CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

4. Osa Z

4. Osa Z
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 years ago
4. Osa Z
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
11
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Osa Z: osazení držáků motorů
Osa Z: osazení držáků motorů
Osa Z: osazení držáků motorů
Osa Z: osazení držáků motorů
POZOR: Tištěné části nejsou stejné! Rozlišujte mezi levou (left) a pravou (right) verzí, viz obrázky. Dbejte také na správnou orientaci rámu, logo PRUSA a nálepka s upozorněním musí směřovat směrem k vám.
Pro následující krok si prosím připravte:
Z-axis-bottom-left (1x)
Z-axis-bottom-right (1x)
Šroub M3x10 (6x)
Položte oba tištěné díly k rámu a zkontrolujte, zda jsou na správné straně. Na vytištěných částech najdete písmena L (left - levá strana) a R ( right - pravá strana).
Každý díl zajistěte pomocí šroubů M3x10. Během utahování nepoužívejte nepřiměřenou sílu! Pokud šrouby při dotažení kladou velký odpor, zašroubujte je kolmo z druhé strany rámu a vyčistěte tak závit. Poté je opět zašroubujte z původní strany.
Nasazení krytek motorů
Nasazení krytek motorů
Nasazení krytek motorů
Nasazení krytek motorů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor osy Z (2x)
Každý z motorů osy Z má jinou délku kabelu. Kratší musí být na levé straně a delší na straně pravé.
Z-screw-cover (2x)
Vyšroubujte trapézové matky z motorů. NEZAHAZUJTE JE, budete je potřebovat!
Nové stavebnice (kity) již nemají trapézové matky na tyčích motoru. Jsou součástí balení stavebnice motorů.
Našroubujte krytky motorů (Z-screw-cover) na obě trapézové tyče.
Krytky našroubujte až do konce ale neutahujte je silně. Tyč se musí volně otáčet!
Osa Z: montáž motorů
Osa Z: montáž motorů
Osa Z: montáž motorů
Osa Z: montáž motorů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Levý motor osy Z (označen "Z axis left", kratší kabel)
Pravý motor osy Z (označen "Z axis right", delší kabel)
Šroub M3x10 (8x)
Podívejte se na druhý obrázek. Motor s kratším kabelem (červená šipka) je nalevo, motor s delším kabelem (oranžová šipka) je napravo!
POZOR: Kabely z motorů musí směřovat k rámu! Natočte motor dle šipek. Pro každý kabel je na spodní hraně připravený výřez.
Každý z motorů připevněte čtyřmi šrouby M3x10. Dotahujte rovnoměrně a opatrně, můžete zlomit tištěné díly.
Osa X: trapézové matky motorů (1. část)
Osa X: trapézové matky motorů (1. část)
Osa X: trapézové matky motorů (1. část)
Osa X: trapézové matky motorů (1. část)
Pro následující krok si prosím připravte:
Trapézová matka (2x)
Šroub M3x18 (4x)
Matka M3n (4x)
Otočte osu X vzhůru nohama a vložte matky do kapes na obou X-endech.
Pokud matky nemůžete zatlačit, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Nejprve se ujistěte, že ve slotu na matku není překážka.
Osa X: trapézové matky motorů (2. část)
Osa X: trapézové matky motorů (2. část)
Osa X: trapézové matky motorů (2. část)
Opatrně otočte osu X na zadní stranu.
Do obou X-endů nasuňte trapézové matky.
Dbejte na správnou orientaci trapézových matek!
Matky utáhněte pomocí šroubů M3x18.
Na trapézových matkách můžete využít kterýkoliv ze čtyř otvorů.
Nasazení osy X a hlazených tyčí
Nasazení osy X a hlazených tyčí
Nasazení osy X a hlazených tyčí
Nasazení osy X a hlazených tyčí
K tomuto kroku si kromě Osy X připravte také:
Hlazená tyč 320 mm (2x)
UPOZORNĚNÍ: Při instalaci osy X na trapézové tyče buďte velmi opatrní! Posun by měl být plynulý, jinak byste mohli poškodit závit uvnitř plastové matice. Pokud to bude nutné, osu znovu zasuňte.
Opatrně nasuňte osu X na trapézové tyče. Současným otáčením obou tyčí posouvejte osu, dokud nebudou vidět horní konce trapézových tyčí. Pokud ucítíte značný odpor, zkuste osu znovu nasunout.
Ujistěte se, že horní hlazená tyč osy X a spodní hrana rámu jsou rovnoběžné.
POZOR, POSTUPUJTE OPATRNĚ! Zlehka zasuňte zbývající hlazené tyče skrze ložiska osy X až do tištěných dílu při spodní okraji rámu. Netlačte velkou silou a tyče nenaklánějte!
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, spočítejte je. Pokud vypadla jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Montáž dílů Z-axis-top (2. část)
Montáž dílů Z-axis-top (2. část)
Montáž dílů Z-axis-top (2. část)
Montáž dílů Z-axis-top (2. část)
Umístěte díl Z-axis-top-left na obě tyče a zarovnejte jej s rámem.
Zkontrolujte, že jsou otvory v tištěném dílu přesně zarovnané s otvory na rámu.
Pro upevnění dílu Z-axis-top-left použijte dva šrouby M3x10.
Během utahování nepoužívejte nepřiměřenou sílu! Pokud šrouby při dotažení kladou velký odpor, zašroubujte je kolmo z druhé strany rámu a vyčistěte tak závit. Poté je opět zašroubujte z původní strany.
Opakujte postup na druhé straně rámu pro tištěný díl Z-axis-top-right.
Osa Z je hotová!
Osa Z je hotová!
Nyní je osa Z také hotová!
Zkontrolujte výsledný vzhled s obrázkem.
Vše zkontrolováno? Pokročme k 5. Sestavení osy E (extruder).
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás