CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Chyba zavádění MMU

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Pokud na LCD displeji tiskárny vidíte chybovou hlášku “Chyba zavádění MMU”, značí to, že filament prošel skrz jednotku Original Prusa MMU2S (a zaregustroval ho senzor F.I.N.D.A.), ale nedosáhl do podávacích koleček v extruderu. Někdy filament dosáhne do podávacích koleček poprvé, ale nikoliv podruhé. Jednotka MMU2S se pokusí jednou zatáhnout filament během úvodní zaváděcí sekvence, aby předešla možným problémům během tisku.

Jakékoliv použití nebo řešení problémů s MMU2S upgrade vyžaduje, aby samotná základní tiskárna (MK3S nebo MK2.5S) byla v perfektním stavu a tiskla bez jakéhokoliv problému když je filament zaváděn přímo do extruderu.

Jak to vypadá

Na LCD displeji nejspíš uvidíte tohle:

Můžete také otevřít LCD menu -> Podpora -> Senzor info a zkontrolovat hodnotu FINDA. F.I.N.D.A. senzor by se měl spustit, tedy hodnota by měla být 1.

Tisk je tímto pozastaven dokud se problém nevyřeší zásahem uživatele a následně úspěšným zavedením nebo vytažením daného filamentu. Poté bude LCD displej ukazovat zprávu "MMU OK, pokračuji v tisku".

Jak to spravit

Pro budoucí použití si prohlédněte obrázek níže a zapamatujte si název každé části jednotky MMU. Tyto informace najdete také v tištěném manuálu k MMU.

Toto má několik příčin. Pojďme si je všechny postupně projít, seřazené podle jejich pravděpodobnosti:

Cívky filamentu

V první řadě zkontrolujte cívky filamentu. Točí se na držáku cívky bez jakýchkoliv zádrhelů? Filament by se neměl motat, a to ani na cívce, ani v prostoru mezi bufferem a držáky cívky.

IR senzor se nespouští správně

Zkontrolujte, zda IR senzor pracuje správně a je správně zkalibrovaný. Otevřete LCD menu -> Podpora -> Senzor info a uvidíte hodnotu IR. Pokud filament není zaveden, hodnota by měla být “0”. Pokud filament je zaveden mezi podávacími kolečky, měli byste vidět stabilní “1”. Jakékoliv odchylky budou způsobovat problémy. Prosím přečtěte si článek o tom, jak provést Kalibrace IR senzoru filamentu (MMU2S).

Filament zaseknutý v PTFE trubičce

Ve většině případů je to špatným tvarem konce filamentu. Tvar konce filamentu je pro úspěšný MMU tisk velmi důležitý. Konec filamentu by měl být špičatý, ale nesmí tam být žádná hrouda nebo roztřepení. Průměr konce může být mírně větší než zbytku filamentu, ale ne o moc.

Pro krátkodobé řešení tohoto problému odšroubujte oba Festo fitinky dlouhé PTFE trubičky, která spojuje MMU2S a extruder tiskárny. Vlákno filamentu bude nejspíš přečuhovat z jednotky MMU2S. Vytáhněte asi 20 cm filamentu z jednotky a uřízněte ho (kolečka MMU2S nejspíše poškodila část struny, takže je lepší ji odstranit). Ujistěte se, že filament může volně procházet trubičkou, a že trubička je uvnitř čistá. Nasaďte vše zpět a pokračujte v tisku. Zkontrolujte také krátkou PTFE trubičku, která je uvnitř hotendu tiskárny. Pokud je její okraj deformovaný, vyměňte ji za novou.

Obecně, pokud má vysouvaný filament na konci dlouhé tenké vlákno, je to proto, že se vysouvá za příliš vysoké teploty. Pokud má tupé zakončení, teplota je příliš nízká.

Chladící kroky

Dobrým řešením je navýšit počet "Chladících kroků" v PrusaSlicer. Filament se pak před zatažením v chladící trubici podle zadaného čísla několikrát pohne sem a tam, co může zlepšit stav špičky filamentu. Nastavení se nachází v záložce 'Nastavení filamentu' pod Pokročilé (obrázek níže). Začněte zvyšováním počtu chladících kroků na 2-3. Více chladících kroků zvýší celkový tiskový čas.

Kontrola senzoru F.I.N.D.A.

Zkontrolujte, zda je FINDA senzor správně zkalibrován, jak je popsáno v tomto článku. Vždy pamatujte, že v selektoru nesmí být žádné zbytky filamentu ani prach. Pokud se selektor nehýbe, podívejte se na Selektor MMU2S se nepohybuje.

Podávací kolečka filamentu

Je velmi důležité, aby pět podávacích koleček filamentu bylo zarovnaných s filamentem a zajištěných na ploché straně hřídele motoru řemeničky.

Tichý režim

Někdy může pomoct přepnutí MMU2S do tichého režimu. V tomto režimu běží motory pomaleji, takže pohyb filamentu je pomalejší. Tichý režim zapnete v LCD menu -> Nastaveni -> Rezim MMU [] / [Tichý].

Napínací šrouby idler-body a idler

Napínací šrouby idler body

Navrchu jednotky MMU2S jsou dva napínací šrouby s pružinkami, které tlačí na filament během zavádění/vytažení. Tyto by měly být lehce pod povrchem plastové části (asi 1 milimetr).

 

Idler připevněný na hřídeli motoru

Předně se ujistěte, že motor na levné straně jednotky MMU (pojmenovaný Extruder nebo Idler motor) je usazen správně a je v přímém kontaktu s idler-body. Dírka uprostřed idler válce není úplně kruhová, je v ní ploška, která odpovídá tvaru hřídele motoru. Když je idler válec nasazen na hřídeli, musí být utažen dvěma šrouby M3x10.

Tyto šrouby nesmí být ani příliš utažené, ani příliš volné. Pokud by byly příliš utažené, plast praskne, v opačném případě zase nebude idler držet na hřídeli motoru.

Ujistěte se, že je mezi idler válcem a idler-body malá mezera. Tyto dvě části o sebe nesmí třít.

Zadní držák PTFE je příliš utažený nebo příliš volný

Zkontrolujte 5 dlouhých PTFE trubiček vedoucích filament do MMU jednotky. Ujistěte se, že mmu2-rear-PTFE-holder není příliš utažený: manuálně tahejte filament sem a tam skrze tuto sekci, měl by procházet bez jakéhokoliv odporu. Může být ale také příliš volný, v tom případě může PTFE trubička prasknout.

Kalibrace jednotlivých délek filamentu

On the MMU2S upgrade, oba senzory filamentu (FINDA a IR senzor) spolupracují, takže takže není žádný důvod tuto kalibraci provádět. Délka filamentu se měří automaticky pomocí nového mechanismu IR senzoru filamentu.

Nicméně pokud jste změnili délku bowden PTFE trubičky mezi extruderem a MMU2S jednotkou, můžete tuto kalibraci provést. Prosím projděte si tohoto průvodce.

Obnovení tisku po opravě

To lze udělat dvěma způsoby:

  • Zvolte Pokračovat v tisku na LCD. Tiskárna automaticky předehřeje trysku, pokusí se zavést filament a pokud bude úspěšná, bude pokračovat.
  • Stiskněte prostřední ovládací tlačítko na MMU2S a jednotka zopakuje poslední nezdařenou operaci, aby otestovala, zda je problém vyřešen. Pokud byla oprava úspěšná, LED bude blikat střídavě červeně a zeleně.  Jakmile budete připraveni, stiskněte pravé ovládací tlačítko pro pokračování v tisku.

Pokud problém nebyl vyřešen, červená LED bude stále svítit a budete se muset pokusit problém vyřešit znovu.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás