CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Thermal Runaway (řada i3)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Thermal Runaway (Ztráta teploty) je bezpečnostní opatření, které má zastavit napájení topení v případě poruchy termistoru. Pokud by se termistor tiskárny nějakým způsobem uvolnil, elektronika by dostala nižší (nesprávný) údaj o teplotě. Topení by se pokusilo nižší teplotu kompenzovat dosažením nebezpečně vysoké teploty, čímž by mohlo nastat nebezpečí požáru. Thermal Runaway tomu předchází.

Rozlišujte mezi chybami Thermal runaway a Bed thermal runaway.

 • Thermal runaway - značí problém se čtením teploty hotendu.
 • Bed thermal runaway - značí problém se čtením teploty vyhřívané podložky.

Thermal Runaway je nakonfigurován tak, aby vypnul tiskárnu když teplota poklesne o více než  15 °C na více než 45 vteřin. Pokud se údaj o teplotě během dané doby nedostane do normálu, tiskárna se vypne a zobrazí chybu Thermal Runaway.

Thermal Runaway (hotend)

 1.  Pokud jste v nedávné době přemontovali hotend, ujistěte se, že je vše přesně podle pokynů. Nesprávně sestavený hotend může způsobovat tuto chybu.
 2. Změřte teplotu okolí. Doporučená je pokojová teplota, 16 °C nebo více. Nevyhřívaná garáž v zimě může způsobit chybu thermal runaway, protože topení už nemá dostatečný výkon v okamžiku, kdy se zapne chlazení tiskovým ventilátorem.
 3. Vizuálně prohlédněte termistor, zda je stále pevně na svém místě v těle topného tělesa. Celý zásobník by měl být uvnitř topného bloku a žádná jeho část by neměla vyčnívat ven.
 4. Zkuste pohybovat celým extruderem doleva a doprava po celé délce osy X, a pohybujte za ním omotávkou kabelu. Zkontrolujte, zda nedochází ke kolísání naměřených hodnot teploty. To by mohlo značit problém s kabelem.
 5. Zkontrolujte konektor kabelu termistoru na EinsyRAMBO nebo miniRAMBo. Konektor znovu zapojte, abyste se přesvědčili, že je bezpečně zapojen.
 6. Zkontrolujte díl fan shroud, zda není poškozen. Někdy se stává, že uživatelé tiskárny ohnuli shroud během sestavování nebo při odstraňování tištěného objektu. Poškozený nebo nakloněný fan shroud může změnit proudění vzduchu a začít chladit přímo topný blok. Z bezpečnostních důvodů nemá topné těleso dostatečný výkon (podle konstrukce), aby toto vykompenzovalo.

MK2.5/S

Kvůli vlasnostem chlazení konstrukce extruderu u MK2.5/S a vzhledem k tomu, že Mk2.5/S je 12voltový systém, může být potřeba při tisku z PLA (190 - 215 °C), aby tiskový ventilátor běžel jen na 70-80 %. Při tisku jiných materiálů při vyšší teplotě, jako je PETG a ASA, by nemělo být nutné měnit nastavení ve sliceru.

E3D silikonový návlek

Během testování jsme E3D silikonový návlek neshledali za příliš přínosný, protože může spadnout a způsobit selhání tisku nebo dokonce poškodit tiskárnu. Pokud se však u MK2.5/S potýkáte s problémy s Thermal Runaways a ventilátor nastavený na 70-80 % není pro vaši aplikaci dostatečný, možná by stálo za to o ní uvažovat. My ji neposkytujeme, ale lze ji objednat přímo u společnosti E3D.

Pokud zaznamenáte pokles o 5 °C - 10 °C když je ventilátor zapnutý (zejména když tiskárna přechází z 1. na 2. vrstvu)), je to normální. Teplota trysky by se poměrně rychle měla opět vrátit do normálu s tím, jak se zapne PID regulace.
Kazetový hotend termistor používaný u MK2/S, MK2.5/S, MK3/S/+ a MINI/+.

Bed thermal runaway

 1. Změřte teplotu okolí. Doporučená teplota je 16 °C nebo více. Nevyhřívaná garáž v zimě může způsobit bed thermal runaway, protože topení už nemá dostatečný výkon v okamžiku, kdy se zapne chlazení tiskovým ventilátorem.
 2. Nenechávejte tiskárnu u zdrojů chladu. Například umístění tiskárny poblíž klimatizace nebo u otevřeného okna může být příčinou nechtěných poklesů teploty. 
 3. Ujistěte se, že termistor podložky je stále pevně připevněn pod zlatou kaptonovou páskou.
 4. Zkuste pohybovat vyhřívanou podložkou dozadu a dopředu po celé délce osy Y, a pohybujte za ním omotávkou kabelu. Zkontrolujte, zda nedochází ke kolísání naměřených hodnot teploty (o více než 15-20 °C). To by mohlo značit problém s kabelem.
  Zkontrolujte konektor kabelu termistoru na EinsyRAMBO nebo miniRAMBo. Konektor znovu zapojte, abyste se přesvědčili, že je bezpečně zapojen.
 5. Pokud tisknete malé objekty materiálem PETG, snažte se jich tisknout více najednou nebo je umístěte mimo střed vyhřívané podložky.

Skleněný bead termistor vyhřívané podložky používaný u MK2/S, MK2.5/S, MK3/S/+ a MINI/+.

Poškozené komponenty

Pokud byl termistor nebo spíše jeho kabel poškozen, je nutné jej kompletně vyměnit. Vzhledem k tomu, že termistor funguje tak, že základní deska snímá jeho odpor, může se tento odpor při pájení nebo spojování změnit, a proto tuto opravu nedoporučujeme.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás