CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Menu

6. Sestavení xLCD

6. Sestavení xLCD
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
6. Sestavení xLCD
 Obtížnost
Střední
 Kroky
42
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro následující kroky si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště na ustřihnutí stahovacích pásek
Torx klíč T8/10
Křížový šroubovák
Sestavení xLCD: rozlišení verzí
Sestavení xLCD: rozlišení verzí
Před zahájením této kapitoly zkontrolujte, jakou verzi xLCD máte, a postupujte podle příslušných pokynů.
Verzi xLCD poznáte podle umístění symbolu PE Faston na zadní straně desky xLCD:
Verze A - symbol PE Faston se nachází na levé horní díře. U této verze postupujte podle kroku Sestava xLCD (verze A): příprava dílů (část 1).
Verze B - symbol PE Faston se nachází na pravém dolním otvoru. U této verze postupujte podle kroku Sestava xLCD (verze B): příprava dílů (část 1).
Poznámka: Mezi deskami xLCD není žádný funkční rozdíl. Jediným rozdílem je poloha montážního bodu PE a kompatibilní tištěné díly.
Instalace nálepek xReflector (verze A)
Instalace nálepek xReflector (verze A)
Instalace nálepek xReflector (verze A)
Instalace nálepek xReflector (verze A)
Odlepte jednu z xReflector nálepek.
Pokud se nálepka při odlepování poškodí, v náhradním balení najdete náhradní.
Umístěte pásek s nálepkou xReflector tak, aby lícoval s jednou stranou a oběma okraji "žlábku" v krytu xLCD. Pokračujte v pokládání pásku xReflector směrem k druhé straně žlábku.
Zamáčkněte pásek s nálepkou xReflector plně do mezery tak, aby přilnul ke krytu xLCD-cover.
Sestavení dílu xLCD-support-right (verze A)
Sestavení dílu xLCD-support-right (verze A)
Sestavení dílu xLCD-support-right (verze A)
Sestavení dílu xLCD-support-right (verze A)
Umístěte úchyt xLCD-support-right na USB-connector-side (stranu s konektorem USB) na desce xLCD. Všimněte si malého háčku, který desku obepíná.
Zarovnejte otvor v plastovém dílu s otvorem v desce xLCD.
Vložte xLCD s pravým podpůrným konektorem xLCD, který je stále připojen, do krytu xLCD. Všimněte si vybrání pro pravý držák xLCD v krytu xLCD. Podpěra musí do vybrání dokonale zapadnout.
Ujistěte se, že háček na xLCD-support-right nyní drží na xLCD. Jinak jej později nebudete moci připevnit.
Instalace PE Faston (verze A)
Instalace PE Faston (verze A)
Instalace PE Faston (verze A)
Instalace PE Faston (verze A)
Úchyt xLCD-support-right a desku xLCD zajistěte šroubem M3x8.
Připevněte PE Faston na levý horní otvor v xLCD.
Orientujte PE Faston podle obrázku. Ohnutá část musí směřovat doprava - k symbolu trojúhelníku.
Udržujte polohu a zajistěte PE Faston šroubem M3x8.
xLCD kabely (verze A): příprava dílů
xLCD kabely (verze A): příprava dílů
xLCD kabely (verze A): příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PE kabel 460/420 mm (1x)
Na obalu xLCD může být obrázek PE kabelu, který má na obou koncích kulaté konektory místo kabelu s konektorem faston na jednom konci. Toto bude na nových štítcích brzy opraveno.
xLCD kabel (1x)
xLCD-knob (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Zapojení kabelu PE (verze A)
Zapojení kabelu PE (verze A)
Zapojení kabelu PE (verze A)
Připojte kabel xLCD k desce xLCD. Všimněte si bezpečnostní západky na konektoru kabelu xLCD. Musí být zasunuta na straně slotu xLCD označeného symbolem trojúhelníku na desce.
Ujistěte se, že kabel xLCD je orientován stejným způsobem jako na obrázku. Jinak displej nebude fungovat.
Vezměte konec PE kabelu se čtvercovým konektorem. Zasuňte konektor na PE Faston až dolů.
Nyní přejděte ke kroku 21. připevnění otočného tlačítka, kde jsou pokyny stejné pro obě verze xLCD. Nicméně vzhled některých dílů se může lišit.
Montáž xLCD (verze B): příprava dílů (část 1)
Montáž xLCD (verze B): příprava dílů (část 1)
Pro následující kroky si prosím připravte:
xLCD (1x)
Odstraňte ochrannou fólii z displeje xLCD.
xLCD-cover (1x)
xLCD-support-right (1x)
xLCD-support-left (1x)
Set nálepek xReflector (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Instalace nálepek xReflector (verze B)
Instalace nálepek xReflector (verze B)
Instalace nálepek xReflector (verze B)
Instalace nálepek xReflector (verze B)
Odlepte jednu z xReflector nálepek.
Pokud se nálepka při odlepování poškodí, v náhradním balení najdete náhradní.
Umístěte pásek s nálepkou xReflector tak, aby lícoval s jednou stranou a oběma okraji "žlábku" v krytu xLCD. Pokračujte v pokládání pásku směrem k druhé straně žlábku.
Zamáčkněte pásek s nálepkou xReflector plně do mezery tak, aby přilnul ke krytu xLCD-cover.
Sestavení xLCD (verze B)
Sestavení xLCD (verze B)
Sestavení xLCD (verze B)
Sestavení xLCD (verze B)
Vložte matku M3n do odpovídajícího otvoru na dílu xLCD-cover.
Tip: pro lepší nasazení matice našroubujte matici na špičku jednoho z delších šroubů a zatlačte ji do otvoru. Poté šroubek vyjměte.
Umístěte úchyt xLCD-support-right na stranu s konektorem USB na desce xLCD. Všimněte si malého háčku, který desku obepíná.
Zarovnejte otvor v plastovém dílu s otvorem v desce xLCD.
Příprava a nasunutí úchytů xLCD (xLCD-support-right) (verze B)
Příprava a nasunutí úchytů xLCD (xLCD-support-right) (verze B)
Příprava a nasunutí úchytů xLCD (xLCD-support-right) (verze B)
Vložte xLCD s pravým podpůrným konektorem xLCD, který je stále připojen, do krytu xLCD. Všimněte si vybrání pro pravý držák xLCD v krytu xLCD. Podpěra musí do vybrání dokonale zapadnout.
Ujistěte se, že háček na xLCD-support-right nyní drží na xLCD. Jinak jej později nebudete moci připevnit.
Úchyt xLCD-support-right a desku xLCD zajistěte dvěma šrouby M3x8rT.
Sestavení dílu xLCD-support-left (verze B)
Sestavení dílu xLCD-support-left (verze B)
Sestavení dílu xLCD-support-left (verze B)
Připevněte levý držák na desku xLCD a zarovnejte jej v třemi otvory v desce.
Vložte PE Faston mezi xLCD-support-left a desku xLCD. Zarovnejte jej s otvorem a nasměrujte PE Faston mírně šikmo tak, jak vidíte na obrázku.
Všechny díly zajistěte třemi šrouby M3x8rT.
Při dotahování šroubků dbejte na to aby nedošlo k poškození desky xLCD.
Kabeláž xLCD (verze B): příprava dílů
Kabeláž xLCD (verze B): příprava dílů
Kabeláž xLCD (verze B): příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PE kabel 460/420 mm (1x)
Na obalu xLCD může být obrázek PE kabelu, který má na obou koncích kulaté konektory místo kabelu s konektorem faston na jednom konci. Toto bude na nových štítcích brzy opraveno.
xLCD kabel (1x)
xLCD-knob (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Zapojení kabelu PE (verze B)
Zapojení kabelu PE (verze B)
Zapojení kabelu PE (verze B)
Zapojení kabelu PE (verze B)
Připojte kabel xLCD k desce xLCD. Všimněte si bezpečnostní západky na konektoru kabelu xLCD. Musí být zasunuta na straně slotu xLCD označeného oranžovým trojúhelníkem na desce.
Ujistěte se, že kabel xLCD je orientován stejným způsobem jako na obrázku. Jinak displej nebude fungovat.
Vezměte konec PE kabelu se čtvercovým konektorem. Zasuňte konektor na PE Faston až dolů.
PE Faston mírně ohněte dolů, aby příliš nevyčníval ze zadní části displeje. Zakřivte kabel podle nákresu na desce.
Následující pokyny jsou stejné pro obě verze xLCD. Nicméně vzhled některých dílů se může lišit.
Nasazení otočného knoflíku
Nasazení otočného knoflíku
Nasazení otočného knoflíku
Nasaďte a zatlačte otočný čudlík xLCD-knob na hřídelku enkodéru xLCD.
Všimněte si, že na hřídeli encoderu je plochá část. Na vnitřní straně knoflíku je geometrie, která by měla být zarovnána s plochou částí, aby knoflík správně dosedl.
Montáž sestavy xLCD
Montáž sestavy xLCD
Montáž sestavy xLCD
Montáž sestavy xLCD
V přední desce rámu tiskárny jsou čtyři otvory. Do každého z nich z vnitřní strany vložte čtyři šrouby M3x10.

Připevněte sestavu xLCD na přední desku. Šrouby by měly zapadnout do příslušných otvorů v sestavě xLCD.

Veďte kabely xLCD a PE pod přední deskou k rámu.
Utáhněte všechny čtyři šrouby.
Zapojení zdroje napájení: příprava dílů
Zapojení zdroje napájení: příprava dílů
Zapojení zdroje napájení: příprava dílů
Zapojení zdroje napájení: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PSU-cover (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Napájecí kabel desky xBuddy (2x)
Kabel pro Power panic (1x)
Nejnovější verze kabelu Power panic mají dva vodiče - černý a bílý. Postup je však u obou verzí stejný.
Stahovací páska (4x)
Zapojení kabelů zdroje napájení: kabel PE
Zapojení kabelů zdroje napájení: kabel PE
Zapojení kabelů zdroje napájení: kabel PE
Zapojení kabelů zdroje napájení: kabel PE
Umístěte tiskárnu tak, abyste měli snadný přístup ke spodní straně zdroje napájení.
Vyšroubujte levý šroub na desce PSU. Všimněte si, že na šroubu je podložka. Šroubek nevyhazujte, budete ho potřebovat později.
Umístěte konec PE kabelu (ten s jedním kabelem, ne se dvěma) na stejné místo, ze kterého jste odstranili šroub. Zajistěte kabel opětovným použitím šroubu spolu s podložkou.
Dbejte na správnou orientaci konektoru PE kabelu.
Protáhněte kabel PE tak, aby nezasahoval do sloupku se závitem pod PE konektorem.
Informace o napájecích kabelech
Informace o napájecích kabelech
Informace o napájecích kabelech
V následujících krocích budeme postupně připojovat napájecí kabely. Šrouby svorkovnice na straně zdroje jsou již připraveny. Povolte je, ale neodstraňujte je úplně. Zamezí se tak záměně s jiným typem šroubů, které se používají na straně kabelu na desce xBuddy. Každý ze dvou napájecích kabelů má dva vodiče.
Jeden z nich má převažující červenou barvu = kladný / + 
Druhý má převažující černou barvu = záporný / - 
Všimněte si, že napájecí kabely mají na každém konci jiný konektor. Prozatím si připravte konektory U-tvaru (barva krimpovací trubičky se může lišit).
Dejte pozor, aby polarita svorek na zdroji napájení byla následující:
Kladný (V+)
Kladný (V+)
Záporný (V-)
Záporný (V-)
Červený kabel (kladný) může mít tenký černý proužek. Stejně tak i černý kabel na sobě může mít červený proužek.
Zatím nepřipojujte žádné kabely, počkejte na pokyn v instrukcích.
Připojení napájecího zdroje (část 1)
Připojení napájecího zdroje (část 1)
Vezměte dva ČERVENÉ vodiče a zasuňte vidlicové konektory do prvních dvou (kladných) svorek zleva na spodní straně zdroje. Ujistěte se, že ocelová podložka je nad vidlicovými konektory.
Zahnutou část vidlice nasměrujte nahoru.
Šrouby svorkovnice pevně dotáhněte.
Mějte na paměti, že některé díly jsou vyrobeny z plastu. Při utahování jednotlivých šroubů svorek postupujte opatrně.
Připojení napájecího zdroje (část 2)
Připojení napájecího zdroje (část 2)
Připojení napájecího zdroje (část 2)
Vezměte ČERNÉ dráty a zasuňte je až do posledních dvou (záporných) svorek. Ujistěte se, že ocelová podložka je nad konektorem "vidlice".
Šrouby svorkovnice pevně dotáhněte.
Znovu zkontrolujte všechna zapojení!

Červené (+) dráty se připojují do dvou svorek vlevo.

Černé (-) dráty se připojují do dvou svorek vpravo.
Zkontrolujte, zda jsou kabely řádně utaženy. V opačném případě hrozí poškození tiskárny a jejího okolí!
Zapojování kabelu power panic
Zapojování kabelu power panic
Zapojování kabelu power panic
Zapojování kabelu power panic
Připojte kabel power panic ke zdroji napájení (PSU). Použijte stranu s černým konektorem na konci.
Znovu zkontrolujte všechny spoje! Červený vodič je v druhém slotu a černý ve čtvrtém. Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně utaženy. V opačném případě hrozí poškození tiskárny a jejího okolí!
Umístěte kryt zdroje na napájecí svorky. Ujistěte se, že logo "PRUSA" směřuje nahoru.

Připevněte kryt pomocí dvou šroubů M3x10 skrz vyznačené otvory. Všimněte si, že otvory jsou poměrně hluboké.

Zkontrolujte, zda je kryt správně usazen a zda pod ním není přiskřípnutý žádný kabel.
Podívejte se na zdroj PSU zespodu a veďte všechny kabely zdroje PSU skrz kabelové svorky podle obrázku.
Vedení kabelu pravého motoru osy Z
Vedení kabelu pravého motoru osy Z
Vedení kabelu pravého motoru osy Z
Stahovací pásku prostrčte kruhovými otvory v rámu a vytvořte smyčku na obou stranách rámu tak, aby kabel procházel oběma smyčkami.
Začněte utahovat stahovací pásku tak, aby pevně držela dráty na obou stranách. Dávejte pozor, abyste stahovací pásku neutáhli příliš, protože by mohlo dojít k poškození vodičů. Velmi opatrně odstříhněte zbývající část zipové pásky.
Vedení svazku napájecích kabelů
Vedení svazku napájecích kabelů
Vedení svazku napájecích kabelů
Pokračujte směrem dolů a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Veďte kabel osy Z a všechny kabely od zdroje napájení skrz stahovací pásku.
Kabely PE a napájecí kabely umístěte na spodek svazku.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji, aby kabely pevně přidržovala, ale nezařezávala se do nich. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Vedení kabelů zdroje napájení
Vedení kabelů zdroje napájení
Vedení kabelů zdroje napájení
Vedení kabelů zdroje napájení

Pokračujte ve vedení kabelů směrem k xBuddy. Do svazku zahrňte kabel motoru osy Y.

Připevněte ji k rámu dalším stahovacím páskem.
Opatrně složte a veďte kabel xLCD pod svazkem kabelů. Kabel xLCD do svazku kabelů nevkládejte. Prozatím jej nechte volně.
Veďte PE kabel od xLCD až k výřezu v rámu a přidejte ho k ostatním kabelům ve svazku.
Zajistěte svazek kabelů pomocí stahovací pásky.
Veďte všechny kabely ze zdroje napájení skrze cable-clip. Konce kabelů ponechejte prozatím volné.
Připojení kabelů motorů osy X a Y
Připojení kabelů motorů osy X a Y
Připojení kabelů motorů osy X a Y
Připojte kabel motoru osy X k ovládací desce Buddy - první konektor zleva v horní části desky.
Kabel motoru osy Y zapojte do druhého konektoru zleva, v horní části desky xBuddy. Kabely veďte po straně boxu na desku přes stahovací pásky.
Zapojení kabelů zdroje napájení: kabel PE
Zapojení kabelů zdroje napájení: kabel PE
Připojte konektor PE kabelu k pravému spodnímu otvoru pro šroub v boxu xBuddy. Kabel zajistěte podložkou M3w a šroubkem M3x6. Šroub pevně utáhněte.
Dbejte na správnou orientaci konektoru PE.
Protáhněte kabel PE tak, aby nezasahoval do díry se závitem pod PE konektorem.
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Připojte kabel power panic k bílému konektoru na spodní straně desky xBuddy.
Připojte kabely zdroje napájení k desce xBuddy v tomto pořadí (zleva, počínaje prvním párem kabelů zdroje napájení). :
Červený napájecí kabel (kladný)
Černý napájecí kabel (záporný)
Červený napájecí kabel (kladný)
Černý napájecí kabel (záporný)
Zajistěte všechny konektory napájecích kabelů pomocí šroubů na svorkovnici. Šrouby pevně utáhněte.
Zkontrolujte správné umístění kabelů a porovnejte je s obrázkem. Tento krok je kritický! Nesprávné zapojení může způsobit poškození tiskárny!
Zajištění kabelů zdroje
Zajištění kabelů zdroje
Rozdělte svazek kabelů na dvě části:
Veďte kabely PE, kabely PSU a kabel Power Panic kolem levého úchytu na kabel z pravé strany.
Veďte kabel xLCD a kabely motoru mezi pravým úchytem na kabel a rámem.
Zajistěte všechny kabelové trasy ke kabelové svorce pomocí stahovacích pásků. Podívejte se na detail, který ukazuje, jak protlačit stahovací pásku skrz kabelovou sponu.
Vedení kabelu levého motoru osy Z
Vedení kabelu levého motoru osy Z
Vedení kabelu levého motoru osy Z
Stahovací pásku protáhněte rámem pod motorem Z vlevo.
Levý kabel motoru Z veďte výřezem v rámu do skříňky xBuddy.
Stahovací pásku pečlivě utáhněte. Odřízněte přebytečné části.
Stahovací pásku příliš neutahujte, mohlo by dojít k fatálnímu poškození kabelu.
Zapojení xLCD kabelů
Zapojení xLCD kabelů
Zapojení xLCD kabelů
Zapojení xLCD kabelů
Připojte xLCD do slotu na pravé straně xBuddy. Všimněte si bezpečnostní západky na konektoru kabelu xLCD. Západka musí zapadnout do horní části konektoru.
Ujistěte se, že všechny kabely vedou přes stahovací pásky v boxu xBuddy, nikoli pod nimi.
Uspořádejte xLCD kabel jako na obrázku. Displej xLCD musí svazek kabelů zakrývat. Upevněte svazek kabelů pomocí prvních dvou stahovacích pásků ve spodní části krabičky s xBuddy. Stahovací pásky neutahujte příliš silně!
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Připojte hlavní kabel extruderu do slotu na pravé straně desky xBuddy.
Uspořádejte kabel podle obrázku. Utáhněte svazek kabelů (hlavní kabel extruderu a kabely motoru) pomocí dvou horních stahovacích pásků. Stahovací pásky neutahujte příliš silně!
Je čas na dodávku energie!
Je čas na dodávku energie!
Bylo to skoro jako raketová věda, ale zvládli jste to! Vezměte si šest gumových medvídků.
Věděli jste, že někteří výrobci gumových medvídků nabízejí verze bez cukru, které jsou slazeny umělými sladidly, jako je maltitol nebo stévie.
Už to skoro bude!
Už to skoro bude!
Nebylo to tak těžké, že? Už to skoro bude!
Porovnejte sestavu xLCD a vedení kabelů s obrázky.
Pojďme na další kapitolu: 7. Pojezd osy Y & Sestava vyhřívané podložky
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás