boku. Nie odkręciliśmy go.
Złącze antenowe musi zostać zmontowane przez Ciebie:
Wersja B: Antena Wi-Fi znajduje się pośrodku. Przejdź do następnego kroku.
Montaż tylnego mocowania anteny Wi-Fi
Montaż tylnego mocowania anteny Wi-Fi
Montaż tylnego mocowania anteny Wi-Fi
Montaż tylnego mocowania anteny Wi-Fi
Ten krok dotyczy tylko drukarki, która ma antenę Wi-Fi z tyłu. Jeśli w Twojej drukarce antena znajduje się z boku, przejdź do następnego kroku.
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Włóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Podłącz złącze anteny do właściwego gniazda na płycie XL Buddy.
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Nie wyciągaj płytki XL-splitter z drukarki - zdjęcie jest jedynie ilustracją kolejności podłączenia przewodów Nextruderów.
Podłącz trzeci, czwarty i piąty (od prawej) Nextruder do płytki XL-Splitter:
Trzeci Nextruder.
Czwarty Nextruder.
Piąty Nextruder.
Płytka XL-splitter z podłączonymi Nextruderami powinna wyglądać tak, jak na ilustracji.
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] z powrotem na drukarkę.
Sprawdź przewody Nextruderów, muszą przebiegać przez wycięcie w pokrywie.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj lewy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z pierwszego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z drugiego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z trzeciego Nextrudera (od prawej strony) do końca w dolny otwór w części.
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj lewy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z czwartego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z piątego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Ten krok dotyczy tylko drukarki, która ma antenę Wi-Fi z tyłu.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Antena Wi-Fi (1x)
Original Prusa XL występuje z dwiema wersjami anteny Wi-Fi o innym kształcie. Funkcjonalność jest taka sama.
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Ten krok dotyczy tylko drukarki, która ma antenę Wi-Fi z tyłu.
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi z tyłu, na środku drukarki.
Wkręć antenę na złącze. Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Uchwyt szpuli: przygotowanie części
Uchwyt szpuli: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider [ślizg uchwytu na szpulę] (1x)
Spool-holder-base [podstawa uchwytu na szpulę] (4x)
Śruba M4x12 (4x)
Wpust rowkowy M4nEs (4x)
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Zlokalizuj dwa bolce na podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base] i wyrównaj je z rowkami w ślizgu uchwytu szpuli [spool-holder-slider].
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Przygotuj wszystkie cztery uchwyty szpuli.
Przygotowanie uchwytu szpuli
Przygotowanie uchwytu szpuli
Przygotowanie uchwytu szpuli
Przygotowanie uchwytu szpuli
Nałóż śrubę M4x12 na dłuższy koniec klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń klucz imbusowy 3 mm ze śrubą M4x12 przez zmontowany uchwyt szpuli do przygotowanego otworu w podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Śruba M4x12 musi wystawać przez podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Uchwyt szpuli: lewa strona
Uchwyt szpuli: lewa strona
Uchwyt szpuli: lewa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z bocznym czujnikiem filamentu (z 3 rurkami PTFE) była skierowana do Ciebie.
Umieść drugi i trzeci wpust rowkowy M4nEs w profiach. Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Wpust rowkowy M4nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Przymocuj i dokręć drugi oraz trzeci uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M4nEs za pomocą klucza imbusowego 3 mm. Pamiętaj, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Uchwyt szpuli: prawa strona
Uchwyt szpuli: prawa strona
Uchwyt szpuli: prawa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z drugim bocznym czujnikiem filamentu (z 2 rurkami PTFE) była skierowana do Ciebie.
Umieść czwarty i piąty wpust rowkowy M4nEs w profilu mniej więcej w tych samych miejscach, jak na ilustracji.
Wpust rowkowy M4nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Przymocuj i dokręć czwarty oraz piąty uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M4nEs za pomocą klucza imbusowego 3 mm. Pamiętaj, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Dobrze - pierwszy Nextruder jest gotowy!
Zadokuj drugi, trzeci, czwarty i piąty Nextruder w taki sam sposób jak pierwszy.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Weź wiązkę przewodów pierwszego Nextrudera.
Upewnij się, że wiązka przewodów nie jest skręcona!
Wsuń na łby śrub otwory w kształcie dziurki do klucza w elastycznej taśmie wiązki przewodów i dociśnij do właściwej pozycji.
Używając wkrętaka T10 dokręć dwie wskazane śruby.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Podłącz złącze przewodu do górnej części Nextrudera.

Wsuń półprzezroczystą rurkę PTFE w złączkę ekstrudera. Wciśnij ją do końca.

Zmontuj i podłącz wszystkie kolejne Nextrudery.
Dobra robota!
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Na etapie kalibracji wysokości uszczelki dyszy użyliśmy zadokowanego Nextrudera wyciągniętego z drukarki dla lepszej widoczności, ale Ty wykonaj te czynności na swojej drukarce. Nie demontuj doków.
W kolejnym kroku skalibrujemy wysokość uszczelki dyszy.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm wkręć lub wykręć śrubę M3x30, aby ustawić wysokość uszczelki dyszy.
Przejdź do następnego kroku.
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Uszczelka dyszy: kalibracja wysokości
Jeśli uszczelka dyszy znajduje się zbyt nisko lub zbyt wysoko, musimy dopasować jej wysokość.
Przy pomocy klucza imbusowego 2,5 mm:
Wkręć śrubę M3x30 (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby obniżyć uszczelkę dyszy.
Wykręć śrubę M3x30 (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby podnieść uszczelkę dyszy.
Prawidłowa pozycja uszczelki dyszy to taka, w której uszczelka dyszy nie jest wygięta, lecz dotyka dyszy.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Zjedz kolejne osiem żelków.
Czy wiesz, że jaskrawe kolory żelków uzyskuje się dzięki zastosowaniu barwników spożywczych, które dodają im atrakcyjności wizualnej.
Pozostałe elementy złączne
Pozostałe elementy złączne
Aby uniknąć wątpliwości związanych z pozostałymi nakrętkami i śrubami, zapoznaj się z poniższą listą elementów złącznych, które powinny pozostać niewykorzystane z początkowego opakowania po zakończeniu montażu.
Należy pamiętać, że jeśli użyto zapasowych, ostateczna liczba może się różnić.

Pozostałe elementy złączne:
- Śruba zacisku (1x)
- M3x6 (1x) 
-
M3x8 (1x) 
-
M3x8bT (1x) 
-
M3x8rT (2x) 
M3x10 (3x) 
- M3x12 (1x)
- M3x12bt (2x)
- M3x14 (1x)
- M3x20rT (2x)
- M3x30 (1x)
- M3x35 (2x)
- M4x12 (1x)
- M3nN (1x)
- M3nS (1x)
- Sprężynka 15x5 (1x)

To już prawie koniec!
To już prawie koniec!
Gratulacje! Twoja Original Prusa XL jest gotowa do odpalenia!
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Przejdźmy teraz do ostatniego rozdziału: 8. Pierwsze uruchomienie.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt