PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

5. Montaż Nextrudera i akcesoriów

Menu

5. Montaż Nextrudera i akcesoriów

5. Montaż Nextrudera i akcesoriów
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 months ago
5. Montaż Nextrudera i akcesoriów
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
50
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz Torx T10
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 4 mm
Kartonowe pudełko jako ochrona stołu grzewczego podczas montażu. Podpowiedź: możesz użyć pudełka po Nextruderze dostarczonym z drukarką.
Przygotowanie wózka osi X
Przygotowanie wózka osi X
Przygotowanie wózka osi X
Przygotowanie wózka osi X
Przypomnienie: aby przenosić drukarkę, zawsze chwytaj za uchwyty po obu stronach drukarki. Nie należy podnosić drukarki za aluminiowe profile, ani za panele z blachy na górze.
W kolejnych krokach będziemy pracować z narzędziami i montować ekstruder nad stołem grzewczym, dlatego zalecamy zabezpieczenie go przed ewentualnymi uszkodzeniami. Do tego celu może posłużyć puste pudełko po Prusamencie.
Aby uzyskać lepszy dostęp do wózka osi X w kolejnych krokach, należy ręcznie przesunąć stół grzewczy w dół.
Zamocuj arkusz druku, najpierw wyrównując tylne wycięcie z kołkami ustalającymi z tyłu stołu grzewczego. Przytrzymaj arkusz za dwa przednie występy i
powoli połóż go na stole grzewczym - uważaj na palce!
Umieść puste pudełko w okolicach przedniej, środkowej części stołu grzewczego.
Przesuń zespół osi X całkowicie do przodu drukarki.
Przesuń wózek osi X w okolice środka osi X.
Montaż zmieniarki narzędzi: przygotowanie części
Montaż zmieniarki narzędzi: przygotowanie części
Montaż zmieniarki narzędzi: przygotowanie części
Montaż zmieniarki narzędzi: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Górna blokada zmieniarki narzędzi (1x)
Dolna blokada zmieniarki narzędzi (1x)
Sprężynka A3 do czujnika filamentu (4x)
Tulejka zmieniarki (4x)
Śruba M3x12cT (4x)
X-carriage-cover [pokrywa wózka osi X] (1x)
Przygotowanie zmieniarki narzędzi
Przygotowanie zmieniarki narzędzi
Przygotowanie zmieniarki narzędzi
Przygotowanie zmieniarki narzędzi
Umieść każdą tulejkę zmieniarki w otworach obu metalowych części.
Umieść po jednej sprężynce A3 czujnika filamentu w tych samych otworach, co tulejki zmieniarki.
Zmieniarka narzędzi jest przygotowana. Sprężyny muszą wystawać.
Uważaj, aby sprężyny i tulejki nie wypadły podczas posługiwania się częściami.
Montaż zmieniarki narzędzi
Montaż zmieniarki narzędzi
Montaż zmieniarki narzędzi
Montaż zmieniarki narzędzi
Uważaj, aby sprężyny i tulejki nie wypadły podczas posługiwania się częściami.
Ustaw śruby w zespole dolnej blokady zmieniarki narzędzi w jednej linii z nieprzelotowymi otworami w wózku osi X (X-carriage). Spójrz na prawidłową orientację części. Zwróć uwagę na rowek w kształcie litery U w części.
Spójrz na wózek osi X (X-carriage) z tyłu.
Przyłóż zespół dolnej blokady zmieniarki narzędzi do wózka osi X i przykręć go dwiema śrubami M3x12cT od przodu. Upewnij się, że część jest ustawiona prawidłowo.
Przyłóż zespół górnej blokady zmieniarki narzędzi do wózka osi X i przykręć go dwiema śrubami M3x12cT od przodu.
Montaż pokrywy wózka osi X
Montaż pokrywy wózka osi X
Załóż pokrywę wózka osi X [x-carriage-cover] na wózek osi X [X-carriage] tak, aby otwór był u góry.
Naciśnij środek pokrywy kciukiem, a pokrywa zatrzaśnie się w zatrzaskach na wózku osi X. Podczas zatrzaskiwania będzie słyszalne lekkie "kliknięcie".
Czujnik filamentu: przygotowanie części
Czujnik filamentu: przygotowanie części
Czujnik filamentu: przygotowanie części
Czujnik filamentu: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Śruba M3x12rT (1x)
Wpust rowkowy M3nEs (1x)
Zespół czujnika filamentu
Obróć drukarkę tak, aby lewa strona była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M3nEs w pionowym profilu po lewej stronie z tyłu.
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłącz przewód czujnika filamentu do zespołu czujnika filamentu.
Przesuń zespół czujnika filamentu do góry profilu i ustaw wpust rowkowy M3nEs tak, aby pokrywał się z otworem w zespole czujnika filamentu.
Przymocuj czujnik filamentu do wpustu rowkowego M3nEs za pomocą śruby M3x12rT, używając wkrętaka T10.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Używając wkrętaka T10 poluzuj dwie wskazane śruby po wewnętrznej stronie Nextrudera.
Wsuń na łby śrub otwory w kształcie dziurki do klucza w elastycznej taśmie wiązki przewodów.
Używając wkrętaka T10 dokręć dwie wskazane śruby.
Upewnij się, że część wiązki z przewodem i złączem jest skierowana do góry ekstrudera; jak na ilustracji.
Wiązka przewodów musi być zamocowana dokładnie w taki sam sposób, jak na ilustracji; z przewodem na górze i półprzezroczystą rurką PTFE na dole.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Podłącz złącze przewodu do górnej części Nextrudera.

Wsuń półprzezroczystą rurkę PTFE w złączkę na Nextruderze.

Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Najnowsze zespoły są dostarczane z uszczelką dyszy wstępnie zamontowaną w doku ekstrudera. Aby to potwierdzić, dokładnie przyjrzyj się jednemu z doków ekstrudera i porównaj go z ilustracją, aby sprawdzić, czy uszczelka dyszy jest już na miejscu z kwadratową nakrętką. Jeśli nie, kontynuuj poniżej.
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Sprawdź, czy nakrętka M3nS znajduje się w gnieździe w doku Nextrudera.

Upewnij się, że nakrętka jest dociśnięta do końca w gnieździe w doku. Jeśli nie, użyj klucza imbusowego, aby docisnąć ją do końca.

Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę o 180°, tak aby strona z zasilaczem była skierowana do Ciebie.
Zlokalizuj wkładkę-mocowanie doków z pięcioma otworami M3 [tch-mounting-insert] wewnątrz tylnego profilu aluminiowego i dosuń ją do końca w lewo.
Wykorzystamy dwa pierwsze otwory M3 we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert].
Umieść pierwszy Nextruder na pudełku i poprowadź przewody do tyłu drukarki.
Możesz przesunąć Nextruder podczas manipulowania przewodami. Obserwuj go uważnie!
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Zachowaj pozycję wkadki-mocowania doków [tch-mounting-insert] - musi być dosunięta maksymalnie do lewej strony.
Umieść mocowanie wiązki doku [xl-dock-cable-router] na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku [xl-dock-cable-router] wystaje śruba. Wkręć śrubę w pierwszy otwór na śrubę we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert]. Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router] i dokręć śrubę.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Sprawdź, czy doki są prawidłowo dokręcone. Nie mogą się poruszać.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Obejrzyj wideo w następnym kroku, aby lepiej zrozumieć procedurę.
Następujące instrukcje muszą być wykonane poprawnie i ostrożnie. Lepsze zrozumienie i udany montaż można osiągnąć, oglądając film dołączony do instrukcji.
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nozzle seal [uszczelka dyszy] (2x)
Sprężyna 15x5 (2x)
If you have a newer version of the xl-dock-cable-router that already has the nozzle seal installed, please skip to step First Nextruder docking.
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Pierwszy dok jest gotowy.
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Dobrze - pierwszy Nextruder jest gotowy!
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Umieść drugi Nextruder na pudełku i poprowadź przewody do tyłu drukarki.
Umieść mocowanie wiązki doku [xl-dock-cable-router] na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku [xl-dock-cable-router] wystaje śruba. Wkręć śrubę w drugi otwór na śrubę we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert]. Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router] i dokręć śrubę.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Sprawdź, czy doki są prawidłowo dokręcone. Nie mogą się poruszać.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Obejrzyj wideo w następnym kroku, aby lepiej zrozumieć procedurę.
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Drugi dok jest gotowy.
Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do Ciebie.
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Dobrze - drugi Nextruder jest gotowy!
Prowadzenie rurki PTFE
Prowadzenie rurki PTFE
Prowadzenie rurki PTFE
Z boku drukarki znajduje się boczny czujnik filamentu. Wsuń rurkę PTFE pierwszego Nextrudera do końca w górny otwór w części.
Delikatnie pociągnij rurkę PTFE do tyłu. Spowoduje to wypchnięcie czarnego kołnierza zaciskowego w bocznym czujniku filamentu i zablokowanie rurki.
Powtórz powyższą procedurę dla rurki PTFE drugiego Nextrudera.
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Złącze antenowe jest przygotowane przez producenta:
Wersja A: Mocowanie anteny Wi-Fi jest umieszczone z boku
Złącze antenowe musi zostać zmontowane przez Ciebie:
Wersja B: Antena Wi-Fi znajduje się pośrodku. Przejdź do Wersja B: Podłączenie przewodów Nextrudera.
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera do dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Zamocuj pokrywę gniazd na śrubach. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi w lewym tylnym rogu drukarki.
Nakręć antenę na złącze.
Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki i zdejmij ją.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera do dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Zdejmij nakrętkę z podkładkami ze złącza antenowego.
Złącze antenowe jest gotowe.
Najnowsza wersja złącza ma grubszą podkładkę. Już jej nie potrzebujemy, więc możesz ją wyrzucić.
Umieść złącze antenowe w otworze o tym samym kształcie w mocowaniu anteny Wi-Fi [Wi-Fi-antenna-holder].
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Przełóż złącze antenowe przez mocowanie [Wi-Fi-antenna-holder].
Umieść cieńszą podkładkę z powrotem na złączu.
Za pomocą klucza wielofunkcyjnego dokręć nakrętkę na złączu antenowym.
Dobra robota! Antena Wi-Fi jest gotowa.
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Włóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Podłącz przewód antenowy do złącza antenowego na płytce XL buddy. Podeprzyj płytkę Wifi palcem podczas podłączania przewodu.
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi z tyłu, na środku drukarki.
Wkręć antenę na złącze. Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Weź trzy żelki i podziel się resztą żelków z ludźmi, którzy pomogli Ci zbudować drukarkę 3D.
Czy wiesz, że żelki są uwielbiane przez ludzi w każdym wieku, od dzieci po dorosłych i często są traktowane jako nostalgiczny przysmak?
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Aby nie było zbyt łatwo, mamy dla Ciebie nowy uchwyt na szpulę.
Wersje:
Wersja A: Drukowany uchwyt na szpulę
Mamy to? Przejdź do kolejnego kroku.
Wersja B: Formowany wtryskowo uchwyt na szpulę
Mamy to? Przejdź do Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: przygotowanie części.
Wersja A: uchwyt szpuli - przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli - przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli - przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider [ślizg uchwytu na szpulę] (2x)
Spool-holder-base [podstawa uchwytu na szpulę] (2x)
Spool-holder-mount [mocowanie uchwytu na szpulę] (2x)
Śruba M5x85 (2x)
Wpust rowkowy M5nEs (2x)
Wersja A: uchwyt szpuli - ustawienie wpustów rowkowych
Wersja A: uchwyt szpuli - ustawienie wpustów rowkowych
Wersja A: uchwyt szpuli - ustawienie wpustów rowkowych
Wersja A: uchwyt szpuli - ustawienie wpustów rowkowych
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z anteną Wi-Fi i bocznym czujnikiem filamentu była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M5nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Wpust rowkowy M5nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Umieść drugi wpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Powtórz ten krok dla obu uchwytów szpuli:
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Zamocuj złożony uchwyt na szpulę na podstawie uchwytu [spool-holder-base].
Umieść śrubę M5x85 w zespole uchwytu szpuli.
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z bocznym czujnikiem filamentu była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M4nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Umieść w profilu drugi wpust rowkowy M4nEs.
Wpust rowkowy M4nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Zlokalizuj dwa bolce na podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base] i wyrównaj je z rowkami w ślizgu uchwytu szpuli [spool-holder-slider].
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Nałóż śrubę M4x12 na dłuższy koniec klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń klucz imbusowy 3 mm ze śrubą M4x12 przez zmontowany uchwyt szpuli do przygotowanego otworu w podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Śruba M4x12 musi wystawać przez podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Wersja B: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja B: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja B: montaż zespołu uchwytu szpuli
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć pierwszy zespół uchwytu szpuli.
Przymocuj i dokręć drugi uchwyt szpuli do dolnego wpustu rowkowego M4nEs za pomocą śruby M4x12.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
To już prawie koniec!
To już prawie koniec!
Gratulacje! Twoja Original Prusa XL jest gotowa do odpalenia!
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Przejdźmy teraz do ostatniego rozdziału: Pierwsze uruchomienie.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt