CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Rozebrání

2. Rozebrání
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
2. Rozebrání
 Obtížnost
Střední
 Kroky
11
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Ujistěte se, že je filament vyjmutý z hotendu a tiskárna je odpojena! Nevypínejte tiskárnu, dokud nevychladne, jinak může v budoucnu docházet k zaseknutí vlákna!
Připravte si nástroje, které najdete v sadě MK2S nebo si podobné pořiďte v nejbližším železářství. Potřebovat budete:
Doporučené velikosti šestihranu jsou: 2,5 mm, 2,0 mm a 1,5 mm
Důrazně doporučujeme sehnat si na matky a šrouby nějakou nádobu. Některé z nich budete potřebovat později během montáže.
Osa Y: rozebrání vyhřívané podložky (1. část)
Osa Y: rozebrání vyhřívané podložky (1. část)
Osa Y: rozebrání vyhřívané podložky (1. část)
Osa Y: rozebrání vyhřívané podložky (1. část)
Ujistěte se, že tiskárna není připojena k elektrické zásuvce, jinak by mohlo dojít k poškození elektroniky!
Otočte levou část tiskárny s krytem RAMBo směrem k sobě. Povolte šroub M3x40 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Pomocí kleští odstřihněte stahovací pásek, který drží kabely z vyhřívané podložky. Postupujte opatrně, můžete kabely zlomit.
Rozbalte alespoň dvě otáčky spirálového obalu a postupujte podél kabelů dovnitř krytu RAMBo, vyhledejte konektory a odpojte je. Odpojte konektory, NETAHEJTE za kabely!
Všimněte si, že na konektoru termistoru vyhřívané podložky je bezpečnostní kolík, musíte jej před odpojením kabelu stisknout.
Odstraňte všechny kabely, spirálový obal a nylonový filament z krytu RAMBo.
Osa Y: rozebrání vyhřívané podložky (2. část)
Osa Y: rozebrání vyhřívané podložky (2. část)
Osa Y: rozebrání vyhřívané podložky (2. část)
Osa Y: rozebrání vyhřívané podložky (2. část)
Položte tiskárnu na stranu napájecího zdroje a posuňte vyhřívanou podložku až dozadu pro lepší stabilitu.
Najděte Y-belt-holder a pomocí 2,5mm inbusového klíče lehce povolte oba šrouby. Držák nechejte Y-carriage společně se šrouby a v případě potřeby je můžete dočasně zajistit maticemi M3n.
S pomocí 2mm inbusového klíče povolte všechny 4 šrouby (vyznačené červeně). Při povolování posledního šroubu podložku podržte, jinak upadne!
Vyhřívaná podložka již nebude potřeba, uložte ji na bezpečné místo. Spirálový obal můžete nechat nasazený pro lepší ochranu kabelu.
Najděte svou krabičku s náhradními díly, teď několik komponent znovu využijete.
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Postavte tiskárnu opět „na nohy“.
Pomocí kleští odstřihněte stahovací pásek, který drží kabely z extruderu. Postupujte opatrně, můžete kabely zlomit.
Pomocí kleští odstřihněte stahovací pásky na spirálovém obalu za extruderem. Postupujte opatrně, můžete poškodit kabely. Rozbalte spirálový obal až ke krytu RAMBo.
Pokračujte k dalšímu kroku, ve kterém odpojíme kabely Extruderu.
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Postupujte podél kabelů uvnitř krytu RAMBo, vyhledejte konektory a všechny odpojte (pouze extruder). Odpojte konektor, NETAHEJTE za kabel!
Teď vyndejte všechny kabely, spirálový obal a filament ven z krytu RAMBo.
Některé konektory mají bezpečnostní kolíček, nezapomeňte jej nejprve stisknout, než se pokusíte kabel odpojit.
Vyjmutí extruderu (část 3.)
Vyjmutí extruderu (část 3.)
Vyjmutí extruderu (část 3.)
Pomocí kleští odstřihněte stahovací pásek držící kabely.
Odstraňte stahovací pásku a posuňte kabely na obě strany.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče uvolněte všechny tři šrouby, které drží tělo extruderu (extruder-body). Při uvolňování posledního šroubu podržte extruder, jinak spadne!
Vyjměte Extruder z tiskárny a prozatím jej odložte stranou.
Vyjmutí extruderu (část 4.)
Vyjmutí extruderu (část 4.)
Vyjmutí extruderu (část 4.)
X-carriage vyměníme kompletně za nový, včetně nylonového filamentu a šroubu M3x40, takže ho můžete úplně odstranit.
Nejprve vyndejte řemen. Nechce si ho na později.
Přestříhněte stahovací pásky a odstraňte X-carriage z hlazených tyčí.
Ponechte ložiska na tyčích, není nutná další demontáž osy X.
Rozebrání extruderu (část 1.)
Rozebrání extruderu (část 1.)
Rozebrání extruderu (část 1.)
Rozebrání extruderu (část 1.)
S pomocí 2,5mm inbusového klíče povolte všechny tři vyznačené šrouby na předním tiskovém ventilátoru a ventilátoru. Zatím ventilátor úplně neodstraňujte, nejprve bude nutné povolit senzor P.I.N.D.A.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče uvolněte 4 šrouby na levém ventilátoru hotendu. Tento ventilátor můžete úplně odebrat. Bude nahrazen novým.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče povolte senzor P.I.N.D.A. Zatlačte jej nebo vyšroubujte nahoru a úplně jej vyndejte. Bude nahrazen novým.
Nyní vyjměte přední tiskový ventilátor a uschovejte jej pro opětovné sestavení.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte šrouby přidržující přítlačnou kladku.
S pomocí 2,5mm inbusového klíče odstraňte šrouby držící motor extruderu. Nechte si ho na zpoději, ale odstraňte řemeničku, kterou nahradíme.
Všechny tištěné díly z extruderu budou nahrazeny novými.
Rozebrání extruderu (část 2.)
Rozebrání extruderu (část 2.)
Rozebrání extruderu (část 2.)
Pomocí 2,5mm inbusového klíče povolte a vyndejte šrouby a vyndejte tuto část Extruderu.
Opatrně demontujte hotend, nezlámejte kabely! Ponechejte si hotend na později.
Všechny tištěné díly z extruderu budou nahrazeny novými.
Odstranění PTFE trubičky
Odstranění PTFE trubičky
TENTO KROK JE POVINNÝ! Tiskárna MK2.5S používá kratší PTFE trubičky než MK2/S, takže je teď vyměníme!
Zatlačte černou plastovou objímku dolů směrem k hotendu.
Z hotendu odstraňte starou PTFE trubičku.
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Otevřete upgrade balíček a najděte pytlík s novými (kratšími) PTFE trubičkami.
Zkontrolujte novou PTFE trubičku. Ujistěte se, že jsou oba konce čisté.
Teď přišel čas vložit novou PTFE trubičku. Všimněte si, že má dva různé konce:
Jeden konec trubičky má "zaoblený" vnější okraj. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Podívejte se na druhý konec trubičky, kde je vyvrtané zahloubení směrem dovnitř. Toto je strana, do které vstupuje filament. Tato část musí být zvenku hotendu
Zatlačte černou objímku úplně dolů (na doraz). Zasuňte trubičku až dolů a držte ji!
Druhou rukou vytáhněte objímku a teprve poté uvolněte trubičku!!! TOTO JE DŮLEŽITÉ pro to, aby hotend fungoval správně. Trubička se nesmí pohybovat dovnitř ani ven!
Vše rozebráno? Pojďme postavit MK2.5S! 3. Sestavení osy E
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás