CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Montáž základny a postranního rámu

2. Montáž základny a postranního rámu

2. Montáž základny a postranního rámu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
2. Montáž základny a postranního rámu
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
34
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Příprava dílů rámu základny
Příprava dílů rámu základny
Příprava dílů rámu základny
Příprava dílů rámu základny
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
XL base (1x)
Šroub M4x12 (8x)
Zadní extruze XL (2x)
Levá osa Z pevná (1x)
Pravá rotující osa Z (1x)
Je důležité sestavit díly osy Z ve správném pořadí.Tento návod vám to připomene, ale mějte to na paměti.
Zarovnání extruzí
Zarovnání extruzí
Zarovnání extruzí
V extruzi je otvor, do kterého musí kolíček zapadnout.
V extruzi je otvor, do kterého musí kolíček zapadnout.
Tuto kontrolu zarovnání opakujte vždy, když budete sestavovat extruze dohromady v průběhu celého tohoto návodu. Nesprávné zarovnání způsobí viditelné mezery mezi extruzemi.
Sestava pravé zadní extruze
Sestava pravé zadní extruze
Sestava pravé zadní extruze
Sestava pravé zadní extruze
Otočte pravou stranu (bez nálepky) základny směrem k sobě. Jako vodítko použijte plastovou krytku extruze.
Ujistěte se, že je jedna profilová vložka zasunuta až dozadu.
Při spojování extruzí buďte opatrní, abyste je nepoškrábali.. Na orientaci stříbrného kolíčku nezáleží.
Než spojíte extruze dohromady, prohlédněte si výčnělek v "samostatné" extruzi. Tato část musí být zarovnána s "drážkou" v základnové extruzi. Podívejte se na bublinu na třetím obrázku.
Vezměte jednu zadní extruzi připravenou už dříve a zasuňte její kolíček do profilové vložky. Dbejte na správnou orientaci extruze (výčnělek vs. drážka).
Mezi jednotlivými díly může být malá mezera, kterou se budeme zabývat v dalším kroku.
Zajištění pravé zadní extruze
Zajištění pravé zadní extruze
Zajištění pravé zadní extruze
Zajištění pravé zadní extruze
Vložte dva šrouby M4x12, každý z opačné strany extruze.
S 3mm inbusovým klíčem postupujte opatrně, abyste nepoškrábali rám.
Šrouby utahujte, dokud nedosáhnete povrchu kovové desky, pak přestaňte! Konečné utažení provedeme později pomocí ukazatele momentu.
Použijte delší stranu 3mm inbusového klíče a utáhněte šrouby M4x12 na obou stranách.
Sestava levé zadní extruze
Sestava levé zadní extruze
Sestava levé zadní extruze
Sestava levé zadní extruze
Sestavíme druhou zadní extruzi. Otočte levou stranu (s bezpečnostní nálepkou) základny směrem k sobě a zaměřte se na zadní stranu. Jako vodítko použijte plastovou krytku extruze.
Ujistěte se, že je jedna profilová vložka zasunuta až dozadu.
Vložte díl Z-Axis-back do profilové vložky v zadní části základny.
Vložte dva šrouby M4x12, každý z opačné strany extruze.
S 3mm inbusovým klíčem postupujte opatrně, abyste nepoškrábali rám.
Šrouby utahujte, dokud nedosáhnete povrchu kovové desky, pak přestaňte! Konečné utažení provedeme později pomocí ukazatele momentu.
Pevná sestava osy Z
Pevná sestava osy Z
Pevná sestava osy Z
Pevná sestava osy Z
Zůstaňte na levé straně základny. Jako vodítko použijte bezpečnostní nálepku.
Nyní přimontujeme pevnou osu Z k výřezu na levé straně.
Zarovnejte druhou profilovou vložku s otvorem.
UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor na správné umístění osy Z. Pevná osa Z musí být použita na levé straně (nosič vyhřívané podložky by se neměl otáčet a měl by mít několik šroubů)..
Veďte kabel pevného motoru osy Z otvorem v základně.
Zajištění pevné osy Z
Zajištění pevné osy Z
Zajištění pevné osy Z
Zajištění pevné osy Z
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Opatrně zasuňte pevnou osu Z do základního rámu. Motor musí dokonale zapadnout do otvoru a kolík na výlisku musí zapadnout do profilové vložky.
Vložte dva šrouby M4x12, každý z opačné strany extruze.
Použijte delší stranu 3mm inbusového klíče a utáhněte šrouby M4x12 na obou stranách.
Šrouby utahujte, dokud nedosáhnete povrchu kovové desky, pak přestaňte! Konečné utažení provedeme později pomocí ukazatele momentu.
S 3mm inbusovým klíčem buďte opatrní, mohli byste poškrábat rám.
Rotující sestava osy Z
Rotující sestava osy Z
Rotující sestava osy Z
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Otočte základnu tak, aby pravá strana (bez bezpečnostní nálepky) směřovala k vám.
Nyní přimontujeme rotující osu Z k otvoru na pravé straně.
Zarovnejte druhou profilovou vložku s otvorem.

UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor na správné umístění osy Z. Otočná osa Z musí být použita na pravé straně (nosič vyhřívané podložky by se měl otáčet a měl by mít pouze jeden šroub).

Veďte kabel rotačního motoru osy Z otvorem v základně.
Zajištění rotující osy Z
Zajištění rotující osy Z
Zajištění rotující osy Z
Zajištění rotující osy Z
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Opatrně zasuňte sloup osy Z (Z-Axis rotary) do rámu základny. Motor musí dokonale zapadnout do otvoru a kolíček na extruzi musí zapadnout do profilové vložky.
Překontrolujte, zda je rotující osa Z na pravé straně rámu základny.
Vložte dva šrouby M4x12, každý z opačné strany extruze.
S 3mm inbusovým klíčem buďte opatrní, mohli byste poškrábat rám.
Šrouby utahujte, dokud nedosáhnete povrchu kovové desky, pak přestaňte! Konečné utažení provedeme později pomocí ukazatele momentu.
Použijte delší stranu 3mm inbusového klíče a utáhněte šrouby M4x12 na obou stranách.
Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Vložte 3mm inbusový klíč do ukazatele momentu.
Nasaďte rukojeť inbusového klíče z druhé strany.
Sestavený ukazatel točivého momentu vypadá takto.
Závěrečné dotažení šroubů pomocí ukazatele kroutícího momentu
Závěrečné dotažení šroubů pomocí ukazatele kroutícího momentu
Závěrečné dotažení šroubů pomocí ukazatele kroutícího momentu
Pozor: Šrouby nedotahujte nad stupnici ukazatele momentu!
Šroub utahujte, dokud nedosáhnete čáry "OK" a 3mm inbusový klíč nebude mírně ohnutý.
Stejně postupujte u všech osmi šroubů M4x12 vložených do extruzí.
Ukazatel kroutícího momentu neodkládejte daleko, budete ho potřebovat v následující kapitole.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Opatrně a potichu otevřete sáček se sladkostmi Haribo. Velký hluk by mohl přilákat blízké dravce!
Vezměte si jednoho medvídka. Říkám jen jednoho!

Věděli jste, že gumové medvídky poprvé vytvořil německý výrobce cukrovinek Hans Riegel ve 20. letech 20. století?

Příprava dílů sestavy xLCD
Příprava dílů sestavy xLCD
Příprava dílů sestavy xLCD
Pro následující kroky si prosím připravte:
xLCD PE kabel (1x)
xLCD kabel (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Frame-rear-cover (2x)
Frame-corner-cable-cover (1x)
Z-motor-cable-bottom-cover(2x)
xLCD-cable-bottom-holder (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů sestavy xLCD
Příprava dílů sestavy xLCD
Příprava dílů sestavy xLCD
xLCD displej (1x)
Šroub M3x16 (2x)
Všechny plastové kryty extruzí naskládejte na prázdnou čistou plochu. Seřaďte je podle délky, jako na obrázku. Pro následující kroky si připravte:
Kryt extruze 172 mm (1x)
Kryt extruze 182 mm (1x)
Kryt extruze 243 mm (2x)
Tip: Pro měření krytů extruzí použijte přiložený papírový kontrolní list (cheatsheet).
Montáž xLCD
Montáž xLCD
Montáž xLCD
Montáž xLCD
Najděte matice M3nEs v přední extruzi základny a umístěte před ně sestavu xLCD.
Vložte šroub M3x16 do pravé podpěry xLCD.
Šrouby nedotahujte úplně, zatím stačí několik otáček.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub M3x16 do matice M3nEs v rámu.
Vložte druhý šroub M3x16 z levé strany a utáhněte jej, ale ne příliš. Správnou polohu sestavy xLCD nastavíme později.
Zarovnání xLCD displeje
Zarovnání xLCD displeje
Zarovnání xLCD displeje
Doporučuje se zarovnat xLCD na střed nebo můžete i mírně doleva. Posunutí xLCD doprava se nedoporučuje, protože kabely nebudou dostatečně dlouhé.
Zarovnejte xLCD přibližně na střed základny.
Utáhněte levý šroub M3x16 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Utáhněte pravý šroub M3x16 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Verze sestavy xLCD
Verze sestavy xLCD
Verze sestavy xLCD
Podívejte se na xLCD, existují dvě varianty:
Verze A: faston vpravo dole
Verze B: faston vlevo nahoře
Verze A: Instalace PE kabelu xLCD
Verze A: Instalace PE kabelu xLCD
Verze A: Instalace PE kabelu xLCD
Otočte tiskárnu na levou stranu tak, aby spodní část základny směřovala k vám.
Doporučujeme umístit pod boční stranu základny kartonovou podložku, která chrání pracovní stůl a rám před poškrábáním.
Podívejte se pozorně na zadní stranu sestavy xLCD a najděte PE Faston na desce xLCD. Zasuňte konektor PE kabelu až na doraz na PE Faston.
Vaše verze PE fastonu může být na horní straně xLCD. Zasuňte konektor PE kabelu až na konec PE fastonu. Funkce je stejná. Můžete pokračovat podle příručky.
Verze B: instalace PE kabelu xLCD
Verze B: instalace PE kabelu xLCD
Verze B: instalace PE kabelu xLCD
Verze B: instalace PE kabelu xLCD
Otočte tiskárnu na levou stranu tak, aby spodní část základny směřovala k vám.
Doporučujeme umístit pod boční stranu základny kartonovou podložku, která chrání pracovní stůl a rám před poškrábáním.
Podívejte se pozorně na zadní stranu sestavy xLCD a na desce xLCD najděte PE Faston.
Zasuňte konektor PE kabelu až na doraz na PE Faston.
Vedení PE kabelů xLCD
Vedení PE kabelů xLCD
Vedení PE kabelů xLCD
Zatlačte PE kabel do rámu.
Veďte PE kabel skrz extruzi. PE kabel by neměl být natažený, to je důležité pro další kroky.
Vedení xLCD kabelů
Vedení xLCD kabelů
Vedení xLCD kabelů
Vedení xLCD kabelů
Konektor kabelu xLCD je vybaven aretační západkou, která musí směřovat k červenému trojúhelníku u konektoru xLCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Ujistěte se, že kabel není zkroucený.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Ujistěte se, že kabel xLCD není zkroucený.
Vložte kabel xLCD do rámu, kopírujte vedení kabelu PE a zakryjte kabel PE.
Veškeré kabely xLCD veďte co nejblíže k rohu.
Jakmile se dostanete do rohu, přehoďte kabely podél horního okraje. Viz obrázek.
Vložte díl xLCD-cable-bottom-holder do rámu.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Kabel xLCD zasuňte daleko do rámu, aby se vytvořila mezera pro rohový kryt rámu (díl frame-corner-cover).
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Jemně vložte díl xLCD-cable-bottom-cover do vertikálního rámu.
Díl xLCD-cable-bottom-cover (spodní kryt kabelu xLCD) musí být v jedné linii s vodorovným rámem. Plastový kryt nezasouvejte do vodorovného rámu.
Vložte kryt extruze 172 mm do rámu a vytlačte jej nahoru až k xLCD-cable-bottom-cover.
Do rámu úplně vložte kryt extruze 172 mm.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Pozor, ať neskřípnete kabely!
Zatlačte xLCD-cable-bottom-holder do LCD-cable-bottom-cover.
Vezměte kabely xLCD a PE a jemně je zatlačte nahoru.
Ujistěte se, že smyčka kabelu není příliš velká.
Horizontální vkládání kabelů
Horizontální vkládání kabelů
Horizontální vkládání kabelů
Horizontální vkládání kabelů
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vtlačte xLCD-cable-bottom-cover do extruze.
Veďte xLCD a PE kabely skrz extruzi.
Z kabelu sundejte gumičku.
Zasuňte kabel motoru Z do extruze.
Veďte kabely společně skrz extruzi, jako na obrázku.
Kryt rohového rámu
Kryt rohového rámu
Kryt rohového rámu
Kryt rohového rámu
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vložte do extruze kryt extruze (182 mm).
Zatlačte kryt extruze na levou stranu.
Zcela zasuňte kryt extruze 182 mm těsně vedle dílu corner-frame-cover.
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Zatlačte díl Z-motor-cable-bottom-cover do rámu.
Vložte kryt extruze 243 mm. Zatlačte na něj a posuňte jej doleva.
Kryt extruze musí být zarovnán s koncem extruze.
Příprava kabelů pro zadní kryt
Příprava kabelů pro zadní kryt
Příprava kabelů pro zadní kryt
Jemně ohněte kabely přes roh a zasuňte je do extruze. Začněte kabelem motoru Z a poté pokračujte kabely xLCD a PE. Kabel xLCD jemně ohněte přes roh a vložte jej do extruze.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Připevněte zadní kryt rámu (frame-rear-cover) k rámu tiskárny. Ujistěte se, že dokonale sedí na extruzích.
Zajistěte jej šroubem M3x10.
Vložení druhého kabelu motoru
Vložení druhého kabelu motoru
Vložení druhého kabelu motoru
Vložení druhého kabelu motoru
Otočte tiskárnu tak, aby byl druhý motor na horní straně.
Doporučujeme umístit pod boční stranu základny kartonovou podložku, která chrání pracovní stůl a rám před poškrábáním.
Z kabelu sundejte gumičku.
Zasuňte kabel motoru do extruze. Ujistěte se ale nejprve, že vede kolmo od motoru k extruzi.
Vložte kryt extruze 243 mm. Zatlačte na něj a posuňte jej doprava.
Zatlačte díl Z-motor-cable-bottom-cover do rámu.
Dbejte na správný směr. Kabel motoru veďte k zadní straně tiskárny (ne k obrazovce xLCD).
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Opatrně ohněte kabel přes roh a veďte jej skrz extruzi.
Připevněte zadní kryt rámu (frame-rear-cover) k rámu. Ujistěte se, že dokonale sedí na extruzích.
Zajistěte jej šroubem M3x10.
Tiskárnu nechte na boku, zadní stranou k sobě. V práci na této části tiskárny budeme pokračovat v další kapitole.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte jednoho až pět medvídků.
Věděli jste, že původní gumoví medvídci byli inspirováni evropskými tančícími medvídky a Riegel je pojmenoval "Gummibärchen", což v němčině znamená "malí gumoví medvídci"?
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Fotografie je pouze informativní, tiskárnu si nechte na boku pro další kapitolu.
Dobrá práce! Úspěšně jste složili základnu tiskárny XL!
Přejděte na další kapitolu: 3. Sestava CoreXY & Zadní strana
Ochranné pěnové podložky jsou na lineárním vedení omylem, nedávejte je zpět.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás