CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit
Menu

3. Sestava CoreXY & Back

3. Sestava CoreXY & Back
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
3. Sestava CoreXY & Back
 Obtížnost
Střední
 Kroky
46
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR

Krok 2 Demontáž indikátoru krouticího momentu

Demontáž indikátoru krouticího momentu
Demontáž indikátoru krouticího momentu
Demontáž indikátoru krouticího momentu
Demontáž indikátoru krouticího momentu
Pro následující kroky potřebujeme 3mm inbusový klíč bez ukazatele momentu.
Vezměte sestavený ukazatel kroutícího momentu.
Vytáhněte plastovou rukojeť.
Vytáhněte 3mm inbusový klíč z ukazatele momentu.
Vytištěný 3D indikátor si uschovejte pro pozdější použití.

Krok 4 Instalace sestavy CoreXY

Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Jste leváci nebo praváci? Tiskárna by již měla ležet na levé straně z předchozí kapitoly. Pokud jste leváci, otočte ji opatrně na opačnou pravou stranu (viz obrázek). Připojíme horní část CoreXY a utáhneme šrouby, abychom obě části propojili dohromady. Pokyny jsou stejné, pro utažení šroubů si vyberte stranu, která vám lépe vyhovuje..
Doporučujeme umístit pod boční stranu základny kartonovou podložku, která chrání pracovní stůl a rám před poškrábáním.
V extruzi je otvor, do kterého musí kolíček zapadnout.
Přesuňte zadní profilovou vložku uvnitř každé extruze CoreXY na zadní stranu sestavy.
Zbývající vložky posuňte přibližně doprostřed. Přesnou polohou se budeme zabývat později.
Otočte CoreXY na jeho delší stranu a umístěte jej do blízkosti horní části čtyř základnových extruzí.
Zadní profilové vložky musí směřovat k zadním extruzím. Nezasouvejte CoreXY úplně dovnitř, dokud nebudete vyzváni.

Krok 5 Instalace sestavy CoreXY

Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Instalace sestavy CoreXY
Při upevňování extruzí a CoreXY buďte opatrní, abyste je nepoškrábali.
Nejprve nasaďte sestavu CoreXY na obě zadní extruze.
Zbývající profilové destičky zarovnejte s oběma výlisky v ose Z.
Posuňte CoreXY na obě extruze osy Z.

Krok 6 Zajištění CoreXY

Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Vložte šrouby M4x12 do obou otvorů. Stejným způsobem jako v případě základny.
S 3mm inbusovým klíčem postupujte opatrně, abyste nepoškrábali rám.
Mezi jednotlivými díly může být malá mezera, kterou se budeme zabývat v dalším kroku.
Šrouby utahujte, dokud nedosáhnete kovové desky, pak přestaňte! Konečné utažení provedeme později pomocí ukazatele momentu.
Tento postup zopakujte u zbývajících tří extruzí.

Krok 7 Manipulace s tiskárnou

Manipulace s tiskárnou
Manipulace s tiskárnou
Manipulace s tiskárnou
Manipulace s tiskárnou
Nikdy nemanipulujte s tiskárnou pomocí horních kovových přírub. Mohli byste poškodit LED světla ukrytá uvnitř.
Manipulujte se základnou pomocí extruzí.
Otočte základnu zpět na nohy (Core XY směřuje nahoru).

Krok 9 Montáž indikátoru krouticího momentu

Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Montáž indikátoru krouticího momentu
Vložte 3mm inbusový klíč do ukazatele momentu.
Nasaďte rukojeť inbusového klíče z druhé strany.
Sestavený ukazatel točivého momentu vypadá takto.

Krok 10 Zajištění CoreXY

Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Zajištění CoreXY
Připravte si 3mm inbusový klíč s ukazatelem momentu.
Vložte kratší stranu 3mm inbusového klíče do šroubu zajišťujícího sestavu CoreXY.
Šroub utahujte, dokud nedosáhnete čáry "OK" a 3mm inbusový klíč nebude mírně ohnutý.
Tento postup zopakujte u všech šroubů M4x12 vložených do extruzí osy Z.

Krok 11 Je čas na Haribo!

Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Vezměte si jednoho medvídka.
Věděli jste, že gumoví medvídci se původně prodávali jako novinka a získali si oblibu nejprve v Německu, než se rozšířili do dalších zemí?

Krok 12 Zajištění levého lineárního vedení

Zajištění levého lineárního vedení
Zajištění levého lineárního vedení
Zajištění levého lineárního vedení
Zajištění levého lineárního vedení
Na pravé straně CoreXY jsou v extruzi tři matice M3nE. Prostřední matici M3nEs zasuňte za lineární lištu. Vyrovnejte její otvor s otvorem v lineární liště.
Překontrolujte, zda jste použili prostřední matici.
Vložte šroub M3x10 do horního otvoru.
Utáhněte šroub M3x10 pomocí 2,5mm inbusového klíče.

Krok 13 Zajištění pravého lineárního vedení

Zajištění pravého lineárního vedení
Zajištění pravého lineárního vedení
Zajištění pravého lineárního vedení
Zajištění pravého lineárního vedení
Na pravé straně zařízení CoreXY jsou v lisu tři matice M3nE. Prostřední matici zasuňte za lineární lištu. Vyrovnejte její otvor s otvorem v lineární liště.
Překontrolujte, zda jste použili prostřední matici.
Vložte šroub M3x10 do horního otvoru.
Utáhněte šroub M3x10 pomocí 2,5mm inbusového klíče.

Krok 15 Vložení matek M3nEs do extruzí

Vložení matek M3nEs do extruzí
Vložení matek M3nEs do extruzí
Vložení matek M3nEs do extruzí
Otočte tiskárnu tak, aby levá strana směřovala k vám. Jako vodítko použijte bezpečnostní nálepku.
Zaměřte se na levou polovinu základny extruze, kam nainstalujeme matici M3nEs:
Zasuňte matici až na doraz do extruze shora. Podívejte se na orientaci pružinky (plíšek na matici).
Prstem otočte maticí a zarovnejte ji s extruzí. Pružinky na matici by měly směřovat dolů.
Přesná poloha matice bude upravena později. Prozatím ji posuňte přibližně do středu extruze.

Krok 16 Uzemnění rámu

Uzemnění rámu
Uzemnění rámu
Uzemnění rámu
Uzemnění rámu
Ujistěte se, že matice M3nEs směřuje nahoru jako na obrázku.
Nasaďte uzemňovací konektor na matici M3nEs. Svislá část musí směřovat ven z tiskárny.
Vložte šroub M3x8rT a obě části zajistěte šroubovákem T10.
Šroub nedotahujte úplně, později by mohlo být nutné upravit polohu uzemňovacího konektoru v extruzi. Stačí 4-5 otáček.

Krok 17 Uzemnění stran

Uzemnění stran
Uzemnění stran
Uzemnění stran
Stejný postup zopakujte při instalaci uzemňovacích konektorů na horní a boční extruze.
Začněte zasunutím matic M3nEs do obou svislých extruzí na levé straně. Zhruba 2 cm od spodní extruze.
Pokračujte vložením matice M3nEs do extruze na horní straně. Zasuňte ji přibližně do jejího středu.
Nyní nasaďte uzemňovací konektor na matici M3nEs. Svislá část musí směřovat ven z tiskárny.
Stejně postupujte i u extruzí na pravé straně rámu.
Přesná poloha jednotlivých matic bude upravena později.
Ujistěte se, že všechny konektory směřují ven z tiskárny, jak je znázorněno na obrázku.
Šroub nedotahujte pevně, později bychom mohli potřebovat upravit polohu uzemňovacího konektoru v extruzi. Stačí 4-5 otáček.

Krok 18 Uzemnění zadní strany

Uzemnění zadní strany
Uzemnění zadní strany
Otočte zadní stranu tiskárny směrem k sobě. Zopakujte postup vkládání matic M3nEs, uzemňovacích konektorů a šroubů M3x8rT popsaný v předchozích krocích.
Vložte matici M3nEs do svislé extruze na levé straně. Zhruba 6 cm od spodní extruze.
Pokračujte vložením matice M3nEs do extruze na horní straně. Přesuňte ji zhruba do počáteční třetiny zleva.
Ujistěte se, že všechny konektory směřují ven z tiskárny, jak je znázorněno na obrázku.
Šroub nedotahujte pevně, později bychom mohli potřebovat upravit polohu uzemňovacího konektoru v extruzi. Stačí 4-5 otáček.

Krok 20 Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)

Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
V tomto kroku je vysvětleno, jak vložit a zajistit krycí sponu. Přesná poloha jednotlivých klipů bude popsána v následujících krocích.
Použijte libovolnou extruzi, které je vám nejblíže.
Držte svorku tak, aby její delší strana byla ve svislé poloze. Poté vložte díl cover-clip do extruze.
Jakmile je svorka v extruzi, otočte ji o 90 stupňů. Oba směry jsou v pořádku, svorka je symetrická.
Nyní je díl cover-clip zajištěn.
Upozorňujeme, že vzhledem k tolerancím nemusí klipsna držet na místě. To je v pořádku, jejím hlavním účelem je odolat tahání/tlačení a na místě bude zajištěna pomocí šroubu.

Krok 21 Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)

Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Uchycení krytů svorek (díl cover-clip)
Vložte krycí svorky (díl cover-clip) na svá místa, postupujte podle obrázku:
6x na levé straně
6x na pravé straně
8x na zadní straně
Konečná poloha každého dílu cover-clip bude upravena později.

Krok 23 Demontáž krytu elektroniky

Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Demontáž krytu elektroniky
Abychom mohli připojit kabely, musíme otevřít krabici s elektronikou. Nevyhazujte kryty ani spojovací materiál!
Mírně povolte všechny čtyři šrouby na krytu XL Buddy boxu. Není nutné je úplně vyndat. Posuňte kryt nahoru a sejměte jej.
Povolte a odstraňte čtyři šrouby M3x5rT na horním krytu kabelu.
Sundejte celý kryt.
Oba kryty uložte na bezpečné místo, brzy je vrátíme zpět.

Krok 24 Montáž zadního panelu XL

Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Zadní panel XL držte při montáži rukou! Není zajištěn žádnými šrouby.
Pro snadnější montáž umístěte spodní okraj zadního panelu XL přibližně 2 cm za spodní zadní extruzi základny tiskárny.
Otočte (zavřete) zadní panel XL k zadní straně tiskárny. Ujistěte se, že vám nepřekáží žádný kabel.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Opatrně posuňte zadní panel XL nahoru, až se zastaví na horních zarážkách.
Pokračujte přitlačením spodního zadního panelu ke spodní extruzi.
Pokračujte k dalšímu kroku.

Krok 25 Montáž zadního panelu XL

Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Montáž zadního panelu XL
Zadní panel XL držte během montáže rukou! Dokud nebude zajištěn šrouby.
Zevnitř tiskárny zarovnejte uzemňovací konektory s otvory na zadním panelu.
V případě potřeby šroub mírně povolte a upravte uzemňovací konektor, poté ho zase utáhněte.
Z vnější strany (zadní strana) vložte šroub M3x8rT a zajistěte zadní panel pomocí šroubováku T10.

Krok 26 Instalace zadního panelu XL

Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Zadní panel XL držte během montáže rukou! Dokud nebude zajištěn šrouby.
Vložte šroub M3x8rT do otvoru a zarovnejte uzemňovací konektor.
Šroub šroubovákem T10 zcela utáhněte.
Utáhněte šroub v matici M3nEs, abyste zajistili jeho polohu.

Krok 27 Instalace zadního panelu XL

Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Instalace zadního panelu XL
Uvnitř tiskárny: zarovnejte všechny díly cover-clip (krycí svorky) s otvory v zadním panelu.
Z vnější strany (zadní strana): Šroubovákem T10 utáhněte krycí svorky (cover-clip) osmi šrouby M3x8rT.

Krok 28 Je čas na Haribo!

Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte jednoho medvídka.
Věděli jste, že gumoví medvídci byli jedny z prvních želatinových bonbonů, které byly vyrobeny ve tvaru zvířat?

Krok 29 Vlevo vzadu: vedení kabeláže

Vlevo vzadu: vedení kabeláže
Vlevo vzadu: vedení kabeláže
Vlevo vzadu: vedení kabeláže
V následujících krocích se zaměříme na vedení a připojení všech kabelů na zadní straně.
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě.
Na levém okraji začněte odspodu. Uchopte PE, motor s kabely xLCD a jemně je zatlačte do extruze.
Zajistěte kabely pomocí krytu extruze 354 mm.

Krok 31 Vlevo vzadu: připojení kabelů

Vlevo vzadu: připojení kabelů
Vlevo vzadu: připojení kabelů
Vlevo vzadu: připojení kabelů
Vlevo vzadu: připojení kabelů
Připojte všechny kabely z levé strany v následujícím pořadí:
Kabel motoru XY (žlutý štítek XY)
Kabel motoru Z (žlutý štítek Z)
Kabel LED světla
Konektor kabelu xLCD je vybaven aretační západkou, která musí směřovat k červenému trojúhelníku u konektoru xLCD.
xLCD kabel

Krok 32 Vlevo vzadu: zajištění kabelů

Vlevo vzadu: zajištění kabelů
Vlevo vzadu: zajištění kabelů
Vlevo vzadu: zajištění kabelů
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
Pod kabely jsou v plechu dvě perforace.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.
Levou stranu máme připravenou, nyní se zaměříme na pravou stranu.

Krok 33 Vpravo vzadu: vedení kabeláže

Vpravo vzadu: vedení kabeláže
Vpravo vzadu: vedení kabeláže
Vpravo vzadu: vedení kabeláže
Vpravo vzadu: vedení kabeláže
Na pravém okraji začněte odspodu. Uchopte kabel motoru a jemně jej zatlačte do extruze.
Zajistěte kabel pomocí krytu extruze 354 mm.

Krok 34 Vpravo vzadu: připojení kabelů

Vpravo vzadu: připojení kabelů
Vpravo vzadu: připojení kabelů
Vpravo vzadu: připojení kabelů
Vpravo vzadu: připojení kabelů
Připojte všechny kabely z pravé strany v následujícím pořadí:
Kabel motoru osy XY
Kabel motoru osy Z
Kabel LED světla

Krok 35 Vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény

Vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény
Vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény
Vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény
Vpravo vzadu: připojení Wi-Fi antény
UPOZORNĚNÍ: Buďte velmi opatrní, při použití nadměrné síly může dojít k poškození kabelu a konektoru.
Odstraňte kryt konektoru (průsvitnou trubičku) z kabelu Wi-Fi antény.
Připojte konektor Wi-Fi antény k desce xlBuddy.
Podepřete desku prstem, aby se neprohnula.
You may have a second version of the WI-FI antenna. In this case, continue through the manual until you reach 5. Chapter, where you find the antenna assembly.

Krok 36 Instalace uzemnění rámu

Instalace uzemnění rámu
Instalace uzemnění rámu
Instalace uzemnění rámu
Instalace uzemnění rámu
Podívejte se shora a na zadním levém okraji sejměte uzemňovací kryt z uzemňovací zástrčky na sestavě CoreXY.
Připojte PE kabel k uzemňovacímu konektoru CoreXY.

Krok 37 Vpravo vzadu: zajištění kabelů

Vpravo vzadu: zajištění kabelů
Vpravo vzadu: zajištění kabelů
Vpravo vzadu: zajištění kabelů
Vpravo vzadu: zajištění kabelů
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
The black twisted wire is for the filament sensor. The filament sensor itself will be installed later.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.

Krok 38 Přehled zapojení elektroniky

Přehled zapojení elektroniky
Přehled zapojení elektroniky
Než přejdete k dalšímu kroku, zkontrolujte připojení kabelu podle obrázku.
Kabel motoru osy XY
Kabel motoru osy Z
LED kabel
xLCD kabel
PE kabel
Kabel Wi-Fi antény
Kabel senzoru filamentu je již z jedné strany připojen k xBuddy. Druhá strana je volná, připojíme ji později.

Krok 40 Zadní kryt elektroniky

Zadní kryt elektroniky
Zadní kryt elektroniky
Zadní kryt elektroniky
Zadní kryt elektroniky
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely.
Opatrně připevněte díl Rear-cable-management-upper na zadní stranu.
Ujistěte se, že žádný kabel není skřípnutý.
Zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x5rT pomocí šroubováku T10.

Krok 41 Instalace krytu krabičky XL buddy

Instalace krytu krabičky XL buddy
Instalace krytu krabičky XL buddy
Instalace krytu krabičky XL buddy
Připevněte kryt XL buddy boxu ke šroubům na krabičce elektroniky. Posuňte jej dolů a zajistěte jej na šroubech.
Šrouby utáhněte šroubovákem T10.

Krok 43 Montáž krytů předních extruzí

Montáž krytů předních extruzí
Montáž krytů předních extruzí
Montáž krytů předních extruzí
Montáž krytů předních extruzí
Otočte tiskárnu přední pravou stranou k sobě.
Vezměte kryt extruze (243 mm).
Nejprve zasuňte oba konce krytu do extruze.
Nyní zatlačte kryt extruze směrem k jejímu středu.
Zopakujte postup vkládání krytů extruzí do extruzí.
Vložte do extruze kryt extruze (430 mm).
Vložte kryty extruzí (243 mm) do extruzí na levé a pravé straně.
Vložte oranžové kryty extruzí do extruzí na levé a pravé straně.

Krok 44 Montáž krytů zadních extruzí

Montáž krytů zadních extruzí
Montáž krytů zadních extruzí
Montáž krytů zadních extruzí
Při vkládání krytu extruzí nejprve zasuňte oba konce krytu a poté jej zatlačte směrem ke středu rámu.
Vložte kryty extruzí (95 mm) do extruzí na levé a pravé straně.
Vložte do extruze kryt extruze (405 mm).

Krok 45 Je čas na Haribo!

Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte ještě jednoho gumového medvídka. Ano, jen jednoho.
Věděli jste, že jsou dnes gumoví medvídci k dostání v široké škále příchutí, včetně kyselých, tropických a exotických ovocných druhů?

Krok 46 Dobrá práce!

Dobrá práce!
Dobrá práce!
Dobrá práce! Právě jste dokončili sestavu CoreXY & Zadní strany.
Nyní přejděte na další kapitolu 4. Vyhřívaná podložka & montáž bočních panelů.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás