CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

6. Sestavení zdroje napájení & elektroniky

Menu

6. Sestavení zdroje napájení & elektroniky

6. Sestavení zdroje napájení & elektroniky
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 6 months ago
6. Sestavení zdroje napájení & elektroniky
 Obtížnost
Střední
 Kroky
29
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro další kroky si prosím připravte:
T10 Torx klíč / šroubovák
Inbusový klíč 2,5 mm
3,0mm Inbusový klíč
Čelisťové kleště
Křížový šroubovák (PH2) (1x)
Odpojení zadní antény
Odpojení zadní antény
Odpojení zadní antény
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě.
Pomocí klíče T10 Torx povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Najděte a odpojte konektor Wi-Fi.
Pokud má vaše tiskárna Wi-Fi anténu na straně tiskárny odpojte i konektor.
Demontáž zadní antény
Demontáž zadní antény
Demontáž zadní antény
Tento krok je pouze pro tiskárny, které mají anténu Wi-Fi na zadní straně tiskárny.
Buďte opatrní, nepoškoďte kabel antény Wi-Fi.
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Demontáž zadní krytky
Demontáž zadní krytky
Demontáž zadní krytky
Demontáž zadní krytky
Pomocí T10 Torx klíče vyšroubujte z krytů osm šroubů M3x4rT.
Opatrně odstraňte díly rear-cable-management-upper a rear-cable-management-lower. Dávejte pozor na kabely.
Pomocí T10 Torx klíče vyšroubujte dva šrouby M3x4rT držící díl rear-cable-management-base a odstraňte jej.
Odřízněte dvě stahovací pásky. Dávejte pozor na kabely!
Dobrá práce. Zadní strana tiskárny je připravena pro třetí sestavu zdroje napájení.
Sestava zdroje napájení: příprava dílů
Sestava zdroje napájení: příprava dílů
Sestava zdroje napájení: příprava dílů
Sestava zdroje napájení: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Napájecí zdroj (1x)
Šrouby M3x6 (2x)
Šroub M3x20rT (1x)
Šroub M4x12 (1x)
PSU-upper-cover-mount (1x)
Down-angled-ac-adapter (1x)
Napájecí kabel (1x)
Sestava zdroje napájení: příprava zdroje
Sestava zdroje napájení: příprava zdroje
Sestava zdroje napájení: příprava zdroje
Sestava zdroje napájení: příprava zdroje
Pomocí šroubováku Philips povolte dva Šrouby svorkovnice.
Umístěte červený kabel na levou svorkovnici a utáhněte šroub svorkovnice.
Umístěte černý kabel na pravou svorkovnici a utáhněte šroub svorkovnice.
Ze strany zdroje napájení, vložte díl Down-angled-ac-adapter, jak je popsáno na obrázku.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Sestava zdroje napájení: příprava zdroje
Sestava zdroje napájení: příprava zdroje
Sestava zdroje napájení: příprava zdroje
Vložte šroubek M4x12 do dílu PSU-upper-cover-mount.
Na druhou stranu, než u sestavy Down-angled-ac-adapter.
Připojte díl PSU-upper-mount-cover ke zdroji napájení a zajistěte jej šroubem M4x12 pomocí 3mm inbusového klíče.
Připojení zdroje napájení
Připojení zdroje napájení
Připojení zdroje napájení
Připravte si zdroj napájení k zadní straně tiskárny.
Prostrčte kabel napájení otvorem v zadní části tiskárny.
Zdroj opatrně připevněte pomocí dvou šroubů M3x6. Pozor na Down-angled-ac-adapter.
Zajištění zdroje napájení
Zajištění zdroje napájení
Zajištění zdroje napájení
Na levé straně zdroje napájení zasuňte šroub M3x20rT do dílu PSU-upper-cover-mount a zajistěte kryt zadní deskou tiskárny.
Na spodní straně zdroje napájení utáhněte dva šrouby M3x6 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Zatlačením na díl Down-angled-ac-adapter směrem dolů zajistíte polohu.
Krytky zdroje napájení: boční krytka
Krytky zdroje napájení: boční krytka
Krytky zdroje napájení: boční krytka
Krytky zdroje napájení: boční krytka
Vložte šroubek M3x8 do plastového dílu switch-cover.
Na pravé straně zdroje napájení najděte otvor v černém rámu tiskárny.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče zašroubujte šroub krytky k zadní straně tiskárny.
Krytky zdroje napájení: spodní krytka
Krytky zdroje napájení: spodní krytka
Krytky zdroje napájení: spodní krytka
Krytky zdroje napájení: spodní krytka
Vložte oba šrouby M3x10 do krytky zdroje napájení.
Vložte připravenou krytku zdroje napájení pod zdroj napájení.
Utáhněte oba šrouby M3x10 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Krytka napájecích kabelů zdroje: spodní krytka
Krytka napájecích kabelů zdroje: spodní krytka
Krytka napájecích kabelů zdroje: spodní krytka
Krytka napájecích kabelů zdroje: spodní krytka
Otočte tiskárnu přední stranou k sobě.
Najděte otvor s kabelem napájení vedle svazku kabelů vyhřívané podložky.
Tato část je trochu složitější kvůli manipulačnímu prostoru s 2,5mm inbusovým klíčem.
Vložte dva šrouby M3x8 do otvorů, jak je popsáno na obrázku.
Between the screws and back plate, insert a PSU-cable-cover. Do not tighten the screws yet!
Instalace XL_splitter
Instalace XL_splitter
Instalace XL_splitter
Instalace XL_splitter
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Na stranách XL-buddy-boxu jsou připravené vodicí drážky.
Oběma rukama zasuňte XL-splitter do slotu v desce XL-sandwich-board.
Vezměte kabel napájení a otočte jej kolem levé strany dílu XL-buddy-box.
Umístěte černý kabel na levou svorkovnici a utáhněte šroub svorkovnice.
Umístěte červený kabel na pravou svorkovnici a utáhněte šroub svorkovnice.
Dbejte na správnou orientaci konektoru PE kabelu.
Kabel senzoru filamentu: připojení kabelu
Kabel senzoru filamentu: připojení kabelu
Kabel senzoru filamentu: připojení kabelu
Kabel senzoru filamentu: připojení kabelu
Na levé straně desky XL-sandwich najděte konektor kabelu senzoru filamentu.
Zapojte jeden konec kabelu senzoru filamentu do jeho konektoru.
Najděte v plechu perforaci pro stahovací pásky.
Perforací v plechu prostrčte dvě stahovací pásky, abyste zajistili všechny kabely vedoucí ze skříňky elektroniky. Jemně je utáhněte. Odřízněte přebytečné části stahovacích pásek.
Černý kroucený kabel je určen pro druhý senzor filamentu, který bude nainstalován později v další kapitole.
Dobrá práce! Nnyní můžeme zakrýt kabely.
Krytky kabelů kovového rámu: příprava dílů
Krytky kabelů kovového rámu: příprava dílů
Krytky kabelů kovového rámu: příprava dílů
Pro další kroky si prosím připravte:
Rear-cable-management-upper (1x) který jste odstranili v minulých krocích
XL-buddy-box-cover (1x) který jste odstranili v minulých krocích
Rear-cable-management-lower (1x) který jste odstranili v minulých krocích
Rear-cable-management-base (1x) který jste odstranili v minulých krocích
Šrouby M3x4rT (10x) které jste odstranili v minulých krocích
Úprava dílu XL-buddy-box-cover
Úprava dílu XL-buddy-box-cover
Úprava dílu XL-buddy-box-cover
UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní, protože kovové díly mohou mít ostré hrany.
Vezměte díl XL-buddy-box-cover a najděte na něm obdélníkový výřez.
Podle druhého obrázku ohněte výřez "uvnitř" krytu. Plát musí být ohnutý o 90°.
Krytky kabelů spodního kovového rámu
Krytky kabelů spodního kovového rámu
Krytky kabelů spodního kovového rámu
Nepřiskřípněte žádný z kabelů!
Opatrně připevněte Rear-cable-management-lower a zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x4rT pomocí klíče T10 Torx.
Z levé strany připevněte díl rear-cable-management-base a zajistěte ji dvěma šrouby M3x4rT pomocí klíče T10 Torx.
Krytky kabelů horní kovového rámu
Krytky kabelů horní kovového rámu
Krytky kabelů horní kovového rámu
Připevněte díl Rear-cable-management-upper.
Ujistěte se, že v plastových krytech není přiskřípnutý žádný kabel.
Ujistěte se, že kovový kryt nepřiskřípne kabel motoru.
Díl rear-cable-management-upper zajistěte pomocí čtyř šroubků M3x4rT pomocí klíče T10 Torx.
Krytka XL buddy
Krytka XL buddy
V tomto kroku dočasně zakryjte elektroniku. To slouží k ochraně elektroniky během instalace nástrojových hlav v následující kapitole. Kryt elektroniky není třeba dotahovat.
Připevněte kryt XL buddy boxu ke šroubům na krabičce elektroniky. Posuňte jej dolů a zajistěte jej na šroubech.
Odměňte se!
Odměňte se!
Snězte osm medvídků.
Věděli jste, že v roce 2014 byl do standardu Unicode přidán emoji inspirovaný gumovými medvídky, který umožňuje milovníkům gumových medvídků vyjádřit svou lásku k těmto sladkostem v digitální konverzaci.
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Dobrá práce! Třetí zdroj napájení je připojen. Pokračujte na další kapitolu: 7. Sestavení extruderu & příslušenství
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás