CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Osa X

3. Osa X
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
3. Osa X
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
14
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Osa X: x-end idler a držák motoru
Osa X: x-end idler a držák motoru
Osa X: x-end idler a držák motoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
X-end-motor (1x)
X-end-idler (1x)
Lineární ložisko (4x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Osa X: vložení lineárních ložisek
Osa X: vložení lineárních ložisek
Osa X: vložení lineárních ložisek
Osa X: vložení lineárních ložisek
Vložte lineární ložiska do vytištěných dílů (X-end-motor a X-end-idler) viz obrázek. Ujistěte se, že první z ložisek v každém tištěném dílu je zatlačeno zcela dolu.
NEVKLÁDEJTE LOŽISKA Z DRUHÉ STRANY. Po obvodu otvoru je límec (menší průměr otvoru).
První dvojice ložisek by měla být zarovnaná s horní hranou obou tištěných dílů (X-endů).
Druhá dvojice ložisek by měla být doražena na spodní okraj (límec) obou tištěných dílů (X-endů).
Pro snadnější vložení můžete ložiska zatlačit proti rovnému povrchu.
Umístěte dvojici ložisek tak, aby byly vnitřní kuličky prvního ložiska pootočené oproti druhému o 45°. Tímto způsobem lze dosáhnout rovnoměrnějšího kontaktu s vodící tyčí. Detail uložení najdete na třetím obrázku.
X-end-motor: příprava napínáku
X-end-motor: příprava napínáku
Matku M3nS vložte až nadoraz.
Vložte šroub M3x30. Pro teď potřebujeme, aby šroub pouze držel na místě. Šroub neutahujte úplně. Mezi hlavou šroubu a plastovou částí nechte mezeru 2 mm. Přesnou polohu šroubu (utažení) určíme později.
X-end idler: osazení napínací kladky
X-end idler: osazení napínací kladky
X-end idler: osazení napínací kladky
X-end idler: osazení napínací kladky
POZOR: během utahování buďte velmi opatrní, zkontrolujte natočení matky a NEUTAHUJTE velkou silou, můžete zlomit vytištěný díl.
Vložte samojistnou matku M3nN do dílu X-end-idler.
V případě, že nemůžete zatlačit matku dovnitř, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Prozatím matku vynechte a postupte k dalším dílům toho kroku.
Vložte kladku 623h do dílu X-end-idler.
Zajistěte ji pomocí šroubu M3x18.
Nyní, pokud je to potřeba, použijte šroub M3 k zatažení matky dovnitř.
Položte prst na kladku a ujistěte se, že s ním lze volně otáčet. Pokud to bude potřeba povolte/utáhněte šroub.
Osa X: příprava hlazených tyčí
Osa X: příprava hlazených tyčí
Osa X: příprava hlazených tyčí
Osa X: příprava hlazených tyčí
Vezměte zbývající tyče a porovnejte jejich délku. Pro osu X potřebujete ty delší (370 mm).
Lineární ložisko (3x)
Permanentní popisovací fix (1x) není obsažen v kitu
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Označení ložisek
Označení ložisek
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Nastavte si ložisko tak, abyste viděli dvě řady kuliček. Tak jako je na obrázku.
Na vnější straně ložiska, uprostřed nad dvěma řadami kuliček, udělejte značku permanentním fixem.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.
Toto označení použijeme v následujících kapitolách, abychom dosáhli správné orientace ložiska.
Osa X: složení
Osa X: složení
Osa X: složení
Osa X: složení
POZOR, PROSÍM POSTUPUJTE OPATRNĚ! Zlehka nasuňte tyče napřímo do ložisek. Netlačte velkou silou a tyče nenaklánějte!
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, tak je prosím spočítejte. Pokud bude jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Vložte tyče s ložisky do vytištěných připravených dílů.Otvory v tištěných dílech musí být čisté. Zkontrolujte, jestli nejsou otvory uvnitř znečištěné nebo zda v nich nejsou zbytky filamentu.
Buďte opatrní! Tyče zasunujte do otvorů rovně, neviklejte s nimi!
Dbejte na správnou orientaci dílů a tyčí.
V horní i spodní části obou X-endů je speciální kontrolní otvor. Ověřte, zdali máte tyč zatlačenou až na doraz.
Osazení řemeničky na motor osy X (1. část)
Osazení řemeničky na motor osy X (1. část)
Osazení řemeničky na motor osy X (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor osy X (1x)
Řemenička GT2-16 (1x)
Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení. Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.
Osazení řemeničky na motor osy X (2. část)
Osazení řemeničky na motor osy X (2. část)
Osazení řemeničky na motor osy X (2. část)
Na hřídeli motoru je plochá strana, natočte ji směrem nahoru.
Nasaďte řemeničku, dbejte na SPRÁVNOU orientaci. Porovnejte ji s druhým obrázkem!
Jeden z červíků musí mířit kolmo na plochou část hřídele. Jemně utáhněte oba červíky.
Řemeničku netlačte až na motor. Ponechte mírnou mezeru, aby se mohla hřídel volně otáčet.
Řemeničku zatím nedotahujte, k tomu se dostaneme později.
Osa X: montáž motoru
Osa X: montáž motoru
Osa X: montáž motoru
Připravte si šrouby M3x18 (3x)
Připravte si motor pro osu X s již nasazenou řemeničkou.
Usaďte osu X na motor dle obrázku.
Vložte šrouby M3x18 a utáhněte je tak, aby jejich pozice byly na zadní straně oválného otvoru, jako na obrázku.
Osa X je hotova!
Osa X je hotova!
Osa X je hotova!
Zkontrolujte výsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem.
Vše zkontrolováno? Pokročme k 4. Osa Z.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás