PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

6. Montaż zasilacza i elektroniki

6. Montaż zasilacza i elektroniki

6. Montaż zasilacza i elektroniki
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 months ago
6. Montaż zasilacza i elektroniki
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
29
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do kolejnych etapów przygotuj:
Wkrętak/klucz Torx T10
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 3 mm
Szczypce spiczaste (1x)
Wkrętak krzyżakowy PH2 (1x)
Odłączenie anteny (wersja tylna)
Odłączenie anteny (wersja tylna)
Odłączenie anteny (wersja tylna)
Obróć drukarkę tylną stroną do siebie.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki używając klucza Torx T10, następnie zdejmij ją.
Znajdź i odłącz złącze anteny Wi-Fi.
Jeśli Twoja drukarka ma antenę Wi-Fi z boku, odłącz również to złącze.
Demontaż anteny (wersja tylna)
Demontaż anteny (wersja tylna)
Demontaż anteny (wersja tylna)
Ten krok dotyczy tylko drukarki, która ma antenę Wi-Fi z tyłu.
Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu anteny Wi-Fi.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Demontaż tylnej pokrywy
Demontaż tylnej pokrywy
Demontaż tylnej pokrywy
Demontaż tylnej pokrywy
Wykręć osiem śrub M3x4rT z pokryw za pomocą klucza Torx T10.
Ostrożnie zdejmij tylną górną pokrywę przewodów [rear-cable-management-upper] i tylną dolną pokrywę przewodów [rear-cable-management-lower]. Uważaj na przewody.
Wykręć dwie śruby M3x4rT mocujące podstawę tylnej pokrywy przewodów [rear-cable-management-base] używając klucza imbusowego Torx T10, następnie zdejmij podstawę.
Odetnij dwie opaski zaciskowe. Uważaj, aby nie przeciąć przewodów!
Dobra robota. Tył drukarki jest gotowy do montażu trzeciego zasilacza.
Montaż zasilacza: przygotowanie części
Montaż zasilacza: przygotowanie części
Montaż zasilacza: przygotowanie części
Montaż zasilacza: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zasilacz (1x)
Śruba M3x6 (2x)
Śruba M3x20rT (1x)
Śruba M4x12 (1x)
PSU-upper-cover-mount [górne mocowanie zasilacza] (1x)
Down-angled-ac-adapter [adapter kątowy gniazda zasilania] (1x)
Przewód zasilający (1x)
Montaż zasilacza: przygotowanie zasilacza
Montaż zasilacza: przygotowanie zasilacza
Montaż zasilacza: przygotowanie zasilacza
Montaż zasilacza: przygotowanie zasilacza
Poluzuj dwie śruby zacisków używając wkrętaka krzyżakowego.
Umieść czerwony przewód na lewym zacisku i dokręć śrubę.
Umieść czarny przewód na prawym zacisku i dokręć śrubę.
Od strony zasilacza umieść w gnieździe adapter kątowy gniazda zasilania [Down-angled-ac-adapter] zgodnie z ilustracją.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (symbol "I").
Montaż zasilacza: przygotowanie zasilacza
Montaż zasilacza: przygotowanie zasilacza
Montaż zasilacza: przygotowanie zasilacza
Umieść śrubę M4x12 w górnym mocowaniu zasilacza [PSU-upper-cover-mount].
Po przeciwnej stronie niż adapter kątowy gniazda zasilania.
Przyłóż górne mocowanie zasilacza [PSU-upper-mount-cover] do zasilacza i przykręć je śrubą M4x12 używając klucza imbusowego 3 mm.
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Połóż zasilacz z tyłu drukarki.
Przełóż przewód zasilający przez otwór z tyłu drukarki.
Ostrożnie przymocuj zasilacz za pomocą dwóch śrub M3x6. Zwróć uwagę na adapter kątowy [Down-angled-ac-adapter].
Przymocowanie zasilacza
Przymocowanie zasilacza
Przymocowanie zasilacza
Po lewej stronie zasilacza umieść śrubę M3x20rT w górnym mocowaniu pokrywy zasilacza [PSU-upper-cover-mount ] i przykręć je do tylnego panelu drukarki.
Na spodzie zasilacza przykręć dwie śruby M3x6 za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Zabezpiecz położenie adaptera kątowego [Down-angled-ac-adapter], naciskając go w dół.
Osłony zasilacza: przygotowanie części
Osłony zasilacza: przygotowanie części
Osłony zasilacza: przygotowanie części
Przygotuj następujące elementy z zestawu rozszerzenia:
Switch cover [pokrywka przełącznika] (1x)
Śruba M3x8 (1x)
PSU cover [pokrywka zasilacza] (1x)
Śruba M3x10 (2x)
Osłony zasilacza: boczna osłona
Osłony zasilacza: boczna osłona
Osłony zasilacza: boczna osłona
Osłony zasilacza: boczna osłona
Umieść śrubę M3x8 w pokrywce przełącznika [switch-cover].
Znajdź otwór w tylnym panelu drukarki po prawej stronie zasilacza.
Dokręć śrubę pokrywki przełącznika z tyłu drukarki za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Osłony zasilacza: dolna osłona
Osłony zasilacza: dolna osłona
Osłony zasilacza: dolna osłona
Osłony zasilacza: dolna osłona
Umieść dwie śruby M3x10 w pokrywce zasilacza [PSU cover].
Wsuń przygotowaną pokrywkę zasilacza pod zasilacz.
Dokręć obydwie śruby M3x10 za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Osłona przewodu zasilającego: dolna osłona
Osłona przewodu zasilającego: dolna osłona
Osłona przewodu zasilającego: dolna osłona
Osłona przewodu zasilającego: dolna osłona
Obróć drukarkę przednią stroną do siebie.
Zlokalizuj otwór, przez który przechodzi przewód zasilający obok wiązki przewodów stołu grzewczego.
Ten etap jest nieco skomplikowany ze względu na ograniczoną przestrzeń do posługiwania się kluczem imbusowym 2,5 mm.
Umieść dwie śruby M3x8 w otworach zgodnie z ilustracją.
Wsuń osłonę przewodu zasilacza [PSU-cable-cover] między śruby a tylny panel. Nie dokręcaj jeszcze śrub!
Osłona przewodu zasilającego: górna osłona
Osłona przewodu zasilającego: górna osłona
Osłona przewodu zasilającego: górna osłona
Wkręć dwie śruby M3x8 w otwory w tylnym panelu, zgodnie z ilustracją.
Wsuń osłonę przewodu zasilacza [PSU-cable-cover] na śruby.
Dokręć dwie śruby M3x8 używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Montaż płytki XL-splitter
Montaż płytki XL-splitter
Montaż płytki XL-splitter
Montaż płytki XL-splitter
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Po bokach obudowy płyty XL Buddy [XL-buddy-box] znajdują się przygotowane rowki prowadzące.
Używając obu rąk, wsuń płytkę XL-splitter w gniazdo w płytce XL-sandwich.
Weź przewód zasilający i ułóż go po lewej stronie obudowy płyty XL Buddy [XL-buddy-box].
Umieść czarny przewód na lewym zacisku i dokręć śrubę zacisku.
Umieść czerwony przewód na prawym zacisku i dokręć śrubę zacisku.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację złącza przewodu PE.
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Zlokalizuj złącze czujnika filamentu po lewej stronie płytki XL-sandwich.
Podłącz jeden koniec przewodu czujnika filamentu do złącza.
Zlokalizuj perforacje dla opasek zaciskowych w metalowym panelu.
Wsuń dwie opaski zaciskowe przez perforacje w metalowym panelu, aby zamocować wszystkie przewody biegnące do obudowy elektroniki. Zaciśnij opaski delikatnie i odetnij ich nadmiar.
Czarny skręcony przewód służy do podłączenia drugiego czujnika filamentu, który zamontujemy w kolejnym rozdziale.
Dobra robota! Teraz możemy zakryć przewody.
Metalowe osłony przewodów: przygotowanie części
Metalowe osłony przewodów: przygotowanie części
Metalowe osłony przewodów: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rear-cable-management-upper [tylna-górna pokrywa przewodów] (1x) zdemontowana w poprzednich krokach
XL-buddy-box-cover (1x) [pokrywa Buddy XL] zdemontowana w poprzednich krokach
Rear-cable-management-lower [tylna-dolna pokrywa przewodów] (1x) zdemontowana w poprzednich krokach
Rear-cable-management-base [podstawa tylnej pokrywy przewodów] (1x) zdemontowana w poprzednich krokach
Śruby M3x4rT (10x) wykręcone w poprzednich krokach
Ustawienie pokrywy XL Buddy
Ustawienie pokrywy XL Buddy
Ustawienie pokrywy XL Buddy
UWAGA: krawędzie metalowej części mogą być ostre, dlatego zachowaj ostrożność.
Weź pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] i znajdź prostokątne wycięcie przy jednej z krawędzi.
Spójrz na druką ilustrację. Wygnij wycięcie do "wewnątrz" pokrywy. Blacha musi być zgięta pod kątem 90°.
Dolne metalowe pokrywy przewodów
Dolne metalowe pokrywy przewodów
Dolne metalowe pokrywy przewodów
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Ostrożnie nałóż tylną-dolną pokrywę przewodów [Rear-cable-management-lower] i przykręć ją czterema śrubami M3x4rT używając klucza Torx T10.
Z lewej strony nałóż podstawę tylnej pokrywy przewodów [rear-cable-management-base] i przykręć ją dwiema śrubami M3x4rT używając klucza Torx T10.
Górne metalowe pokrywy przewodów
Górne metalowe pokrywy przewodów
Górne metalowe pokrywy przewodów
Nałóż tylną-górną pokrywę przewodów [rear-cable-management-upper].
Upewnij się, że żaden przewód nie jest przyciśnięty między plastikowymi pokrywami.
Upewnij się, że metalowa pokrywa nie przyciśnie przewodu silnika.
Nałóż tylną-góną pokrywę przewodów [rear-cable-management-upper] i przykręć ją czterema śrubami M3x4rT używając klucza Torx T10.
Pokrywa płyty XL Buddy
Pokrywa płyty XL Buddy
W tym kroku należy tymczasowo osłonić elektronikę, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem podczas montażu głowic narzędziowych w kolejnym rozdziale. Pokrywa elektroniki nie musi być dokręcona.
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] na śruby obudowy elektroniki. Przesuń ją w dół, aby zablokować ją na śrubach.
Poczęstuj się!
Poczęstuj się!
Zjedz osiem żelków.
Czy wiesz, że w 2014 roku do standardu Unicode dodano emoji inspirowane gumowymi misiami, dzięki czemu entuzjaści żelków mogą wyrazić swoją miłość do słodyczy w cyfrowych rozmowach.
Dobra robota!
Dobra robota!
Dobra robota! Trzeci zasilacz jest podłączony. Przejdźmy do następnego rozdziału: 7. Montaż Nextrudera i akcesoriów.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt