CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Menu

4. Osa Z

4. Osa Z
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
4. Osa Z
 Obtížnost
Střední
 Kroky
26
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Osa Z: osazení držáků motorů
Osa Z: osazení držáků motorů
Osa Z: osazení držáků motorů
Osa Z: osazení držáků motorů
POZOR: Tištěné díly nejsou stejné! Rozlišujte mezi levou (left) a pravou (right) orientací, viz obrázky. Dbejte také na správnou orientaci rámu, logo "PRUSA" musí směřovat k vám.
Pro následující krok si prosím připravte:
Z-axis-bottom-left (1x)
Z-axis-bottom-right (1x)
Šroub M3x10 (6x)
Položte vytištěné díly k rámu. Dbejte na SPRÁVNOU ORIENTACI, viz obrázek (menší kruhový otvor má být blíže vnějším okrajům rámu).
Každý tištěný díl utáhněte pomocí šroubů M3x10. Během utahování nepoužívejte nepřiměřenou sílu! Pokud šrouby při dotažení kladou velký odpor, zašroubujte je kolmo z druhé strany rámu a vyčistěte tak závit. Poté je opět zašroubujte z původní strany.
Provedení tištěných dílů osy Z verze B7 se mírně liší od obrázků. Hlavy šroubů by měly být zarovnány s povrchem dílu.
Nasazení krytek motorů
Nasazení krytek motorů
Nasazení krytek motorů
Nasazení krytek motorů
Pro následující krok si prosím připravte:
Motor osy Z (2x)
Každý z motorů osy Z má jinou délku kabelu. Kratší musí být na levé straně a delší na straně pravé.
Z-screw-cover (2x)
Vyšroubujte trapézové matky z motorů. NEZAHAZUJTE JE, budete je potřebovat!
Našroubujte krytky motorů (Z-screw-cover) na obě trapézové tyče.
Krytky našroubujte až do konce ale tak, aby se mohla tyč volně otáčet!
Osa Z: montáž motorů
Osa Z: montáž motorů
Osa Z: montáž motorů
Osa Z: montáž motorů
Pro následující krok si prosím připravte:
Levý motor osy Z (označen "Z axis left", kratší kabel)
Pravý motor osy Z (označen "Z axis right", delší kabel)
Šroub M3x10 (8x)
Podívejte se na druhý obrázek. Motor s kratším kabelem (červená šipka) je nalevo, motor s delším kabelem (oranžová šipka) je napravo!
Kabely z motorů musí směřovat k rámu, pro každý kabel je na spodní hraně připravený výřez.
Každý z motorů připevněte čtyřmi šrouby M3x10. Dotahujte rovnoměrně a opatrně, můžete zlomit tištěné díly.
Osa X: trapézové matky motorů (1. část)
Osa X: trapézové matky motorů (1. část)
Osa X: trapézové matky motorů (1. část)
Osa X: trapézové matky motorů (1. část)
Pro následující krok si prosím připravte:
Trapézová matka (2x)
Šroub M3x10 (4x) nebo M3x18 (4x)
Počínaje X-endem verze B6 budete potřebovat delší šrouby M3x18. V prvních várkách (únor 2018) je najdete v samostatném sáčku.
Matka M3n (4x)
Otočte osu X vzhůru nohama a vložte matky do kapes na obou X-endech.
Pokud matky nemůžete zatlačit, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Nejprve se ujistěte, že ve slotu na matku není překážka.
Poznámka: Vzhled tištěných dílů X-end se může mírně lišit, proces sestavení je ale stejný.
Osa X: trapézové matky motorů (2. část)
Osa X: trapézové matky motorů (2. část)
Osa X: trapézové matky motorů (2. část)
Opatrně otočte osu X na zadní stranu.
Do obou X-endů nasuňte trapézové matky.
Dbejte na správnou orientaci trapézových matek!
Utáhněte matky šrouby M3x10 nebo M3x18. Delší šrouby jsou potřeba v případě X-endu verze B6 a novější.
Na trapézových matkách můžete využít kterýkoliv ze čtyř otvorů.
Poznámka: Vzhled tištěných dílů X-end se může mírně lišit. Na způsob montáže to nemá vliv.
Nasazení osy X a hlazených tyčí
Nasazení osy X a hlazených tyčí
Nasazení osy X a hlazených tyčí
Nasazení osy X a hlazených tyčí
K tomuto kroku si kromě Osy X připravte prosím také:
Hlazená tyč 320 mm (2x)
Opatrně nasuňte osu X na trapézové tyče. Současným otáčením obou tyčí posouvejte osu, dokud nebudou vidět horní části trapézových tyčí.
Ujistěte se, že horní hlazená tyč osy X a spodní hrana rámu jsou rovnoběžné.
POZOR, PROSÍM POSTUPUJTE OPATRNĚ! Zlehka zasuňte zbývající hlazené tyče skrze ložiska osy X až do tištěných dílu při spodní okraji rámu. Netlačte velkou silou a tyče nenaklánějte!
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, tak je prosím spočítejte. Pokud bude jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Poznámka: vzhled tištěných dílů X-endu se může mírně lišit. Na způsob montáže to nemá vliv.
Montáž dílů Z-axis-top (2. část)
Montáž dílů Z-axis-top (2. část)
Montáž dílů Z-axis-top (2. část)
Montáž dílů Z-axis-top (2. část)
Umístěte díl Z-axis-top-left na obě tyče a zarovnejte jej s rámem.
Zkontrolujte, že jsou otvory v tištěném dílu přesně zarovnané s otvory na rámu.
Pro upevnění dílu Z-axis-top-left použijte dva šrouby M3x10.
Během utahování nepoužívejte nepřiměřenou sílu! Pokud šrouby při dotažení kladou velký odpor, zašroubujte je kolmo z druhé strany rámu a vyčistěte tak závit. Poté je opět zašroubujte z původní strany.
Opakujte postup na druhé straně rámu pro tištěný díl Z-axis-top-right.
Poznámka: Vzhled tištěných dílů X-endu se může mírně lišit. Na způsob montáže to nemá vliv.
Rozdílné designy X-carriage
Rozdílné designy X-carriage
Počínaje polovinou února 2018 odesíláme stavebnici MK3 s vylepšeným dílem X-carriage.
Porovnejte svůj s obrázkem a vyberte si z následujících:
Starý design je na levé straně fotky. Prosím přejděte ke kroku 19
Nový design je na pravé straně této fotky. Prosím přejděte ke kroku 11
Nasazení řemenu osy X (2. část, nový design)
Nasazení řemenu osy X (2. část, nový design)
Nasazení řemenu osy X (2. část, nový design)
Nasazení řemenu osy X (2. část, nový design)
Protáhněte řemen osy X skrz díl X-end-idler, okolo ložiska 623h s pouzdrem a zpět.
Pokračujte s řemenem skrz X-carriage. Všimněte si, že pod řemenem jsou otvory, které budou použity pro kabely.
Veďte řemen osy X skrz díl X-end-motor, okolo řemeničky GT2-16 a zpět.
Nasazení řemenu osy X (3 .část, nový design)
Nasazení řemenu osy X (3 .část, nový design)
Nasazení řemenu osy X (3 .část, nový design)
Než bude pokračovat s vedením řemene osou X, povolte prosím dva šrouby M3 na X-endu.
Natočte motor osy X podle šipky, tedy směrem k rámu.
Vložte plochou část řemenu X-GT2 do X-carriage, tak jako na druhém obrázku.
Pro zasunutí řemenu použijte nejmenší inbusový klíč nebo plochý šroubovák.
Řemen je delší a bude přesahovat, zatím '''JEJ NEZKRACUJTE'''.
Napnutí řemenu osy X (1 .část, nový design)
Napnutí řemenu osy X (1 .část, nový design)
Napnutí řemenu osy X (1 .část, nový design)
Pravou rukou otočte motorem do původní polohy a podržte jej (dojde k napnutí řemene).
Prsty levé ruky zmáčkněte řemen směrem k sobě. K prohnutí by mělo být zapotřebí malé síly, ALE řemen by neměl být před zmáčknutím prověšený, musí být rovný.
Pokud motorem nelze otočit, je řemen již příliš napnutý.
Podle toho, zdali je řemen příliš napnutý nebo naopak volný , upravte jeho délku v X-carriage.
Až budete mít hotovo, otočte motorem do výchozí pozice a opět utáhněte šrouby M3.
Zarovnání řemenu osy X (nový design)
Zarovnání řemenu osy X (nový design)
Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.
Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).
Testování řemene osy X (nový design)
Testování řemene osy X (nový design)
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy X.
Posuňte X-carriage směrem k motoru osy X. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a Y-carriage se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Je řemen stále příliš volný? Vraťte se do kroku 13 a opakujte kroky až po současný krok. Natočte motor a upravte napnutí řemenu v X-carriage. Zkrácení délky řemene posunutím o jeden až dva zuby by mělo postačit.
Zkrácení řemenu osy X (nový design)
Zkrácení řemenu osy X (nový design)
Zkrácení řemenu osy X (nový design)
Zkrácení řemenu osy X (nový design)
Pro následující krok doporučujeme použít bílý fix, ale zkrácení řemene zvládnete i bez něj.
Odměřte část, kterou je potřeba ustřihnout a opatrně odtáhněte řemen od dílu X-carriage, avšak ponechte alespoň 3-4 zuby z řemene v X-carriage, neboť nechcete ztratit získané napnutí. Pokud to je možné, udělejte si v místě zkrácení značku.
Ujistěte se, že je vaše značka na správném místě a řemen je stále napnutý.
Pomocí kleští zastřihněte řemen a vložte jej do dílu X-carriage. Pokud je to nutné, použijte šroubovák nebo inbusový klíč.
Doladění řemene osy X (nový design)
Doladění řemene osy X (nový design)
Doladění řemene osy X (nový design)
Doladění řemene osy X (nový design)
V tomto kroku provedeme finální napnutí řemene. Prosím přečtěte si nejprve všechny instrukce. Řemen již může být dostatečně napnutý, pak už není potřeba upravovat polohu napínacího šroubu.
Nejprve částečně povolte všechny šrouby, které drží motor, nebo nebude napínání fungovat (motor musí mít možnost se pohnout).
POZOR !!! BUĎTE VELMI OPATRNÍ PŘI UTAHOVÁNÍ ŠROUBU. DÍL TOTIŽ MŮŽE PRASKNOUT, POKUD ŠROUB PŘETÁHNETE.
Pomocí inbusového klíče začněte s dotahováním šroubu M3x18 umístěného v dílu X-end-motor, nicméně po každé jedné až dvou otočkách zkontrolujte napětí v řemenu.
V kroku 14 jste byli požádáni, abyste měli řemen o něco méně utažený, nicméně pro optimální výkon musí být řemen o něco pevnější, abyste ho mohli stisknout prsty. Přesuňte X-carriage až k X-end-idler a vyzkoušejte napnutí řemene uprostřed osy X.
Jakmile dosáhnete optimálního napnutí řemene, opět utáhněte šrouby.
V případě, že bude kalibrace tiskárny neúspěšná kvůli ose X nebo budete mít během tisku uskočené vrstvy v téže ose, můžete zkusit upravit míru utažení šroubu. Utahováním šroubu napínáte řemen, povolení šroubu způsobí opak. Před každou úpravou si však nejdříve povolte šrouby na motoru.
Připraveni? Prosím přeskočte ke kroku 25
Nasazení řemenu osy X (1 .část, nový design)
Nasazení řemenu osy X (1 .část, nový design)
Nasazení řemenu osy X (1 .část, nový design)
Nasazení řemenu osy X (1 .část, nový design)
NEZKRACUJTE ŘEMEN dokud nebudete vyzváni instrukcemi v manuálu.
Vložte plochou stranu řemenu X-GT2 (850 mm) do dílu X-carriage tak jako na obrázku.
Zatlačte řemen až nadoraz s pomocí šroubováku nebo inbusového klíče.
Je velmi DŮLEŽITÉ, aby krátký konec řemene nepřesahoval z X-carriage.
Nasazení řemenu osy X (2. část, starý design)
Nasazení řemenu osy X (2. část, starý design)
Nasazení řemenu osy X (2. část, starý design)
Nasazení řemenu osy X (2. část, starý design)
Protáhněte řemen osy X skrz díl X-end-idler, okolo ložiska 623h s pouzdrem a zpět.
Pokračujte s řemenem skrz X-carriage. Všimněte si, že pod řemenem jsou otvory, které budou použity pro kabely.
Veďte řemen skrz díl X-end-motor, okolo řemeničky GT2-16 a zpět.
Nasazení řemenu osy X (3. část, starý design)
Nasazení řemenu osy X (3. část, starý design)
Nasazení řemenu osy X (3. část, starý design)
Nasazení řemenu osy X (3. část, starý design)
Než bude pokračovat s vedením řemene osou X, prosím povolte a dva šrouby M3 na dílu X-end.
Otočte motor osy X dolů.
Vložte plochou stranu řemene X-GT2 do X-carriage jako na druhém obrázku.
Zatlačte řemen až nadoraz s pomocí šroubováku nebo inbusového klíče.
Na této straně může být mírný převis řemenu, není třeba jej ořezávat.
Napnutí řemenu osy X (starý design)
Napnutí řemenu osy X (starý design)
Napnutí řemenu osy X (starý design)
Pravou rukou otočte motorem do původní polohy a podržte jej.
Prstem levé ruky zmáčkněte řemen směrem dolu. Pro prohnutí bude zapotřebí jisté síly, ALE nezkoušejte napnout řemen příliš silně, může dojít k poškození tiskárny.
Pokud motorem nelze otočit zpět, je řemen již příliš napnutý.
Podle toho, zdali je řemen příliš napnutý nebo naopak volný , upravte jeho délku v X-carriage.
Až budete mít hotovo, otočte motorem do výchozí pozice a opět utáhněte šrouby M3.
Zarovnání řemenu osy X (starý design)
Zarovnání řemenu osy X (starý design)
Zarovnání řemenu osy X (starý design)
Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.
Pokud se vám nedaří zajistit rovnoběžnost řemene, zkontrolujte, zda je řemen správně zasunut v X-carriage.
Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).
Testování řemene osy X (starý design)
Testování řemene osy X (starý design)
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy X.
Posuňte X-carriage směrem k motoru osy X. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a X-carriage se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Je řemen stále příliš volný? Vraťte se do kroku 12 a opakujte kroky až po současný krok. Natočte motor a upravte napnutí řemenu v X-carriage. Zkrácení délky řemene posunutím o jeden až dva zuby ven z X-carriage by mělo postačit.
Osa Z je hotova!
Osa Z je hotova!
Osa Z je hotová! Je čas na dalšího gumového medvídka. Ještě vám nějaké zbývají, ne? :)
Zkontrolujte výsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás