CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Výplň (infill)

Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Hlavním úkolem výplně (infillu) je poskytnutí vnitřní podpory pro vrchní vrstvy, které by jinak musely přemosťovat prázdný prostor. Výplň také ovlivňuje rychlost tisku, strukturální pevnost, spotřebu filamentu a dokonce i vzhled vytištěného objektu.

Některé možnosti se zobrazí pouze pokud máte zvolený Expert mód.

Hustota výplně

Většina modelů může být vytištěna s výplní 10-15 %. Pokud se vršek modelu pozvolna svažuje, může být model tištěný jako dutý (0 % výplně), i když to obecně nedoporučujeme. Pokud potřebujete, aby byl model těžší, vykazoval větší pevnost v tlaku nebo vyšší tuhost, můžete hustotu výplně zvýšit. Zřídkakdy budete potřebovat hustotu vyšší než 30 %. Můžete model vytisknout i se 100% výplní s vynuceným přímočarým vzorem výplně. Mějte však na paměti, že 100% výplň může mít negativní dopad na vzhled povrchu tištěného objektu.

Zesílení modelu
Pevnost modelu je většinou definovaná počtem perimetrů (a ne výplní). Pokud chcete mít pevnější výtisk, zvyšte počet perimetrů. Jak již bylo řečeno, výplň zvyšuje pevnost v tlaku

Vzor výplně

PrusaSlicer nabízí široký výběr vzorů výplně, ze kterých si můžete vybrat - podívejte se na stránku dokumentace vzoru výplně.

Délka výplňové kotvy

Výplň je většinou propojena s perimetry s takzvanou kotvou, což je krátká linka jiného (vnitřního) perimetru, která přechází v linku výplně. Toto dělá výplň pevnější a některými materiály je vyžadována (konkrétně PETG) pro stabilizaci toku extruze na začátku výplňové linky.

Hodnota délky výplňové kotvy nastavuje, kolik milimetrů této kotvy bude spojovat výplň a perimetry. Pokud nastavíte tuto hodnotu na 0, výplň bude vytisknuta nezávisle na perimetrech. Nastavením vyšší hodnoty vytiskne kotvu, která bude pokračovat jako samotná výplň.

Pokud je vyjádřeno v procentech (15 %), bude se vypočítávat z šířky extruze výplně (infilu).

Maximální délka výplňové kotvy

Tato hodnota nastavuje maximální délku výplňové kotvy spojující výplň s perimetry.

Nastavením této hodnoty na 0 ukotvení kompletně zakážete.

Vzor výplně horní vrstvy

Můžete si vybrat vlastní vzor výplně, který ovlivňuje pouze horní viditelnou vrstvu, nikoliv nižší sousedící pevné vrstvy. 

Vzor výplně spodní vrstvy

Můžete si vybrat vlastní vzor výplně, který ovlivňuje pouze spodní viditelnou vrstvu, nikoliv vyšší sousedící pevné vrstvy. 

Kombinujte výplň každých X vrstev

Pro urychlení tisku bude pro výplň a pro perimetry použita různá výška vrstvy tak, aby došlo k urychlení tisku bez snížení jeho kvality.
Příklad: Kombinujte výplň každé třetí vrstvy s výškou vrstvy tisku 0,1 mm a výplní s výškou vrstvy 0,3 mm.

Maximální výška vrstvy je omezena průměrem vaší trysky. Pokud se pokusíte kombinovat výplň více vrstev s tryskou 0,4 mm a výškou vrstvy 0,3 mm, ve skutečnosti se nic nezmění, protože nemůžete tisknout vrstvy vyšší než (asi) 0,32 mm (80% průměru trysky).
Výplň (šedá) tištěná v dvojnásobku výšky vrstvy perimetrů (oranžová)

Výplň pouze kde je potřeba

Tato volba způsobí, že se výplň bude chovat jako vnitřní podpůrný materiál a pouze pro oblasti, které vyžadují podpěry, vytvoří vzor výplně pod nimi. Pokud je tato volba zapnuta, zpomaluje generování G-code (kvůli dalšímu ověřování převisů). Navíc dojde v některých oblastech pravděpodobně k odpojení výplně od perimetrů, proto tuto volbu používejte opatrně.

Tato volba nezohledňuje nastavení prahu tolerance převisů při generování podpěr.

Koule s výplní povolenou pouze kde je potřeba

Pevná výplň každých X vrstev

Tato funkce umožňuje vynutit pevnou vrstvu po každém daném počtu vrstev. To může být užitečné pro zvýšení pevnosti tištěné části, avšak vhodnější jsou jiné možnosti, jako je zvýšení počtu perimetrů nebo procenta výplně. Dalším uplatněním může být vytvoření samostatných vnitřních oddílů za účelem zvýšení tepelné izolace.

Nastavte na 0 pro vypnutí.

Úhel výplně

Výchozí úhel pro orientaci výplně. Hraje roli u typů výplně, které používají šikmé šrafování.

Mosty budou vytištěné směrem, který PrusaSlicer detekuje jako optimální, takže toto nastavení je neovlivní.

Prahová hodnota plochy pro plnou výplň

Vynucená plná výplň pro plochu menší, než je specifikovaný práh.

Nastavte na 0 pro vypnutí.

Práh pevné výplně 0 (vlevo), 15 (uprostřed), 100 (vpravo)

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás