CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

8. Montáž elektroniky (B7/R3 design)

Menu

8. Montáž elektroniky (B7/R3 design)

8. Montáž elektroniky (B7/R3 design)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
8. Montáž elektroniky (B7/R3 design)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
41
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
1,5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
Křížový šroubovák na utažení napájecích kabelů zdroje a vyhřívané podložky
Identifikace montážních otvorů
Identifikace montážních otvorů
Otočte k sobě tiskárnu zadní stranou.
Otvory vyznačené modrými šipkami budou použity pro panty dvířek krytu elektroniky (Einsy-door).
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Vezměte spodní pant (Einsy-hinge-bottom) a prostrčte skrz něj šroub M3x10.
V tištěném dílu je připravené vybrání na hlavičku šroubu.
Najděte na rámu otvor pro uchycení spodního pantu.
Umístěte tištěný díl na rám a dotáhněte šroub. Pant musí směřovat nahoru.
Osazení dvířek Einsy-door
Osazení dvířek Einsy-door
Osazení dvířek Einsy-door
Osazení dvířek Einsy-door
Nasaďte dvířka (Einsy-door) na spodní pant.
Vezměte horní pant (Einsy-hinge-top) a prostrčte skrz šroub M3x10.
Nasaďte horní pant (Einsy-hinge-top) na dvířka a upevněte jej do rámu.
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Pro následující krok si prosím připravte:
Textilní rukáv 6 x 300 mm (1x)
Stahovací páska (1x)
Oviňte textilní oplet okolo motoru osy X. Oplet je kratší než kabel motoru.
Zajistěte oplet pomocí stahovací pásky, kterou musíte utáhnout pevně a jedná se pouze o dočasné zajištění než bude nainstalován Einsy-base. Stahovací pásku pak ponechte na místě.
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (1. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (1. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (1. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Einsy-base (1x)
Šroub M3x10 (6x)
Matka M3nS (4x)
Matice M3n (4x)
Základní deska EINSY RAMBo (1x)
Verze Einsy-base B7 má servisní otvor pro RPi Zero W. Pokud máte v úmyslu používat tento minipočítač, můžete nyní kus plastu opatrně odříznout. Více informací naleznete zde: Private: Octoprint pro Original Prusa i3 MK3: 1. Příprava nezbytných komponent (manual.prusa3d.com)
Deska EINSY RAMBo board - různé verze
Deska EINSY RAMBo board - různé verze
Deska EINSY RAMBo board - různé verze
K dispozici jsou dvě verze desky EINSY. Dle obrázků rozpoznejte tu svojí:
Verze A: LCD konektory se použijí přímo na desce EINSY RAMBo.
Varianta B: LCD konektory jsou součástí rozšiřující desky.
Rozšiřující deska je osazena již z výroby. Nesundavejte ji!
Z uživatelského hlediska není mezi oběma řešeními žádný funkční rozdíl, konektory jsou pouze posunuty do jiné polohy.
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Vložte čtyři matky M3n do připravených kapes.
Nasuňte desku do krytu a připevněte ji čtyřmi šrouby M3x10.
Šrouby utahujte opatrně, mohli byste poškodit desku.
Použijte čelisťové kleště pro snadnější vložení šroubů.
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (3. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (3. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (3. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (3. část)
Vezměte čtyři matky M3nS, které jste si připravili před chvílí a vložte je do krytu elektroniky následujícím způsobem:
Dvě matky do držáku kabelu od podložky (jeden otvor je zevnitř krytu).
Dvě matky do držáku kabelu od extruderu.
Zasuňte matky nadoraz.
Zkontrolujte jejich správné zarovnání a polohu pomocí inbusového klíče.
Nasazení krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Před upevněním krytu na rám, vezměte kabel od motoru osy X (viz žlutý štítek) a zapojte jej do desky EINSY.
Zatlačte textilní rukáv do drážky v krytu a ponechte mírnou rezervu kabelu po délce desky (nenapínejte kabel).
Na krytu elektroniky najděte drážky, které slouží pro nasazení na šrouby M3x10 (ty jsou již připravené na rámu).
Nasazení krytu elektroniky Einsy-base (3. část)
Nasazení krytu elektroniky Einsy-base (3. část)
Nasazení krytu elektroniky Einsy-base (3. část)
Nasazení krytu elektroniky Einsy-base (3. část)
Nasaďte kryt elektroniky (Einsy-base) na rám (na šrouby M3x10) a zarovnejte jej s vnější hranou rámu osy Z.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče dotáhněte oba šrouby, viz druhý a třetí obrázek.
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
V následujících krocích společně uspořádáme kabely na tiskárně. Vyzkoušeli jsme několik způsobů a tento se nám zdá jako nejvíce efektivní.
V následujících krocích prosím utahujte stahovací pásky opatrně, neboť můžete skřípnout/zlomit kabely.
Otočte tiskárnu na stranu se zdrojem (PSU) a postupujte od spodní části směrem nahoru.
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Začněte u motoru osy Z (vpravo).
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže (3. část)
Správa kabeláže (3. část)
Správa kabeláže (3. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Vezměte kabel motoru osy Z a přidejte všechny kabely ze zdroje. Ujistěte se, že jsou veškeré kabely pod hlazenými tyčemi a nekolidují s pojezdem osy Y (Y-carriage).
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji, aby kabely pevně přidržovala, ale nezařezávala se do nich. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Do svazku kabelů přidejte kabel motoru osy Y.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji, aby kabely pevně přidržovala, ale nezařezávala se do nich. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Vezměte kabely od LCD a opatrně je zatlačte do hliníkové extruze. Ponechte je volné, nenapínejte je.
Využijte celou délku extruze.
Kabelový svazek prozatím ohněte směrem dolů.
Opatrně ohněte LCD kabely okolo rámu.
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Vezměte kabelový svazek a položte jej přes LCD kabely.
Opatrně vsuňte kabely (bez LCD kabelů) do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (7. část)
Správa kabeláže tiskárny (7. část)
Správa kabeláže tiskárny (7. část)
Správa kabeláže tiskárny (7. část)
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Tentokrát opatrně vložte kabely od LCD do stahovací pásky.
Přidejte kabelový svazek a kabel od levého motoru osy Z.
Správa kabeláže tiskárny (8. část)
Správa kabeláže tiskárny (8. část)
Opatrně vsuňte kabely do stahovací pásky, před utažením pásky si přečtěte další bod.
Buďte nesmírně opatrní! Stahovací pásku utáhněte jen mírně, jinak si poškodíte kabely od LCD! Stahovací páska by měla být tak utažená, aby držela na místě. Nadměrným utažením ale může dojít k přerušení vodičů!
A je to! Kabeláž máme zorganizovanou a můžeme se pustit do zapojení kabelů do desky EINSY. Otočte tiskárnu zpět na nohy.
Zapojení kabelových svazků
Zapojení kabelových svazků
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-cable-clip (1x)
Heatbed-cable-clip (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Všimněte si, že se díly vzájemně liší.
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zasuňte svazek kabelů z vyhřívané podložky do dílu Einsy-base a to včetně textilního opletu.
Ujistěte se, že je textilní rukáv uvnitř držáku, viz obrázek.
Použijte díl Heatbed-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže. Dejte pozor na správnou orientaci dílu, zkuste zavřít dvířka.
Napájecí kabely zdroje a podložky (1. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (1. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (1. část)
DŮLEŽITÉ: je naprosto ZÁSADNÍ správně zapojit napájecí kabely ze zdroje a podložky do desky EINSY. KLADNÝ VODIČ musí být zapojen do KLADNÉ SVORKY. Jsou DVĚ VARIANTY kabelů a liší se barevným provedením:
Varianta A: oba vodiče na každém páru jsou černé. KLADNÝ VODIČ je označen ČERVENOU LINKOU.
Varianta B: na každém kabelu jsou dráty označené červenou a černou barvou. KLADNÝ VODIČ má bužírku ZCELA ČERVENOU.
Zapojte kabely ze zdroje a vyhřívané podložky do desky EINSY v následujícím pořadí (červená šipka značí svorku s kladným pólem):
První kabel z napájecího zdroje (A+|A-).
Druhý kabel z napájecího zdroje (B+|B-).
Kabel z vyhřívané podložky (C+|C-).
Oba kabely (dva páry) ze zdroje (PSU) jsou shodné, na jejich pořadí nezáleží, pouze se ujistěte o správné polaritě.
Napájecí kabely zdroje a podložky (2. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (2. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (2. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (2. část)
Zkontrolujte prosím, že máte správně zapojenou KLADNOU a ZÁPORNOU polaritu kabelů dle předchozího kroku! Vždy zapojujte kabel s KLADNOU POLARITOU do kladného slotu na desce EINSY. Viz obrázky s červenými šipkami.
Znovu zkontrolujte správné pořadí:
Vezměte první kabel ze zdroje a zapojte dvojici svorek do desky EINSY. Pro utažení použijte křížový šroubovák. Šroub UTÁHNĚTE pevně!
Vezměte druhý kabel ze zdroje a zapojte dvojici svorek do desky EINSy.
Poslední dvojice kabelů je z vyhřívané podložky, ty zapojte do posledních dvou slotů.
Berte prosím na vědomí, že nerespektování postupu a poškození tiskárny může vyústit ve ztrátu záruky. Věnujte této části dostatek času a kontroly. Šrouby utáhněte pevně!
Připojení všech motorů (osy X/Y/Z)
Připojení všech motorů (osy X/Y/Z)
Připojení všech motorů (osy X/Y/Z)
Identifikujte jednotlivé kabely pomocí žlutých štítků a zapojte je do desky.
Motor osy X (již zapojen)
Motor osy Y
Motory osy Z (na pořadí nezáleží)
Ujistěte se, že je nejnižší konektor volný (označen červeně). Motory osy Z musí být zapojené ve stejné úrovni!!! Je častou chybou při sestavování, že jsou zapojeny pod sebou.
Pokuste se kabely uspořádat stejně jako na obrázku, získáte tak více místa pro další kroky.
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Najděte kroucenou dvoulinku (černobílý kabel | PP) ze zdroje a zapojte ji do desky.
Zatlačte kabel na levou stranu krytu, upravte si všechny kabely tak, abyste měli více prostoru pro ty ostatní.
Vezměte termistor (zelený štítek | HT) z vyhřívané podložky a zapojte jej.
Termistor může být také v bílém provedení bez zeleného označení. Při zapojení nezáleží na polaritě.
Pokuste se kabely uspořádat stejně jako na obrázku, získáte tak více místa pro další kroky.
Připojení kabelového svazku extruderu (1. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (1. část)
Najděte v otvoru slot pro nylonovou strunu, budete jej potřebovat v následujícím kroku.
Nepatrně oddělte nylon od zbytku kabeláže. Není třeba rozevírat oplet.
Pokud nylonová struna končí někde uvnitř textilního rukávu, podívejte se na způsob, jak zkrátit textilní rukáv.
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Než budeme pokračovat, musíme zakroutit textilní oplet. Tím docílíme toho, aby kabely během tisku nevypadly.
Pomocí prstů opatrně zakruťte oplet, nikoliv však kabely uvnitř. Výsledkem bude několik ovinutí.
Při kroucení opletu dochází ke zkrácení jeho délky. V následujících krocích může být potřeba oplet lehce povolit a opět jej prodloužit.
Připojení kabelového svazku extruderu (2. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (2. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (2. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (2. část)
Zasuňte nylonovou strunu do slotu.
Ujistěte se, že filament netlačí na kabeláž motorů, což by indikovalo, že je příliš dlouhý a bude potřeba částečně povolit textilní oplet a zatlačit filament nahoru.
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonová struna netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte strunu nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Připojení kabelového svazku extruderu (3. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (3. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (3. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (3. část)
DŮLEŽITÉ: Správné připojení kabelu senzoru filamentu je zásadní. Pokud nebudete postupovat přesně podle návodu, senzor spálíte!!!
KABEL NYNÍ NEPŘIPOJUJTE , počkejte na další krok!!!
Všimněte si, že v konektoru jsou dvě řady pinů, Řiďte se pokyny v dalším kroku, abyste použili správnou řadu!!!
Abychom zajistili správné připojení kabelu, vytvořili jsme nový díl zvaný "plug-aligner", který je nyní dodáván ke všem tiskárnám MK3S.
V případě, že díl plug-aligner vypadl během přepravy, opatrně jej zatlačte zpět. Zářez by měl být orientován nahoru, stejně jako na obrázku.
Poslední obrázek zobrazue, jak zapojit kabel s přítomným plug-alignerem, ale počkejte si na další krok :)
STL soubor pro díl plug-aligner bude brzy dostupný v balíčku MK3 na prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
Připojení kabelového svazku extruderu (4. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (4. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (4. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (4. část)
Zapojte zbývající kabely z Extruderu
Napájení topení na trysce (červený kabel | č. 1)
Levý ventilátor hotendu (černý kabel | č .2)
Tiskový ventilátor (červená bužírka | č. 3)
Kabel senzoru filamentu (VYUŽIJTE DOLNÍ ŘADU pinů v konektoru a ujistěte se, že červený vodič je vpravo, směrem ven z desky | č. 4). Dvakrát překontrolujte, zda konektor pasuje na všechny kolíky na desce!!! Nesprávné nastavení konektoru může poškodit senzor! Nesprávné připojení konektoru k senzoru může vést k jeho poškození.
Motor Extruderu (žlutý štítek s písmenem "E" | č. 5)
Termistor Extruderu (zeleno-žlutá bužírka | č. 6)
Kabel senzoru P.I.N.D.A. (č. 7)
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Kabel k LCD s jedním pruhem (Konektor P1)
Kabel k LCD se dvěma pruhy (Konektor P2)
Růžový pruh na LCD kabelech musí být nahoře.
V případě osazeného adaptéru je pořadí i orientace kabelů stejná (viz druhý obrázek).
Pokuste se dosáhnout podobného uspořádání kabelů.
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení !
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení !
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení !
Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku.
Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.
Dokončení krytu Einsy (Einsy cover)
Dokončení krytu Einsy (Einsy cover)
Dokončení krytu Einsy (Einsy cover)
Šroub M3x40 (1x)
Zavřete dvířka krytu elektroniky (Einsy-door).
Ujistěte se, že žádný kabel není přivřený mezi dvířky a krytem elektroniky!
Utáhněte šroub M3x40.
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Pokud máte podložky již nasazené, můžete tento krok přeskočit.
Antivibrační podložka (4x)
Otočte rám na bok, vložte antivibrační patku a otáčejte s ní tak dlouho, dokud nezmáčknete ráfek uvnitř extruze.
Opakujte postup na všech 4 podložkách. Umístěte je 2-3 cm od konce každé extruze.
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Nepoužívejte nepřiměřenou sílu během skládání, nebo může dojít k poškození zamykacího systému držáku cívek.
Položte všechny tři části před sebe. Obě "ramena" jsou identická. Ujistěte se, že část držáku ve tvaru C, která se přichytí na rám tiskárny míří směrem k vám.
Vezměte "rameno" na pravé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte po směru hodinových ručiček (směrem od sebe). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Vezměte "rameno" na levé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte proti směru hodinových ručiček (směrem k sobě). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Pro složení je zapotřebí velmi malé síly (krutu). Pokud budete při skládání cítit nepřiměřený odpor, nejprve zkontrolujte zamykací systém držáku, mohou v něm být drobné nečistoty.
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Pro správné nasazení držáku cívky, usaďte "zub" držáku na střed rámu a poté zatlačte ve směru šipek (natáčejte dozadu a přitom jemně tlačte směrem dolů).
Nenasazujte držák cívky tak, že jej budete tlačit pouze shora. Je zapotřebí mnohem větší síly a mohlo by dojít k jeho poškození.
Hurá!
Hurá!
Gratulujeme, právě jste sestavili celou 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3!
Už máte skoro hotovo... Stačí dokončit kapitolu 9. Finále
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás