PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić boczny wentylator (SL1S)

Jak wymienić boczny wentylator (SL1S)

Jak wymienić boczny wentylator (SL1S)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Jak wymienić boczny wentylator (SL1S)
 Poziom trudności
Trudny
 Kroki
30
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany bocznego wentylatora ("turbinki") w Original Prusa SL1S SPEED.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
OSTRZEŻENIE: To urządzenie emituje światło ultrafioletowe, które może uszkodzić wzrok i/lub skórę. Nie włączaj urządzenia do czasu, aż będzie w całości zmontowane, ze wszystkimi pokrywami zamocowanymi na swoich miejscach!!!
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tej instrukcji przygotuj:
Klucz imbusowy 2 mm
Klucz imbusowy 2,5 mm
Obcinaczki boczne
Kartonik lub podobna miękka podkładka ‪(np. kawałek tkaniny)
Posiadacze SL1 w zestawie mogą skorzystać z podkładki kartonowej dołączonej do zestawu.
Mały pojemnik do przechowywania elementów złącznych. Niektóre elementy złączne są bardzo małe i można je zgubić.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Aby zapewnić lepszą obsługę, zalecamy przygotowanie czystego stołu roboczego o powierzchni co najmniej 1 m x 1 m. Z dostępem z dwóch lub więcej stron.
Zalecamy umieszczenie nad stołem roboczym jasnego światła. Niektóre części wewnątrz drukarki są ciemne i niedostateczne oświetlenie może bardzo utrudnić procedurę.
Zanim przejdziesz dalej, wykonaj następujące:
Podnieś ramię z platformą (Menu -> Sterowanie -> Bazowanie platformy). W kolejnych krokach będziemy potrzebować większej przestrzeni.
Wyciągnij z drukarki zbiornik na żywicę. Jeśli znajduje się w nim żywica, przelej ją z powrotem do butelki i wyczyść zbiornik.
Wyciągnij platformę roboczą z drukarki.
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.
Wszystkie wykręcone śruby zostaną ponownie wykorzystane. Nie wyrzucaj żadnej śruby!W instrukcji pokazano graficznie, jaki typ śruby należy przygotować.
Demontaż obudowy
Demontaż obudowy
Demontaż obudowy
Demontaż obudowy
Zachowaj ostrożność przy tych śrubach. Zalecamy użycie klucza imbusowego z płaską końcówką, aby nie uszkodzić łbów śrub.
Obróć drukarkę lewą stroną do siebie.
Znajdź, odkręć i wyciągnij te cztery śruby. Śruby należy przechowywać bezpiecznie w pojemniku. Będą one potrzebne w kolejnych etapach.
Przejdź do przeciwnej strony drukarki (obróć ją o 180°) i tu również wykręć cztery śruby.
Wysuń pokrywę o kilka centymetrów.
Istnieją dwie wersje panelu przedniego gniazda USB z włącznikiem:
NOWA WERSJA: Przednie gniazdo USB i włącznik mają wspólne złącze. Odłącz przewód i zdejmij obudowę.
POPRZEDNIA WERSJA: Gniazdo USB i włącznik są oddzielone. Odłącz przewód zasilający od przedłużki i zdejmij obudowę.
Odłączenie bocznego wentylatora
Odłączenie bocznego wentylatora
Odłączenie bocznego wentylatora
Znajdź przewód wentylatora (czarno-czerwono-żółte przewody). Wciśnij zawleczkę zabezpieczającą na złączu i odłącz przewód wentylatora od płyty. Nie pociągaj za złącze/przewód bez naciśnięcia zawleczki, ponieważ możesz w ten sposób uszkodzić złącze lub płytę.
Pozostaw przewód luźny na tym etapie.
Zabezpieczenie drukarki
Zabezpieczenie drukarki
Połóż karton lub inną miękką podkładkę na stole warsztatowym.
połóż drukarkę tyłem na miękkiej podkładce.
Połóż drukarkę tyłem na miękkiej podkładce tak, aby oddzielić przycisk włącznika od powierzchni, na której leży drukarka. Nie opieraj drukarki bezpośrednio na przycisku.
Demontaż wentylatora UV LED
Demontaż wentylatora UV LED
Demontaż wentylatora UV LED
Wykręć wszystkie osiem śrub od spodu drukarki i zachowaj je na później.
Śruby należy przechowywać bezpiecznie w pojemniku. Będą one potrzebne w kolejnych etapach.
Ostrożnie wyciągnij wentylator UV LED z drukarki. Umieść go obok. Nie ma potrzeby odłączania przewodu wentylatora.
Odłączenie przewodu bocznego wentylatora
Odłączenie przewodu bocznego wentylatora
Odłączenie przewodu bocznego wentylatora
Zajrzyj od góry do otworu w dolnej części drukarki i zlokalizuj wiązkę przewodów.
W niektórych jednostkach wiązka przewodów będzie przymocowana dwoma opaskami zaciskowymi. Odetnij te opaski, ale NIE PRZETNIJ PRZEWODÓW!!!
Przepchnij przewód wentylatora przez szczelinę między płytką elektroniki a podstawą drukarki. Poprowadź przewód na prawą stronę drukarki i na razie pozostaw go luźno.
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Odkręć i wyjmij śrubę z prawej strony wspornika.
Przytrzymaj wentylator ręką i poluzuj śrubę po lewej stronie wspornika.
Śruby należy przechowywać bezpiecznie w pojemniku. Będą one potrzebne w kolejnych etapach.
Ostrożnie umieść zespół wentylatora obok drukarki.
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Spójrz z prawej strony i sprawdź, czy drukarka ma opaskę zaciskową na wiązce kabli, która zawiera przewód wentylatora. Odetnij opaskę zaciskową. NIE PRZETNIJ PRZEWODÓW!!!
Wyciągnij przewód bocznego wentylatora z drukarki
Obróć zespół wentylatora i wykręć dwie śruby z dyszy wentylatora (część drukowana).
Obróć wentylator do poprzedniego położenia i odłącz od siebie dyszę wentylatora (część drukowana) i wentylator.
Mocowanie wentylatora: wersja nowa vs poprzednia
Mocowanie wentylatora: wersja nowa vs poprzednia
Mocowanie wentylatora: wersja nowa vs poprzednia
Mocowanie wentylatora: wersja nowa vs poprzednia
Istnieją dwie wersje mocowania wentylatora. Przyjrzyj się swojej wersji i przejdź do odpowiedniej instrukcji:
NOWA wersja - (druga ilustracja) wentylator jest mocowany za pomocą dwóch śrub dostępnych od przedniej strony (od strony turbiny). W przypadku tej wersji przejdź do Demontaż wentylatora (nowa wersja).
POPRZEDNIA wersja - (trzecia ilustracja) wentylator jest mocowany za pomocą dwóch śrub dostępnych z tyłu zespołu wentylatora (z tyłu uchwytu). W starej konstrukcji mogą występować dwa różne typy śrub. W przypadku tej wersji przejdź do Demontaż wentylatora - (poprzednia wersja)
Demontaż wentylatora (poprzednia wersja)
Demontaż wentylatora (poprzednia wersja)
Demontaż wentylatora (poprzednia wersja)
Od tyłu zespołu wentylatora odkręć dwie śruby mocujące wentylator.
Przełóż przewód wentylatora przez uchwyt z powrotem do wentylatora.
Odłóż wentylator na bok. Nie będzie on już potrzebny.
Nowy wentylator: przygotowanie części
Nowy wentylator: przygotowanie części
Nowy wentylator: przygotowanie części
Nowy wentylator: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nowy wentylator (1x)
Uszczelka bocznego wentylatora (1x)
Śruby mocujące wentylator, które zostały wcześniej wykręcone:
Śruba M5x10r (2x) poprzednia wersja uchwytu wentylatora
Śruba M3x20r (2x) NOWA wersja uchwytu wentylatora
Przygotuj pozostałe, uprzednio wykręcone śruby. W kolejnych krokach przypomnimy o ich użyciu.
Przyklejenie uszczelki
Przyklejenie uszczelki
Przyklejenie uszczelki
Przyklejenie uszczelki
Przed przyklejeniem uszczelki wyczyść ramkę wentylatora w okolicy wlotu powietrza (strona wirnika) przy pomocy ręcznika papierowego nasączonego IPA lub ściereczek z IPA.
Wypchnij centralną część uszczelki - potrzebna będzie tylko zewnętrzna "ramka"
Odklej papier zabezpieczający
Przyłóż uszczelkę do wentylatora tak, jak na ilustracji - strona z klejem w kierunku wentylatora. Dociśnij ją dookoła, aby zapewnić jej dokładne przyleganie.
Upewnij się, że uszczelka w żaden sposób nie blokuje ruchu wirnika (centralnej, obracającej się części)!
Montaż nowego wentylatora (nowa wersja)
Montaż nowego wentylatora (nowa wersja)
Montaż nowego wentylatora (nowa wersja)
Montaż nowego wentylatora (nowa wersja)
Ten krok dotyczy nowej wersji montażu wentylatora. W przypadku poprzedniej wersji przejdź do Montaż wentylatora (poprzednia wersja).
Umieścić wentylator i uchwyt wentylatora w sposób pokazany na ilustracji. Zwróć uwagę na strzałki, aby zapewnić prawidłową orientację wentylatora.
Lewa strona wentylatora.
Prawa strona wentylatora.
Przeciągnij przewód przez otwór.
Wsuń wentylator na kołki i ostrożnie wciśnij do końca. Naciskaj z taką samą siłą z obydwóch stron, aby wentylator był wypoziomowany.
Przykręć wentylator przy pomocy dwóch śrub M3x20r. Dokręcaj je ostrożnie, aby nie uszkodzić ramki wentylatora.
Teraz przejdź do montaż wentylatora.
Montaż nowego wentylatora (poprzednia wersja)
Montaż nowego wentylatora (poprzednia wersja)
Montaż nowego wentylatora (poprzednia wersja)
Umieścić wentylator i uchwyt wentylatora w sposób pokazany na ilustracji. Zwróć uwagę na strzałki, aby zapewnić prawidłową orientację wentylatora.
Lewa strona wentylatora.
Prawa strona wentylatora.
Przełóż przewód przez otwór.
Obróć złożone części i umieść w otworach dwie śruby M5x10r (poprzednio M5x16r). Dokręć je ostrożnie''', aby nie połamać ramki wentylatora.
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Montaż bocznego wentylatora
Weź wentylator i dyszę, następnie przyłóż do siebie tak, jak na ilustracji.
Zsuń obie części razem. Upewnij się, że nie ma między nimi szczeliny.
Obróć złożone części. Włóż dwie śruby M3x5 w część plastikową i dokręć obie części do siebie.
Montaż zespołu wentylatora
Montaż zespołu wentylatora
Montaż zespołu wentylatora
Umieść zmontowany wentylator w drukarce. Blacha (uchwyt wentylatora) musi znajdować się za wspornikiem.
Przytrzymaj zmontowane części ręką i zabezpiecz je śrubą z łbem stożkowym M3x10b, wkręcając ją przez górny otwór.
Wsuń i dokręć drugą śrubę M3x10b z łbem stożkowym w dolny prawy otwór.
Upewnij się, że żaden przewód nie jest przyciśnięty pomiędzy zespołem wentylatora dmuchawy a modułem LED UV!
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Poprowadź przewód wentylatora tak, jak na ilustracji.
Wyjmij złącze przewodu wentylatora i poprowadź je wewnątrz drukarki wzdłuż wiązki kabli.
Z otworu na spodzie drukarki wyjmij przewód wentylatora i ostrożnie go wyciągnij. Nie jest konieczne wyciąganie kabla na całej jego długości. Wystarczy tyle, ile widać na ilustracji.
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Poprowadź przewód wewnątrz drukarki i wsuń go w szczelinę między elektroniką a podstawą drukarki. Poprowadź przewód na zewnątrz w kierunku elektroniki.
Podłącz złącze przewodu wentylatora do pustego gniazda na płycie głównej.
Montaż wentylatora UV LED
Montaż wentylatora UV LED
Montaż wentylatora UV LED
Montaż wentylatora UV LED
Wsuń wszystkie kable do wewnątrz drukarki tak daleko, jak to możliwe. W obszarze wentylatora UV LED nie mogą znajdować się żadne kable.
Zbierz jak najwięcej przewodu UV LED po lewej stronie drukarki. Dopchnij kabel aż do krawędzi otworu.
Zamknij wentylator UV LED. Nie przyciśnij przewodu wentylatora UV LED!
Finalizacja montażu wentylatora UV LED
Finalizacja montażu wentylatora UV LED
Finalizacja montażu wentylatora UV LED
Finalizacja montażu wentylatora UV LED
Upewnij się, że nie przytrzaśniesz przewodu, sprawdzając, czy pokrywa przylega do powierzchni drukarki.
Wyrównaj otwory po zamknięciu wentylatora UV LED.
Przykręć wentylator LED UV, dokręcając osiem wykręconych wcześniej śrub z łbem stożkowym M3x5b.
Teraz ostrożnie postaw drukarkę z powrotem na stopach.
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Ułóż wszystkie przewody zgodnie z ilustracją.
Upewnij się, że żaden przewód nie wystaje poza obrys drukarki.
Podłączenie przełącznika
Podłączenie przełącznika
Podłączenie przełącznika
Przysuń obudowę do drukarki, ale nie do końca. Musimy najpierw podłączyć przednie gniazdo USB i włącznik.
Uważaj, aby nie zgnieść przewodów!
NOWA WERSJA: Spójrz na obudowę z góry i podłącz przewód zasilający i USB. Upewnij się, że zawleczka "kliknęła".
POPRZEDNIA WERSJA: Podłącz przewód przycisku zasilania do przedłużki. Upewnij się, że zawleczka "kliknęła".
Montaż obudowy
Montaż obudowy
Montaż obudowy
Wsuń obudowę na drukarkę i przykręć z jednej strony dwoma śrubami stożkowymi M3x5b. Nie dokręcaj ich jeszcze do końca i powtórz procedurę z drugiej strony.
Po dosunięciu obudowy i częściowym przymocowaniu jej, dodaj brakujące śruby i dokręć z obydwóch stron.
Montaż obudowy
Montaż obudowy
Montaż obudowy
Obróć drukarkę.
Wsuń obudowę na drukarkę i przykręć z jednej strony dwoma śrubami stożkowymi M3x5b. Nie dokręcaj ich jeszcze do końca i powtórz procedurę z drugiej strony.
Po wyrównaniu i częściowym zamocowaniu pokrywy, wkręć pozostałe śruby i dokręć je po obu stronach.
Test działania
Test działania
Test działania
Podłącz drukarkę i włącz ją.
Na ekranie dotykowym wybierz Menu -> Kalibracja -> Selftest
Uruchom Selftest i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Selftest trwa tylko kilka minut i wymaga interakcji użytkownika. Jeśli w trakcie Selftestu nie zostanie wyświetlony żaden komunikat o błędzie, wszystko jest w porządku.
Gotowe!
Gotowe!
Dobra robota! Udało Ci się wymienić boczny wentylator w SL1 SPEED.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt