CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Montáž extruderu & příslušenství

Menu

5. Montáž extruderu & příslušenství

5. Montáž extruderu & příslušenství
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
5. Montáž extruderu & příslušenství
 Obtížnost
Střední
 Kroky
50
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
T10 Torx klíč
Inbusový klíč 2,5 mm
Inbusový klíč 4,0 mm
Jako ochrana vyhřívané podložky se při nastavování použije kartonová krabice. Nápověda: můžete použít krabici od Nextruderu dodanou s tiskárnou.
Příprava X-carriage
Příprava X-carriage
Příprava X-carriage
Příprava X-carriage
Chcete-li s tiskárnou manipulovat, vždy uchopte rukojeti na obou stranách tiskárny. Nezvedejte tiskárnu za hliníkové extruze a profily z kovových plechů.
Protože budeme manipulovat s nářadím a extruderem vysoko nad vyhřívanou podložkou, je nutné ji chránit. K tomuto účelu použijte prázdnou kartonovou krabici od Prusamentu.
Pro lepší přístup k X-carriage v následujících krocích posuňte vyhřívanou podložku ručně dolů.
Připevněte ocelový plát tak, že nejprve zarovnáte zadní výřez se zajišťovacími kolíky na zadní straně vyhřívané podložky. Přidržte plát za dva přední výřezy a
pomalu jej položte na vyhřívanou podložku - pozor na prsty!.
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.
Instalace ToolChangeru: příprava dílů
Instalace ToolChangeru: příprava dílů
Instalace ToolChangeru: příprava dílů
Instalace ToolChangeru: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Horní zámek ToolChangeru (1x)
Spodní zámek ToolChangeru (1x)
Pružinka A3 senzoru filamentu (4x)
Výměnná objímka (4x)
Šroub M3x12cT (4x)
X-carriage-cover (1x)
Příprava ToolChangeru
Příprava ToolChangeru
Příprava ToolChangeru
Příprava ToolChangeru
Vložte každou objímku (push pin) do otvorů v obou kovových dílech.
Vložte každou pružinku A3 senzoru filamentu do stejných otvorů jako výměné objímky (push pin).
ToolChanger (výměník nástrojů) je připraven. Pružinky musí trčet ven.
Při manipulaci s díly dávejte pozor, aby pružinky a kolíčky nevypadly.
Instalace ToolChangeru
Instalace ToolChangeru
Instalace ToolChangeru
Instalace ToolChangeru
Při manipulaci s díly dávejte pozor, aby pružinky a kolíčky nevypadly.
Zarovnejte šrouby v sestavě spodního zámku měniče nástrojů se slepými otvory v X-vozíku. Podívejte se na správnou orientaci dílu. Použijte drážku ve tvaru písmene U v dílu.
Podívejte se na X-carriage zezadu.
Připevněte zámek spodní sestavy TC bloku k X-carriage a zajistěte jej dvěma šrouby M3x12cT z přední strany. Zajistěte správnou orientaci dílu.
Připevněte shora sestavu horního zámku ToolChangeru (měnič nástrojů) k X-carriage a z přední strany ji zajistěte dvěma šrouby M3x12cT.
Zakrytí X-carriage
Zakrytí X-carriage
Připevněte x-carriage-cover na X-carriage otvorem nahoru.
Palcem zatlačte na střed krytu. Kryt pak zapadne do západek na dílu X-carriage. Při úspěšném zacvaknutí ucítíte lehké "cvaknutí".
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x12rT (1x)
Matka M3nEs (1x)
Montáž senzoru filamentu
Otočte tiskárnu tak, aby levá strana směřovala k vám.
Vložte matici M3nEs do svislé extruze vzadu vlevo.
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojte kabel senzoru filamentu k sestavě senzoru filamentu.
Přesuňte sestavu senzoru filamentu na horní část extruze a zarovnejte matici M3nEs tak, aby byla zarovnána s otvorem na sestavě senzoru filamentu.
Připevněte senzor filamentu k matici M3nEs pomocí šroubu M3x12rT a šroubováku T10.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Pomocí klíče T10 povolte dva označené šrouby na vnitřní straně Nextruderu.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů.
Klíčem T10 utáhněte dva označené šrouby.
Ujistěte se, že část svazku s kabelem a konektorem směřuje k horní části Nextruderu, jak je vidět na obrázku.
Svazek kabelů musí být instalován přesně tak, jak je znázorněno na obrázku; kabel je nahoře a poloprůhledná PTFE trubička dole.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Připojte konektor kabelu do horní části Nextruderu.

Vložte poloprůhlednou teflonovou PTFE trubičku do šroubení QSM-M5 na Nextruderu.

Příprava doku Nextruderu
Příprava doku Nextruderu
Příprava doku Nextruderu
Příprava doku Nextruderu
Nejnovější sestavy se dodávají s těsněním trysky předinstalovaným na doku extruderu. Chcete-li si to ověřit, prohlédněte si jeden z dokovacích stanic extruderu zblízka a porovnejte jej s obrázkem, abyste zjistili, zda je těsnění trysky již nasazeno pomocí čtyřhranné matice. Pokud ne, pokračujte podle následujícího textu.
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Zkontrolujte, zda je matice zasunuta v doku Nextruderu.

Ujistěte se, že je matka zatlačena do doku až na doraz. Pokud tomu tak není, použijte inbusový klíč k zatlačení matice do doku Nextruderu.

Vedení prvního kabelu Nextruderu
Vedení prvního kabelu Nextruderu
Vedení prvního kabelu Nextruderu
Opatrně otočte tiskárnu o 180° tak, aby zdroj napájení směřoval směrem k vám.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 uvnitř zadní hliníkové extruze a posuňte jej až na levou stranu.
Použijeme první dva otvory M3 v kovovém profilu.
Umístěte první Nextruder na krabici a veďte kabely na zadní straně tiskárny.
Při manipulaci s kabeláží se může nextruder pohybovat. Nextruder proto stále sledujte!
Montáž prvního doku Nextruderu
Montáž prvního doku Nextruderu
Montáž prvního doku Nextruderu
Montáž prvního doku Nextruderu
Zkontrolujte polohu dlouhého kovového profilu, musí být umístěn zcela vlevo.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-router vyčnívá šroub. Šroub připevněte k prvnímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte 2,5mm inbusový klíč až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Kontrola doku
Kontrola doku
Zkontrolujte, zda jsou doky řádně utaženy. Dok se nesmí hýbat.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Pro lepší pochopení se podívejte na video v dalším kroku.
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video.
Těsnící planžeta: příprava dílů
Těsnící planžeta: příprava dílů
Těsnící planžeta: příprava dílů
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Těsnící planžeta trysky (2x)
Pružinka 15x5 (2x)
If you have a newer version of the xl-dock-cable-router that already has the nozzle seal installed, please skip to step First Nextruder docking.
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Aktuální poloha těsnící planžety trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena v další kapitole po montáži všech dílů Nextruderu.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! První dok je připraven.
První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, první Nextruder je připraven!
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Umístěte druhý Nextruder na krabici a veďte kabely po zadní straně tiskárny.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-routeru vyčnívá šroub. Připevněte ho do druhého otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte imbusový klíč 2,5 mm až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Kontrola doku
Kontrola doku
Zkontrolujte, zda jsou doky řádně utaženy. Dok se nesmí hýbat.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více.
Pro lepší pochopení se podívejte na video v dalším kroku.
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Aktuální poloha těsnící planžety trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena v další kapitole po montáži všech dílů Nextruderu.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! Druhý dok je připraven.
Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Opatrně tiskárnu otočte tak, aby přední strana směřovala k vám.
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, druhý Nextruder je připraven!
Vedení PTFE trubičky extruderu
Vedení PTFE trubičky extruderu
Vedení PTFE trubičky extruderu
Na boku tiskárny je boční senzor filamentu. Zasuňte první teflonovou PTFE trubičku Nextruderu až do horního otvoru v dílu.
Jemně vytáhněte PTFE trubičku zpět, čímž vytlačíte černou objímku v bočním senzoru filamentu a trubičku zajistíte.
Tento postup zopakujte pro druhou PTFE trubičku Nextruderu.
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Konektor antény je připraven od výrobce:
Verze A: Držák Wi-Fi antény je na straně
Konektor antény musíte sestavit sami:
Verze B: Wi-fi anténa je uprostřed. Přeskočte prosím na Verze B: Připojení kabelů Nextruderu.
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Připojte druhý kabel Nextruderu do spodní zásuvky označené DWARF 2.
Připojte první kabel Nextruderu k horní zásuvce označené DWARF 1.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doprava a šroubky dotáhněte.
Verze A: Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Verze A: Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Wi-Fi anténa (1x)
3D tiskárna Original Prusa XL může být dodávána s jednou ze dvou verzí antény Wi-Fi. Každá z nich má jiný tvar. Obě fungují stejně.
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény v levém zadním rohu tiskárny.
Našroubujte anténu na konektor.
Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Druhý kabel extruderu připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Připojte první kabel extruderu k horní zásuvce označené DWARF 1.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Odstraňte matku s podložkami z konektoru antény.
Konektor antény je připraven.
Nejnovější verze konektoru má silnější podložku. Už ji nepotřebujete. Můžete ji vyhodit.
Vložte konektor antény do otvoru stejného tvaru v Wi-Fi-antenna-holderu.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Zasuňte konektor antény do dílu Wi-Fi-antenna-holder.
Nasaďte tenčí podložku zpět na konektor.
Pomocí univerzálního klíče utáhněte matici na konektoru antény.
Dobrá práce! Anténa Wi-Fi je připravena.
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény (díl antenna-holder) na šrouby, zatlačte kryt doleva a utáhněte šrouby.
Propojte anténní kabel s anténním konektorem na desce XL buddy. Při připojování kabelu podepřete desku Wi-fi prstem.
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy (díl XL-buddy-box-cover) zpět na tiskárnu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Vezměte si tři gumové medvídky a o zbytek gumových medvídků se podělte s lidmi, kteří vám pomohli 3D tiskárnu sestavit.
Věděli jste, že gumové medvídky milují lidé všech věkových kategorií, od dětí až po dospělé, a často si na nich pochutnávají jako na nostalgické pochoutce?
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Aby toho nebylo málo, máme pro vás nový držák cívky.
Verze:
Verze A: Vytištěný Držák cívky
Máte to? Pokračujte k dalšímu kroku.
Verze B: Vstřikolisovaný držák cívky
Máte to? Pokračujte na Verze B: Montáž držáku cívky: příprava dílů
Verze A: Držák cívky: vložení matek
Verze A: Držák cívky: vložení matek
Verze A: Držák cívky: vložení matek
Verze A: Držák cívky: vložení matek
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana s Wi-Fi anténou a senzorem filamentu.
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Druhou matici M5nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Tento krok opakujte pro oba držáky cívek:
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs v extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby strana s bočním senzorem filamentu směřovala směrem k vám.
Vložte matku M4nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Vložte druhou matku M4nEs.
Matka M4nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M4nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte první sestavu držáku cívky.
Sestavte druhý držák cívky a připevněte jej ke spodní matici M4nEs pomocí šroubu M4x12.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Skoro hotovo!
Skoro hotovo!
Gratulujeme! Právě jste sestavili tiskárnu Original Prusa XL.
Porovnejte výsledný vzhled s obrázkem.
Nyní přejdeme na poslední kapitolu 4. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás