CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit
Menu

2. Sestavení osy Y

2. Sestavení osy Y
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
2. Sestavení osy Y
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
38
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek.
3mm inbusový klíč pro šrouby M5
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání matek
Rám YZ - příprava dílů
Rám YZ - příprava dílů
Rám YZ - příprava dílů
Pro stavbu rámu YZ si připravte následující díly:
Hliníkové extruze (4x)
Hliníkový rám (1x)
Šrouby M5x16r (16x)
Svorník M5x16r můžete utáhnout přiloženým inbusovým klíčem nebo momentovým klíčem. Doporučený utahovací moment je 4,5 N.m.
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Rám YZ - montáž delších extruzí
Vezměte DELŠÍ hliníkové extruze a umístěte je vedle rámu.
Ujistěte se, že VIDÍTE na rámu vyfrézované logo PRUSA (vlevo nahoře)!
Poznámka: šrouby jsou vkládány z opačné strany rámu. Pokud potřebujete s rámem pohnout, ujistěte se, že jsou extruze na správné straně.
Ujistěte se, že používáte správné otvory, viz druhý obrázek. Pro spojení rámu a extruzí použijte šrouby M5. Prozatím utáhněte šrouby inbusovým klíčem jen zlehka!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz poslední obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na druhé dlouhé extruzi.
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Rám YZ - montáž kratších extruzí
Vezměte KRATŠÍ hliníkové extruze a umístěte je vedle rámu.
Ujistěte se, že vyfrézované logo PRUSA na rámu (vlevo nahoře) NENÍ VIDĚT!
Poznámka: šrouby jsou vkládány z opačné strany rámu. Pokud potřebujete s rámem pohnout, ujistěte se, že jsou extruze na správné straně.
Ujistěte se, že používáte správné otvory, viz druhý obrázek. Pro spojení rámu a extruzí použijte šrouby M5x16. Prozatím utáhněte šrouby inbusovým klíčem jen zlehka!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz poslední obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na druhé krátké extruzi.
Rám YZ - závěrečná kontrola
Rám YZ - závěrečná kontrola
Dříve než pokročíme k dalším krokům, JE DŮLEŽITÉ ZKONTROLOVAT, že jsou extruze na správné straně rámu.
Dlouhé extruze - musí být na straně rámu s logem Prusa a blíže k sobě.
Krátké extruze musí být na straně rámu bez loga Prusa a dále od sebe.
Osa Y: přední a zadní deska
Osa Y: přední a zadní deska
Připravte si následující díly pro montáž přední a zadní desky:
Přední deska (1x)
Zadní deska (1x)
Šroub M5x16r (16x)
Svorník M5x16r můžete utáhnout přiloženým inbusovým klíčem nebo momentovým klíčem. Doporučený utahovací moment je 4,5 N.m.
Osa Y: Osazení přední desky
Osa Y: Osazení přední desky
Osa Y: Osazení přední desky
Otočte rám s delšími extruzemi čelem k sobě.
Přiložte přední desku k extruzím a zajistěte ji šrouby M5x16r, zatím JE NEDOTAHUJTE!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz druhý obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na druhé dlouhé extruzi.
Osa Y: příprava pro zdroj (PSU)
Osa Y: příprava pro zdroj (PSU)
Osa Y: příprava pro zdroj (PSU)
Osa Y: příprava pro zdroj (PSU)
Toto je velmi DŮLEŽITÝ krok! Nesprávné imístění držáků PSU povede k pozdějším problémům.
Pro následující krok si prosím připravte:
Držáky PSU M3nE (2x)
Vezměte YZ rám a otočte jej kratšími extruzemi čelem k sobě.
Vložte držáky napájecího zdroje do extruze. Zajistěte, že jde o správnou extruzi. Viz obrázek.
Na přesné poloze držáků PSU nyní nezáleží, jejich pozici upravíte později.
Osa Y: Osazení zadní desky
Osa Y: Osazení zadní desky
Osa Y: Osazení zadní desky
Otočte rám s kratšími extruzemi čelem k sobě.
Přiložte zadní desku k extruzím a zajistěte ji šrouby M5x16r, zatím JE NEDOTAHUJTE!
Nyní dotáhněte šrouby zcela, avšak UHLOPŘÍČNĚ, viz druhý obrázek. Jakmile utáhnete první dvojici, utáhněte i tu druhou. Poté se přesuňte ke šroubům na druhé kratší extruzi.
Osa Y: kontrola geometrie
Osa Y: kontrola geometrie
Osa Y: kontrola geometrie
Před samotnou kontrolou prosím umístěte rám na ROVNÝ POVRCH (je to naprosto zásadní).
Všechny díly byly pro co nejvyšší přesnost nařezány a vyvrtány na stroji, avšak rozdílným utažením šroubů lze zkroutit rám.
Pomocí ruky zkuste naklonit rám do všech směrů, abyste zjistili, zdali se některé z rohů nezvedají.
V případě nerovností, povolte šrouby, zatlačte extruze proti rovnému povrchu a šrouby opět utáhněte.
Nasazení antivibračních podložek (volitelné)
Nasazení antivibračních podložek (volitelné)
Nasazení antivibračních podložek (volitelné)
Nasazení antivibračních podložek (volitelné)
Tento krok je prozatím volitelný. Doporučujeme namontovat nohy pro ochranu povrchu stolu (dílenský ponk). Při každém otočení však musíte rám nejdříve zvednout do vzduchu.
Ke konci manuálu budete opět upozornění na osazení antivibračních podložek.
Antivibrační podložka (4x)
Otočte rám YZ na bok a vložte antivibrační podložky šikmo, poté podložkou otáčejte, dokud nezmáčknete ráfek uvnitř extruze.
Opakujte postup na všech 4 podložkách. Umístěte je 2-3 cm od konce každé extruze.
Osa Y: přední a zadní držák
Osa Y: přední a zadní držák
Osa Y: přední a zadní držák
UPOZORNĚNÍ: Od 01/2018 budou díly Y-holder-front a Y-holder-back nahrazeny dílem Y-rod-holder, který má stejný tvar pro všechny čtyři kusy. Viz druhý obrázek. Proces vložení matic a utažení zůstává stejný.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-holder-front (2x)
Y-holder-back (2x)
Šroub M3x10 (8x)
Matka M3nS (8x)
Příprava dílů Y-holder-front a back
Příprava dílů Y-holder-front a back
Příprava dílů Y-holder-front a back
Příprava dílů Y-holder-front a back
Vezměte díl Y-holder-front a vložte do něj M3nS matky.
Ujistěte se, že jste matice zatlačili až na doraz.
Pokud matky nemůžete zatlačit, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Nejprve se ujistěte, že ve slotu na matku není překážka.
Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí 2mm inbusového klíče.
Opakujte tento krok pro zbývající díly Y-holder. Na konci byste měli mít dva páry, přední a zadní.
Montáž dílů Y-holder-front a back.
Montáž dílů Y-holder-front a back.
Montáž dílů Y-holder-front a back.
Montáž dílů Y-holder-front a back.
Neprve vezměte díly Y-holder-front a položte je na delší extruze, otvory pro šrouby musí směřovat nahoru.
Otočte s 3D tištěnými díly směrem k přední desce.
Připevněte každý díl pomocí dvojice šroubů M3x10.Šrouby dotahujte stejnoměrně, avšak ne zcela. Plně je dotáhnete až později.
Zadruhé, vezměte díly Y-holder-back a zajistěte je šrouby M3x10 na zadní desce (s kratšími extruzemi). Šrouby dotáhněte stejnoměrně, avšak ne zcela. Plně je dotáhneme až později.
Příprava Y-belt-idleru (1. část)
Příprava Y-belt-idleru (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-belt-idler (1x)
Šroub M3x18 (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Samojistná matka M3nN (3x)
Kladka s ložiskem 623h (1x)
Příprava Y-belt-idleru (2. část)
Příprava Y-belt-idleru (2. část)
Příprava Y-belt-idleru (2. část)
Vezměte Y-belt-idler a zvrchu vložte dvě samojistné matky M3nN. Gumička uvnitř matek musí směřovat nahoru.
Otočte idler na stranu a vložte do něj samojistnou matici M3nN. Nylonová vložka uvnitř matky musí směřovat k vám.
Ujistěte se, že jste všechny tři matky zatlačili zcela dovnitř.
Pokud nemůžete matku vložit dovnitř, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Vezměte šroub M3 a našroubujte jej z druhé strany. Jak jej budete dotahovat, vtáhne matku dovnitř. Buďte však opatrní, abyste během dotahování nezlomili vytištěný díl.
Příprava Y-belt-idleru (3. část)
Příprava Y-belt-idleru (3. část)
Příprava Y-belt-idleru (3. část)
Připravené ložisko vložte do dílu Y-belt-idler.
Na orientaci ložiska nezáleží.
Zajistěte ložisko šroubem M3x18, ale neutahujte jej zcela.
Položte prst na kladku a ujistěte se, že s ním lze volně otáčet. Pokud to bude potřeba povolte/utáhněte šroub.
Montáž dílu Y-belt-idler
Montáž dílu Y-belt-idler
Montáž dílu Y-belt-idler
Montáž dílu Y-belt-idler
Otočte rám s delšími extruzemi čelem k sobě.
Vezměte díl Y-belt-idler a přiložte jej k přední desce. Pozor na tečku (kruh), která musí směřovat vzhůru.
Zajistěte Y-belt-idler pomocí dvou šroubů M3x10.
NEUTAHUJTE zatím šrouby úplně, budete potřebovat "volný" Y-belt-idler abyste mohli upravit napnutí řemenu později.
Osa Y: motor a držák motoru
Osa Y: motor a držák motoru
Osa Y: motor a držák motoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor osy Y (1x)
Y-motor-holder (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Matka M3n (2x)
Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení. Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.
Příprava Y-motor-holderu
Příprava Y-motor-holderu
Příprava Y-motor-holderu
Příprava Y-motor-holderu
Vezměte Y-motor-holder a vložte do něj dvě M3n matky.
V případě, že nemůžete zatlačit matku dovnitř, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Našroubujte dočasně šroub M3 z druhé strany a utáhněte jej.
Umístěte Y-motor-holder na motor a zkontrolujte správnou orientaci dílu viz obrázek.
Pomocí dvou šroubů M3x10 stáhněte držák s motorem.
Montáž Y-motor-holderu
Montáž Y-motor-holderu
Vezměte Y-motor-holder a přiložte jej k zadní desce (krátké extruze).
Zkontrolujte správnou orientaci, hřídel motoru musí směřovat směrem k držákům zdroje (PSU).
Zajistěte Y-motor-holder pomocí 2 šroubů M3x10.
Osa Y: Y-carriage
Osa Y: Y-carriage
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-carriage (1x)
Y-belt-holder (1x)
Šroub tvaru U (3x)
Lineární ložisko (3x)
Samojistná matka M3nN (6x)
Šroub M3x10 (2x)
Pro majitele MK2/S: Y-carriage je nyní symetrická v jednom směru, tedy na vzájemné poloze ložisek a orientačního bodu již nezáleží.
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Při vkládání ložisek do Y-carriage dbejte na to, aby byla orientována podle obrázku. Jedna z drah (řada kuliček) musí být v jedné linii s výřezem pro ložisko!
Tato orientace musí být dodržena ve všech 3 ložiscích na Y-carriage!
Instalace ložisek na Y-carriage (1. část)
Instalace ložisek na Y-carriage (1. část)
Instalace ložisek na Y-carriage (1. část)
Instalace ložisek na Y-carriage (1. část)
Tato část je VELMI DŮLEŽITÁ a zásadně ovlivňuje chování tiskárny. PROSÍM čtěte pozorně následující řádky!
Položte Y-carriage na rovný povrch. Na orientaci nezáleží.
Vložte lineární ložisko do výřezu a zajistěte jej šroubem tvaru U.
Položte palec na šroub a otočte pojezdem (Y-carriage). Na oba konce šroubu nasuňte matky.
Začněte utahovat matky, AVŠAK UJISTĚTE SE, že obě utahujete stejně a JAKMILE DOSÁHNETE MATKOU POVRCHU POJEZDU, PŘESTAŇTE UTAHOVAT!!! Utahování matek dokončíte v dalším kroku.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě lineární ložiska.
Přílišné utažení matek vede k deformaci ložisek a problémům s tím spojených. Prosím postupujte dle instrukcí.
Instalace ložisek na Y-carriage (2. část)
Instalace ložisek na Y-carriage (2. část)
Instalace ložisek na Y-carriage (2. část)
Znovu zkontrolujte, že jsou matky dotažené k povrchu rovnoměrně.
Ujistěte se, že je ložisko vystředěné v obou směrech a pokud ne, částečně povolte matky, upravte jeho pozici a opět utáhněte matky do předchozího stavu.
Vezměte kleště a dotáhněte každou matku, avšak pouze o 90°. Tato míra utažení stačí a nedojde k deformaci ložiska.
Opakujte postup pro zbylá dvě ložiska.
Sestavení Y-belt-holder
Sestavení Y-belt-holder
Položte Y-belt-holder na Y-carriage. ZAJISTĚTE, ABY ZUBY směřovaly ke DVĚMA LOŽISKŮM!
Zajistěte Y-belt-holder dvěma šrouby M3x10. Plně je dotáhněte, v Y-carriage jsou závity.
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vezměte všechny hlazené tyče a porovnejte jejich délku. Po Y-carriage potřebujete středně dlouhé (330 mm).
POZOR, PROSÍM POSTUPUJTE OPATRNĚ! Opatrně nasuňte tyče napřímo do ložisek. Netlačte velkou silou a tyče nenaklánějte!
Pokud vám tyč nejde nasunout, zkontrolujte správné natočení (zarovnání) ložisek.
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, tak je prosím spočítejte. Pokud bude jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Vezměte Y-carriage (pojezd osy Y) včetně hlazených tyčí a vložte jej do rámu YZ. Dvojice ložisek musí být na levé straně, viz obrázek.
Zatlačte tyče do všech 4 držáků pomocí palce. Netlačte příliš silně.
Znovu zkontrolujte správnou orientaci ložisek!!!
Zajištění Y-carriage
Zajištění Y-carriage
Zajištění Y-carriage
Zajištění Y-carriage
Najděte balení stahovacích pásek a připravte si 4 kusy.
Prostrčte pásku skrze slot v držáku.
Spojte pásku a utáhněte ji. Hlavičku pásky natočte dovnitř rámu.
Pásky po dotažení zastřihněte pomocí kleští.
Tento postup opakujte ve všech čtyřech rozích.
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
POZOR: správné zarovnání hlazených tyčí je naprosto zásadní pro tichý chod a snížení tření.
Ujistěte se, že všechny šrouby M3 v Y-holders (držáky tyčí) jsou povolené. S díly musí být možné nepatrně pohnout.
Posuňte několikrát s Y-carriage (pojezd osy Y) tam a zpět přes celou délku osy Y, zarovnáte tím hlazené tyče.
Poté posuňte Y-carriage k přední desce a utáhněte všechny šrouby na dílech front-Y-holders.
Posuňte Y-carriage k zadní desce a utáhněte všechny šrouby na dílech back-Y-holders.
Nasazení řemeničky
Nasazení řemeničky
Nasazení řemeničky
Nasazení řemeničky
Na motorové hřídeli je plochá část. Otočte si ji tak, jako na obrázku.
Nasaďte řemeničku (GT2-16 pulley) na hřídel motoru osy Y, viz obrázek.
Řemeničku netlačte až na motor. Ponechte mírnou mezeru, aby se mohla hřídel volně otáčet.
Jeden z červíku musí směřovat přímo proti plošce na hřídeli. S citem dotáhněte první červík.
Otočte hřídel motoru a mírně utáhněte druhý červík.
Řemeničku zatím nedotahujte, k tomu se dostaneme později.
Osa Y: nasazení řemenu (1. část)
Osa Y: nasazení řemenu (1. část)
Osa Y: nasazení řemenu (1. část)
Osa Y: nasazení řemenu (1. část)
Otočte rám na jeho "pravou" stranu, tak jako na obrázku. Potřebujete přístup k držáku řemenu, přítlačné kladce a řemeničce.
Použijte spodní otvor v extruzi a opatrně zasuňte kabel od Y-motoru.
NEZKRACUJTE ŘEMEN dokud nebudete vyzváni instrukcemi v manuálu.
Najděte řemen pro osu Y (Y-GT2 650 mm) a jeden konec vložte doY-belt-holderu. Ujistěte se, že používáte horní drážku (blíže k Y-carriage).
Ujistěte se, že omylem nepoužijete řemen pro osu X (X-GT2), který je delší.
Zatlačte řemen až nadoraz s pomocí inbusového klíče.
Osa Y: nasazení řemenu (2. část)
Osa Y: nasazení řemenu (2. část)
Osa Y: nasazení řemenu (2. část)
Osa Y: nasazení řemenu (2. část)
Prostrčte řemen skrze kladku (idler) tak, jako to vidíte na obrázku.
Veďte řemen za motorem osy Y azajistěte následující:
Nepoužívejte druhou drážku v Y-belt-holderu.
Veďte řemen nad hliníkovým rámem Z, NIKOLIV pod ním.
Veďte řemen nad přední deskou, NIKOLIV pod ní.
Postavte tiskárnu "na nohy" a veďte řemen kolem motoru osy Y.
Osa Y: nasazení řemenu (3. část)
Osa Y: nasazení řemenu (3. část)
Osa Y: nasazení řemenu (3. část)
Otočte tiskárnu zpět na bok. Přidržujte rukou Y-carriage (zabraňte jeho pohybu), protože potřebujeme vytáhnout řemen.
Ujistěte se, že idler není zcela dotažen k přední desce. V opačném případě nebudete moci později nastavit napnutí.
Vezměte konec řemene, přiměřenou silou jej vytáhněte a vložte do Y-belt-holder.. Všimněte si, že nemusíte využít celou délku drážky.
Zatlačte řemen až nadoraz s pomocí inbusového klíče.
Řemen by měl být napnutý a neměl by se snadno prohýbat. Konečné napnutí však bude upraveno později.
Zarovnání řemene osy Y
Zarovnání řemene osy Y
Zarovnání řemene osy Y
Zkontrolujte, že je řemen umístěn na středu tiskárny. Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.
Pokud se vám nedaří zajistit rovnoběžnost řemene, zkontrolujte, zda je řemen správně zasunut v Y-belt-holderu (pod Y-carriage).
Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Pomocí inbusového klíče utáhněte/povolte šrouby na přední desce. Pokuste se oba šrouby nastavit stejným způsobem.
Prstem levé ruky zmáčkněte řemen směrem dolu. Pro prohnutí bude zapotřebí jisté síly, ALE nezkoušejte napnout řemen příliš silně, může dojít k poškození tiskárny.
Kontrola napnutí řemenu osy Y
Kontrola napnutí řemenu osy Y
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene.
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy Y.
Pohněte rukou s Y-carriage směrem k motoru osy Y. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a Y-carriage se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Osa Y je hotova!
Osa Y je hotova!
Osa Y je hotová, skvělá práce! Otevřete sáček s gumovými medvídky Haribo a pár si jich dopřejte ;)
Zkontrolujte výsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem.
Jste připravení pokračovat? Přejděte k 3. Osa X
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás