PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić płytkę xLCD (MK4/MK3.9/MK3.5)

Jak wymienić płytkę xLCD (MK4/MK3.9/MK3.5)

Jak wymienić płytkę xLCD (MK4/MK3.9/MK3.5)
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Jak wymienić płytkę xLCD (MK4/MK3.9/MK3.5)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
18
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany ekranu xLCD w Original Prusa MK4, MK3.9 i MK3.5.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Jeśli używasz MK4, konieczne jest określenie, którą wersję xLCD posiadasz, zanim zaczniesz. Zobacz następny krok, aby uzyskać więcej informacji.
MK4: wersje xLCD (część 1)
MK4: wersje xLCD (część 1)
MK4: wersje xLCD (część 1)
Ten krok dotyczy tylko użytkowników MK4. Jeśli używasz MK3.5 lub MK3.9, przejdź do kroku przygotowania.
Wersję xLCD można rozpoznać po lokalizacji złącza uziemiającego (PE / FE) z tyłu płytki xLCD:

Nowsza wersja A - złącze uziemienia znajduje się w lewym górnym otworze.

(numer wersji 26, 27 i wyższy)

Starsza wersja B - punkt uziemienia (oznaczony PE) znajduje się w prawym dolnym otworze.

(wersja 0.12.2, 0.12.3 itp.)
Numery wersji są nadrukowane na płytce PCB.
MK4: wersje xLCD (część 2)
MK4: wersje xLCD (część 2)
MK4: wersje xLCD (część 2)
Uwaga: nie ma różnicy funkcjonalnej między płytkami xLCD. Jedyną różnicą jest położenie punktu montażowego złącza PE i kompatybilność części drukowanych.
Jeśli drukarka jest wyposażona w nowszą wersję A, możesz wymienić tylko samą płytkę xLCD.
xLCD w wersji A jest dostępny w naszym sklepie internetowym.
Jeśli drukarka jest wyposażona w starszą wersję B, konieczna jest również wymiana plastikowych części wraz z samym wyświetlaczem xLCD.

Zalecamy zamówienie zestawu xLCD - printed parts & fasteners z naszego sklepu internetowego.

Części do druku są dostępne również na Printables.com.
Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie
Rozładuj filament z drukarki i zdejmij uchwyt szpuli.
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm (zalecany z końcówką kulkową)
Klucz T10 (w zależności od elementów złącznych używanych w danej wersji xLCD)
Jeśli modernizujesz plastikowe części w swojej MK4 do nowszej wersji, możesz opcjonalnie potrzebować tych narzędzi do wyciągnięcia nakrętek M3nS:
Klucz imbusowy 1,5mm (opcjonalnie, do wyciągnięcia nakrętek M3nS)
Szczypce spiczaste
Demontaż ekranu xLCD
Demontaż ekranu xLCD
Demontaż ekranu xLCD
Demontaż ekranu xLCD
Spójrz od góry. Wykręć cztery śruby M3x10 mocujące zespół xLCD.
Odłącz złącze Faston.
Zwróć uwagę, że położenie złącza może się różnić w zależności od posiadanej wersji xLCD.
Odłącz przewód xLCD.
Demontaż xLCD (część 1)
Demontaż xLCD (część 1)
Demontaż xLCD (część 1)
Zdejmij pokrętło xLCD, pociągając je do góry.
Wykręć śruby M3x8 mocujące lewy wspornik xLCD [xLCD-support-left].

Mogą to być dwie lub trzy śruby, w zależności od posiadanej wersji xLCD.

Może być konieczne użycie klucza imbusowego 2,5 mm lub klucza T10, w zależności od elementów złącznych używanych w danej wersji.
Zdejmij lewy wspornik xLCD [xLCD-support-left].
W wersji B pod plastikową częścią znajduje się złącze Faston. Odłącz je.
Demontaż xLCD (część 2)
Demontaż xLCD (część 2)
Demontaż xLCD (część 2)
Demontaż xLCD (część 2)
Wykręć wskazaną śrubę M3x8.
W wersji A złącze Faston jest mocowane śrubą. Wykręć ją.
Wykręć śrubę M3x8 mocującą lewy wspornik xLCD [xLCD-support-left].
Zdejmij xLCD wraz z prawym wspornikiem [xLCD-support-right], podnosząc je do góry.
Zdejmij prawy wspornik xLCD [xLCD-support-right].
Przygotowanie części (część 1)
Przygotowanie części (część 1)
Do kolejnych etapów przygotuj:
xLCD (1x) w wersji A
Zdejmij folię ochronną z ekranu xLCD.
xLCD-cover [pokrywa xLCD] (1x) kompatybilna z wersją A
xLCD-support-left [lewy wspornik xLCD] (1x) kompatybilny z wersją A
xLCD-support-right [prawy wspornik xLCD] (1x) kompatybilny z wersją A
xReflector sticker set [zestaw naklejek odbłyskowych xReflector] (1x) z pakietu części zamiennych dołączonego do drukarki
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
Przygotowanie części (część 2)
Przygotowanie części (część 2)
Śruba M3x8 (4x) Wykręcone wcześniej lub te z zestawu "xLCD - printed parts & fasteners"
Nakrętka M3nS (4x) Potrzebne tylko w przypadku modernizacji z wersji B do wersji A. Użyj tych z pakietu części zamiennych dołączonego do drukarki.
Złącze Faston 6,3x0,8 (1x) odłączone wcześniej
Montaż xLCD (modernizacja wersji)
Montaż xLCD (modernizacja wersji)
Montaż xLCD (modernizacja wersji)
Montaż xLCD (modernizacja wersji)
Ten krok ma zastosowanie tylko w przypadku modernizacji xLCD z wersji B do wersji A.
Wsuń po dwie nakrętki M3nS do lewego i prawego wspornika xLCD [xLCD-support-left i xLCD-support-right].
Odklej folię ochronną od paska xReflector i przyłóż pasek do zaznaczonego obszaru po wewnętrznej stronie nowej obudowy xLCD.
Wciśnij pasek xReflector do rynienki, aby przylegał do obudowy xLCD.
Montaż prawego wspornika xLCD
Montaż prawego wspornika xLCD
Montaż prawego wspornika xLCD
Montaż prawego wspornika xLCD
Umieść prawy wspornik xLCD [xLCD-support-right] po stronie gniazda USB na płytce xLCD. Zauważ, że w części drukowanej znajduje się mały haczyk, obejmujący krawędź płytki.
Wyrównaj otwór w plastikowej części z otworem w płytce xLCD.
Umieść xLCD z zaczepionym prawym wspornikiem xLCD [xLCD-support-right] w obudowie xLCD [xLCD-cover]. Zwróć uwagę na wgłębienie na prawy wspornik xLCD w obudowie xLCD. Wspornik musi idealnie pasować do wgłębienia.
Upewnij się, że haczyk na prawym wsporniku xLCD [xLCD-support-right] cały czas obejmuje krawędź płytki xLCD. W przeciwnym razie nie będzie można go później przymocować.
Montaż złącza Faston
Montaż złącza Faston
Montaż złącza Faston
Montaż złącza Faston
Przymocuj prawy wspornik xLCD [xLCD-support-right] i płytkę xLCD za pomocą śruby M3x8.
Ustaw złącze PE Faston na lewym górnym otworze płytki xLCD.
Ustaw złącze PE Faston zgodnie z ilustracją. Wygięta część musi być skierowana w przeciwną stronę od wspornika xLCD.
Przytrzymaj złącze PE Faston na miejscu i przymocuj za pomocą śruby M3x8.
Montaż lewego wspornika xLCD
Montaż lewego wspornika xLCD
Montaż lewego wspornika xLCD
Wsuń lewy wspornik xLCD [xLCD-support-left] na płytkę xLCD i wyrównaj go z dwoma otworami w płytce.
Przykręć części do siebie dwoma śrubami M3x8.
Podłączenie przewodów
Podłączenie przewodów
Podłączenie przewodów
Podłącz przewód xLCD do płytki xLCD. Zwróć uwagę na zatrzask zabezpieczający na złączu przewodu xLCD. Musi on być wpięty po stronie gniazda xLCD oznaczonej trójkątem na płytce.
Upewnij się, że przewód xLCD jest podłączony w takiej samej orientacji, jak na ilustracji. W przeciwnym razie wyświetlacz nie będzie działał.
Wsuń złącze przewodu PE do końca na złącze Faston.
Montaż pokrętła
Montaż pokrętła
Montaż pokrętła
Zamocuj i wciśnij pokrętło xLCD na trzpień enkodera xLCD.
Zwróć uwagę, że na trzpieniu enkodera znajduje się płaska część. Po wewnętrznej stronie pokrętła znajduje się spłaszczenie, które należy ustawić w jednej linii z płaską częścią, aby prawidłowo osadzić pokrętło.
Przymocowanie xLCD
Przymocowanie xLCD
Przymocowanie xLCD

Przymocuj zespół xLCD do płyty przedniej. Śruby powinny pasować do odpowiednich otworów w zespole xLCD.

Poprowadź przewody xLCD i PE pod przednią płytą do wnętrza ramy.
Dokręć wszystkie cztery śruby.
Koniec
Koniec
Gratulacje, gotowe!
Włącz drukarkę i przetestuj działanie xLCD.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt