CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Menu

8. Elektronika

8. Elektronika
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
8. Elektronika
 Obtížnost
Střední
 Kroky
46
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
Křížový šroubovák na utažení napájecích kabelů zdroje a vyhřívané podložky
1.5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že chráníte elektroniku proti elektrostatickému výboji (ESD). Ponechte desku Einsy v antistatickém obalu, dokud ji nebudete potřebovat pro montáž.
Příprava dvířek krytu elektroniky (Einsy-door) (2. část)
Příprava dvířek krytu elektroniky (Einsy-door) (2. část)
Příprava dvířek krytu elektroniky (Einsy-door) (2. část)
Vložte matku M3nS (1 ks) do otvoru co nejhlouběji. Pro vložení matky můžete použít šroubovák.
Zkontrolujte správné zarovnání pomocí inbusového klíče.
Pokud je tato matice ve slotu uvolněná , může snadno vypadnout a případně zkratovat některé elektrické kontakty na desce Einsy, pokud jsou otevřená dvířka.
Identifikace montážních bodů
Identifikace montážních bodů
Otočte k sobě tiskárnu zadní stranou.
Otvory vyznačené modrými šipkami budou použity pro panty dvířek krytu elektroniky (Einsy-door).
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Vezměte spodní pant (Einsy-hinge-bottom) a prostrčte skrz šroub M3x10.
V dílu je připravené vybrání na hlavičku šroubu.
Najděte na rámu otvor pro uchycení spodního pantu.
Umístěte tištěný díl na rám a dotáhněte šroub. Pant musí směřovat nahoru.
Osazení dvířek Einsy-door
Osazení dvířek Einsy-door
Osazení dvířek Einsy-door
Osazení dvířek Einsy-door
Nasaďte dvířka (Einsy-door) na spodní pant.
Vezměte horní pant (Einsy-hinge-top) a prostrčte skrz šroub M3x10.
Nasaďte horní pant (Einsy-hinge-top) na dvířka a upevněte jej do rámu.
Obalení kabelů osy X
Obalení kabelů osy X
Obalení kabelů osy X
Obalení kabelů osy X
Pro následující krok si prosím připravte:
Textilní rukáv 5 x 300 mm (1x)
Stahovací páska (1x)
Oviňte textilní oplet okolo kabelu motoru osy X. Oplet je kratší než kabel motoru.
Zajistěte oplet pomocí stahovací pásky, kterou musíte utáhnout pevně. Jedná se o dočasné zajištění než bude sestaven kryt elektroniky Einsy. Stahovací pásku pak ale můžete ponechat na místě.
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (1. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (1. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (1. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt elektroniky (Einsy-base) (1x)
Šroub M3x10 (6x)
Matka M3nS (4x)
Matka M3n (4x)
Deska EINSY RAMBo (1x) stříbrný štítek budete potřebovat později
Nové stavebnice jsou dodávány se stříbrným štítkem již nalepeným na rámu. Zkontrolujte, zda je štítek již nalepen na zadní straně rámu.
Poznámka: anti-statický sáček je otevřený z výroby. Každá deska je totiž otestována před odesláním.
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (3. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (3. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (3. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (3. část)
Vezměte čtyři matky M3nS, které jste si připravili před chvílí a vložte je do krytu elektroniky následujícím způsobem:
Dvě matky do držáku kabelu od podložky (jeden otvor je zevnitř).
Dvě matky do držáku kabelu od extruderu.
Zasuňte matky nadoraz.
Zkontrolujte jejich správné zarovnání a polohu pomocí inbusového klíče.
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (4. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (4. část)
Příprava krytu elektroniky (Einsy-base) (4. část)
Vložte čtyři matky do připravených kapes.
Nasuňte desku do krytu a připevněte ji čtyřmi šrouby M3x10.
Šrouby utahujte opatrně, mohli byste poškodit desku.
Použijte kleště pro snadnější vložení šroubů.
Nasazení krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Nasazení krytu elektroniky (Einsy-base) (2. část)
Před upevněním krytu na rám, vezměte kabel od motoru osy X (viz žlutý štítek) a zapojte jej do desky EINSY.
Zatlačte textilní oplet do drážky v krytu a ponechte mírnou rezervu kabelu po délce desky (nenapínejte kabel).
Na krytu elektroniky najděte drážky, které slouží pro nasazení na šrouby M3x10 (ty jsou již připravené na rámu).
Správa kabeláže (1. část)
Správa kabeláže (1. část)
Správa kabeláže (1. část)
Správa kabeláže (1. část)
V následujících krocích společně uspořádáme kabely na tiskárně. Vyzkoušeli jsme několik způsobů a tento se nám zdá jako nejvíce efektivní.
V následujících krocích prosím utahujte stahovací pásky opatrně, abyste neskřípli/nezlomili kabely.
Otočte tiskárnu na stranu kde je zdroj a veďte kabely pod extruzí.
Začněte u motoru osy Z (right/pravý).
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji, aby kabely pevně přidržovala, ale nezařezávala se do nich. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Správa kabeláže tiskárny (2. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Vezměte kabel motoru osy Z a přidejte všechny kabely ze zdroje. Ujistěte se, že jsou veškeré kabely pod hlazenými tyčemi a nekolidují s pojezdem osy Y (Y-carriage).
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Do svazku kabelů přidejte kabel motoru osy Y.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji, aby kabely pevně přidržovala, ale nezařezávala se do nich. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže (4. část)
Správa kabeláže (4. část)
Správa kabeláže (4. část)
Správa kabeláže (4. část)
Vezměte kabely od LCD a opatrně je zatlačte do hliníkové extruze. Ponechte je volné, nenapínejte je.
Využijte celou délku extruze.
Kabelový svazek prozatím ohněte směrem dolů.
Opatrně ohněte LCD kabely okolo rámu.
Správa kabeláže (5. část)
Správa kabeláže (5. část)
Správa kabeláže (5. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Vezměte kabelový svazek a položte jej přes LCD kabely.
Opatrně vsuňte kabely (bez LCD kabelů) do stahovací pásky a utáhněte ji. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže (6. část)
Správa kabeláže (6. část)
Správa kabeláže (6. část)
Správa kabeláže (6. část)
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Nyní do stahovací pásky opatrně vložte kabely od LCD.
Přidejte kabelový svazek a kabel od levého motoru osy Z.
Zatím neutahujte stahovací pásky! Počkejte na další krok.
Správa kabeláže (7. část)
Správa kabeláže (7. část)
Opatrně vsuňte kabely do stahovací pásky, před utažením pásky si přečtěte další bod.
Tentokrát buďte velmi opatrní! Pásku utáhněte jen mírně, jinak si poškodíte kabely od LCD! Musí držet kabely na místě, ale nesmí se do nich zařezávat!
A je to! Kabeláž máme zorganizovanou a můžeme se pustit do zapojení kabelů do desky EINSY. Otočte tiskárnu zpět na nohy.
Zapojení kabelových svazků
Zapojení kabelových svazků
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-cable-clip (1x)
Heatbed-cable-clip (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Všimněte si, že se díly od sebe liší.
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zasuňte svazek kabelů z vyhřívané podložky do dílu Einsy-base a to včetně textilního opletu.
Ujistěte se, že je textilní oplet uvnitř držáku, viz obrázek.
Použijte díl Heatbed-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže. Dejte pozor na správnou orientaci dílu, zkuste zavřít dvířka.
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
DŮLEŽITÉ: je naprosto ZÁSADNÍ správně zapojit napájecí kabely ze zdroje a podložky do desky EINSY. KLADNÝ VODIČ musí být zapojen do KLADNÉ SVORKY. Jsou DVĚ VARIANTY kabelů a liší se barevným provedením:
Varianta I: oba dráty v každém kabelu jsou černé. KLADNÝ DRÁT je označen ČERVENOU LINKOU.
Varianta II: na každém kabelu jsou dráty označené červenou a černou barvou. KLADNÝ VODIČ má bužírku CELOU ČERVENOU.
Zapojte kabely ze zdroje a vyhřívané podložky do desky EINSY v následujícím pořadí (červená šipka značí svorku s kladným pólem):
První kabel ze zdroje (A+|A-).
Druhý kabel ze zdroje (B+|B-).
Kabel z vyhřívané podložky (C+|C-).
Oba kabely (dva páry) ze zdroje jsou shodné, na jejich pořadí nezáleží, pouze se ujistěte o správné polaritě.
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
SPRÁVNÁ ORIENTACE NAPÁJECÍHO KABELU je DŮLEŽITÁ!!!
SPRÁVNĚ: Zahnutá část konektoru míří nahoru. Zasuňte jej nadoraz do svorkovnice pod čtvercovou matku.
ŠPATNĚ: Zahnutá část konektoru směruje dolů. Takto zapojený konektor způsobí problémy a může poškodit desku!
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Napájecí kabely zdroje a podložky
Zkontrolujte prosím, že máte správně zapojenou KLADNOU a ZÁPORNOU polaritu kabelů dle předchozího kroku! Vždy zapojujte kabel s KLADNOU POLARITOU do kladného slotu na desce EINSY. Viz obrázky s červenými šipkami.
Ujistěte se, že ohnutý konec konektoru je vždy směrem nahoru (pryč od desky)!!! Podobný postup jste použili při sestavení černého zdroje.
Znovu zkontrolujte správné pořadí:
Vezměte první kabel ze zdroje a zapojte dvojici svorek do desky EINSY. Pro utažení použijte křížový šroubovák. Šroub utáhněte pevně!
Vezměte druhý kabel ze zdroje a zapojte dvojici svorek do desky EINSY.
Poslední dvojice kabelů je z vyhřívané podložky, ty zapojte do posledních dvou slotů.
Berte prosím na vědomí, že nerespektování postupu a poškození tiskárny může vyústit ve ztrátu záruky! Věnujte této části dostatek času a kontroly. Šrouby utáhněte pevně!
Příprava krytu zdroje
Příprava krytu zdroje
Pro následující krok si prosím připravte:
Kryt zdroje (PSU-cover-Delta) (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Zdroj a podložka - finální kontrola
Zdroj a podložka - finální kontrola
Zdroj a podložka - finální kontrola
Zdroj a podložka - finální kontrola
Nyní nastal čas pro závěrečnou kontrolu napájecích kabelů. Ujistěte se, že jste správně zapojili jednotlivé polarity a utáhli šrouby.
Pozor, zdroj a deska Einsy mají rozdílné pořadí polarit, VŽDY si zkontrolujte znaménka + / -
Červený drát - kladná polarita (+)
Černý drát - záporná polarita (-)
Shora nasuňte kryt kabelů. Ujistěte se, že logo "PRUSA" směřuje nahoru.
Kryt přišroubujte pomocí dvou šroubů M3x10. Berte v potaz, že díry jsou poměrně hluboké.
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Sdružte do jednoho svazku všechny kabely vedoucí pod tiskárnou k elektronice. Kabely od LCD veďte podél rámu za tímto svazkem.
Stáhněte celý svazek kabelů. Pásku příliš neutahujte, abyste kabely nepoškodili!
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Než budeme pokračovat, musíme zakroutit textilní oplet. Tím docílíme toho, aby kabely během tisku nevypadly.
Pomocí prstů opatrně zakruťte oplet, nikoliv však kabely uvnitř. Výsledkem bude několik ovinutí.
Při kroucení opletu dochází ke zkrácení jeho délky. V následujících krocích může být potřeba oplet lehce povolit a opět jej prodloužit.
Zapojení kabelového svazku z extruderu
Zapojení kabelového svazku z extruderu
Zapojení kabelového svazku z extruderu
Zapojení kabelového svazku z extruderu
Nepatrně oddělte nylon od zbytku kabeláže. Není třeba rozevírat oplet.
Zasuňte nylonovou strunu do slotu.
Pokud nylonová struna končí někde uvnitř textilního rukávu, vraťte se k předchozímu kroku a podívejte se na způsob, jak zkrátit textilní rukáv.
Ujistěte se, že struna netlačí na kabel motoru osy X, což by indikovalo, že je příliš dlouhá a bude potřeba částečně povolit textilní oplet a zatlačit strunu nahoru.
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonová struna netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte strunu nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Veďte oba kabely LCD podle obrázku. Zatlačte kabely za nylonovou strunu.
Prohlédněte si označení na LCD kabelech.
LCD kabel s DVĚMA proužky zapojte do levého konektoru (P2)
LCD kabel s JEDNÍM proužkem zapojte do pravého konektoru (P1)
Připojení kabelů motorů
Připojení kabelů motorů
Připojení kabelů motorů
Připojení kabelů motorů
Motor osy X je už zapojený.
Kabel motoru osy Y (označený Y) zapojte a udělejte z něj smyčku tak, jak vidíte na obrázku.
Zapojte oba motory osy Z (označené Z). Na pořadí nezáleží. Udělejte z kabelů podobné smyčky jako předtím.
Zapojte kabel motoru extruderu (označený E).
Kabel Power Panic veďte tak, jak vidíte na obrázku, zapojte ho do konektoru v pravém spodním rohu.
Příprava stahovacích pásek
Příprava stahovacích pásek
Příprava stahovacích pásek
Zlehka ohněte špičku dvou stahovacích pásek.
V pravém rohu krytu elektroniky (Einsy base) jsou dva otvory. Použijeme je pro upevnění svazku kabelů.
Prostrčte stahovací pásku horním otvorem.
Prostrčte stahovací pásku spodním otvorem.
Správa kabeláže hotendu (1. část)
Správa kabeláže hotendu (1. část)
Správa kabeláže hotendu (1. část)
Správa kabeláže hotendu (1. část)
Zapojte kabel IR senzoru filamentu do spodní řady konektoru. Toto je zásadní! Jinak senzor spálíte.
Zkontrolujte, zda je orientace zástrčky IR senzoru filamentu stejná jako na obrázku.
Zapojte kabel tiskového ventilátoru do konektoru.
Zapojte termistor hotendu do konektoru.
Veďte kabely podél okrajů krytu elektroniky (Einsy base). Ujistěte se, že jsou vedeny uvnitř stahovacích pásek, aby je později šlo stáhnout.
Kabel senzoru SuperPINDA veďte podél okrajů a zapojte do desky Einsy.
Správa kabeláže hotendu (2. část)
Správa kabeláže hotendu (2. část)
Správa kabeláže hotendu (2. část)
Správa kabeláže hotendu (2. část)
Zapojte kabel termistoru vyhřívané podložky (označený H) do desky Einsy. Kabel nechte volný, nenapínejte ho.
Zapojte kabel vyhřívání hotendu do desky Einsy. Veďte kabel podle obrázku.
Zlehka stáhněte svazek kabelů spodní stahovací páskou. Pásku příliš neutahujte!
Zapojte kabel ventilátoru hotendu do Einsy desky.
Existují dvě varianty kabelu ventilátoru hotendu, viz detail.
Verze se svazkem kabelů modrý-růžový-černý je delší. Vytvořte s kabelem větší smyčku.
Stáhněte svazek kabelů horní stahovací páskou. Dejte pozor, aby ve svazku byl i kabel ventilátoru hotendu. Pásku neutahujte příliš silně!
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení !
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení !
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení !
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení !
Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku.
Porovnejte vzhled kabeláže s obrázkem.
Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.
Ujistěte se, že jsou všechny konektory zcela zasunuty a kabely zdroje správně utažené. V opačném případě může dojít k poškození tiskárny!
Dokončení krytu elektroniky Einsy
Dokončení krytu elektroniky Einsy
Dokončení krytu elektroniky Einsy
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroub M3x40 (1x)
Zavřete dvířka krytu elektroniky (Einsy-door).
Ujistěte se, že žádný kabel není skřípnutý!
Utáhněte šroub M3x40.
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Pokud máte podložky již nasazené, můžete tento krok přeskočit.
Antivibrační podložka (4x)
Otočte rám na bok. Vložte antivibrační podložku a otočte s ní o 90°, aby se zacvakla na místo.
Opakujte postup na všech 4 podložkách. Umístěte je 2-3 cm od konce každé extruze.
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Složení držáku dvou cívek (2. část)
Nepoužívejte nepřiměřenou sílu během skládání, nebo může dojít k poškození zamykacího systému držáku cívek.
Položte všechny tři části před sebe. Obě "ramena" jsou identická. Ujistěte se, že část držáku ve tvaru C, která se přichytí na rám tiskárny, míří směrem k vám.
Vezměte "rameno" na pravé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte po směru hodinových ručiček (směrem od sebe). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Vezměte "rameno" na levé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte proti směru hodinových ručiček (směrem k sobě). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Pro složení je zapotřebí velmi malé síly (krutu). Pokud budete při skládání cítit nepřiměřený odpor, nejprve zkontrolujte zamykací systém držáku, mohou v něm být drobné nečistoty.
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Pro správné nasazení držáku cívky, usaďte "zub" držáku na střed rámu a poté zatlačte ve směru šipek (natáčejte dozadu a přitom jemně tlačte směrem dolů).
Nenasazujte držák cívky tak, že jej budete tlačit pouze shora. Je zapotřebí mnohem větší síly a mohlo by dojít k jeho poškození.
Připevnění stříbrného štítku
Připevnění stříbrného štítku
Připevnění stříbrného štítku
Nové stavebnice jsou dodávány se stříbrným štítkem již nalepeným na rámu. Pokud již máte štítek nalepený od nás, tento krok přeskočte.
VAROVÁNÍ: Tento krok je důležitý, nepřeskakujte jej! Stříbrný štítek obsahuje sériové číslo tiskárny a další důležité informace. Jeho přítomnost na tiskárně je nezbytná pro uznání záruky.V případě, že již štítek máte nalepený, přeskočte tento krok.
Stříbrný štítek se sériovým číslem je umístěn na sáčku s elektronikou EINSY RAMBo, který jste si připravili na začátku této kapitoly.
Natočte tiskárnu tak, aby zadní strana se zdrojem a elektronikou směřovala k vám.
Najděte místo na rámu nad zdrojem, pokud možno očistěte tuto plochu od prachu a mastnoty.
Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu a přiložte štítek na rám. Ujistěte se, že pod štítkem nezůstal žádný vzduch.
Hurá!
Hurá!
Gratulujeme, právě jste sestavili celou 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+!
Už máte skoro hotovo... Stačí dokončit kapitolu 9. Finále.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás