CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Upgrade Nextruderu

5. Upgrade Nextruderu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
5. Upgrade Nextruderu
 Obtížnost
Střední
 Kroky
29
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro další kroky si prosím připravte:
Torx klíč T8
T10 Torx klíč (T10 Torx šroubovák)
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště na ustřihnutí stahovacích pásek
Demontáž doku: svazek kabelů
Demontáž doku: svazek kabelů
Demontáž doku: svazek kabelů
Demontáž doku: svazek kabelů
Při odřezávání stahovacích pásek dávejte pozor na černý svazek kabelů!
Odřízněte stahovací pásky na dílu xl-dock-cable-router.
Vyjměte PTFE trubičku z dílu xl-dock-cable-router.
Pomocí šroubováku T10 Torx vyšroubujte dva šrouby M3x8rT. Šroubky nevyhazujte!
Demontáž doku
Demontáž doku
Demontáž doku
Demontáž doku
Pomocí klíče T10 Torx vyšroubujte horní šroub M3x12bT z dílu xl-dock-cable-router. Šroub si uschovejte pro pozdější použití.
Using a T10 Torx key, unscrew the lower M3x12bT screw from the xl-dock-cable-router. The screw will fall out from the lower hole. Keep the screw for later use.
Vytáhněte díl dock-cable-router_single_tool_adapter z the xl-dock-cable-router. Starý xl-dock-cable-router zahoďte do koše.
Šroub M3x12 odstraňte z dock-cable-router_single_tool_adapter. Šroubek vyhoďte!
Nová sestava doku: příprava dílů
Nová sestava doku: příprava dílů
Nová sestava doku: příprava dílů
Nová sestava doku: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
XL-dock-cable-router (1x)
Parking tool (1x)
Matka M3nS (1x)
Vezměte si sáček Sestava těsnění trysky.
Matka M3nN (2x)
Šroub M3x14 (1x)
Šrouby M3x12bT (2x) které jste odstranili v minulých krocích
M3x8rT (2x) které jste odstranili v minulých krocích
Nová sestava doku: vložení matky
Nová sestava doku: vložení matky
Matku M3nS vložte do otvoru v novém dílu xl-dock-cable-router.
Vložte matku do dílu xl-dock-cable-router pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Nová sestava doku: kovový dok
Nová sestava doku: kovový dok
Nová sestava doku: kovový dok
Vložte šroub M3x14 do prostředního otvoru v nástroji parking tool, jak je popsáno na obrázku.
Vložte parking tool se šroubkem do nového dílu xl-dock-cable-router.
Šroub překontrolujte. Je tam? Přejděte k dalšímu kroku.
Nová sestava doku: spodní šroubek
Nová sestava doku: spodní šroubek
Nová sestava doku: spodní šroubek
Nová sestava doku: spodní šroubek
Vložte šroub M3x12bT do spodního otvoru.
Šroub musí být zcela zasunut do xl-dock-cable-routeru.
Zatlačte šroub do dílu xl-dock-cable-router pomocí klíče T10 Torx.
Šroubek utáhněte pomocí T10 Torx klíče.
Nová sestava doku: podpěra kabelů
Nová sestava doku: podpěra kabelů
Nová sestava doku: podpěra kabelů
Nová sestava doku: podpěra kabelů
Připravte si podpěru kabelu vedle xl-dock-cable-router.
Z přední strany dílu xl-dock-cable-router:
Vložte podpěru kabelu do xl-dock-cable-router, jak je popsáno na obrázku.
Zkontrolujte, že je podpěra kabelů správně zasunuta podle obrázku.
Zajistěte podpěru kabelů dvěma šrouby M3x8rT pomocí šroubováku T10 Torx.
Nová sestava doku: PTFE trubička
Nová sestava doku: PTFE trubička
Nová sestava doku: PTFE trubička
Nová sestava doku: PTFE trubička
Najděte otvor pro PTFE trubičku v dílu xl-dock-cable-router.
PTFE trubičku protlačujte pomalu a kontrolovaně, jinak ji můžete skřípnout nebo zmáčknout.
Opatrně zasuňte PTFE trubičku otvorem ke kabelovému svazku.
PTFE trubička musí vypadat takto.
Nová sestava doku: příprava dílů
Nová sestava doku: příprava dílů
Nová sestava doku: příprava dílů
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Stahovací páska (2x)
Těsnění trysky (1x)
V případě pádu připevněte pružinku ke šroubu M3x30.
Nová sestava doku: zajištění svazku kabelů
Nová sestava doku: zajištění svazku kabelů
Nová sestava doku: zajištění svazku kabelů
Ze zadní strany dílu xl-dock-cable-router:
Omotejte stahovací pásky kolem doku a utáhněte je na určeném místě.
Odstřihněte obě přebytečné části stahovací pásky.
Nová sestava doku: těsnění trysky
Nová sestava doku: těsnění trysky
Nová sestava doku: těsnění trysky
Nová sestava doku: těsnění trysky
Vyhledejte otvor pro těsnění trysky.
Vložte těsnění (s pružinkou) do otvoru.
Těsnění trysky zajistěte pomocí 2,5mm inbusového klíče. Neutahujte příliš, prozatím stačí několik otáček.
Kalibrace výšky bude provedena později po dokončení sestavy doku.
Demontáž Nextruderu: svazek kabelů
Demontáž Nextruderu: svazek kabelů
Demontáž Nextruderu: svazek kabelů
Demontáž Nextruderu: svazek kabelů
Na přední straně Nextruderu uvolněte pomocí šroubováku T10 Torx dva šrouby, abyste uvolnili podpěru kabelu.
Stiskněte šroubení Festo a vytáhněte PTFE trubičku.
Stiskněte zajišťovací kolík a vyjměte kabel Nextruderu.
Rozebrání Nextruderu: tělo Nextruderu
Rozebrání Nextruderu: tělo Nextruderu
Rozebrání Nextruderu: tělo Nextruderu
Rozebrání Nextruderu: tělo Nextruderu
Na pravé straně Nextruderu vyšroubujte pomocí šroubováku T10 Torx dva šrouby M3x20rT. Šroubky nevyhazujte!
Na levé straně Nextruderu vyšroubujte pomocí 2,5mm inbusového klíče dva šrouby.
Vytáhněte díl Nextruder body (tělo Nextruderu) z Nextruderu.
Rozebrání Nextruderu: šroub chladiče
Rozebrání Nextruderu: šroub chladiče
Rozebrání Nextruderu: šroub chladiče
Rozebrání Nextruderu: šroub chladiče
Ventilátor chladiče je stále připojen, opatrně s kabely!
Opatrně odsuňte ventilátor chladiče stranou.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyjměte šroub M3x10 ze spodního otvoru. Otvor nechte prázdný.
Nasaďte ventilátor chladiče zpět na místo.
Vložte dva šrouby M3x20rT zpět do otvorů ve ventilátoru a utáhněte je pomocí šroubováku T10 Torx.
Nepřiskřípněte žádný z kabelů!
Přemístění stavěcího šroubu
Přemístění stavěcího šroubu
Přemístění stavěcího šroubu
Držte Nextruder podle popisu, abyste zabránili vypadnutí trysky z chladiče po uvolnění stavěcího šroubu.
Najděte stavěcí šroub v chladiči.
Pomocí klíče T8 Torx přemístěte stavěcí šroub z horního otvoru do prostředního otvoru. Šroub jemně utáhněte!
Stavěcí šroub slouží k uvolnění trysky.
Ujistěte se, že se tryska nedotýká dílu fan-nozzle.
Příprava dílů pro sestavení Nextruderu
Příprava dílů pro sestavení Nextruderu
Příprava dílů pro sestavení Nextruderu
Příprava dílů pro sestavení Nextruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Tool-changer (1x)
Kabel Tool-changeru (1x)
XL-tc-hotend-fan-shield (1x)
Šroub M3x30 (1x)
Šrouby M3x8rT (2x)
Šroub M3x8bT (1x)
Sestavení Fan-shield
Sestavení Fan-shield
Sestavení Fan-shield
Sestavení Fan-shield
Vložte dva šrouby M3x8bT do otvorů v dílu fan-shield.
Vyhledejte dva otvory pro šrouby na spodní straně tool-changeru.
Připevněte díl fan-shield (kryt ventilátoru) a utáhněte oba šrouby M3x8bT šroubovákem T10 Torx.
Sestavení Tool-changeru
Sestavení Tool-changeru
Sestavení Tool-changeru
Sestavení Tool-changeru
Podívejte se na grafiku zařízení Nextruder.
První obrázek ukazuje, jak to vypadá mezi ventilátorem chladiče a samotným chladičem. Druhá fotografie ukazuje jiný úhel pohledu.
Vyhledejte prostor mezi dvěma distančními sloupky M3nS (dlouhé stříbrné matice M3).
Veďte kabel tool-changeru skrze dvě matky do zadní části Nextruderu.
Dávejte pozor na kabely!
Zajištění Tool-changeru
Zajištění Tool-changeru
Zajištění Tool-changeru
Zajištění Tool-changeru
Ze strany tiskového ventilátoru Nextruderu:
Kabely tool-changeru nesmí být nikde skřípnuté!
Připojte tool-changer k Nextruderu.
Zajistěte tool-changer dvěma šrouby M3x8rT pomocí šroubováku T10 Torx.
Ze strany ventilátoru chladiče Nextruderu:
Šroub M3x30 vložte do spodního otvoru a utáhněte ho pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Haribo
Haribo
Snězte osm medvídků.
Věděli jste, že původní gumoví medvídci byli inspirováni evropskými tančícími medvídky a Riegel je pojmenoval "Gummibärchen", což v němčině znamená "malí gumoví medvídci"?
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Skvělá práce! Nextruder a svazek kabelů jsou připraveny pro další kroky.
Pojďme na další kapitolu: 6. Sestavení zdroje napájení & elektroniky
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás