CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Maximální objemová rychlost

Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Nastavení Maximální objemové rychlosti (MVS) je jednou z nejlepších funkcí PrusaSliceru. Nastavení MVS v podstatě vytváří správce pro maximální množství filamentu, které se PrusaSlicer pokusí protlačit hotendem vaší 3D tiskárny.

To poskytuje uživatelům PrusaSliceru obrovskou výhodu. Místo toho, abyste museli vypočítat rozsah rychlostí pro kombinace různých velikostí trysek, výšek vrstev nebo šířek extruze, můžete jednoduše zadat požadované rychlosti a další nastavení, a pak nechat MVS regulovat rychlosti dle potřeby.

Maximální objemová rychlost = výška vsrtvy × šířka extruze × rychlost

Nezávislé hodnoty MVS lze nastavit v části Nastavení tisku i Nastavení filamentu. V tiskovém profilu budete obvykle mít výchozí výchozí hodnotu založenou na hardwaru vašeho hotendu. V profilech filamentu můžete MVS podle potřeby upravit tak, aby odpovídal charakteristikám materiálu, např. snižte jej pro FLEX (takže nebudete muset vytvářet nový profil tisku pro flexibilní filament, pouze profil filamentu).

Nastavte MVS na nulu(0) pro vypnutí limitu.
MVS je někdy označováno také jako Automatická rychlost (auto-speed).

MVS v Nastavení tisku

Nastavení tisku - Rychlost - Maximální objemová rychlost (režim Expert)

Tato hodnota nastavuje celkovou maximální objemovou rychlost. I když v Nastavení filamentu nastavíte vyšší MVS, nikdy nepřekročí tuto hodnotu.

 

MVS v Nastavení filamentu

Nastavení filamentu - Pokročilý - Maximální objemová rychlost  (režim Pokročilý

Tato hodnota je omezena pomocí MVS nastaveného v Nastavení tisku, můžete ji však přepsat na nižší hodnotu.

Pokud tisknete menší věci, nezálěží většinou na limitech rychlosti ani na maximální objemové rychlosti. Tisková hlava nikdy nedosáhne plné rychlosti a tráví většinu času zrychlováním a zpomalováním. Když ale začnete tisknout větší části nebo tisknete například rychle velkou plochu výplně, MVS se začne projevovat. „Dodržování rychlostního limitu“ pomocí nastavení maximální objemové rychlosti zamezuje cvakání a zaseknutí extruderu, které vám mohou jinak zkazit velký tisk.

Volba MVS

Filamenty

Různé filamenty mají různé vlastnosti. Viskozita, tuhost a další faktory mohou výrazně snížit efektivní propustnost.

Příklady:

FilamentMaximální objemová rychlost (přibližně)
PLA15
ASA/ABS11
PETG8
BVOH/PVA (vodě-rozpustné podpěry)4
FLEX (TPU/TPE)1-2.5

Hotend

Celková maximální objemová rychlost, kterou byste měli použít, závisí na vaší tiskové hlavě. Hotend E3D V6 dodávaný s originální Prusa i3 MK3/S zvládne rychlosti okolo 15 mm3/s. Bezpečná hodnota, která ponechává rezervu pro nedokonalé nastavení (napnutí idleru, mírně ucpaná tryska) je 11,5 mm3/s.

Pokud potřebujete větší průtok filamentu, budete potřebovat výkonější hotend. Hotend Volcano od E3D zvládne zhruba 25 mm3/s, ale vyžaduje modifikaci tiskárny a firmwaru. Některé hotendy umožňují ještě vyšší průtoky.

Průměr trysky

Intuitivně se může zdát, že průměr trysky by neměl ovlivnit maximální množství filamentu, které může hotend v daném čase roztavit. U větších trysek však můžete mírně zvýšit MVS kvůli nižšímu mechanickému odporu - v podstatě je o něco snazší protlačit filament tryskou.

A naopak, s menší tryskou budete MVS muset mírně snížit.

U větších trysek zvažte zvýšení teploty, aby bylo možné dosáhnout ještě většího MVS. Např. při použití trysky 0,6 mm můžete tisknout PLA s o 10-20 °C vyšší teplotou než náš standardní profil.
Ušetří tisk s tryskou s velkým průměrem a vysokou výškou vrstvy čas tisku?

Toto je často přehlížený důsledek MVS. Pokud používáte trysku s velkým průměrem a velmi vysokou výšku vrstvy, např. 0,8 mm tryska a 0,5 mm výška vrstvy - vaše rychlost tisku bude skutečně omezena v MVS, pokud na svou tiskárnu nenainstalujete výkonnější hotend. Pokud již v náhledu zjistíte, že vaše rychlost je omezena v MVS, můžete zkusit zvýšit teplotu trysky a tím i trochu zvýšit MVS. Možná je ale lepší jednoduše snížit výšku vrstvy. Získáte tím i detailnější tisk bez prodloužení doby tisku, protože tiskárna bude moci tisknout rychleji.

 

Náhled MVS

Po naslicování modelu můžete přepnout náhled na Objemový průtok pomocí rozbalovacího menu v levém dolním rohu.

U menších modelů si všimnete, že vás MVS vůbec neomezuje. Podobně, pokud tisknete s malou výškou vrstvy, pravděpodobně nebudete omezeni v MVS.

Na druhou stranu, při tisku větších modelů s vysokou výškou vrstev si můžete všimnout rychlosti omezené pomocí MVS, zejména při tisku výplně. Pokud se většina vašeho modelu tiskne pomaleji kvůli limitu MVS, zvažte snížení výšky vrstvy, získáte více detailů „zdarma“.

Velké poděkování Bobu Georgeovi za jeho pomoc s tímto článkem

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás