PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Dodanie drukarki do Prusa Connect (XL z FW do 4.7.5)

Dodanie drukarki do Prusa Connect (XL z FW do 4.7.5)

Dodanie drukarki do Prusa Connect (XL z FW do 4.7.5)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a year ago
Dodanie drukarki do Prusa Connect (XL z FW do 4.7.5)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
7
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Aby móc sterować drukarką z dowolnego miejsca na świecie, należy dodać swoją drukarkę do PrusaConnect.

Ten przewodnik ma zastosowanie do drukarki Original Prusa XL.

Jeśli planujesz używać innego typu drukarki lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź artykuł Różnice między Prusa Connect i PrusaLink.

Niniejsza instrukcja dotyczy firmware w wersji do 4.7.5!

Prusa Connect wymaga firmware drukarki w wersji 4.7.1 lub nowszej.

Najpierw upewnij się, że Twoja drukarka jest pomyślnie połączona z Internetem, a PrusaLink dla danej drukarki działa.
Odwiedź stronę Connect.Prusa3D.com i zaloguj się używając swojego konta Prusa Account.
Włączenie Prusa Connect
Włączenie Prusa Connect
Włączenie Prusa Connect
Włączenie Prusa Connect
W drukarce przejdź do Ustawienia > Sieć > Prusa Connect.
Ustaw PrusaConnect na Włączone.
Wybierz Dodaj drukarkę do Connect.
Poczekaj na wygenerowanie unikalnego kodu Prusa Connect.
Zeskanuj kod QR przy pomocy smartfona lub zapisz go w celu ręcznego wprowadzenia.
Nie naciskaj jeszcze przycisku Wyjdź na drukarce!! Jeśli to zrobisz, drukarka nie będzie w stanie się połączyć.
Jeśli drukarka nie uzyskała kodu i pojawia się ekran mówiący o niepowodzeniu rejestracji, należy zweryfikować połączenie sieciowe, przywrócić ustawienia fabryczne i powtarzać ten proces do momentu pojawienia się kodu.
Dodanie drukarki do Prusa Connect
Dodanie drukarki do Prusa Connect
Dodanie drukarki do Prusa Connect
Dodanie drukarki do Prusa Connect
Jeśli kod QR został zeskanowany, możesz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i pominąć ten krok.
W przeglądarce przejdź do strony Prusa.io/add.
Wpisz kod.
Dodaj nazwę i opis lokalizacji drukarki.
Naciśnij Dodaj drukarkę.
Teraz przejdziesz do strony ze szczegółami drukarki.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Upewnij się, że drukarka jest gotowa do drukowania:
Do drukarki musi być podłączona pamięć USB.
Na stole grzewczym musi być umieszczona pusta i czysta płyta stalowa.
Drukarka powinna być włączona na ekranie głównym. Jeśli na ekranie LCD pojawi się jakikolwiek monit, drukarka odrzuci każde zdalne polecenie.
Przesyłanie pliku G-code do Prusa Connect
Przesyłanie pliku G-code do Prusa Connect
Przesyłanie pliku G-code do Prusa Connect
Poczekaj, aż status drukarki w Prusa Connect będzie BEZCZYNNA. Otwórz szczegóły drukarki.
Przeciągnij i upuść plik G-Code, który chcesz wydrukować, do zaznaczonego obszaru na stronie.
Po pomyślnym załadowaniu pliku do Prusa Connect, pojawi się on w sekcji Najnowsze pliki.
Drukowanie z Prusa Connect
Drukowanie z Prusa Connect
Drukowanie z Prusa Connect
Otwórz stronę szczegóły pliku.
Wybierz opcję Kopiuj do drukarki i drukuj.
Ponieważ Prusa Connect jest usługą w chmurze, plik jest przechowywany na serwerze i musi zostać skopiowany na drukarkę, zanim będzie można go wydrukować.
Zarządzanie plikami w Prusa Connect
Zarządzanie plikami w Prusa Connect
Zarządzanie plikami w Prusa Connect
Zarządzanie plikami w Prusa Connect
Aby przeglądać pliki zapisane w drukarce, odwiedź stronę Pliki w drukarce > USB (w przypadku MK4 lub XL)
Na tej stronie masz możliwość przeglądania plików przechowywanych w samej drukarce.
Aby przesłać plik bezpośrednio do drukarki, wystarczy przeciągnąć go w oznaczone miejsce na tej stronie.
Po naciśnięciu przycisku Start druku możesz natychmiast rozpocząć drukowanie.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt