PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Składanie Twojej MINI

Składanie Twojej MINI

Składanie Twojej MINI
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 7 months ago
Składanie Twojej MINI
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
40
 Dostępne języki
ENCSESDEITFRJA

Krok 1 Różne wersje sprzętowe

Różne wersje sprzętowe
Różne wersje sprzętowe
Różne wersje sprzętowe
Zespół osi XZ ma kilka wersji. Spójrz na ilustracje, aby wybrać odpowiednią procedurę montażu:
Zespół osi XZ ma otwór z lewej strony - kontynuuj z tą instrukcją.
Zespół osi XZ ma otwór z prawej strony - przejdź do instrukcji Składanie Twojej MINI+

Krok 3 Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone

Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone
Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone
Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone
Do tej instrukcji przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm (1x)
Mini paczka misiów Haribo (1x)
Do montażu potrzebny jest tylko jeden klucz imbusowy. Innych narzędzi będziesz potrzebować do konserwacji drukarki - w dołączonym "Podręczniku" znajdziesz więcej informacji.
Nie ma potrzeby zaciskania przewodów ani lutowania.
Nie otwieraj jeszcze paczki z misiami Haribo i ukryj ją! Niepilnowane żelki mają tendencję do znikania w niewyjaśnionych okolicznościach.

Krok 4 Użyj etykiet jako odniesienia

Użyj etykiet jako odniesienia
Użyj etykiet jako odniesienia
Użyj etykiet jako odniesienia
Większość etykiet ma skalę 1:1 - możesz wykorzystać je do identyfikacji części :-)
Dla najczęściej używanych śrub, nakrętek i rurek PTFE możesz użyć dołączonego arkusza, który z drugiej strony zawiera naszą ściągawkę (Prusa Cheatsheet).
Arkusz Prusa CheatSheet jest dostępny na naszej stronie. Wydrukuj go w skali 100% - nie zmieniaj skalowania, inaczej nie zadziała.

Krok 5 Jesteśmy tu dla Ciebie!

Jesteśmy tu dla Ciebie!
Jesteśmy tu dla Ciebie!
Jesteśmy tu dla Ciebie!
Problemy z instrukcją, brakuje śrubek lub część drukowana jest pęknięta? Powiedz nam o tym!
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
W instrukcji online możesz komentować poszczególne etapy.
Przez nasz Live Chat czynny 24/7 na shop.prusa3d.com
Przez e-mail [email protected]

Krok 6 Przygotowanie części osi XYZ

Przygotowanie części osi XYZ
Przygotowanie części osi XYZ
Przygotowanie części osi XYZ
Do kolejnych etapów przygotuj:
Montaż osi XZ
Śruba M3x40 (1x)
Śruba M3x20 (1x)
Śruba M3x12 (1x)
Zauważ, że w paczce jest również druga śruba M3x12 - użyjemy jej później.
Niektóre wczesne egzemplarze były dostarczane z osią Z ustawioną w dolnym zakresie. Na niektórych kolejnych etapach instrukcji będzie konieczne ręczne podniesienie osi.
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji

Krok 7 Przygotowanie części osi XYZ

Przygotowanie części osi XYZ
Przygotowanie części osi XYZ
Przygotowanie części osi XYZ
Przygotowanie części osi XYZ
Do kolejnych etapów przygotuj:
Montaż osi Y
Podkładka piankowa lub arkusz podkładek piankowych (1x)
Niektóre wczesne wersje miały w zestawie okrągłe podkładki piankowe. Nowsze wersje wysyłamy z całym arkuszem pianki z wyciętymi pojedynczymi podkładkami, które należy wypchnąć. Procedura montażu jest taka sama w obydwu przypadkach.
Jeśli na stole Twojej MINI znajduje się płyta stalowa, to zdejmij ją, aby uniknąć ewentualnego porysowania podczas montażu.

Krok 8 Podkładki piankowe - przygotowanie

Podkładki piankowe - przygotowanie
Podkładki piankowe - przygotowanie
Podkładki piankowe - przygotowanie
Jak wspomnieliśmy, paczka z Twoją drukarką może mieć w zestawie pojedyncze, okrągłe podkładki piankowe. Jeśli tak jest, pomiń kolejny krok.
Ostrożnie wypchnij podkładki piankowe z arkusza.
W kolejnych etapach użyjemy pięciu podkładek.
Zachowaj szóstą podkładkę jako zapasową.

Krok 9 Montaż podkładek piankowych

Montaż podkładek piankowych
Montaż podkładek piankowych
Montaż podkładek piankowych
Montaż podkładek piankowych
Jeśli Twoja paczka zawiera tylko okrągłe podkładki piankowe, to skup się na osi Y.
Odklej folię zabezpieczającą z podkładek.
Połóż oś XZ ostrożnie na boku i przyklej pierwszą podkładkę piankową w zagłębieniu na spodniej stronie obudowy elektroniki.
Obróć oś Y podgrzewanym stołem do dołu. Połóż go na czymś miękkim (np. na tkaninie), aby uniknąć zarysowań.
Przyklej cztery podkładki piankowe do ramy, zgodnie z ilustracją. Zwróć uwagę na obrócenie ich we właściwym kierunku.

Krok 10 Otwarcie obudowy elektroniki

Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Upewnij się, że oś Z jest w górnym zakresie. Jeśli nie, przesuń ją obracając ręcznie śrubę trapezową.
Odkręć i wyciągnij śrubę M3 z obudowy elektroniki.
Zdejmij wydrukowaną osłonę przewodów.
Podnieś odrobinę pokrywę elektroniki. Przed ściągnięciem jej całkowicie, przesuń ją w stronę pionowego profilu aluminiowego, aby wyciągnąć zakładki ze szczelin (w starszej wersji zamiast szczelin są otwory).
Zostaw obudowę otwartą - w trakcie montażu będziemy musieli podłączyć kilka przewodów.

Krok 11 Podłączenie przewodu LCD

Podłączenie przewodu LCD
Podłączenie przewodu LCD
Podłączenie przewodu LCD
Podłączenie przewodu LCD
Do tego etapu przygotuj przewód wstążkowy ekranu LCD (szary, płaski)
Przepchnij przewód LCD przez otwór w ściance obudowy elektroniki.
Upewnij się, że "ząbek" wtyczki jest skierowany ku górze.
Upewnij się, że zagięcie przewodu wstążkowego jest skierowane ku górze.
Podłącz złącze przewodu LCD do płyty. Zwróć uwagę na orientację wtyczki - w gnieździe z jednej strony jest wcięcie (spójrz na strzałkę).

Krok 12 Zabezpieczenie przewodu LCD

Zabezpieczenie przewodu LCD
Zabezpieczenie przewodu LCD
Zabezpieczenie przewodu LCD
UWAGA: od tego momentu zachowaj ostrożność przy posługiwaniu się zespołem osi XZ. Przewód ekranu LCD jest skierowany w dół i może zostać uszkodzony.
Aby zabezpieczyć przewód, podążaj za kolejnymi instrukcjami. Nie próbuj ułożyć go w inny sposób, ponieważ mogłoby to skomplikować dalszy montaż.
Ostrożnie połóż oś XZ na boku (spójrz na ilustrację) i zacznij zawijać przewód wokół obudowy. Nie naciągaj go.
Teraz obróć zespół XZ z powrotem, aby mieć dostęp do obudowy z góry i ostrożnie ułóż w niej przewód. Weź pod uwagę, że to rozwiązanie tymczasowe.

Krok 13 Montaż osi Y oraz XZ ze sobą

Montaż osi Y oraz XZ ze sobą
Montaż osi Y oraz XZ ze sobą
Montaż osi Y oraz XZ ze sobą
WAŻNE: uważnie przeczytaj najbliższe instrukcje. Musisz dokładnie ustawić trzy wpusty rowkowe M3nE w osi Y, zgodnie z otworami w zmontowanym zespole osi XZ!
W sumie są trzy wpusty rowkowe M3nE w profilu aluminiowym:
Pierwszy (najdłuższy) po prawej stronie, będzie użyty do skręcenia części ze sobą śrubą M3x40.
Drugi (pod względem długości) również zostanie użyty do skręcenia komponentów ze sobą, ale śrubą M3x20.
Trzeci jest umieszczony w górnym rowku profilu (nie jest widoczny na ilustracji). Instrukcje dla niego znajdują się w późniejszych etapach.
Druga ilustracja pokazuje wewnętrzną stronę zespołu osi XZ, która będzie przylegać bezpośrednio do profilu aluminiowego dzięki wpustom rowkowym M3nE. Upewnij się, że pierwszy wpust mieści się w przygotowanym gnieździe.

Krok 14 Łączenie części - etap 1

Łączenie części - etap 1
Łączenie części - etap 1
Łączenie części - etap 1
Łączenie części - etap 1
Najpierw przygotujmy oś Y.
Przesuń stół do końca w prawo.
Przesuń prawy wpust rowkowy M3nE w okolice środka profilu, ale upewnij się, że nie jest ukryty pod stołem.
Dociśnij ostrożnie części do siebie, starając się "wkliknąć" środkowy wpust rowkowy M3nE w gniazdo.
Użyj śruby M3x40, aby przykręcić części do siebie. Jeśli śruba nie dociera do gwintu nakrętki, to poruszaj śrubą w środku części drukowanej. NIE DOKRĘCAJ jej do końca na tym etapie!

Krok 15 Łączenie części - etap 2

Łączenie części - etap 2
Łączenie części - etap 2
Łączenie części - etap 2
Weź drugi wpust rowkowy M3nE znajdujący się po lewej stronie i przesuń go w prawo - użyj klucza imbusowego, aby ostrożnie dopchnąć go do końca. Zatrzyma na specjalnym ząbku, który pomoże Ci wyrównać go ze śrubą.
Weź śrubę M3x20 i ponownie, jak poprzednio, dokręć ją lekko, jednak upewnij się, że złapała gwint wpustu. NIE DOKRĘCAJ śruby do końca na tym etapie!

Krok 16 Łączenie części - etap 3

Łączenie części - etap 3
Łączenie części - etap 3
Łączenie części - etap 3
Teraz przejdźmy do wpustu rowkowego M3nE w górnym rowku profilu. Przesuń go pod stalowy wspornik.
Upewnij się, że otwór w nakrętce pokrywa się z otworem we wsporniku. Użyj klucza imbusowego, aby wyrównać części ze sobą.
Przykręć części do siebie przy pomocy śruby M3x12, ale dokręć ją tylko lekko. NIE DOKRĘCAJ śruby do końca na tym etapie!

Krok 17 Ustawienie zespołu osi XZ

Ustawienie zespołu osi XZ
Ustawienie zespołu osi XZ
Ustawienie zespołu osi XZ
Na tym etapie będzie konieczne przesunięcie całej osi XZ. Unikaj przesuwania jej po profilu aluminiowym, zamiast tego, unieś ją delikatnie, aby zapobiec jego porysowaniu.
Obróć drukarkę tyłem do siebie i przesuń stół do przodu (od siebie).
Przytrzymaj oś Y.
Przesuń zespół osi XZ do tyłu.
Ogranicznik pozwoli ustawić części w odpowiedniej pozycji względem siebie.

Krok 18 Dokręcenie osi do siebie

Dokręcenie osi do siebie
Dokręcenie osi do siebie
Dokręcenie osi do siebie
Po prawidłowym ustawieniu części dokręć wszystkie śruby w następującej kolejności:
Pierwsza - M3x12 na górze.
Druga - M3x40 z boku.
Trzecia - M3x20 z boku.

Krok 19 Czas na Haribo!

Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Ułóż misie we wzór zgodny z ilustracją.
W Twojej paczce może znajdować się mniej żelków. W takim przypadku udaj się natychmiast do najbliższego sklepu ze słodyczami! Prawidłowe dawkowanie jest absolutnie kluczowe!!!
Zjedz górny rząd i zostaw resztę na kolejne etapy.
Powiedziałem wyraźnie - zostaw resztę!

Krok 20 Przygotowanie części ekranu LCD

Przygotowanie części ekranu LCD
Przygotowanie części ekranu LCD
Przygotowanie części ekranu LCD
Przygotowanie części ekranu LCD
Do kolejnych etapów przygotuj:
Wyświetlacz LCD
Istnieją dwie wersje obudowy LCD i każda z nich wymaga śrub innej długości.
Nowa wersja: obudowa LCD ma sześciokątne uwypuklenie z boku. Przygotuj i użyj śruby M3x20.
Poprzednia wersja: obudowa LCD ma okrągłe uwypuklenie z boku. Przygotuj i użyj śruby M3x12.
Jeśli nie masz śruby M3x12 w woreczku, użyj jednej z woreczka zapasowego (Spare).
Na powierzchni ekranu znajduje się folia ochronna - zostaw ją do końca montażu, aby zapobiec ewentualnemu porysowaniu.

Krok 21 Montaż ekranu LCD

Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Montaż ekranu LCD
Najpierw ostrożnie połóż drukarkę na boku. Spójrz na ilustrację.
Umieść moduł LCD w uchwycie. Obudowa ekranu ma wypustkę pasującą do zagłębienia w uchwycie.
Masz możliwość ustawienia ekranu LCD w różnych pozycjach. Możesz przestawić go teraz lub później.
Użyj śruby M3x20 (lub M3x12 w poprzedniej wersji) do złączenia części ze sobą.

Krok 22 Podłączenie ekranu LCD

Podłączenie ekranu LCD
Podłączenie ekranu LCD
Podłączenie ekranu LCD
Podłączenie ekranu LCD
Ostrożnie wyciągnij wolny koniec przewodu LCD z obudowy elektroniki i podłącz do gniazda na płytce ekranu LCD. Zwróć uwagę na ząbek i wcięcie, które ustalają odpowiedni kierunek podłączenia.
Podłącz wtyczkę do gniazda i upewnij się, że jest wpięta do końca.
Ostrożnie upchnij przewód w rowku profilu aluminiowego. Zostaw trochę luzu przy ekranie, aby móc go później swobodnie ustawiać.
Pro tip: aby ułatwić sobie umieszczenie przewodu w profilu, zegnij go ostrożnie na pół wzdłuż.

Krok 23 Podłączenie przewodów osi Y

Podłączenie przewodów osi Y
Podłączenie przewodów osi Y
Podłączenie przewodów osi Y
Podłączenie przewodów osi Y
Postaw drukarkę z powrotem na stopach.
Przesuń stół w przód do skraju osi.
Odnajdź przewód silnika osi Y w profilu i wyciągnij go.
Zdejmij gumkę z przewodu i poprowadź przewód pod tylną płytą (y-plate-rear).
Obróć drukarkę tyłem do siebie.

Krok 24 Podłączenie silnika osi Y

Podłączenie silnika osi Y
Podłączenie silnika osi Y
Podłączenie silnika osi Y
Podłączenie silnika osi Y
Weź przewód silnika (oznaczony etykietą Y) i przepchnij przez otwór.
Podłącz złącze do odpowiedniego gniazda. Szczegóły znajdziesz na ilustracji.
Ułóż większość przewodu przy prawej ściance obudowy elektroniki.

Krok 25 Podłączenie termistora oraz grzałki stołu

Podłączenie termistora oraz grzałki stołu
Podłączenie termistora oraz grzałki stołu
Podłączenie termistora oraz grzałki stołu
Podłączenie termistora oraz grzałki stołu
Weź wiązkę przewodów podgrzewanego stołu i poprowadź do obudowy elektroniki od góry - nie ma dla nich specjalnego otworu. Podłącz przewody do płyty:
Termistor (H)
Grzałka stołu
Ostrożnie ułóż przewody w obudowie tak, aby owijki znajdowały się w okolicach lewego, dalszego narożnika, gdzie większość przewodów będzie wchodzić do obudowy.

Krok 27 Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)

Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalny)
Wsuń rurkę PTFE w czujnik filamentu. Spójrz na ilustrację, aby ustawić go w odpowiednim kierunku.
Sprawdź pozycję rurki PTFE we wcięciu:
Nieprawidłowy montaż: rurka PTFE nie jest odpowiednio zagnieżdżona w czujniku filamentu. Będzie on działać nieprawidłowo.
Prawidłowy montaż: rurka PTFE jest w odpowiedniej pozycji.
Teraz dokręć śrubę z wyczuciem, aby zablokować rurkę PTFE wewnątrz czujnika.
Weź kawałek filamentu i wsuń w czujnik, aby upewnić się, że rurka nie jest zdeformowana. Jeśli czujesz zwiększony opór, to poluzuj śrubę.

Krok 29 Montaż pokrywy elektroniki

Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Przed założeniem pokrywy, upewnij się, że nakrętka kwadratowa jest na swoim miejscu. Nie dopuść do wypadnięcia nakrętki z gniazda! Mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie elektroniki.
Umieść pokrywę z powrotem na miejscu i upewnij się, że zakładki są prawidłowo osadzone w szczelinach. Uwaga: w poprzedniej wersji zamiast szczelin były otwory, ale procedura montażu jest taka sama.
Nałóż drugą pokrywę i ułóż przewody:
Wiązka ekstrudera: upewnij się, że owijka tekstylna jest częściowo schowana. Przewody muszą wychodzić w kierunku tyłu drukarki.
Wiązka podgrzewanego stołu: upewnij się, że odcinek owijki tekstylnej sięga do wewnątrz obudowy elektroniki.
Przewód czujnika filamentu (opcjonalnie): upewnij się, że odcinek owijki tekstylnej sięga do wewnątrz obudowy elektroniki.
Teraz dokręć drugą pokrywkę. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest ściśnięty pomiędzy częściami.

Krok 30 Czas na Haribo!

Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Uff! Tym sposobem kończymy podłączanie i układanie przewodów.
Zrób sobie krótką przerwę i zjedz drugi rząd żelków.

Krok 31 Stojak na szpulę: przygotowanie części

Stojak na szpulę: przygotowanie części
Stojak na szpulę: przygotowanie części
Stojak na szpulę: przygotowanie części
Stojak na szpulę: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
MINI base spool holder (podstawa stojaka na szpulę) (4x)
MINI rail spool holder (szyna stojaka na szpulę) (2x)
Śruba M3x12 (4x)
Śruba M3x8 (4x)
Nakrętka M3n (4x)
Łożysko 608Z (4x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji

Krok 33 Montaż podstaw stojaka na szpulę

Montaż podstaw stojaka na szpulę
Montaż podstaw stojaka na szpulę
Montaż podstaw stojaka na szpulę
Montaż podstaw stojaka na szpulę
Weź dwie podstawy (BASE) i umieść w nich nakrętki M4n - spójrz na ilustrację. Jeśli nie możesz umieścić którejś w gnieździe, użyj techniki wciągania nakrętki (wkręć śrubę z drugiej strony, aby przyciągnąć nakrętkę do dna gniazda).
Obróć jedną podstawę i wciśnij łożyska na kołeczki.
Nałóż drugą podstawę na łożyska.
Wsuń śruby M3x12 od góry i dokręć je. Obróć zmontowaną podstawę i wkręć śrubę również z drugiej strony.
Upewnij się, że obydwa łożyska mogą obracać się bez przeszkód. Jeśli nie, poluzuj śruby odrobinę.
Powtórz to dla drugiej podstawy.

Krok 34 Montaż szyn stojaka na szpulę

Montaż szyn stojaka na szpulę
Montaż szyn stojaka na szpulę
Montaż szyn stojaka na szpulę
Montaż szyn stojaka na szpulę
Wsuń obydwie szyny w pierwszą zmontowaną podstawę. Zrównaj końce szyny z krawędzią podstawy.
Przykręć pierwszą podstawę śrubami M3x8. Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania.
Wsuń drugą podstawę na szyny. Dokładna pozycja nie ma teraz znaczenia - dopasujemy ją w kolejnym etapie.

Krok 35 Regulacja rozstawu stojaka na szpulę

Regulacja rozstawu stojaka na szpulę
Regulacja rozstawu stojaka na szpulę
Regulacja rozstawu stojaka na szpulę
Połóż na stojaku szpulę z filamentem, którego zamierzasz użyć. Dopasuj położenie drugiej podstawy do szerokości szpuli. Dla przykładu użyliśmy szpuli Prusamentu.
Zdejmij szpulę po ustawieniu rozstawu i wkręć dwie śruby M3x8 w drugą podstawę, aby zapobiec przesuwaniu się części.

Krok 36 Przyklejenie podkładek

Przyklejenie podkładek
Przyklejenie podkładek
Przyklejenie podkładek
Przyklejenie podkładek
Wypchnij cztery podkładki antywibracyjne z dołączonego arkusza.
Odklej folię ochronną i przyklej podkładki do spodu stojaka na szpulę.
Porada: nie przyklejaj podkładek w miejscach szyn, ani blisko nich, ponieważ może to utrudnić przyszłą regulację stojaka.

Krok 37 Czas na Haribo!

Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Poczęstuj się w nagrodę za zmontowanie stojaka na szpulę i zakończenie całego montażu!
Zjedz pozostałe misie Haribo - nie zostawiaj żadnego! :)
Po odzyskaniu energii przejdź do kilku ostatnich etapów tej instrukcji.

Krok 38 Finalizowanie montażu

Finalizowanie montażu
Finalizowanie montażu
Finalizowanie montażu
Do kolejnego etapu przygotuj:
Płyta MINI z PEI (1x)
Zasilacz MINI (1x)
Older units may have a slightly different look of the PSU. However, the functionality is the same.

Krok 39 Podłączenie zasilacza

Podłączenie zasilacza
Podłączenie zasilacza
Podłączenie zasilacza
Podłączenie zasilacza
Odklej folię ochronną z wyświetlacza LCD.
Podłącz zasilacz do drukarki. Weź pod uwagę, że wtyczka nie jest symetryczna.
Połóż płytę na stole. Upewnij się, że leży we właściwym kierunku.
...i to wszystko! Dobra robota!
Weterani montażu Prus: wysokość czujnika MINDA jest ustawiona fabrycznie i nie trzeba jej regulować. Jego optymalna wysokość to 0,8-1,0 mm ponad końcówką dyszy.
Jeśli masz jakieś problemy sprzętowe, to odwiedź poradnik online Rozwiązywanie problemów podczas montażu MINI/MINI+ na help.prusa3d.com.

Krok 40 Co dalej?

Co dalej?
Co dalej?
Co dalej?
Co dalej?
Przeczytaj teraz Podręcznik Druku 3D, który został przygotowany specjalnie dla Twojej drukarki. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna pod adresem prusa3d.com/3dhandbookMINI
UWAGA: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji firmware. Możesz to zrobić na stronie prusa3d.pl/sterowniki lub podłączając pendrive USB dołączony do drukarki. Szczegółowe instrukcje znajdują się w Podręczniku. (Jeśli podłączony pendrive zawiera nowszą wersję firmware od zainstalowanej, podczas włączania drukarki zostanie wyświetlony komunikat.)
Skalibruj drukarkę zgodnie z Podręcznikiem i wydrukuj dołączone modele, aby mieć pewność, że drukarka działa prawidłowo.
Jeśli masz jakiekolwiek problemy, nie zapominaj, że możesz poszukać rozwiązania w naszej Bazie Wiedzy pod adresem help.prusa3d.com/pl/
Nie zapomnij dołączyć do największej społeczności użytkowników urządzeń marki Prusa! Znajdziesz tam najnowsze modele w formie plików STL i gotowe pliki G-code dla Twojej drukarki. Zarejestruj się na PrusaPrinters.org
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt