CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Montáž extruderu & příslušenství

Menu

5. Montáž extruderu & příslušenství

5. Montáž extruderu & příslušenství
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
5. Montáž extruderu & příslušenství
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
37
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Příprava Nextruderu
Příprava Nextruderu
Příprava Nextruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Svazek kabelů Nextruderu (1x)
Nextruder (1x)
Toto je konec svazku kabelů nextruderu, který v dalším kroku připojíme k nextruderu. Skládá se z konektoru kabelu, pružné destičky a poloprůhledné PTFE trubičky.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Pomocí šroubováku T10 povolte dva označené šrouby na vnitřní straně nextruderu.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů.
Ujistěte se, že část svazku s kabelem a konektorem směřuje k horní části extruderu, jak je vidět na obrázku.
Pomocí šroubováku T10 utáhněte dva označené šrouby na vnitřní straně extruderu.
Svazek kabelů musí být instalován přesně tak, jak je znázorněno na obrázku; kabel je nahoře a poloprůhledná PTFE trubička dole.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Připojte konektor kabelu do horní části nextruderu.
Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení na Nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.
Výborně! Sestava nextruderu je připravena k instalaci.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte jednoho medvídka.
Věděli jste, že Guinnessův světový rekord pro největšího/nejtěžšího gumového medvídka je neuvěřitelných 5 000 liber (2 268 kg)? Byl vytvořen v roce 2011.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
To handle the printer, always grab the handles on both sides of the printer. Do not lift the printer by the aluminum extrusions or the metal sheet profiles on top.
Ručně posuňte vyhřívanou podložku níž.
Protože budeme manipulovat s nářadím a extruderem vysoko nad vyhřívanou podložkou, je nutné ji chránit. K tomuto účelu použijte prázdnou kartonovou krabici od Prusamentu.
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky. Posuňte osu XY dopředu.
Posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Single tool extruder sestava (1x)
Vzhledem k pečlivému testování každé tiskárny před odesláním, se na trysce extruderu mohou vyskytovat malé zbytky filamentu.
From the extruder body, remove 4x M3x12bT (countersunk) screws using a T10 screwdriver and set them aside. You will need them in the next step.
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Připevněte sestavu extruderu k dílu X-carriage. Podívejte se na správnou orientaci extruderu.
Během instalace držte extruder.
Podržte extruder zajistěte ho pomocí dvou šroubů M3x12bT a šroubováku T10 ve dvou horních otvorech. Šrouby zatím plně neutahujte!
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Add the two remaining M3x12bT screws into the lower openings in the X-carriage to fix the extruder assembly in place using a T10 screwdriver. Do not fully tighten the screws yet!
Tighten all four screws in a diagonal pattern to secure the extruder assembly using a T10 screwdriver.
Připevněte kryt x-carriage-cover na X-carriage. Stiskněte jej, dokud nezapadne.
Odstraňte kartonovou krabici od Prusamentu z vyhřívané podložky.
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana se zdrojem napájení.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 (tch-mounting-insert) uvnitř zadní hliníkové extruze, která se může volně pohybovat doleva a doprava.
The metal profile has to be on the left side of the extrusion. If not. Move it to the left.
Umístěte plastový díl xl-dock-cable-router mezi zadní kovový panel a hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-routeru vyčnívá šroub. Šroub připevněte ke třetímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním plechovém panelu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Prostrčte inbusový klíč až k otvoru (na obrázku vlevo dole) v zadním plátu a plastové části, dokud nedosáhnete na šroub. Utáhněte jej.
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x12rT (1x)
Matka M3nS (1x)
Montáž senzoru filamentu
Otočte tiskárnu tak, aby levá strana směřovala k vám.
Vložte matici M3nEs do svislé extruze vzadu vlevo.
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojte kabel senzoru filamentu k sestavě senzoru filamentu.
Přesuňte sestavu senzoru filamentu na horní část extruze a zarovnejte matici M3nEs tak, aby byla zarovnána s otvorem na sestavě senzoru filamentu.
Připevněte senzor filamentu k matici M3nEs pomocí šroubu M3x12rT a šroubováku T10.
Zasuňte PTFE trubičku z extruderu do první objímky na zadní straně sestavy senzoru filamentu.
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Kabel extruderu zapojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doprava a šroubky dotáhněte.
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Remove the nut with the washers from the antenna connector.
The antenna connector is prepared.
The latest version of the connector has a thicker washer. We don't need it anymore. You can throw it away.
Insert the antenna connector into the same-shaped hole in the Wi-Fi-antenna-holder .
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Kabel prvního doku (zprava) připojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény na šrouby, zatlačte kryt doleva a sejměte jej z tiskárny. Utáhněte šrouby.
Připojte anténu do příslušného slotu na desce XL Buddy.
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy (díl XL-buddy-box-cover) zpět na tiskárnu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Spoolholder assembly versions
Spoolholder assembly versions
Spoolholder assembly versions
To make things worse, we have a new spoolholder for you.
Versions:
Version A: Printed spoolholder
Do you have this? Continue to the next step.
Version B: Injection molded spoolholder
Do you have this? Please skip to Version B: Assembling the spool holder: parts preparation.
Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Tiskárnu umístěte tak, aby levá strana s Wi-Fi anténou směřovala k vám.
Insert the M5nEs nut into the front support extrusion (with the orange plastic cover on its front). Insert the side with the spring (metal plate) first, then push the nut inside.
The M5nEs nut is free to move up and down. You can adjust the spool holder’s position as you wish. The nut must be slightly pushed in to move smoothly. We recommend positioning the holder approximately to the height as seen in the picture.
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider. Nejdříve by se měla zasunout užší část základny. Zatlačte ji až na doraz.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Montáž sestavy držáku cívky
Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs na tiskárně. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který zapadne do drážky v extruzi.
Pomocí inbusového klíče o průměru 4 mm utáhněte šroub, abyste sestavu držáku cívky upevnili na svém místě.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt pro přenášení tiskárny!
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Carefully turn the printer so that the side with the side filament sensor is facing you.
Insert the M4nEs nut into the front support extrusion (with the orange plastic cover). Insert the side with the spring (metal plate) first, then push the nut inside.
The M4nEs nut is free to move, you can adjust the position as you want. But remember, the nut must be slightly pushed in to smoothly move. Anyway, we recommend approximately the same position as you can see in the picture.
Version B: Assembling the spool holder
Version B: Assembling the spool holder
Version B: Assembling the spool holder
Locate pins two pins on the spool-holder-base and line them with the rails in the spool-holder-slider.
Insert the spool-holder-base into the spool-holder-slider and push it through a little through the part.
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Insert the M4x12 screw on the longer side of the 3mm Allen key.
Insert the 3mm Allen key with the M4x12 screw through the assembled spool holder to the prepared hole in the spool-holder-base.
The M4x12 screw has to protrude through the spool-holder-base.
Version B: Mounting the spool holder assembly
Version B: Mounting the spool holder assembly
Attach the spool holder assembly to the M4nEs nut in the extrusion. Note that there is a protrusion on the spool-holder-mount, which must fit into the groove in the extrusion.
Tighten the spool holder assembly.
Do not use the spool holder as a handle!
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Vezměte si tři gumové medvídky a o zbytek gumových medvídků se podělte s lidmi, kteří vám pomohli 3D tiskárnu sestavit.
Věděli jste, že gumové medvídky milují lidé všech věkových kategorií, od dětí až po dospělé, a často si na nich pochutnávají jako na nostalgické pochoutce?
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Skvělá práce! Zvládli jste to!
Nyní přejděte na poslední kapitolu 6. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás