PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić radiator hotendu (MK4/MK3.9)

Menu

Jak wymienić radiator hotendu (MK4/MK3.9)

Jak wymienić radiator hotendu (MK4/MK3.9)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Jak wymienić radiator hotendu (MK4/MK3.9)
 Poziom trudności
Trudny
 Kroki
41
 Dostępne języki
ENCSDEITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany radiatora hotendu w Original Prusa MK4 oraz MK3.9.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Wykonanie poniższych instrukcji wymaga szczególnej uwagi. Procedura obejmuje bezpośrednią ingerencję w przekładnię planetarną.
Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie
Zanim zaczniesz, upewnij się, że ekstruder znajduje się pośrodku osi X i Z.
Rozładuj filament z drukarki i zdejmij uchwyt szpuli.
Zdejmij płytę stalową ze stołu.
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania.
Dodatkowe części
Dodatkowe części
Dodatkowe części
Do tej instrukcji przygotuj:
Smar PrusaLube (1x) dołączony do zestawu
PG-assembly-adapter [adapter montażowy przekładni] (1x)
Adapter montażowy [PG-assembly-adapter] może nie być dołączony do zestawu, więc konieczne może być wydrukowanie go. Plik STL możesz pobrać z printables.com.
Plik STL znajduje się w sekcji Nextruder. Przed kontynuowaniem należy zapoznać się z zalecanymi ustawieniami druku podanymi w opisie.
NIE kontynuuj bez adaptera montażowego [PG-assembly-adapter]. Jest on niezbędny do montażu!
Przekładnia może być pokryta smarem. Zalecamy przygotowanie ręcznika papierowego do wytarcia nadmiaru smaru i zanieczyszczeń.
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zalecamy zabezpieczenie stołu przed kolejnymi czynnościami.
Zdejmij płytę stalową stołu.
Przykryj podgrzewany stół grubą tkaniną - w ten sposób zabezpieczysz go przed uszkodzeniami (zarysowaniami) podczas pracy.
Odsunięcie ekstrudera (część 1)
Odsunięcie ekstrudera (część 1)
Odsunięcie ekstrudera (część 1)
Zdejmij górną pokrywę płytki Loveboard z ekstrudera, pociągając ją do góry.
Wykręć śrubę M3x10 z prawej strony i zdejmij pokrywę boczną.
Zdejmij pokrywę boczną.
Wyciągnięcie ekstrudera (część 2)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 2)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 2)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 2)
Z przodu każdego złącza znajdują się zatrzaski bezpieczeństwa. Zatrzask musi zostać wciśnięty do wewnątrz, aby można było wyjąć złącze. Jeśli nie możesz łatwo dosięgnąć zatrzasku paznokciami, użyj odpowiedniego narzędzia, aby nacisnąć zatrzask podczas wyciągania złącza.
Odłącz złącze silnika ekstrudera.
Odłącz złącze czujnika tensometrycznego.
Odłącz złącze czujnika filamentu.
Otwórz szeroko drzwiczki z wentylatorem (fan-door).
Wyciągnięcie ekstrudera (część 3)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 3)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 3)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 3)
Z drugiej strony ekstrudera odłącz złącze grzałki hotendu. Zatrzask bezpieczeństwa znajduje się z przodu złącza.
Odłącz złącze wentylatora radiatora.
Odłącz oba złącza termistora. Zatrzask bezpieczeństwa znajduje się po lewej stronie każdego z nich.
Poluzuj dwie śruby radełkowane mocujące zespół hotendu.
Wyciągnij przewody grzałki i termistora z rowka wewnątrz wózka X (X-carriage).
Wyciągnij zespół hotendu, pociągając go w dół.
Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów!
Wyciągnięcie ekstrudera (część 4)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 4)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 4)
Wyciągnięcie ekstrudera (część 4)
Odkręć dwie śruby M3x18 mocujące wentylator radiatora.
Wyciągnij wentylator radiatora.
Odkręć trzy śruby M3x10 mocujące radiator.
Przytrzymaj ekstruder ręką, aby nie spadł po odkręceniu śrub radiatora!
Ostrożnie wyciągnij zespół ekstrudera z drukarki. Upewnij się, że nie uszkodzisz żadnego z przewodów!
Demontaż ekstrudera (część 1)
Demontaż ekstrudera (część 1)
Demontaż ekstrudera (część 1)
Wykręć wkręt dociskowy M3x4T za pomocą krótkiej strony klucza Torx T6.
Wyciągnij termistor NTC z radiatora. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów.
Odkręć i wyciągnij dwie śruby radełkowane z boku.
Demontaż ekstrudera (część 2)
Demontaż ekstrudera (część 2)
Demontaż ekstrudera (część 2)
Demontaż ekstrudera (część 2)
Odkręć i wyciągnij dwie śruby M3x30 ze sprężynami.
Zdemontuj odchylaną blokadę docisku.
Wykręć śruby M3x25.
Istnieje kilka wersji Nextrudera. Wcześniejsze modele mają cztery śruby z przodu. Nowszy model ma trzy śruby.
Zdemontuj pokrywę przekładni [PG-case] - plastikową obudowę z przodu przekładni.
Demontaż ekstrudera (część 3)
Demontaż ekstrudera (część 3)
Demontaż ekstrudera (część 3)
Demontaż ekstrudera (część 3)
Jeżeli masz Nextruder z trzema śrubami, wykręć wkręt dociskowy M3x25.
Zdemontuj docisk.
Zdemontuj cały zespół przekładni: wydrukowaną przekładkę główną [main-plate], mosiężny pierścień przekładni [PG-ring] i koła zębate.
Oczyść wszystkie części przekładni z nadmiaru smaru i zanieczyszczeń.
Demontaż ekstrudera (część 4)
Demontaż ekstrudera (część 4)
Demontaż ekstrudera (część 4)
Demontaż ekstrudera (część 4)
Zlokalizuj metalową podkładkę, która powinna znajdować się między przekładnią a silnikiem. Może być przyklejona do przekładni.
Wcześniejsze wersje Nextrudera używały pomarańczowej podkładki zamiast metalowej.
Spójrz na ostatnią ilustrację dla odniesienia.
Załóż podkładkę z powrotem na wałek silnika, jeśli z niego spadła.
Zdejmij silnik ekstrudera z radiatora.
Demontaż ekstrudera (część 6)
Demontaż ekstrudera (część 6)
Demontaż ekstrudera (część 6)
ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ podczas wyjmowania czujnika filamentu. Czujnik filamentu zawiera drobne elementy (sprężyna, magnes, stalowa kulka), które mają tendencję do wypadania podczas wyjmowania czujnika.
Bardzo ostrożnie wyciągnij czujnik filamentu z radiatora za pomocą szczypiec spiczasnych.
Uważaj, aby nie zgubić małych części! Będziesz ich potrzebować później. Zachowaj je w bezpiecznym miejscu.
Montaż czujnika Halla
Montaż czujnika Halla
Umieść czujnik filamentu Halla w kieszeni o podobnym kształcie w radiatorze.
Przymocuj go za pomocą śruby M2.5x6rT. Dokręcaj ją bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić płytki elektroniki.
Montaż czujnika filamentu
Montaż czujnika filamentu
Montaż czujnika filamentu
Montaż czujnika filamentu
Umieść złożone mocowanie kulki w radiatorze. Upewnij się, że stalowa kulka jest bliżej boku radiatora.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację mocowania kulki. Na części znajduje się występ. Występ musi być skierowany w dół.
Wepchnij zespół do radiatora i upewnij się, że kulka znajduje się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią radiatora.
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Umieść radiator na silniku ekstrudera. Zwróć uwagę na orientację obu części.
Przewód silnika musi być skierowany "do góry".
Przewody radiatora muszą znajdować się po prawej stronie.
Zamocuj przekładkę (main-plate) na radiatorze. Zwróć uwagę na orientację części. Użyj wycięcia jako odniesienia.
Montaż przekładni planetarnej
Montaż przekładni planetarnej
Montaż przekładni planetarnej
Następujące instrukcje muszą być wykonane poprawnie i ostrożnie. Lepsze zrozumienie i udany montaż można osiągnąć, oglądając film dołączony do instrukcji: prusa.io/PG-assembly.
Po obejrzeniu filmu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.
Załóż adapter montażowy przekładni [PD-assembly-adapter] na zespół przekładni [PG-assembly]. Zwróć uwagę na kieszenie na koła zębate w adapterze.
Montaż pierścienia przekładni
Montaż pierścienia przekładni
Montaż pierścienia przekładni
Nie należy składać przekładni bez adaptera montażowego [PG-assembly-adapter]. Przyrząd ten ma na celu zapewnienie prawidłowego dopasowania kół zębatych.
Wsuń pierścień przekładni [PG-ring] na adapter.
Zwróć uwagę na fazę po jednej stronie zębów pierścienia przekładni [PG-ring]. Strona ta musi być skierowana w dół (w stronę zespołu przekładni).
Chwyć cały zespół jedną ręką, aby można go było obracać za pomocą pierścienia przekładni [PG-ring].
Drugą ręką nasuń pierścień przekładni [PG-ring] na zespół [PG-assembly] ruchem kołyskowym [przesuń pierścień przekładni [PG-ring] kilkakrotnie w lewo i w prawo] - wystarczy ćwierć obrotu.
Zatrzymaj się, gdy powierzchnie kół zębatych mniej-więcej zrównają się z powierzchnią pierścienia przekładni [PG-ring].
Montaż zespołu przekładni
Montaż zespołu przekładni
Montaż zespołu przekładni
Montaż zespołu przekładni
Wykonaj kolejne czynności bardzo ostrożnie.
Utrzymaj pozycję zespołu przekładni [PG-assembly] i nałóż ją na wałek silnika ekstrudera.
Bardzo delikatnie i swobodnie obracaj całą zmontowaną przekładnią (składa się na nią adapter montażowy, zespół przekładni i pierścień przekładni), aż opadnie, tak aby nie było szczeliny między zespołem a przekładką główną. Nie naciskaj na zespół.
Wyciągnij adapter montażowy [PG-assembly-adapter].
Kontrola montażu przekładni
Kontrola montażu przekładni
Kontrola montażu przekładni
Kontrola montażu przekładni
Nałóż adapter montażowy [PG-assembly-adapter] ponownie na zespół przekładni [PG-assembly], aby zweryfikować czy wszystkie części są prawidłowo osadzone.
Obróć adapter montażowy [PG-assembly-adapter]. Zespół przekładni musi obracać się z łatwością, bez używania dużej siły.
Wyciągnij adapter montażowy [PG-assembly-adapter]. Nie będzie on już potrzebny podczas montażu. Zalecamy zachowanie go jednak na potrzeby konserwacji.
Upewnij się, że zespół przekładni [PG-assembly] nie wystaje ponad pierścień przekładni [PG-ring]. Powinien on być umieszczony poniżej powierzchni pierścienia lub na tym samym poziomie.
Upewnij się, że szczelina między pierścieniem przekładni [PG-ring] a a przekładką główną [Main-plate] jest minimalna. W przypadku zaobserwowania znacznej szczeliny, należy zdemontować zespół przekładni i ustawić go ponownie.
Montaż docisku Nextrudera
Montaż docisku Nextrudera
Montaż docisku Nextrudera
Montaż docisku Nextrudera
Włóż zespół docisku między pierścień przekładni [PG-ring] i silnik ekstrudera. W głównej przekładce [Main-plate] znajduje się wycięcie na tulejkę dystansową. Wyrównaj tulejkę w docisku z otworem w pierścieniu przekładni [PG-ring].
Dokręć obie części wkrętem dociskowym M3x25. Nie dokręcaj wkręta zbyt mocno! Wystaje on z pierścienia przekładni [PG-ring] po dokręceniu.
Jeśli masz Nextruder z 4 śrubami, śrubę M3x25 wkręcisz później, zamiast wkręta dociskowego.
Nałóż niewielką ilość smaru Prusa Lubricant na wieniec zębaty pierścienia przekładni (PG-ring) i koła zębate zespołu przekładni (PG-assembly).
Wskazówka: nanieś niewielką ilość smaru na końcówkę opaski zaciskowej, a następnie rozprowadź smar na kołach zębatych.
Wytrzyj ręcznikiem papierowym nadmiar smaru z zewnętrznych powierzchni.
Zakrycie przekładni planetarnej
Zakrycie przekładni planetarnej
Zakrycie przekładni planetarnej
Zakrycie przekładni planetarnej
Weź pokrywę przekładni [PG-case] i upewnij się, że podkładka 13x24x2,5 (plastikowy pierścień) znajduje się już w części.
Kolor plastikowego pierścienia może się różnić. Właściwości są takie same.
Zakryj przekładnię planetarną i przymocuj pokrywę przekładni [PG-case] śrubami M3x25. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno!
Użyj trzech lub czterech śrub M3x25, w zależności od posiadanej wersji Nextrudera.
Montaż odchylanej blokady docisku
Montaż odchylanej blokady docisku
Montaż odchylanej blokady docisku
Montaż odchylanej blokady docisku
Nałóż sprężyny 15x5 na obie śruby M3x30.
Wsuń dwie śruby ze sprężynami przez otwory w występie na radiatorze. Wewnątrz nie ma gwintów.
Zamocuj zmontowaną odchylaną blokadę docisku [Idler-swivel] na śrubach. Sprawdź prawidłową orientację nakrętki docisku [Idler-nut]. Strona z oznaczeniem wersji musi być widoczna. Spójrz na ilustrację.
Dokręć obie śruby. Zatrzymaj dokręcanie, gdy tylko końcówki śrub zrównają się z powierzchnią nakrętki docisku.
Montaż radiatora
Montaż radiatora
Montaż radiatora
Umieść termistor NTC w otworze w radiatorze od strony silnika ekstrudera.
Przymocuj go za pomocą wkręta dociskowego M3x4T. Wkręć go do końca. Dokręć delikatnie, ale mocno, trzymając krótszą stronę klucza Torx T6 dwoma palcami. Użycie większej siły może spowodować trwałe uszkodzenie gwintu.
Umieść dwie śruby radełkowane w radiatorze. Nie dokręcaj ich całkowicie. Na razie wystarczą dwa obroty.
Przymocowanie ekstrudera
Przymocowanie ekstrudera
Przymocowanie ekstrudera
Umieść Nextruder na tulejach dystansowych wózka osi X (X-carriage).
Upewnij się, że przewód termistora radiatora nie został przyciśnięty. Powinien on być poprowadzony przez dedykowany kanał w wózku osi X.
Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest przyciśnięty za ekstruderem.
Wyrównaj otwory radiatora z tulejkami dystansowymi na wózku osi X (X-carriage) i połącz obie części za pomocą trzech śrub M3x10. Zacznij od środkowej śruby.
Organizacja przewodów ekstrudera (część 1)
Organizacja przewodów ekstrudera (część 1)
Organizacja przewodów ekstrudera (część 1)
Organizacja przewodów ekstrudera (część 1)
Podłącz złącze czujnika tensometrycznego do płytki Loveboard.
Podłącz złącze czujnika filamentu do płytki Loveboard.
Podłącz złącze silnika ekstrudera do płytki Loveboard.
Podłącz złącze termistora radiatora do płytki Loveboard.

Z dwóch podobnych złączy, to idzie do gniazda po prawej stronie.
Ostrożnie wsuń przewód termistora radiatora w rowek w wózku osi X.
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Przyłóż wentylator radiatora do zespołu ekstrudera. Upewnij się, że przewód jest skierowany w lewo.
Na wentylatorze hotendu znajduje się naklejka, która musi być umieszczona do wewnątrz - niewidoczna.
Przymocuj wentylator za pomocą dwóch śrub M3x18.
Podłącz złącze wentylatora radiatora do płytki Loveboard.

Z dwóch podobnych złączy, wentylator radiatora należy podłączyć do dolnego gniazda.
Ostrożnie wsuń również przewód wentylatora w rowek w wózku osi X.
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Upewnij się, że śruby radełkowane z boku radiatora są poluzowane.
Umieść zespół hotendu w radiatorze od dołu.

Dociśnij go do samej góry.
Upewnij się, że hotend jest dociśnięty do końca.
Upewnij się, że część hotendu z przewodami jest skierowana do tyłu drukarki, jak na ilustracji.
Po prawidłowym ustawieniu zespołu hotendu przytrzymaj go na miejscu i dokręć całkowicie dwie śruby radełkowane.
Organizacja przewodów hotendu
Organizacja przewodów hotendu
Organizacja przewodów hotendu
Organizacja przewodów hotendu
Podłącz złącze termistora hotendu do płytki Loveboard.

Termistor hotendu / dyszy podłącza się do lewego gniazda z dwóch podobnych złączy.
Wsuń przewód w rowek w wózku osi X.
Podłącz złącze grzałki hotendu do płytki Loveboard.
Na koniec wsuń przewód w rowek w wózku osi X.
Żaden przewód nie powinien wystawać z rowka. W przeciwnym razie wentylator wydruku nie będzie w stanie zamknąć się do pozycji roboczej i może nie działać prawidłowo.
Ponownie sprawdź, czy śruby radełkowane są dokręcone.
LoveBoard: kontrola okablowania
LoveBoard: kontrola okablowania
LoveBoard: kontrola okablowania
LoveBoard: kontrola okablowania
Przed przykryciem elektroniki sprawdź podłączenie wszystkich przewodów. Kliknij podgląd w wysokiej rozdzielczości w lewym górnym rogu.
Zamknij mechanizm docisku przed przejściem do następnego kroku, jeśli jeszcze jest otwarty. Użyj następującej sekwencji:
Zbliż docisk do ekstrudera
Zamknij odchylaną blokadę docisku [Idler-swivel] i zablokuj ją na złożonej dźwigni docisku.
Zakrycie płytki LoveBoard: boczna pokrywa
Zakrycie płytki LoveBoard: boczna pokrywa
Zakrycie płytki LoveBoard: boczna pokrywa
Zegnij i ułóż przewody po prawej stronie ekstrudera, jak na ilustracji.
Zakryj przewody prawą pokrywą płytki LoveBoard (LoveBoard-cover-right).
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Przymocuj ją śrubą M3x10.
Upewnij się, że prawa pokrywa płytki LoveBoard (LoveBoard-cover-right) ściśle przylega do prawej strony ekstrudera. W przeciwnym razie może to spowodować niepowodzenie testu osi X podczas Selftestu, ponieważ uniemożliwi to wózkowi osi X przesuwanie się w prawo.
Zakrycie płytki LoveBoard: górna pokrywa
Zakrycie płytki LoveBoard: górna pokrywa
Zakrycie płytki LoveBoard: górna pokrywa
Zakrycie płytki LoveBoard: górna pokrywa
Dociśnij wszystkie przewody do ekstrudera, aby zrobić wokół nich więcej miejsca. Spójrz na ilustrację.
Nasuń pokrywę płytki Loveboard (Loveboard-cover) na ekstruder, następnie wciśnij ją do końca. Osłona musi wsuwać się za tylną pokrywę wózka osi X.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Upewnij się, że dwie plastikowe pokrywy idealnie do siebie pasują.
Zakończenie
Zakończenie
Zakończenie
Zdejmij ochronną tkaninę ze stołu.
Połóż arkusz druku na stole grzewczym.
Podłącz drukarkę do zasilania i włącz ją.
Asystent: uruchomienie Selftestu
Asystent: uruchomienie Selftestu

Przejdź do menu Sterowanie > Kalibracje i testy i uruchom wszystkie kalibracje, zaczynając od pierwszej.

Kreator przetestuje wszystkie ważne komponenty drukarki. Cały proces zajmuje kilka minut. Niektóre części kreatora wymagają bezpośredniej interakcji użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: podczas testowania osi upewnij się, że w drukarce nie ma niczego, co utrudnia ich ruch.
UWAGA: nie dotykaj drukarki w trakcie pracy kreatora, chyba że pojawi się odpowiedni monit! Niektóre części drukarki mogą być GORĄCE i mogą poruszać się z dużą prędkością.
Kreator rozpoczyna się od sprawdzenia wentylatorów, wyrównania osi Z oraz testu osi X i Y. Testy te są w pełni automatyczne.
Asystent: test tensometru
Asystent: test tensometru
Asystent: test tensometru
Asystent: test tensometru
W kolejnym kroku kreatora pojawi się monit o dotknięcie dyszy w celu przetestowania i skalibrowania czujnika tensometrycznego. Podczas tej procedury części drukarki nie są podgrzewane, można je dotykać. Kliknij przycisk Kontynuuj.
Nie dotykaj jeszcze dyszy, poczekaj aż zostanie wyświetlony komunikat: Dotknij dyszę TERAZ.
Dotknij dyszy z dołu. Jeśli czujnik tensometryczny nie wykryje wystarczająco silnego dotyku, zostanie wyświetlony monit o powtórzenie tego etapu. Jeśli natomiast test się powiedzie, zobaczysz Test tensometru OK.
Asystent: osiowanie przekładni
Asystent: osiowanie przekładni
Asystent: osiowanie przekładni
Asystent: osiowanie przekładni
Po przejściu do części Osiowanie przekładni wybierz Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Odblokuj obrotowe zabezpieczenie docisku, następnie podnieś do góry drzwi docisku.
Poluzuj trzy śruby z przodu przekładni o 1,5 obrotu.
Drukarka wykona automatyczne osiowanie przekładni. Proces ten nie jest widoczny z zewnątrz.
Po wyświetleniu monitu dokręć trzy śruby w sposób wskazany na ekranie.
Asystent: kalibracja czujnika filamentu
Asystent: kalibracja czujnika filamentu
Asystent: kalibracja czujnika filamentu
Podczas kalibracji czujnika filamentu potrzebny będzie krótki kawałek filamentu. Przygotuj filament i wybierz opcję Kontynuuj. Przed rozpoczęciem procesu kalibracji wewnątrz ekstrudera nie powinien znajdować się filament.
Przed rozpoczęciem procesu kalibracji wewnątrz ekstrudera nie powinien znajdować się filament.
Po wyświetleniu monitu włóż końcówkę filamentu w otwór w górnej części ekstrudera.
Wyciągnij filament po zakończeniu kalibracji.
Koniec pracy Asystenta
Koniec pracy Asystenta
Drukarka jest teraz w pełni skalibrowana. Możesz kontynuować korzystanie z niej w normalny sposób.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt