CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit
Menu

3. Sestava CoreXY & Back

3. Sestava CoreXY & Back
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
3. Sestava CoreXY & Back
 Obtížnost
Střední
 Kroky
48
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Demontáž indikátoru krouticího momentu
Demontáž indikátoru krouticího momentu
Demontáž indikátoru krouticího momentu
Demontáž indikátoru krouticího momentu
Pro následující kroky potřebujeme 3mm inbusový klíč bez ukazatele momentu.
Vezměte sestavený ukazatel kroutícího momentu.
Vytáhněte plastovou rukojeť.
Vytáhněte 3mm inbusový klíč z ukazatele momentu.
Vytištěný 3D indikátor si uschovejte pro pozdější použití.
Sestava CoreXY
Sestava CoreXY
Sestava CoreXY
Sestava CoreXY
Od pravé extruze měřte přibližně 23 cm.
Vložte tři matky M3nEs do levé extruze.
Vložte tři matky M3nEs do pravé extruze.
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Jste leváci nebo praváci? Tiskárna by již měla ležet na levé straně z předchozí kapitoly. Pokud jste leváci, otočte ji opatrně na opačnou pravou stranu (viz obrázek). Připojíme horní část CoreXY a utáhneme šrouby, abychom obě části propojili dohromady. Pokyny jsou stejné, pro utažení šroubů si vyberte stranu, která vám lépe vyhovuje..
Doporučujeme umístit pod boční stranu základny kartonovou podložku, která chrání pracovní stůl a rám před poškrábáním.
V extruzi je otvor, do kterého musí kolíček zapadnout.
Přesuňte zadní profilovou vložku uvnitř každé extruze CoreXY na zadní stranu sestavy.
Zbývající vložky posuňte přibližně doprostřed. Přesnou polohou se budeme zabývat později.
Otočte CoreXY na jeho delší stranu a umístěte jej do blízkosti horní části čtyř základnových extruzí.
Zadní profilové vložky musí směřovat k zadním extruzím. Nezasouvejte CoreXY úplně dovnitř, dokud nebudete vyzváni.
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Při upevňování extruzí a CoreXY buďte opatrní, abyste je nepoškrábali.
Nejprve nasaďte sestavu CoreXY na obě zadní extruze.
Zbývající profilové vložky zarovnejte s oběma extruzemi osy Z.
Posuňte CoreXY na obě extruze osy Z.
Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Vložte šrouby M4x12 do obou otvorů. Stejným způsobem jako v případě základny.
S 3mm inbusovým klíčem postupujte opatrně, abyste nepoškrábali rám.
Mezi jednotlivými díly může být malá mezera, kterou se budeme zabývat v dalším kroku.
Šrouby utahujte, dokud nedosáhnete kovové desky, pak přestaňte! Konečné utažení provedeme později pomocí ukazatele momentu.
Tento postup zopakujte u zbývajících tří extruzí.
Manipulace s tiskárnou
Manipulace s tiskárnou
Manipulace s tiskárnou
Manipulace s tiskárnou
Nikdy nemanipulujte s tiskárnou pomocí horních kovových přírub. Mohli byste poškodit LED světla ukrytá uvnitř.
Manipulujte se základnou pomocí extruzí.
Otočte základnu zpět na nohy (Core XY směřuje nahoru).
Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Vložte 3mm inbusový klíč do ukazatele momentu.
Nasaďte rukojeť inbusového klíče z druhé strany.
Sestavený ukazatel točivého momentu vypadá takto.
Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Připravte si 3mm inbusový klíč s ukazatelem momentu.
Vložte kratší stranu 3mm inbusového klíče do šroubu zajišťujícího sestavu CoreXY.
Šroub utahujte, dokud nedosáhnete čáry "OK" a 3mm inbusový klíč nebude mírně ohnutý.
Tento postup zopakujte u všech šroubů M4x12 vložených do extruzí osy Z.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Vezměte si jednoho medvídka.
Věděli jste, že gumoví medvídci se původně prodávali jako novinka a získali si oblibu nejprve v Německu, než se rozšířili do dalších zemí?
Zajištění levého lineárního vedení
Zajištění levého lineárního vedení
Zajištění levého lineárního vedení
Zajištění levého lineárního vedení
Na pravé straně CoreXY jsou v extruzi tři matice M3nEs. Prostřední matici M3nEs zasuňte za lineární vedení. Vyrovnejte její otvor s otvorem v lineárním vedení.
Překontrolujte, zda jste použili prostřední matici.
Vložte šroub M3x10 do horního otvoru.
Utáhněte šroub M3x10 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Zajištění pravého lineárního vedení
Zajištění pravého lineárního vedení
Zajištění pravého lineárního vedení
Zajištění pravého lineárního vedení
Na pravé straně zařízení CoreXY jsou v lisu tři matice M3nE. Prostřední matici zasuňte za lineární lištu. Vyrovnejte její otvor s otvorem v lineární liště.
Překontrolujte, zda jste použili prostřední matici.
Vložte šroub M3x10 do horního otvoru.
Utáhněte šroub M3x10 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Vložení matek M3nEs do extruzí
Vložení matek M3nEs do extruzí
Vložení matek M3nEs do extruzí
Otočte tiskárnu tak, aby levá strana směřovala k vám. Jako vodítko použijte bezpečnostní nálepku.
Zaměřte se na levou polovinu základny extruze, kam nainstalujeme matici M3nEs:
Zasuňte matici až na doraz do extruze shora. Podívejte se na orientaci pružinky (plíšek na matici).
Prstem otočte maticí a zarovnejte ji s extruzí. Pružinky na matici by měly směřovat dolů.
Přesná poloha matice bude upravena později. Prozatím ji posuňte přibližně do středu extruze.
Uzemnění rámu
Uzemnění rámu
Uzemnění rámu
Uzemnění rámu
Ujistěte se, že matice M3nEs směřuje nahoru jako na obrázku.
Nasaďte uzemňovací konektor na matici M3nEs. Svislá část musí směřovat ven z tiskárny.
Vložte šroub M3x8rT a obě části zajistěte šroubovákem T10.
Šroub nedotahujte úplně, později by mohlo být nutné upravit polohu uzemňovacího konektoru v extruzi. Stačí 4-5 otáček.
Uzemnění stran
Uzemnění stran
Uzemnění stran
Stejný postup zopakujte při instalaci uzemňovacích konektorů na horní a boční extruze.
Začněte zasunutím matic M3nEs do obou svislých extruzí na levé straně. Zhruba 2 cm od spodní extruze.
Pokračujte vložením matice M3nEs do extruze na horní straně. Zasuňte ji přibližně do jejího středu.
Nyní nasaďte uzemňovací konektor na matici M3nEs. Svislá část musí směřovat ven z tiskárny.
Stejně postupujte i u extruzí na pravé straně rámu.
Přesná poloha jednotlivých matic bude upravena později.
Ujistěte se, že všechny konektory směřují ven z tiskárny, jak je znázorněno na obrázku.
Šroub nedotahujte pevně, později bychom mohli potřebovat upravit polohu uzemňovacího konektoru v extruzi. Stačí 4-5 otáček.
Uzemnění zadní strany
Uzemnění zadní strany
Otočte zadní stranu tiskárny směrem k sobě. Zopakujte postup vkládání matic M3nEs, uzemňovacích konektorů a šroubů M3x8rT popsaný v předchozích krocích.
Vložte matici M3nEs do svislé extruze na levé straně. Zhruba 6 cm od spodní extruze.
Pokračujte vložením matice M3nEs do extruze na horní straně. Přesuňte ji zhruba do počáteční třetiny zleva.
Ujistěte se, že všechny konektory směřují ven z tiskárny, jak je znázorněno na obrázku.
Šroub nedotahujte pevně, později bychom mohli potřebovat upravit polohu uzemňovacího konektoru v extruzi. Stačí 4-5 otáček.
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
V tomto kroku je vysvětleno, jak vložit a zajistit krycí sponu. Přesná poloha jednotlivých klipů bude popsána v následujících krocích.
Použijte libovolnou extruzi, které je vám nejblíže.
Držte svorku tak, aby její delší strana byla ve svislé poloze. Poté vložte díl cover-clip do extruze.
Jakmile je svorka v extruzi, otočte ji o 90 stupňů. Oba směry jsou v pořádku, svorka je symetrická.
Nyní je díl cover-clip zajištěn.
Upozorňujeme, že vzhledem k tolerancím nemusí klipsna držet na místě. To je v pořádku, jejím hlavním účelem je odolat tahání/tlačení a na místě bude zajištěna pomocí šroubu.
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Vložte krycí svorky (díl cover-clip) na svá místa, postupujte podle obrázku:
6x na levé straně
6x na pravé straně
8x na zadní straně
Konečná poloha každého dílu cover-clip bude upravena později.
Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Abychom mohli připojit kabely, musíme otevřít krabici s elektronikou. Nevyhazujte kryty ani spojovací materiál!
Mírně povolte všechny čtyři šrouby na krytu XL Buddy boxu. Není nutné je úplně vyndat. Posuňte kryt nahoru a sejměte jej.
Povolte a odstraňte čtyři šrouby M3x5rT na horním krytu kabelu.
Sundejte celý kryt.
Oba kryty uložte na bezpečné místo, brzy je vrátíme zpět.
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Zadní panel XL držte při montáži rukou! Není zajištěn žádnými šrouby.
Pro snadnější montáž umístěte spodní okraj zadního panelu XL přibližně 2 cm za spodní zadní extruzi základny tiskárny.
Otočte (zavřete) zadní panel XL k zadní straně tiskárny. Ujistěte se, že vám nepřekáží žádný kabel.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Opatrně posuňte zadní panel XL nahoru, až se zastaví na horních zarážkách.
Pokračujte přitlačením spodního zadního panelu ke spodní extruzi.
Pokračujte k dalšímu kroku.
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Zadní panel XL držte během montáže rukou! Dokud nebude zajištěn šrouby.
Zevnitř tiskárny zarovnejte uzemňovací konektory s otvory na zadním panelu.
V případě potřeby šroub mírně povolte a upravte uzemňovací konektor, poté ho zase utáhněte.
Z vnější strany (zadní strana) vložte šroub M3x8rT a zajistěte zadní panel pomocí šroubováku T10.
Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Zadní panel XL držte během montáže rukou! Dokud nebude zajištěn šrouby.
Vložte šroub M3x8rT do otvoru a zarovnejte uzemňovací konektor.
Šroub šroubovákem T10 zcela utáhněte.
Utáhněte šroub v matici M3nEs, abyste zajistili jeho polohu.
Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Uvnitř tiskárny: zarovnejte všechny díly cover-clip (krycí svorky) s otvory v zadním panelu.
Z vnější strany (zadní strana): Šroubovákem T10 utáhněte krycí svorky (cover-clip) osmi šrouby M3x8rT.
Čas na Haribo!
Čas na Haribo!
Snězte jednoho medvídka.
Věděli jste, že gumoví medvídci byli jedny z prvních želatinových bonbonů, které byly vyrobeny ve tvaru zvířat?
Vlevo vzadu: vedení kabeláže
Vlevo vzadu: vedení kabeláže
Vlevo vzadu: vedení kabeláže
V následujících krocích se zaměříme na vedení a připojení všech kabelů na zadní straně.
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě.
Na levém okraji začněte odspodu. Uchopte PE, motor s kabely xLCD a jemně je zatlačte do extruze.
Zajistěte kabely pomocí krytu extruze 354 mm.
Vlevo vzadu: připojení kabelů
Vlevo vzadu: připojení kabelů
Vlevo vzadu: připojení kabelů
Vlevo vzadu: připojení kabelů
Připojte všechny kabely z levé strany v následujícím pořadí:
Kabel motoru XY (žlutý štítek XY)
Kabel motoru osy Z (žlutý štítek Z)
Kabel LED světla
Konektor kabelu xLCD je vybaven aretační západkou, která musí směřovat k trojúhelníku u konektoru xLCD.
xLCD kabel
Fialová čára musí být na horní straně kabelu xLCD. Fotografie je nesprávná, brzy ji aktualizujeme.
Vlevo vzadu: zajištění kabelů
Vlevo vzadu: zajištění kabelů
Vlevo vzadu: zajištění kabelů
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
Pod kabely jsou v plechu dvě perforace.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.
Levou stranu máme připravenou, nyní se zaměříme na pravou stranu.
Vpravo vzadu: vedení kabeláže
Vpravo vzadu: vedení kabeláže
Vpravo vzadu: vedení kabeláže
Vpravo vzadu: vedení kabeláže
Na pravém okraji začněte odspodu. Uchopte kabel motoru a jemně jej zatlačte do extruze.
Zajistěte kabel pomocí krytu extruze 354 mm.
Vpravo vzadu: připojení kabelů
Vpravo vzadu: připojení kabelů
Vpravo vzadu: připojení kabelů
Vpravo vzadu: připojení kabelů
Připojte všechny kabely z pravé strany v následujícím pořadí:
Kabel motoru osy XY
Kabel motoru osy Z
Kabel LED světla
Verze Wi-fi antény
Verze Wi-fi antény
Pokud má vaše tiskárna konektor antény na pravé straně tiskárny (zadní strana tiskárny směřuje k vám), pokračujte dalším krokem.
Pokud ji nemá, pokračujte na Krok 36 - Instalace uzemnění rámu.
Verze A: vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény
Verze A: vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény
Verze A: vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény
Verze A: vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény
Možná máte jinou verzi držáku Wi-Fi antény (kabel od antény nyní nelze nalézt). Nová verze držáku antény je v 5. Extruder & sestava příslušenství. Anténu zatím neinstalujte! Stačí pokračovat v procházení návodu.
UPOZORNĚNÍ: Buďte velmi opatrní, při použití nadměrné síly může dojít k poškození kabelu a konektoru.
Odstraňte kryt konektoru (průsvitnou trubičku) z kabelu Wi-Fi antény.
Připojte konektor Wi-Fi antény k desce xlBuddy.
Podepřete desku prstem, aby se neprohnula.
Instalace uzemnění rámu
Instalace uzemnění rámu
Instalace uzemnění rámu
Instalace uzemnění rámu
Podívejte se shora a na pravém zadním okraji sundejte uzemňovací kryt z uzemňovací zástrčky na sestavě CoreXY.
Připojte PE kabel k uzemňovacímu konektoru CoreXY.
Vpravo vzadu: zajištění kabelů
Vpravo vzadu: zajištění kabelů
Vpravo vzadu: zajištění kabelů
Vpravo vzadu: zajištění kabelů
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.
Přehled zapojení elektroniky
Přehled zapojení elektroniky
Než přejdete k dalšímu kroku, zkontrolujte připojení kabelu podle obrázku.
Kabel motoru osy XY
Kabel motoru osy Z
LED kabel
xLCD kabel
PE kabel
Kabel Wi-Fi antény
Nejnovější kabel Wi-Fi antény bude připojen později v 5. kapitole tohoto návodu.
Kabel senzoru filamentu je již z jedné strany připojen k xBuddy. Druhá strana je volná, připojíme ji později.
Zadní kryt elektroniky
Zadní kryt elektroniky
Zadní kryt elektroniky
Zadní kryt elektroniky
Buďte opatrní, nepřiskřípněte žádné kabely.
Opatrně připevněte díl Rear-cable-management-upper na zadní stranu.
Ujistěte se, že žádný kabel není skřípnutý.
Zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x5rT pomocí šroubováku T10.
Instalace krytu krabičky XL buddy
Instalace krytu krabičky XL buddy
Instalace krytu krabičky XL buddy
Připevněte kryt XL buddy boxu ke šroubům na krabičce elektroniky. Posuňte jej dolů a zajistěte jej na šroubech.
Šrouby utáhněte šroubovákem T10.
Montáž krytů předních extruzí
Montáž krytů předních extruzí
Montáž krytů předních extruzí
Montáž krytů předních extruzí
Otočte tiskárnu přední pravou stranou k sobě.
Vezměte kryt extruze (243 mm).
Nejprve zasuňte oba konce krytu do extruze.
Nyní zatlačte kryt extruze směrem k jejímu středu.
Zopakujte postup vkládání krytů extruzí do extruzí.
Vložte do extruze kryt extruze (430 mm).
Vložte kryty extruzí (243 mm) do extruzí na levé a pravé straně.
Vložte oranžové kryty extruzí do extruzí na levé a pravé straně.
Montáž krytů zadních extruzí
Montáž krytů zadních extruzí
Montáž krytů zadních extruzí
Při vkládání krytu extruzí nejprve zasuňte oba konce krytu a poté jej zatlačte směrem ke středu rámu.
Vložte kryty extruzí (95 mm) do extruzí na levé a pravé straně.
Vložte do extruze kryt extruze (405 mm).
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte ještě jednoho gumového medvídka. Ano, jen jednoho.
Věděli jste, že jsou dnes gumoví medvídci k dostání v široké škále příchutí, včetně kyselých, tropických a exotických ovocných druhů?
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Dobrá práce! Právě jste dokončili sestavu CoreXY & Zadní strany.
Nyní přejděte na další kapitolu 4. Vyhřívaná podložka & montáž bočních panelů.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás